تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود گزارش کار آموزی پروژه آب و فاضلاب

دانلود گزارش کار آموزی پروژه آب و فاضلاب

 

 

 

 

 

 

دانلود گزارش کار آموزی پروژه آب و فاضلاب

 

سیستم های آب رسانی

مقدمه :

امروزه از آب به عنوان حیاتی ترین نیاز بشر یاد می شود. اهمیت آب آشامیدنی سالم بر هیچ کس پوشیده نیست. با گسترش شهرها و کمبود آب آشامیدنی سالم اهمیت آبرسانی دوچندان می شود، بنابراین می بایست آب را از مکانهایی که آب آشامیدنی سالم دارد به مکانهای مسکونی انتقال داد که کمبود آب آشامیدنی دارد.

قسمت های اصلی یک سیستم آبرسانی عبارتند از : خط انتقال لوله ها و حوضچه شیر آلات و مخزن آب

مسیر گذاری :

قبل از مسیر گذاری برای تعیین مسیر دقیق و عدم برخورد ترانشه های عرضی به عمق 5/1 متر و طول 2 متر با دست حفر می گردد که به منظور کشف دیگر تاسیسات زیرزمینی است. پس از پیدا نمودن مسیر بقیه لوله ها می بایست آنها پر شوند.

باید قبل از عملیات خاکبرداری ترانشه مسیرهای لوله گذاری، محل احداث حوضچه ها، عبور از رودخانه را با نصب میخ های کمکی پیاده کرد. همچنین پس از این عمل مواد زائد باید از مسیر لوله گذاری جمع شده و به محل دپوی مواد زائد انتقال داده شود. در صورت نیاز درخت ها و مزارع با هماهنگی مالکان و ارگانهای مربوطه قطع شود.

ترانشه :

برای اجرای مسیر لوله ها باید ترانشه هایی در زمین با بیل مکانیکی کنده شوند. این ترانشه ها باید روباز بوده مگر اینکه کنال یا جوی آب وجود داشته باشد و یا جاده باشد که مجوز کندن ندهند.

عمق تاج لوله های آب تا سطح زمین حداقل 2/1 متر می باشد. حداکثر طول ترانشه هایی که برای لوله ها کنده می شوند در هیچ حال نباید از 60 متر بیشتر باشد و همچنین حداقل طول ترانشه لوله کشی اصلی قبل از لوله گذاری باید 6 متر باشد.

چنانچه ترانشه در زمین های دج و یا با خاک های متراکم حفر شود، عرض ترانشه در حداقل و به مقداری است که جای کافی برای کار و نصب و ریختن خاک در زیر و اطراف لوله میسر باشد. فضای بین لوله و دیوار ترانشه باید بیش از عرض وسایلی باشد که برای تراکم خاک ها در این محدوده لازم است.

در مشخصات طرح، عرض ترانشه مشخص می گردد. در صورت مشخص نبودن عرض ترانشه در این مشخصات، حداقل عرض ترانشه کمتر از بزرگترین یکی از دو مقدار زیر باشد.

 • قطر خارجی لوله به اضافه 400 میلیمتر

 • 25/1 برابر قطر خارجی لوله به اضافه 300 میلیمتر

پی سازی :

تامین بستر مناسب و باربر برای قرار دادن لوله خصوصاً لوله های قابل انعطاف از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ با توجه به نوع لوله و بارهای وارد به لوله اعم از بار مرده(سربار خاک) و بار زنده(نیروهای استاتیکی و دینامیکی) و بالاخره نوع مصالح ترانشه لوله گذاری جزئیات بسترسازی متفاوت است.

پی سازی با بتن، سنگ و ملات، مواد سنگی دانه بندی شده و مصالح رودخانه ای و مواد خاکی انتخابی تا رسیدن به رقوم زیر بستر لوله گذاری انجام می شود؛ سپس بسترسازی کف ترانشه انجام می گیرد.

الف) خاک انتخابی: منظور از خاک انتخابی یا خاک مرغوب برای بسترسازی یا خاکریزی اطراف و روی لوله، عبارت از خاک با دانه بندی مناسب است که عاری از مواد آلی، کلوخ های رسی، شاخ و برگ درختان و  خاکهای یخ زده می باشد؛ معمولاً می توان خاک انتخابی را با سرند کردن خاک های حاصل از خاکبرداری تهیه نمود، ولی چنانچه این خاک مناسب نباشد بایستی از خاک قرضه مناسب استفاده نمود و به ضخامت 10 تا 15 سانتیمتر پرشده و متراکم گردد.

ب) مواد دانه بندی شده : بسترسازی لوله با توجه به انواع مختلف آن(لوله های صلب یا قابل انعطاف) شرایط اجرای کار به منظور تامین بستر مناسب و باربر و با توجه به ضریب بستر از موارد اصلی لوله گذاری است. حتی الامکان توصیه میشود از تنوع دانه بندی مصالح در یک ترانشه لوله گذاری اجتناب شود و از مصالح با یک دانه بندی استفاده شود.

مصالح دانه بندی شده باید مقاوم در برابر تخریب ناشی از نفوذ آب های زیرزمینی بوده و با توجه به رطوبت و تراکم مورد نظر و به منظور حداکثر باربری بستر به نحو مطلوب ریخته و کوبیده شود؛ مصالح با دانه بندی مناسب با حداقل فضای منفذی، حداکثر باربری را تامین خواهد نمود. مناسب بودن مصالح دانه بندی شده برای بسترسازی لوله با کنترل و تعیین ضریب (C.F) تعیین می شود.

مقدار (C.F) باید حتی الامکان از 15/0  کمتر باشد تا عمل کوبش و تحکیم راحت تر صورت گیرد؛ برای بستر تا مقدار ضریب (C.F) 3/0 با کوبش و تمهیدات لازم را می توان استفاده نمود ولی بیشتر از این مقدار مصالح نامناسب است.

بسترسازی کف ترانشه :

قبل از نصب و خواباندن لوله در ترانشه، کف ترانشه باید با شیب کاملاً یکنواخت و مناسب آماده و در شرایط خشک باشد. لوله باید کاملاً به صورت یکنواخت بر روی بستر قرار گیرد. کف ترانشه می بایست با استفاده از وسایل دستی رگلاژ شود و سپس با قشری از شن با دانه بندی مناسب یا خاک سرند شده  به ضخامت حداقل 10 سانتیمتر پوشیده و رگلاژ شود. برای محل اتصالی ها باید خاکبرداری اضافی به نحوی انجام شود که از قرار گرفتن لوله بر روی دو انتهای آن جداً خودداری شود. ابعاد خاکبرداری اضافی در محل اتصالی ها با توجه به نوع و قطر لوله خواهد بود.

نحوه قرار گرفتن صحیح لوله بر روی ترانشه در شکل رو به رو نشان داده شده است :

 

بسترسازی برای نصب شیرآلات و متعلقات :

تابع بسترسازی کف ترانشه برای لوله بوده ولی چون ابعاد خارجی متعلقات و شیرآلات یا اتصالی های آن ها دقیقاً معادل ابعاد خارجی لوله مربوطه نبودخ و با آن ها اختلاف دارد؛ لذا در بسترسازی باید به آن توجه شود. همچنین در محل نصب متعلقاتی از قبیل سه راهی، زانویی و شیرآلات که نیاز به ساخت بلوکهای بتنی نگهدارنده دارد؛ باید برداشت خاک و بسترسازی مناسب با این ابعاد صورت گیرد.

لوله ها :

در سیستم های آب رسانی نیز مانند شبکه فاضلاب لوله های زیر به کار می روند :

 • لوله آزبست سیمانی تا کلاس C                                                C.C.

 • لوله آزبست سیمانی کلاس D                                                        C.D.

 • لوله چدنی نشکن با اتصال فشاری (تایتون) P.J.                 

 • لوله چدنی نشکن با اتصال گلندی پیچ و مهره ای                     B.           

 • لوله پلی اتیلن E.                                              

نوع لوله با نظر دستگاه نظارت بر اساس اهمیت پروژه و همچنین دسترسی آسان به لوله انتخاب می شود.

لوله های پلی اتیلن :

پلی اتیلن از پلیمریزاسیون اتیلن و اولفین به همراه دوده آنتی اکسیدان تهیه می شود. هرچه وزن مخصوص آن بیشتر باشد، مقاومت آن بیشتر است. سطح داخلی لوله باید صاف و فاقد شیار با لبه های تیز باشد. رنگ آن یکنواخت و فاقد حباب، تاول و ناهمگونی باشد. همچنین نشانه های ذیل در فواصل حداکثر 1 متر و بطور ثابت بر روی لوله ها حک شده باشد :

 • نام یا علامت تجاری تولید کننده

 • ابعاد (قطر اسمی*ضخامت اسمی جداره)

 • نوع ماده اولیه مصرفی در ساخت لوله ها

 • فشار اسمی

 • نسبت ابعاد استاندارد

 • زمان تولید شامل تاریخ به روز، ماه و سال

 • علامت استاندارد و شماره استاندارد

 • نوع مصرف (آبرسانی)

برای لوله های آب آشامیدنی آزمایشهای زیر می بایست انجام شود :

آزمایش رنگ : طی آزمون رنگ مطابق با استاندارد BS6920 سال 1996 نباید پس از 24 ساعت آب مقطر داخل لوله تیره تر از آب یا ترکیب 5 میلی گرم پلاتینیم در لیتر گردد.

آزمون بو: طی این آزمون نباید پس از 24 ساعت هیچ گونه تغییری در بو و مزه آب داخل لوله مشاهده شود.

آزمون ابعاد : ابعاد لوله می بایست مطابق استاندارد شماره 1-7175 استاندارد ملی ایران باشد،با توجه به نوع لوله پلی اتیلن انتخابی و فشار شبکه و قطر خارجی اسمی میزان ضخامت جداره اسمی لوله برای فشار اسمی 10 و 16 بار می بایست مطابق جدول زیر باشد.

قطر         خارجی       اسمی           mm

PE100

PE80

PE63

فشار 10بار

فشار 16بار

فشار 10بار

فشار 16بار

فشار 10بار

فشار 16بار

SDR=17

SDR=11

SDR=13.6

SDR=9

SDR=11

SDR=7.4

ضخامت جداره

ضخامت جداره

ضخامت جداره

ضخامت جداره

ضخامت جداره

ضخامت جداره

110

 1. 6

10

 1. 1
 2. 3

 

10

 1. 1

125

 1. 4
 2. 4
 3. 2

  

14

 1. 4
 2. 1

 

140

 1. 3
 2. 7
 3. 3
 4. 7
 5. 7
 6. 2

     

160

 1. 5
 2. 6
 3. 8
 4. 9
 5. 6
 6. 9

     

180

 1. 7
 2. 4
 3. 3
 4. 1
 5. 4
 6. 6

     

200

 1. 9
 2. 2
 3. 7
 4. 4
 5. 2
 6. 4

     

225

 1. 4
 2. 5
 3. 6
 4. 2
 5. 5
 6. 8

     

250

 1. 8
 2. 7
 3. 4
 4. 9
 5. 7
 6. 2

     

280

 1. 6
 2. 4
 3. 6
 4. 1
 5. 4
 6. 3

     

315

 1. 7
 2. 6
 3. 2
 4. 2
 5. 6
 6. 1

     

355

 1. 1
 2. 2
 3. 1
 4. 4
 5. 2
 6. 5

     

400

 1. 7
 2. 3
 3. 4
 4. 7
 5. 3
 6. 7

     

حد مجاز افزایش میانگین قطر خارجی برای قطرهای 400 و کمتر 0.009×d  که حداقل 3/0 میلیمتر منظور می شود.

همچنین آزمایش های دوده، استحکام هیدرواستاتیکی، نرخ جریان مذاب و پایداری حرارتی مطابق استاندارد ملی ایران انجام می شود.

اتصالات لوله های پلی اتیلن :

لوله ها باید از قبل در کنار ترانشه و در فاصله مناسبی ریسه شوند.

روشهای مختلفی که برای اتصال لوله های پلی اتیلن به یکدیگر، متعلقات و شیرآلات به کار می رود؛ از جمله عبارتند از :

 • 1) اتصال حرارتی(جوشی) لب به لب

 • 2) اتصال به روش الکتریکی

 • 3) اتصال به روش فلنجی

 اتصال حرارتی(جوشی) لب به لب :

در این نوع اتصال از دستگاه جوش مخصوص لوله های پلی اتیلن استفاده می شود. باید دو شاخه لوله در امتداد هم قرار گیرند و سر لوله ها تمیز و عاری از مواد زائد باشد.صفحه فلزی این دستگاه که اتو یا هیتر نام دارد بین دو لوله قرار گرفته و سر آن دو را ذوب نموده به هم می چسباند؛ 5 تا 10 دقیقه صبر نموده تا سرد شود. حداکثر رواداری در خارج لوله برای لوله ها تا قطر 315 میلیمتر، 1 میلیمتر و بزرگتر 2 میلیمتر است.

توجه به نکات زیر در این اتصال ضروریست :

 • لوله ها با ضخامت مختلف به هم جوش نشوند.

 • لبه های صاف شده دو سر لوله بعد از رنده شدن، در تماس با دست قرار نگیرند.

 • دستگاه مرطوب، کثیف یا گرد و خاکی نباشد و براه ها پس از رنده شدن تمیز شوند.

 • در هوای بارانی و دمای زیر صفر درجه از جوشکاری خودداری شود.

 • این اتصال در خارج از ترانشه انجام شود.

اتصال فلنجی :

از این نوع اتصال، برای اتصال لوله پلی اتیلن به لوله های فولادی گالوانیزه و یا اتصال به شیرآلات و متعلقاتی که اتصال آن از نوع فلنجی است؛ استفاده می شود.

این اتصال از یک تبدیل از جنس پلی اتیلن، که یک سر آن به صورت فلنج و سر دیگر آن ساده می باشد. برای ایجاد اتصال، باید حلقه فلزی سوراخ دار را روی سر لوله ای که قرار است دارای اتصالی فلنجی شود؛ و سپس سر ساده تبدیل را به سر ساده لوله پلی اتیلن جوش داد. محور تبدیل و لوله باید در یک امتداد قرار گیرند. پس از تکمیل جوش، حلقه فلزی سوراخ دار باید به سمت فلنج رانده شود و طوری در مقابل فلنج شیرآلات قرار گیرد که سوراخ های فلنج ها در مقابل یکدیگر قرار داده شوند. دو فلنج را می توان با چند پیچ و مهره به یکدیگر متصل کرد. با پیچانده مهره ها، می توان فلنج تبدیل پلی اتیلن را به فلنج شیرآلات یا متعلقات کاملاً فشرده تا آب بندی لازم تامین گردد.

متعلقات لوله های پلی اتیلن :

متعلقات پلی اتیلن به سه صورت تزریقی، ساخت از لوله، اتصال اجزای مختلف لوله، قطعات تزریقی و غیره و به روش حرارتی ساخته می شوند.

اتصال لوله پلی اتیلن به لوله، شیرآلات یا متعلقات فلنجی :

برای اتصال لوله پلی اتیلن به سایر لوله هایی که به یک فلنج ختم شده است و یا اتصال به شیرآلات یا متعلقاتی که به فلنج ختم می شوند، از مجموعه فلنج برآمده پلی اتیلنی، فلنج فلزی و لاستیک آب بند به شرح زیر و مطابق شکل زیر استفاده می شود.

 • الف : فلنج ضخیم برجسته پلی اتیلنی :

این اتصال در کارخانه به صورت تزریقی و یا با حرارت و فشار در انتهای یک قطعه لوله پلی اتیلن، ساخته می شود. این قطعه با اتصال جوشی یا سایر انواع اتصالات به لوله پلی اتیلنی ماقبل خود متصل شده و آماده اتصال به قطعه فلنجی مابعد خود می گردد.

 • ب : فلنج فلزی و واشر لاستیکی پهن :

این قطعات دارای مشخصات فنی عمومی می باشد.

 • ج : فلنج نازک برجسته پلی اتیلن:

مانند فلنج ضخیم بوده با این تفاوت که برآمدگی روی لوله، به صورت برجستگی عمودی با ضخامت کمتر بوده و آب بندی توسط واشر گرد انجام میشود. در شکل زیر این نوع اتصال را مشاهده می نمایید.

 • زانویی پلی اتیلن :

این نوع زانویی ها چنان چه توسط حرارت دادن و فرم دادن لوله تهیه شوند؛ با شعاع خم نسبتاً زیاد خواهد بود. نسبت شعاع خم به قطر لوله (R/D) معمولاً حدود 4 یا 5 در نظر گرفته می شود. طرح عمومی این زانویی ها در اشکال زیر مشاهده می شود.

این زانویی ها را می توان به روش تزریقی نیز ساخت که در آن صورت این زانویی ها مطابق شکل مقابل خواهند بود.

 • سه راهی های پلی اتیلن :

این سه راهی ها معمولاً به صورت سه سر ساده مطابق شکل زیر و با قطر انشعاب کمتر یا مساوی لوله اصلی ساخته می شوند؛ علاوه بر این سه راهی ها به صورت فلنجی در قسمت انشعاب و یا هر سه سر فلنج دار مطابق شکل ساخته می شوند.

 • تبدیل پلی اتیلن :

برای تبدیل لوله پلی اتیلن از قطری به قطر دیگر از این قطعه استفاده می شود که در شکل رو به رو مشاهده می شود :

 

خم کردن لوله های پلی اتیلن:

به دو طریق خم کردن سرد و گرم صورت می گیرد.

خم سرد: برای لوله های قطر کم که انعطاف پذیری بیشتری دارند، شعاع خم تابع جنس، وزن مخصوص، ضخامت جداره و قطر لوله است. معمولاً شعاع خم در حدود 10 تا 12 برابر قطر لوله است.

خم گرم: که به وسیله تجهیزات گرمازای بدون شعله انجام می شود؛ مانند دستگاههای دمنده هوای داغ و یا حمام روغن. دمای مورد نیاز 105 تا 140 درجه می باشد.

لوله ها با قطر بالا  بعد از اتصال باید با استفاده از جرثقیل به آرامی در داخل ترانشه قرار گیرند؛ اما لوله های با قطر کم را توسط کارگر به آرامی می توان داخل ترانشه قرار داد.

خاکریزی مقدماتی :

قبل از آن که انجام آزمایش هیدرواستاتیک خطوط لوله نصب شده انجام شود؛ لازم است اطراف و روی لوله با خاک مناسب پر شده و متراکم گردد تا خط لوله در جای خود ثابت مانده و بر اثر فشار داخلی ضمن انجام آزمایشات، از جای خود تکان نخورد. نظر به این که هنگام آزمایش هیدرواستاتیک خط لوله لازم است تمام اتصالات در محل شیرآلات و متعلقات قابل رویت باشند تا در صورت نشت آب از آن بتوان محل نشت را به آسانی پیدا کرد. لذا خاکریزی باید طوری انجام شود که اتصالی ها و متعلقات و شیرآلات قابل رویت باشند. خاکریزی که بدین ترتیب صورت می گیرد را خاکریزی مقدماتی می گویند.

این نوع خاکریزی با همان مصالحی که برای بسترسازی به کار رفته انجام می شود و حداقل ارتفاع خاکریزی مقدماتی روی تاج لوله 30 سانتیمتر می باشد.

آزمایش هیدروستاتیک خطوط لوله نصب شده :

بعد از نصب خطوط لوله و اطمینان از این که بتن پشت بندها و مهارها کاملاً مقاوم شده است و قسمت های آزاد متعلقات ، به خصوص قسمت انتهایی شاخه ای از لوله ای که قرار است مورد آزمایش هیدرواستاتیک قرار گیرد، کاملاً با درپوش و پشت بندهای مناسب، مهار موقت شده است؛ به آزمایش هیدرواستاتیک خطوط لوله اقدام کنیم.

برای انجام آزمایش هر یک از قسمت های خط لوله لازم است به ترتیب زیر عمل شود :

 • الف : در پایین ترین نقطه خط لوله ، انشعابی ایجاد شود که از طریق آن بتوان آب تحت فشار به خط لوله وارد کرد.

 • ب : با استفاده از تلمبه مناسب، آب تمیز را از این انشعاب به خط لوله وارد کرده و با بازکردن شیرهای هوا در مسیر خط لوله و یا شیر قطع و وصل واقع در بالادست، هوای موجود در خط لوله مورد آزمایش کاملاً تخلیه شود؛ تخلیه کامل هوا از این نظر مهم است که اگر هوا در خط لوله باقی مانده باشد، به علت قابل تراکم بودن آن، نمی توان فشار لازم برای انجام آزمایش را در خط ایجاد نمود.

 

تعداد صفحات:65

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,300 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file33_1786755_1831.zip6.5 MB

دانلود گزارش كار آموزي ساختمان فلزي

دانلود گزارش كار آموزي ساختمان فلزي        دانلود گزارش كار آموزي ساختمان فلزي   فهرست مطالب شماره صفحات فصل اول :       1- معرفي مكان كارآموزي..................................................................................... 6    فصل دوم  ( مراحل اجراي پروژه ) : 2- آماده سازي محوطه........................................................ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,700 تومان

دانلود مقاله مقاوم سازي تير مركب بتن ـ فولادبا استفاده از CFRP

دانلود مقاله مقاوم سازي تير مركب بتن ـ فولادبا استفاده از CFRP        دانلود مقاله مقاوم سازي تير مركب بتن ـ فولادبا استفاده از CFRP  خلاصه: همواره استفاده از موادكمپوزيتِ پيشرفته براي احياي فرسودگيِ زير بنا سرتاسر جهان را در بر گرفته است.تكنيك هاي موجود در عرف فعلي براي تقويت پل هاي غير استانداردگران و وقت گير است وبه كار ونيروي انساني زيادي دارد.چند روش جديد از لايه هاي فيبرهاي تقويت شده پليمري (FRP)  براي اهداف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

دانلود آزمایش مکانیک خاک و سنگ

دانلود آزمایش مکانیک خاک و سنگ        دانلود آزمایش مکانیک خاک و سنگ  نمونه هاي دست نخورده   حاصل از از حفر گمانه ها ، منابع قرضه و چاهكها جهت انجام آزمايشات مختلف به اين آزمايشگاه فرستاده    مي شود و در بخشهاي دانه بندي و طبقه بندي خاك ، تراكم و سي بي آر ، نشست و مقاومت خاك و مكانيك سنگ ، آزمايشات لازم انجام   مي گردد. در اين بخش آزمايشات دانه بندي ، هيدرومتري ، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,300 تومان

دانلودمقاله عمران ساختمان و اجزای آن

دانلودمقاله عمران ساختمان و اجزای آن        دانلودمقاله عمران ساختمان و اجزای آن    تعريف ساختمان :         ساختمان : عبارت است از بنائي كه بوسيله ديوار از ديگر بناهاي همجوار خود ، يك بناي مستقل و مجزا و استواري را تشكيل مي دهد و شامل يك يا چند اطاق و يا هر نوع فضاي مسقف ديگر مي باشد كه بمنظور سكونت ، كسب و يا استفاده توأم و يا ديگر مقاصد ساخته شده باشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,800 تومان

دانلود مقاله قوانین و اصول کلی برای ساخت یک بیمارستان

دانلود مقاله قوانین و اصول کلی برای ساخت یک بیمارستان       دانلود مقاله قوانین و اصول کلی برای ساخت یک بیمارستان  معماری بیمارستان در حالی که بیمارستان‌ها در گذشته آگاهانه جهت مصارف پزشکی، جراحی طراحی می شدند امروزه می‌توان شاهد تغییر جهت به سوی انسانگرایی در امکانات بیمارستانی بود. بیمارستانهای امروزی بیشتر به هتل شبیه هستند. وجود فضای اقامتی دارای اهمیت بیشتری نسبت به طرح‌های سرد بهداشتی در بیمار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود مقاله عمران لوله و اتصالات در ساختمان

دانلود مقاله عمران لوله و اتصالات در ساختمان       دانلود مقاله عمران لوله و اتصالات در ساختمان  انواع لوله : لوله ها را مي توان به انواع مختلف از نظر جنس ، كاربرد و نحوه اتصالات دسته بندي نمود . لوله هايي كه در سيستم آبرساني و فاضلاب مورد استفاده قرار مي گيرد به شرح ذيل مي باشد . * لوله هاي گالوانيزه : لوله هاي گالوانيزه خود به دو دسته تقسيم مي شوند : لوله هاي فولادي گالوانيزه و لوله هاي آهني گالوانيزه اين ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,800 تومان

دانلود مقاله عمران کاربرد چوب در ساختمان

دانلود مقاله عمران کاربرد چوب در ساختمان        دانلود مقاله عمران کاربرد چوب در ساختمان   فهرست کاربرد چوب در ساختمان. 3 سازه های قاب سبک.. 4 فونداسیون ها 5 کف ها 6 دیوار های خارجی.. 8 سقف و پشت بام. 10 عرشه ی چوبی.. 11 ساختمان های شمعی و ستونی.. 12 ساختمانهای کنده ای.. 14 ساختمان های چوبی سنگین : قاب چوبی.. 15 نوع كارخانه اي.. 17 حفاظت از چوب.. 18 دلایل  خشک کردن چوب قب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,400 تومان

دانلود مقاله عمران فولاد

دانلود مقاله عمران فولاد        دانلود مقاله عمران فولاد  فهرست مطالب فولادها 2- فولاد چیست؟. 3- خلاصه مطالب فوق به صورت زیر است: 4- فولادهای آلیاژی و کربنی.. سیستم کدگذاری.. 5- سیستم AISI – SAE. 6- سیستم شماره کدگذاری واحد. 7- انواع فولادهای سولفور نشده استاندارد. فولادهای کربنی سولفور شده استاندارد. 9- فولادهای کربنی سولفور و  فسفر شده استاندارد. 10- ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود مقاله عمران ایمنی در راه سازی

دانلود مقاله عمران ایمنی در راه سازی        دانلود مقاله عمران ایمنی در راه سازی  اقدامات صورت گرفته جهت ایمنی راه در آمریکا 1- مقدمه ادارات راه وترابري با بهره گيري از نرم افزارهاي جديد قادر خواهند بود تا با خطر بروز تصادف در حاشيه راهها به مقابله پرداخته واز نتايج وآثار منفي آن بكاهند. در آمريكا هر ساله بيش از شانزده هزار نفر به دليل تصادفات خودرو در حاشيه يا كناره هاي راه كشته ويك ميليون نفر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

دانلود مقاله عمران اجرای ساختمان ها با قالب لغزنده

دانلود مقاله عمران اجرای ساختمان ها با قالب لغزنده        دانلود مقاله عمران اجرای ساختمان ها با قالب لغزنده    امروزه برای ساخت سازه های بلند و با طول زیاد نظیر سیلوها، برج های مخابراتی، هسته های برشی ساختمان های بلند، برج های خنک ساز ، دودکشها، پایه های پله، کف تونلها، کانال های آب، کف جاده ها و سازه های مشابه که اجرای آنها در گذشته نیاز به داربست بندی سنگین در اطراف سازه داشت،‌از روشی استفاده می ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,300 تومان

دانلود مقاله طراحی جاده ها در خاکهای نمکی

دانلود مقاله طراحی جاده ها در خاکهای نمکی      دانلود مقاله طراحی جاده ها در خاکهای نمکی  مقدمه: امروزه راههای ارتباطی یكی از عوامل مهم زیربنایی توسعه اقتصادی شناخته شده ودر ارتباط مستقیم با شكوفایی اقتصاد و صنعت كشـور وایجادرابطه اجتماعی افراد؛از لحاظ مبادلات بازرگانی واز همه مهمتر بسط دانش، فرهنگ وبهداشت در مناطق دور و نزدیك شناخته شده است بدین جهت راه و راهسازی بعنوان پایه و اساس اقتصاد معقول هر جامعه مورد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود گزارش کار آموزی خاك برداري ، اجراي فنداسيون ، نصب صفحات زير ستون ، ساخت تير و ستون از ورق

دانلود گزارش کار آموزی خاك برداري ، اجراي فنداسيون ، نصب صفحات زير ستون ، ساخت تير و ستون از ورق       دانلود گزارش کار آموزی خاك برداري ، اجراي فنداسيون ، نصب صفحات زير ستون ، ساخت تير و ستون از ورق   فـهـرسـت مـطـالـب مقدمه دستورالعمل هاي حفاظتي و ايمني كارگاه ها…………………. آشنايي كلي با مكان كارآموزي……………………………… پاك سازي خراب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,600 تومان

دانلود گزارش کار آموزی تاثیر اقلیم در ساختمان سازی ، انواع ساختمان و روش های مقاوم سازی ساختمان ها

دانلود گزارش کار آموزی تاثیر اقلیم در ساختمان سازی ، انواع ساختمان و روش های مقاوم سازی ساختمان ها       دانلود گزارش کار آموزی تاثیر اقلیم در ساختمان سازی ، انواع ساختمان و روش های مقاوم سازی ساختمان ها    فهرست مطالب فهرست                                       & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

دانلود آزمایشگاه مقاومت ومصالح

دانلود آزمایشگاه مقاومت ومصالح           دانلود آزمایشگاه مقاومت ومصالح    آزمايشگاه مقاومت مصالح هدف از آزمايشگاه مقاومت مصالح : كليه قطعاتي كه در ماشينها و دستگاههاي صنعتي بكار برده مي شود داراي مقاومت و سختي هاي مربوط به خود هستند كه مهندسين بعد از طرح ريزي يك ماشين يا دستگاه صنعتي و كلية محاسبات مربوط به نيروهاي وارد بر هر قطعه از اين دستگاهها مي بايست كه قطعات فوق را با قطعه اي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود آزمایش مكانيك خاك

دانلود آزمایش مكانيك خاك       دانلود آزمایش مكانيك خاك     وسايل مورد نياز: 2000 گرم شن- ترازو- الكهاي دسته بندي شده- دستگاه لرزاننده. نحوه انجام كار: ابتدا 2000 گرم شني را توسط ترازوي ديجيتال كشيده و سپس آن را داخل الك نمره4/3 ريخته البته الكها را از بالا به ترتيب قرار مي‌دهيم كه عبارتند زا الك نمره 200,100, 60, 50, 40, 20, 16, 10, 4, 4/8. سپس شن را داخل الكها ريخته (الك روي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود مقاله اصول ساختمان سازی

دانلود مقاله اصول ساختمان سازی        دانلود مقاله اصول ساختمان سازی    مقدمه: در قرون اخير كه رشد جمعيت در دنيا به طور چشمگيري رو بر ازدياد نهاد و بشر از لحاظ علمي و فني مشكلات بسياري را حل نمود در ساختن مسكن نيز مانند سايرموضوعات تحولات عمده اي به وجود آورد و ديگر ساختن خانه هاي تك واحدي جوابگوي احتياجات جوامع شرق نبوده و بهمين علت سيستم خانه سازي به كلي دگرگون شده و استفاده از مصا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود مقاله بتنهای اسفنجی و خود تراکم

دانلود مقاله بتنهای اسفنجی و خود تراکم       دانلود مقاله بتنهای اسفنجی و خود تراکم    بتن اسفنجی: بتن اسفنجی یک مخلوط سنگدانه درشت.سیمان.آب وماسه به میزان اندک(وگاهی اوقات بدون ماسه).در ساختار این بتن15-25%(از لحاظ حجم )فضای خلی وجود دارد و این امر موجب عبور آب از داخل این بتن می شود. در بتن اسفنجی از آب نسبت به دیگر انواع بتن کمتر استفاده می شود و این مسئله باعث شده تا پس از ساختن مخلوط بتن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,800 تومان

دانلود مقاله بررسی کيفيت بتن با دوام دربرابر خوردگی ميلگردها

دانلود مقاله بررسی کيفيت بتن با دوام دربرابر خوردگی ميلگردها        دانلود مقاله بررسی کيفيت بتن با دوام دربرابر خوردگی ميلگردها     برای مشخص کردن بتن با دوام در برابر خوردگی ميلگردها روشهای مختلفی ارائه شده است که هر آزمايش و روش پيشنهادی به پارامتر معينی توجه دارد . آزمايشهای بسيار ساده تا بسيار مشکل و پر هزينه در اين مجموعه قرار دارد و معمولا" آزمايشهای دقيق تر و معتبر تر پر هزينه و زمان بر می باشند . دست ان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود مقاله عمران پوکه لیکا

دانلود مقاله عمران پوکه لیکا        دانلود مقاله عمران پوکه لیکا  امروزه دانه‌هاى سبك خاك رس منبسط شده در بيش از 30 كشور جهان با نامهاى تجارى گوناگون توليد و عرضه مى شوند. در اروپا و آمريكا اين دانه‌ها را با عناوينى نظير لايتگ، ليكا، آگلايت و آرژكس مى شناسند. اين دانه‌ها به طور مشابه در ايران با نام ليكا توليد مى شوند. دانه خاك رس منبسط شده سبك Light Expanded Clay Aggr ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,100 تومان

دانلود مقاله عمران انواع سقف ها

دانلود مقاله عمران انواع سقف ها         دانلود مقاله عمران انواع سقف ها  آشنایی با سقفها و عملکرد آنها دیوارها می توانند هر فضایی را محصور نمایند ، اما سقف هر فضایی را امن می نماید . سقف ها به فضا آسایش می بخشند و آنها را از هجوم عوامل طبیعی مانند آفتاب و برف و باران حفظ می نمایند . به کمک سقف ها همانطور که در یک قفسه کتابخانه دیده می شود می توانیم ساختمان را به طبقات متعدد تقسیم نماییم در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,700 تومان

دانلود مقاله عمران هیدرولوژی

دانلود مقاله عمران هیدرولوژی        دانلود مقاله عمران هیدرولوژی    فهرست مطالب : هیدرولوژی چیست ؟   ............................................................................... 1 سیکل (چرخه) هیدرولوژی :  ......................................................................  2 بارندگی :PRECIPITATION ........................................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,600 تومان

دانلود مقاله پوشش هاي سراميكي ونسوز

دانلود مقاله پوشش هاي سراميكي ونسوز         دانلود مقاله پوشش هاي سراميكي ونسوز   مقدمه: پوششهاي سراميكي شامل شيشه ها يا بدون اضافه كردن تركيبات دير گداز مي باشند . پوشش هاي دماي بالا برپايه اكسيدها ، كاربيد ها ، سيليس ها ، بوريدها ، يا نيتريدها ، سرمتيها ومواد معدني ديگر مي باشند . پوشش هاي سراميكي كه بر روي فلزات به كار مي روند آنها را در برابر اكسيداسيون وخوردگي در دماي اتاق  ودماهاي& ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,300 تومان

دانلود مقاله عمران بتن و انواع آن

دانلود مقاله عمران بتن و انواع آن         دانلود مقاله عمران بتن و انواع آن   سنگ روان در خدمت معماری نوین بتن که میزان تولید آن بالغ بر 8/3 بیلیون مترمکعب در سال تخمین زده می شود، به علت دارا بودن خواص و ویژگی های ممتاز و نیز در دسترس بودن مصالح آن، پس از آب، پرمصرف ترین ماده روی زمین به شمار می رود. بتن در همه جا موجود است و در یکصد سال اخیر، استفاده از آن در ساخت بناهای مسکونی و ادار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,400 تومان

دانلود مقاله کاربرد فناوری نانو در مهندسی عمران

دانلود مقاله کاربرد فناوری نانو در مهندسی عمران         دانلود مقاله کاربرد فناوری نانو در مهندسی عمران    فناوری نانو چیست؟ فناوري‌نانو واژه‌اي است كلي كه به تمام فناوري‌هاي پيشرفته در عرصه كار با مقياس نانو اطلاق مي‌شود. معمولاً منظور از مقياس نانوابعادي در حدود 1nm تا 100nm مي‌باشد. (1 نانومتر يک ميليارديم متر است).اولين جرقه فناوري نانو (البته در آن زمان هنوز به اين نام ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,800 تومان

دانلود مقاله مراحل طراحی و اجرای یک ساختمان

دانلود مقاله مراحل طراحی و اجرای یک ساختمان        دانلود مقاله مراحل طراحی و اجرای یک ساختمان  مقدمه: درشروع كاريك ساختمان طراحي شده طرحي درمقابل قراردارد كه باهمكاري مهندس ساختمان تهيه مي شود. براي اينكه طراحي واستراكچر درارتباط نزديك بايكديگر بايد باشند. براي طراح سيستم باربر ساختمان نياز به تجربه است كه  آن موجب انتخاب روش واقتصادي ماده ساختماني ويك سيستم مناسب باربري مي شود  كه هدايت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,200 تومان

دانلود مقاله عمران بادبندهای واگرا

دانلود مقاله عمران بادبندهای واگرا         دانلود مقاله عمران بادبندهای واگرا  چكيده بادبندهاي واگرا داراي قابليت بسيار خوب جذب انرژي و نيز شكل پذيري و سختي مناسبي هستند و در عين حال استفاده از آنها در سازه ها با ظرافت هاي ويژ هاي همراه است بطوريكه عدم طراحي مناسب و اجراي نكاتي خاص اعتبار سيستم را براحتي مخدوش مي كند . متأسفانه در كشورمان طراح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

دانلود گزارش آزمایشات مصالح ساختمانی

دانلود گزارش آزمایشات مصالح ساختمانی       دانلود گزارش آزمایشات مصالح ساختمانی    آزمایش شماره 1 : تعیین وزن مخصوص مطلق دانه های سنگی وسایل مورد نیاز : پیکنومتر قیف شیشه ای ترازو با دقت 01g قطره چکان مصالح مورد نیاز : پودر سنگ خشک آب کلیات : بنا به تعریف وزن مخصوص  مطلق دانه های سنگی عبارت است از : نسبت وزن مواد جامد در ارتباط با خلاء به وزن آب مقطر بدون گاز هم حجم آن که هردو از یک د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

دانلود کارآموزی احداث ساختمان

دانلود کارآموزی احداث ساختمان       دانلود کارآموزی احداث ساختمان     فهرست مطالب                                                   &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود گزارش کار آموزی نظارت و اجرای ساختمانهای بتنی

دانلود گزارش کار آموزی نظارت و اجرای ساختمانهای بتنی       دانلود گزارش کار آموزی نظارت و اجرای ساختمانهای بتنی  فهرست مطالب عنوان فصل اول مقدمه شرح: مدیریت کارهای ساختمانی فصل دوم محل احداث پروژه انواع نقشه های ساختمانی روش های اجراء روش های انبار و نگهداری مصالح ساختمانی اجرا تشکیل دهنده ساختمان تیرچه پله سقف تیرچه بلوک فصل سوم بررسي بخشهاي مرتبط بابخش كار آموزي بررسي آموخته ها و پيشنهادات فصل چهارم تخريب &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,400 تومان

دانلود گزارش کار آموزی مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی اسکلت فلزی

دانلود گزارش کار آموزی مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی اسکلت فلزی       دانلود گزارش کار آموزی مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی اسکلت فلزی     فهرست مطالب   عنوان   فصل اول مقدمه شرح: مدیریت کارهای ساختمانی فصل دوم محل احداث پروژه انواع نقشه های ساختمانی روش های اجراء روش های انبار و نگهداری مصالح ساختمانی ساختمانهای اسکلت فلزی اجرا تشکیل دهنده ساختمان های فلزی ستون دسته های اتصال چگونگی اتصال تیر ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

دانلود مقاله عمران ساختمانهاي آجري بدون تير آهن و بتن

دانلود مقاله عمران ساختمانهاي آجري بدون تير آهن و بتن         دانلود مقاله عمران ساختمانهاي آجري بدون تير آهن و بتن    فهرست آجر. 3 آجرها و بلوکها 6 مصارف آجر. 7 تولید آجر رسی.. 8 پختن آجر. 11 مشخصات فنی آجرهای رسی.. 13 خواص فیزیکی.. 13 خواص مکانیکی.. 15 خواص شیمیایی.. 16 -  نمک های محلول موجود در آجر 16 -  شوره. 16 -  لکه. 16 آجر عنصرسازه ای.. 17 استفاده از آجر در نم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,600 تومان