تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله پروژه مالی ایران خودرو

دانلود مقاله پروژه مالی ایران خودرو

 

 

 

 

 

دانلود مقاله پروژه مالی ایران خودرو

 

 

فهرست

 صفحه

تاريخچه تأسيس ايران خودرو........................................

شركت خودروسازان...................................

سيستم مالي شركت ايران خودرو.............................

اداره رسيدگي اسناد........................................

اداره حقوق و مزايا.................................

اداره حسابداري خريدهاي خارجي...............................

اداره حسابداري اموال.......................................

حسن انجام كار............................................

اوراق بهادار جاري..........................................

اداره پرداخت..............................................

بودجه سفارش كار....................................

اداره كل فروش .....................................

اداره كل حسادباري عمومي..................................

قراردادهاي ايران خودرو...........................................

اداره اموال و پروژه ها..........................................

نوشتن معين و تفصيل........................................

پيمانكاري پروژه هاي ايران خودرو.................................

نتيجه گيري.......................................

تاريخچه تأسيس ايران خودرو

شركت سهامي عام كارخانجات صنعتي ايران خودرو با هدف انجام امور توليدي و صنعتي براي تاسيس كارخانجات اتوبوس سازي و ساختن قطعات و لوازم مختلف اتومبيل و توليد محصولاتي از اين قبيل در تاريخ 27 مرداد ماه 1341 با سرمايه اوليه يك صد ميليون ريال و تعداد يكهزار سهم يك هزار ريالي به ثبت رسيد و از مهرماه 1342 عملاً فعاليت خود را با توليد اتوبوس آغاز كرد.

آمار توليد محصولات ايران خودرو از بدو تأسيس تا پايان سال 1376

 

بر اساس اساسنامه شركت كه در تاريخ 18 آبانماه 1354 در مجمع عمومي فوق العاده به تصويب رسيد، سرمايه شركت از مبلغ دو هزار ميليون ريال برآورد شد كه اين مبلغ تا سال 1357 به بيش از 13 ميليارد ريال افزايش يافت. به استناد صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 30/3/1357 سرمايه شركت ايران خودرو از 13 ميليارد و 440 ميليون ريال به مبلغ 15 ميليارد و 680 ميليون ريال منقسم به 15 ميليون و 680 هزار ريال سهم يك هزار ريالي افزايش يافت.

ايران خودرو از اولين شركتهايي بود كه قانون گسترش مالكيت واحدهاي توليدي را به نحو كامل اجرا كرد و 49 درصد سهام آن به كاركنان و مردم واگذار گرديد. اين شركت به موجب بند الف قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران مصوب سهام 16/4/1358 ش.راي انقلاب اسلامي اعتبار نوع صنعت، ملي اعلام شد و به موجب مصوبه 28/2/1365 هيئت وزيران، سهام شركت از طرف دولت با نام سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران صادر شد و تحت پوشش اين سازمان با مديريت منتخب دولت به كار خود ادامه داد. شركت سهامي عام كارخانجات صنعتي ايران ناسيونال با مجوز صادره از سوي هيئت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در تاريخ 27/2/1362 به نام شركت ايران خودرو «سهامي عام» تغيير نام يافت.

در تاريخ 20/11/1370 طبق مصوبه اي از سوي هيئت دولت اسامي و شرايط شركتهايي كه مي توانستند به بورس بروند تعيين شد و ايران خودرو اولين شركت خودروسازي بود كه توانست خود را با بازار بورس تطبيق دهد. بر اساس اعلام سازماني مالي در مرداد ماه سال 1372 سرمايه شركت بالغ بر 57 ميليارد ريال و تعداد سهام 57 ميليون سهم نيز بوده است و كل سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران است.

 

شركت خودروسازان:

شركت خودروسازان ايران با نام شركتهاي كنسرسيوم كارخانجات صنعتي اتوبوس سازان ايران در تاريخ 1/10/1343 تاسيس گرديد و بر اساس تصميم مجمع عمومي در اسفند 1351 نام و نوع شركت به ترتيب به شركت صنعتي خودروسازان ايران و شركت سهامي خاص تغيير يافته و هدف از تأسيس اين شركت ايجاد كارخانه اتوبوس سازي واردات و تهيه مواد اوليه و ماشين آلات و لوازم مورد احتياج و قطعات متحركه و شاسي و موتور به منظور ساختن، اتوبوس، ميني بوس، ميكروبوس، وانت و هر نوع خودرو و امور توليدي و صنعتي مربوط به آن و معادلات مجاز اين امور بوده است.

سرمايه اوليه شركت به موجب مدارك موجود بالغ بر 60 ميليون ريال منقسم به سهم عادي ده هزار ريالي بوده و تغييرات بعدي افزايش سرمايه به ترتيب از 60 ميليون ريال به 100 ميليون ريال و بعد به 200 ميليون ريال و آخرين افزايش سرمايه از 200 ميليون ريال به 400 ميليون ريال بعد از انقلاب بوده است و با موافقت دولت 25% از سهام اين شركت به شركت ايويكو (فيات ايتاليا) واگذار شد تا از تكنولوژي آن شركت در كار بهره برداري از كارخانه استفاده شود.

توليد كاميونت در اين كارخانه در تمام طول 20 سال گذشته در سطح پايين ادامه داشت و پس از يك دوره سه ساله سالهاي 1361، تا 1363 از سال 1364 دوباره به توقف كشيده شد توليد ميني بوس آن نيز دچار يك فراز و نشيب بوده است. در نهايت از سال 1372 تنها به توليد ميني بوس ايويكو روي آورده است كه در ابتدا از وضعيت نسبتا خوبي برخوردار بوده ولي در سال 1374 به حد نصاب 193 دستگاه رسيده است.

توليد شركت خودروسازان در سال هاي 1356 تا 1374

سال

ميني بوس

كاميونت

ميني بوس ايويكو

كاميونت

«سيستم مالي شركت ايران خودرو»

اداره رسيدگي اسناد

                   ادره دفترداري

اداره كل حسابداري عمومي                             اداره اموال و پروژه ها

اداره حسابداري خريد خارج

اداره حقوق و مزايا

اداره دريافت

اداره كل خزانه داري                                      اداره پرداخت

اداره رسيدگي و دفترداري

معاونت مالي

اداره بودجه

اداره كل بودجه                                    ادارة گزارشات

اداره بودجه سفارشكار

اداره آمار اطلاعات

اداره كل تمركز هماهنگي حسابها           اداره تمركز

اداره حسابرسي صنفي

اداره كل حسابداري صنعتي                            اداره هزينه يابي

اداره حسابداري انبار

اداره سفارش كار هزينه اي

اداره كل فرو

                                                          حسابداري

                                                          خزانه داري

معاونت مالي 6 اداره كل دارد                          بودجه

                                                          تمركز هماهنگي حسابها

                                                          اداره كل صنفي

                                                          ادارة فرو

حسابداري عمومي 5 اداره دارد: ادارة رسيدگي به اسناد 2- اداره دفترداري و صدور اسناد 3- ادارة حقوق و مزايا 4- اداره خريدهاي خارج 5- اداره اموال

اداره رسيدگي اسناد:

كليه اسناد و مداركي كه مي بايست پرداخت شود به ادارات رسيدگي كننده حسابداري عمومي مانند اداره رسيدگي اسناد، حسابداري خريد خارج و حقوق و مزايا ارسال مي گردد. اداره رسيدگي اسناد حسابداري عمومي پس از بررسي اسناد رسيده تشخيص مي دهد كه اسناد فوق مي بايست به صورت يك سند حسابداري به اداره دفتر داري صدور اسناد ارسال شود و مي بايست برروي اسناد فوق سند پرداخت صادر شود و بررسي چنين مواردي به عهده اداره رسيدگي اسناد مي باشد.

اداره حقوق و مزايا:

كليه مبالغ مربوط به حقوق و مزاياي پرسنلي و مواد مربوط به وام هاي پرداختي به پرسنل و يا هرگونه دريافت و پرداختي كه در رابطه با پرسنل توسط اين اداره انجام مي گيرد كه موارد فوق در نهايت به اداره دفتر داري صدور اسناد ارسال مي گردد

اداره حسابداري خريدهاي خارجي:

كليه مواردي كه در رابطه با خريدهاي خارجي مي باشد اعم از ثبت هزينه ها، اعتبارات اسنادي، مبالغ ارزي خريدها، قيمت تمام شده اجناس خريداري شده و موارد مربوط به حملهاي خارج و بيمه نامه هاي مربوط توسط اين افراد در اداره، محاسبه و به صورت سندهاي روزنامه به اداره دفترداري صدور اسناد جهت ثبت در حسابهاي مربوطه ارسال مي گردد.

اداره حسابداري اموال:

همانطور كه از اسمش پيداست مسئوليت ثبت و نگهداري حسابهاي دارايي و اموال شركت مي باشد مسئوليت گرفتن استهلاك جهت دارايي ها و همچنين پروژه ها و سفارش كارهاي در جريان به عهده اين اداره مي باشد. پس از تنظيم اسناد كه به صورتي دستي با كامپيوتري مي باشد، جهت ثبت در حسابهاي مربوط به اداره دفترداري صدور اسناد ارسال مي گردد.

اداره دفتر داري و صدور اسناد:

همانطور كه توضيح داده شد كليه اسناد و مدارك جهت تشخيص حساب و تهيه روزنامه ها و ثبت در دفاتر قانوني و گرفتن ترازهاي ماهيانه و موارد ديگر به اداره دفترداري ارسال مي گردد كه در ذيل به آن اشاره شده است اين اداره شامل 4 بخش مي باشد:

 • بخش تهيه اسناد روزنامه

 • بخش نوشتن اسناد تفصيل

 • بخش تهيه صورت مغايرت با شركت هاي تابعه

 • بخش تهيه صورت مغايرت با شركت متفرقه

بخش بررسي ترازهاي تفصيلي و معين (بخش ثبت دفاتر قانوني) كليه اسنادي كه از ادارات رسيدگي كننده به ادارات دفترداري ارسال مي گردد پس از تشخيص حساب توسط معين نويسان به صورت اسناد روزنامه تهيه گرديده و پس از كنترل اسناد و و تصويب اداره جهت پانچ در سيستم معين به پانچيست داده مي شود و همچنين كليه اسناد پرداختها اعم از نقدي و چك پس از ارسال به اداره دفترداري جهت تشخيص حساب و نهايتاً تفكيك اسناد جهت صدور چك به اداره كل خزانه داري ارسال مي شود.

اسناد پرداخت پس از تشخيص حساب جهت پانچ در سيستم خزانه داري كه يك سيستم جدا از سيستم معين مي باشد پانج شده و از اسناد فوق ريز اسناد و خلاصة اسناد تهيه مي گردد تا در سيستم حسابهاي معين ثبت گردد.

كليه اسناد به همين شكل روزانه به صورت يك فهرست در سيستم معين پانچ و اسناد به صورت كامپيوتري توسط سيستم خدمات ماشيني درسال مي گردد و 2 بار در ماه و هر 15 روز يكبار.

گزارشات جهت ثبت در دفاتر قانوني از قسمت خدمات ماشيني ارسال شده كه مبناي دفاتر مي باشد در پايان هر ماه نيز از ترازهاي ماهانه آزمايشي جهت ارائه به ادارات مربوطه و همچنين كنترل حسابها از قسمت خدمات ماشيني ارسال مي شود.

كليه اسناد روزنامه در اختيار تفصيل نويسان قرار گرفته تا حسابهاي معيني كه داراي تفصيل مي باشد توسط هر گروه از تفصيل نويسان در اسناد تفصيلي ثبت و در اختيار پانچيست مربوطه قرار داده مي شود تا در سيستم تفصيلي ثبت گردد و ماهانه تراز تفصيلي جهت اداره تهيه گرديده و پس از بررسي جهت ارائه به مديريت شركت ارسال مي شود بخش ديگري از اداره عهده دارد ثبت دفاتر قانوني كل و روزنامه مي باشد و در 15 روز يكبار طبق گزارشات قسمت خدمات ماشيني شركت دفاتر روزنامه و كل قانون را ثبت مي نمايند.

بخش ديگر از اداره مربوط به قسمت تهيه صورت مغايرت و رفع مغايرت هاي اختصاصي با شركت هاي تابعه مي باشد شركت هاي تابعه شركت هايي است كه پس از 50% تا 100% سهام شركت هاي فوق مربوط به شركت مادر است (ايران خودرو).

تنظيم صورت مغايرت هاي فوق در تنظيم صورتهايي تلفيقي بسيار مؤثر هستند و در اين گره 4 نفر از پرسنل به صورت مستمر مشغول تهيه مغايرت و ارسال صورت حسابها جهت شركت هاي تابعه براي رفع مغايرت هاي موجود مي باشد.

بخش ديگر از اداره مسئوليت مغايرت با شركت هايي غير از شركت هاي تابعه را به عهده دارند كه شامل كليه شركت هاي متفرقه مي باشد كه با ارسال صورتحساب و يا مراجعه حضوري به شركت هاي فوق جهت تهيه صورت مغايرت و رفع مغايرت اختصاصي اقدام مي كنند.

جهت مشخص شدن حسابهاي اوراق مشاركت كه توسط شركت به فروش رفته است در سرفصلهاي جداگانه اي نگهداري شده و اسناد مربوطه توسط يك نفر تنظيم و اسناد فوق و فهرستي از اسناد مربوطه جهت ثبت در دفاتر اوراق مشاركت كه در اداره ي كل خزانه داري نگهداري مي گرددبه آن اداره كل ارسال مي شود تا موارد مفتوح و هزينه هاي اوراق مشاركت مشخصاً جهت بانك مركزي و يا حسابرسان مستقل مشخص و معين مي شوند.

353132 ح انتظامي اوراق مشاركت 206                                         

353147 كنترل ح انتظامي اوراق مشاركت

اين دو حساب چون در 353 ثبت مي گردد مانده ندارد و فقط از نظر آماري مورد استفاده قرار مي گيرد براي بدست آوردن اطلاعات ريالي بايد به حسابداري اموال مراجعه كرد.

                                                اداره دريافت

اداره خزانه داري كل                             اداره پرداخت

                                                اداره رسيدگي و دفترداري

در قسمت اداره خزانه داري كل تمامي دريافت ها و پرداخت صورت مي گيرد و همچنين كارهاي مربوط به اوراق بهادار كه توسط اين اداره صورت مي گيرد و تمامي چك هاي مربوط به هزينه و برداشت توسط اين اداره صادر مي گردد.

 • در اداره خزانه داري كل دريافت اوراق بهادار به دو صورت است:

 • اوراق بهادار تضميني

 • اوراق بهادار جاري

 

 • اوراق بهادار تضميني خود به دو دسته تقسيم مي شود:

 • حسن انجام كار

 • تضمين پس پرداخت

حسن انجام كار:

شركت ايران خودرو با شركتي ديگر قرارداد مي بندد كه يك كار را تحويل شركت ايران خودرو دهد مانند قرارداد ايران خودرو با شركت ساپكو در زمينه نصب تجهيزات مثل روبات.

با توجه به اين كه ايران خودرو اين نصب تجهيزات را در مناقصه گذاشته و شركت ساپكو در اين مناقصه برنده شده است شركت ايران خودرو از شركت ساپكو يك چك به عنوان حسن انجام كار مي گيرد كه در هنگام كار اگر مشكلي به وجود آمد چك را به اجرا بگذارد و اگر در پايان كار مشكلي به وجود نيامده باشد و همه چيز طبق قرار داد عمل شده باشد اين چك به شركت ساپكو مسترد خواهد شد.

 

تعداد صفحات:48

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file58_1790315_9386.zip25.1k

دانلود مقاله اصول و طراحي سيستم انبارداری

دانلود مقاله اصول و طراحي سيستم انبارداری        دانلود مقاله اصول و طراحي سيستم انبارداری     تعريف و اصطلاحات: 1-تعريف مال چيزي كه قابل  تملك، مبادله و ارزش باشد اصطلاحاً مال  گفته مي شود. به موجب آيين نامه اموال دولتي :(كليه اموالي نه در تصرف مالكانه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي بوده  يا به  نحوي ازآنجا به تصرف مالكانه انها درآيد ،  به عنوان اموال دولتي محسوب مي شود.) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,200 تومان

دانلود مقاله پروژه مالی شرکت مخابرات خراسان رضوی

دانلود مقاله پروژه مالی شرکت مخابرات خراسان رضوی       دانلود مقاله پروژه مالی  شرکت مخابرات خراسان رضوی    فهرست مطالب عنوان                                                ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

دانلود مقاله پروژه مالی شرکت کنسرو کرج شوبران

دانلود مقاله پروژه مالی شرکت کنسرو کرج شوبران        دانلود مقاله پروژه مالی  شرکت  کنسرو کرج شوبران   فهرست مطالب عنوان                                             &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

دانلود مقاله پروژه مالي حقوق و دستمزد

دانلود مقاله پروژه مالي حقوق و دستمزد       دانلود مقاله پروژه مالي حقوق و دستمزد     فهرست مطالب عنوان                                                 &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود مقاله بررسي سيستم حسابداري بانك كارآفرين

دانلود مقاله بررسي سيستم حسابداري بانك كارآفرين        دانلود مقاله بررسي سيستم حسابداري بانك كارآفرين   فهرست مطالب عنوان                                               &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,600 تومان

دانلود مقاله رابطه نسبتهای نقدی و تعهد

دانلود مقاله رابطه نسبتهای نقدی و تعهد        دانلود مقاله رابطه نسبتهای نقدی و تعهد  چیکده  این تحقیق به بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده برمبنای جریانات نقدی می پردازد . اگر چه هر یک از در روش محتوای اطلا عاتی خاص را ارائه می کند و جایگزینی یک دیگر نمی توانند باشند،لیکن ارائه اناندر کنار یکدیگر تصویری روشن تر از وضعیت عملیاتی ونقد ینگی یک بنگاه اقتصادی را به معرض نمایشمی گذارد در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

دانلود مقاله خصوصيات حسابداري شهـرداري ها

دانلود مقاله خصوصيات حسابداري شهـرداري ها        دانلود مقاله خصوصيات حسابداري شهـرداري ها  فهرست مطالب فصل اول                                                &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,900 تومان

دانلود مقاله حسابداری دولتی

دانلود مقاله حسابداری دولتی        دانلود مقاله حسابداری دولتی  فصل اول: حسابداري دولتي تعريف حسابداري: حسابداري به انحناء گوناگون تعريف شده است.  كامل ترين تعريف فن حسابداري به شرح زير است:    حسابداري عبارت است از فن ثبت، طبقه بندي و تلخيص فعاليت هاي  مالي يك مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسير نتايج حامل از بررسي اين ارقام.   تعريف حسابداري سازمان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

دانلود مقاله بهره و حسابداري تورم

دانلود مقاله بهره و حسابداري تورم        دانلود مقاله بهره و حسابداري تورم  فهرست مطالب عنوان                                                    ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود مقاله نگرشي برسيستم حسابداري منطقه 11تهران

دانلود مقاله نگرشي برسيستم حسابداري منطقه 11تهران      دانلود مقاله نگرشي برسيستم حسابداري منطقه 11تهران  «فهرست مطالب» 1-فصل اول 1-1مقدمه...................................................................... 1 2-فصل دوم 1-2-تاريخچه شهرداري.................................................................................. 3 2-2-تاريخچه منطقه 11............................................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود مقاله نظام حسابداري شركت باربري وحيدبار

دانلود مقاله نظام حسابداري شركت باربري وحيدبار        دانلود مقاله نظام حسابداري شركت باربري وحيدبار  مقدمه در چند دهه گذشته، گسترش تكنيكهاي جديد حسابداري در تمامي رشته ها و كاربرد آن، نوآوري و دگرگونيهاي بسياري را در زمينه هاي اقتصادي و بازرگاني پديد آورده است . به خوبي آشكار است كه حسابداري شركتها نيز طي سالهاي اخير، تحولات شگرفي را پذيرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملكردها، توانسته ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,300 تومان

دانلود مقاله پروژه مالی كارگاه توليد نقل

دانلود مقاله پروژه مالی كارگاه توليد نقل       دانلود مقاله پروژه مالی كارگاه توليد نقل  تمامي عمليات انجام گرفته و صورتهاي مالي تهيه شده در مورد كارگاه توليد نقل به صورت فرضي مي باشد كه در اين كارگاه بعد از خريداري شكر ، عمليات و مراحل توليد روي آن انجام گرفته و تبديل به نقل مي‌شود و توسط فروشندگان به فروش مي‌رسد. روش انبارداري كارگاه توليدي ، روش اولين صادره از اولين وارده «Fifo » ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,800 تومان