تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله پروژه مالي حقوق و دستمزد

دانلود مقاله پروژه مالي  حقوق و دستمزد

 

 

 

 

 

 

دانلود مقاله پروژه مالي حقوق و دستمزد

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 صفحه

فصل اول ورودي سيستم حقوق و دستمزد

مقدمه .....................................................................................

هدف و انگيزه انتخاب موضوع .............................................................................

سيستم حقوق و دستمزد ......................................................................................

اجزاء سيستم حقوق و دستمزد                                                              

کنترلهاي داخلي سيستم حقوق و دستمزد .........................................................

پرداخت حقوق و دستمزد ......................................................................................

حقوق ..........................................................................................

تهيه جدول حقوق .....................................................................

ليست بيمه .................................................................................

دستمزد .............................................................................

کسري کار ......................................................................

حق بيمه .............................................................................

ماليات ..........................................................................

کسر (کسر کار) ....................................................................

پرداخت ناخالص (حقوق ناخالص )......................................................................

پرداخت خالص ( خالص پرداختني ).....................................................................

کسور حقوق و مزايا ..............................................................

کارت مجموع درآمد (سابقه حقوق و مزاياي ) سالانه کارمند ........................

حقوق و مزايا .....................................................................

ماموريت شغلي ...................................................................

ساير کسورات ...........................................................................

کسورات حقوق و مزايا .........................................................................................

محاسبه حقوق و مزايا ...........................................................................................

مبلغ قابل پرداخت به کارکنان ..............................................................................

فصل دوم پردازش حقوق و دستمزد

مقدمه ........................................................................................

نقش حقوق و دستمزد ............................................................

سيستم ...................................................................................

حقوق ............................................................................................

محاسبه مبلغ اضافه کار .......................................................................................

حق اولاد ...............................................................................

ماليات حقوق کارکنان................................................................

مستخدمين سازمان ن...................................................................

نحوه محاسبه ليست حقوق و دستمزد ................................................................

فصل سوم خروجي سيستم حقوق و دستمزد

ليست حقوق و دستمزد ...........................................................

تنظيم ليست حقوق و دستمزد ....................................................................

تاریخچه تشکیل سازمان:

همانطور که مطلع هستید در هر چارچوب و مجموعه‌ای نظم حاکم بر آن مجموعه حرف اول را می زند و تا نظم نباشد هیچ هماهنگی و شکل گیری در کارها و پیشبرد اهداف نخواهد بود.

منطق هر نظامی نظم است و در سایه نظم امنیت و آرامش نیز خود به خود برقرار می شود و در این راستا از همان دوران شکل گیری جوامع و دولتها سازمان ها و نهادهایی در این رابطه فعالیت خود را آغاز کرده اند که در مملکت عزیز ما ایران نیروی انتظامی این وظیفه خطیر و پر دغدغه را برعهده گرفته است که هدف آن رسیدگی به مشکلات و حل اختلافات و شکایات و پی گیریهای، پیش گیریها، کاهش و مبارزه با جرایم و غیره می باشد.

سال 1370 به طور اساسی سال ادغام شهربانی، ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی در قالب نیروی انتظامی بوده است که خود از معاونتهای از قبیل: پلیس امداد، پلیس آگاهی، پلیس پیشگری، پلیس قضایی و پلیس خدمات تشکیل شده است.

بعد از این ادغام نیرویی به نام یگان ویژه پاسداران ناجا در سال 1375 تشکیل گردید که هدف آن مبارزه با اخلال گران مخل امنیت ملی و جلوگیری و برخورد با اختشاشات  و شورشها و آشوبها بوده است.

لازم به ذکر است که این سازمان نیز در جهت پیشبرد اهداف و رسیدگی به امورات مالی، معیشتی و حقوقی کارکنان و پرسنل و رسیدگی به مشکلات آنها از دوائر مختلف تشکیل شده که کار حقوقی، بیمه، جایگاه، افزایش سنوات و حقوق و اضافه کاریها، ماموریتها و خواربار خانواده های پرسنل می پردازد که به طور کلی در مبحث مورد نظر مورد بحث قرار می گردد.  

مقدمه

فصل اول : ورودي سيستم حقوق و دستمزد

از آنجايي که هزينه حقوق و دستمزد و مخارج مربوط به آن در صد تقريباً بالايي از هزينه ها را تشکيل مي دهد ضروري است در اين سيستم پيش بيني هاي لازم براي حصول اطمينان از پرداخت صحيح حقوق و دستمزد بعمل آيد . از سوي ديگر سيستم حقوق و دستمزد بايد بنحوي طراحي شود که اطلاعات لازم را بسرعت گردآوري ، کسورات لازم را محاسبه نموده و تدابير مناسبي براي جلوگيري از پرداخت به افراد و ساير انواع سوء استفاده‌ها فراهم نمايد . براي رعايت قانون ، کارفرما موظف اطلاعات لازم در مورد کارکنان و ميزان حقوق و مزاياي آنان را به مراجع ذيصلاح ارسال نمايد . در ايران نيز طبق قانون ماليات بر درآمد، کارفرما موظف است اسامي کارکنان و مشخصات آنها را به حوزه هاي مالياتي محل ارسال و ماليات متعلق به کارکنان را به حساب مخصوصي واريز نمايد . بعلاوه طبق قوانين تامين اجتماعي لازم است هر ماهه اسامي کارکنان و ميزان حقوق و دستمزد آنها طي ليستي به ادارات تامين اجتماعي محل تسليم و حق بيمه سهم کارمند و کارفرما به حسابهاي مخصوصي واريز گردد .


هدف و انگيزه انتخاب موضوع

دليل ارائه اين تحقيق و اهميت آن در اين است ارائه ليست حقوق و دستمزد اگر چه در تمامي سازمان ها به يک نحو محاسبه مي شود و بر مبناي قوانين وزارت کار و امور اجتماعي مي باشد .

اما نحوه ارائه آن براي مديران در تمامي سازمانها به يک شکل و يکسان نيست و در اين تحقيق سعي بر اين بوده است که يکي از راههاي ارائه اين ليست مورد برسي قرار گيرد . از آنجايي که حسابداري داراي يک علوم و چهارچوب خاص مي باشد اما استفاده از اين قوانين کاملاً سليقه‌اي مي باشد که هر حسابدار بنا به نياز و سليقه خود روشي از اين روشها را براي ارائه گزارشات خود مورد استفاده قرار مي دهد .


سيستم حقوق و دستمزد

در سيستم حقوق و دستمزد به علت تراکم اطلاعات ، نحوه پردازش اطلاعات و اهميت سرعت و صحت آن از اتوماسيون استفاده مي شود اطلاعاتي نظير نرخ ساعتي و يا روزانه حقوق و دستمزد که ممکن است براي مدت موقتي تغيير نکند . و همچنين برنامه هايي نظير نحوه محاسبات کسورات ماليات و حق بيمه صندوق تامين‌اجتماعي که در طول سال ، قوانين آن ثابت مي باشد را بهتر است در حافظه کامپيوتر ذخيره نمود . با استفاده از اين اطلاعات مي توان محاسباتي مانند حقوق و يا دستمزد ناخالص ، کسورات ، تعيين  حقوق و دستمزد خالص و بروز در آوردن سابقه هر کارمند و کارگر رابطه الکترونيکي انجام داد .

اجزائ سيستم حقوقي و دستمزد

هر سازمانی در رابطه با حقوق ، مسئوليتهاي پيدا مي کنند و ناگزيرند مالياتي مثل ماليات مربوط به حقوق را ظرف يک ماه پرداخت نمايد . براي اينکه حسابداري حقوق و دستمزد بصورت صحيح و بموقع صورت گيرد ، حسابداران از سيستم حقوق و دستمزد استفاده مي کنند . اجزاء سيستم حقوق و دستمزد عبارتند از : يک ليست حقوق و دستمزد ، يک حساب بانکي مخصوص براي حقوق ، دسته چک حقوق، و يک فيش حقوقي براي هر يک از کارکنان .


کنترلهاي داخلي سيستم حقوق و دستمزد

کنترلهاي لازم در رابطه با سيستم حقوق و دستمزد به تعداد کارکنان بستگي  دارد هر چه کارکنان موسسه بيشتر باشد افراد بيشتري براي کنترل هزينه حقوق مورد نياز مي باشد . جهت کنترل و شناسايي دقيق هزينه حقوق و دستمزد ، کارت ساعت کارکنان متداولترين مدرک مي باشد حتي در برخي از شرکت ها که کارکنان زيادي دارند جهت کنترل بيشتر لازم است يکي از افراد نگهبان در کنار ساعت کارت زني حضور داشته باشد .

کنترل هاي لازم در هنگام تهيه ليست بايد بنحوي باشد که حقوق و دستمزد به افرادي پرداخت نگردد براي اين منظور بايد هنگام پرداخت کنترل هاي بيشتر صورت گيرد يکي از شيوه هاي مناسب براي اين امر گرفتن امضاء از هر يک از کارکنان به هنگام دريافت حقوق و يا فيش حقوقي مي باشد .

پرداخت حقوق و دستمزد :

متداولترين اشکال پرداخت حقوق و دستمزد به شرح ذيل مي باشد .


ب) واريز حقوق به حساب بانکي کارکنان :

اغلب سازمان ها که کارکنان زيادي دارند براي سهولت کارچکي معادل جمع حقوق و دستمزد قابل پرداخت صادر و به همراه اسامي کارکنان و شماره حساب بانکي آنها به بانک ارسال مي دارند بانک نيز معادل مبلغ مندرج در ليست حقوق و دستمزد به حساب جاري هر يک از کارکنان واريز مي نمايد  در اين شعبه اگر چه دشواريهاي ناشي از صدور چک برطرف مي گردد ولي احتمال سوء استفاده بيشتر مي باشد علاوه بر کنترلهاي فوق لازم است ترتيبي اتخاذ شود که در صورت پرداخت نقدي عمل تهيه ليست ، ثبت سند حسابداري و پرداخت وجه به اشخاص مختلفي واگذار گردد . زيرا هر چه تعداد افراد مسئوول در اين عمليات زنجيره اي و مرتبط بهم بيشتر باشد احتمال سوء استفاده کمتر مي گردد .

حقوق

آنچه در ازاي کار انجام شده توسط کارکنان و يا ارائه کنندگان خدمات به طور ماهانه به آنها پرداخت مي شود که با توجه به مدرک تحصيلي و خانواده ايثار گران حقوق هر فرد متفاوت است.  

(نرخ حقوق × ساعات کارکرد ) = حقوق ماهانه)


تهيه جدول حقوق

جدول حقوق کارکنان ثابت سازمان مورد نظر مشمول طرح طبقه بندي ، با استناد ماده چهارده آئين نامه استخدامي مصوب با توجه به رعايت نکات زير تهيه شده است :

قسمت اول – در تعيين حقوق مراتب

الف – حداقل حقوق در پايه يک از مرتبه يکم با رقم (100) بعنوان مبني مشخص شده و ضريب ريالي آن برابر ماده 15 آئين نامه استخدامي مصوب هر سه ساله يکمرتبه با توجه به عوامل زير :

  • هزينه زندگي

  • امکانات مالي سازمان

  • حقوق و مزاياي مشاغل مشابه در دستگاههاي دولتي و خصوصي

تعيين مي شود و بمحض اينکه مقدار ريالي عدد مبني تعيين گرديد ضريب ريالي که نسبت مقدار ريالي بعدد مبني مي باشد در کليه (177) پيکره موجود در جدول ضريب شده و در نتيجه مقدار ريالي حقوق کليه پايه ها در مراتب شانزده گانه مشخص و معين مي گردد .

ب- حداقل حقوق در مرتبه شانزدهم (عاليترين مرتبه ) يازده برابر حداقل در مرتبه يکم مي باشد که نسبت (11) به (1) و تناسب ارقام ساير مراتب در جدول حقوق نسبت معقولي است که با رعايت نکات زير :

1- درجه اهميت و دشواري وظايف مشاغل مرتبه مافوق نسبت به مشاغل مرتبه مادون

2- سطح زندگي شاغلين مرتبه مافوق نسبت به مشاغل مرتبه مادون

3- پرداخت حقوق و مزاياي مشاغل مشابه در دستگاههاي دولتي و خصوصي،از قبيل سازمان برنامه و سازمان اداري و استخدامي کشور

4- نسبت شرايط احراز مشاغل مراتب مافوق به نسبت مراتب مادون

قسمت دوم – تعيين حقوق پايه هاي مراتب

الف – در طرح جدول حقوقي سعي شده است که حداقل حقوق مراتب طوري تعيين شود که از حقوق دوره کار آموزي (موضوع ماده 18 آئين نامه استخدامي مصوب ) که صريحاً ميزان ريالي آن قيده شده است کمتر نباشد .

ب- حقوق و اضافات پايه ها در هر مرتبه با توجه به عوامل اجتماعي و اقتصادي و تناسب شغلي بشرح زير برقرار گرديده است :

1- اضافات پايه هاي مرتبه يکم جدول هشت درصد مبني مي باشد و بر اين رقم مرتبه دهم بطور مشابه و مساوي دو درصد مبني اضافه مي گردد که در نتيجه اضافه پايه در مرتبه دهم به بيست و شش درصد مبني مي رسد و از مرتبه يازدهم تا مرتبه شانزدهم که مشاغل آن اکثر از نوع مديريت است چهار درصد مبني اضافه گرديده است بدليل اينکه :

اولاً – چون طبق آئين نامه مصوب شاغلين مراتب يازده ببالا با آنکه کار مديريت مستلزم انجام کار اضافي مي باشد به لحاظ رعايت تبصره 3 ماده 26 آئين نامه استخدامي از دريافت اضافه کار محروم اند و اين جهش مختصر در حداقل مراتب و اضافات داخلي از مرتبه دوازدهم ببالا سبب آن مي شود که جبران اضافه کار شاغلين پنج گروه مذکور بشود .

 

تعداد صفحات:43

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file52_1790278_6733.zip39.5k

دانلود مقاله بررسي سيستم حسابداري بانك كارآفرين

دانلود مقاله بررسي سيستم حسابداري بانك كارآفرين        دانلود مقاله بررسي سيستم حسابداري بانك كارآفرين   فهرست مطالب عنوان                                               &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,600 تومان

دانلود مقاله رابطه نسبتهای نقدی و تعهد

دانلود مقاله رابطه نسبتهای نقدی و تعهد        دانلود مقاله رابطه نسبتهای نقدی و تعهد  چیکده  این تحقیق به بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده برمبنای جریانات نقدی می پردازد . اگر چه هر یک از در روش محتوای اطلا عاتی خاص را ارائه می کند و جایگزینی یک دیگر نمی توانند باشند،لیکن ارائه اناندر کنار یکدیگر تصویری روشن تر از وضعیت عملیاتی ونقد ینگی یک بنگاه اقتصادی را به معرض نمایشمی گذارد در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

دانلود مقاله خصوصيات حسابداري شهـرداري ها

دانلود مقاله خصوصيات حسابداري شهـرداري ها        دانلود مقاله خصوصيات حسابداري شهـرداري ها  فهرست مطالب فصل اول                                                &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,900 تومان

دانلود مقاله حسابداری دولتی

دانلود مقاله حسابداری دولتی        دانلود مقاله حسابداری دولتی  فصل اول: حسابداري دولتي تعريف حسابداري: حسابداري به انحناء گوناگون تعريف شده است.  كامل ترين تعريف فن حسابداري به شرح زير است:    حسابداري عبارت است از فن ثبت، طبقه بندي و تلخيص فعاليت هاي  مالي يك مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسير نتايج حامل از بررسي اين ارقام.   تعريف حسابداري سازمان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

دانلود مقاله بهره و حسابداري تورم

دانلود مقاله بهره و حسابداري تورم        دانلود مقاله بهره و حسابداري تورم  فهرست مطالب عنوان                                                    ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود مقاله نگرشي برسيستم حسابداري منطقه 11تهران

دانلود مقاله نگرشي برسيستم حسابداري منطقه 11تهران      دانلود مقاله نگرشي برسيستم حسابداري منطقه 11تهران  «فهرست مطالب» 1-فصل اول 1-1مقدمه...................................................................... 1 2-فصل دوم 1-2-تاريخچه شهرداري.................................................................................. 3 2-2-تاريخچه منطقه 11............................................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود مقاله نظام حسابداري شركت باربري وحيدبار

دانلود مقاله نظام حسابداري شركت باربري وحيدبار        دانلود مقاله نظام حسابداري شركت باربري وحيدبار  مقدمه در چند دهه گذشته، گسترش تكنيكهاي جديد حسابداري در تمامي رشته ها و كاربرد آن، نوآوري و دگرگونيهاي بسياري را در زمينه هاي اقتصادي و بازرگاني پديد آورده است . به خوبي آشكار است كه حسابداري شركتها نيز طي سالهاي اخير، تحولات شگرفي را پذيرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملكردها، توانسته ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,300 تومان

دانلود مقاله پروژه مالی كارگاه توليد نقل

دانلود مقاله پروژه مالی كارگاه توليد نقل       دانلود مقاله پروژه مالی كارگاه توليد نقل  تمامي عمليات انجام گرفته و صورتهاي مالي تهيه شده در مورد كارگاه توليد نقل به صورت فرضي مي باشد كه در اين كارگاه بعد از خريداري شكر ، عمليات و مراحل توليد روي آن انجام گرفته و تبديل به نقل مي‌شود و توسط فروشندگان به فروش مي‌رسد. روش انبارداري كارگاه توليدي ، روش اولين صادره از اولين وارده «Fifo » ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,800 تومان