تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود گزارش كار آموزي ساختمان فلزي

دانلود گزارش كار آموزي ساختمان فلزي

 

 

 

 

 

 

 

دانلود گزارش كار آموزي ساختمان فلزي

 

 

فهرست مطالب

شماره صفحات

فصل اول :      

1- معرفي مكان كارآموزي..................................................................................... 6   

فصل دوم  ( مراحل اجراي پروژه ) :

2- آماده سازي محوطه.............................................................7

3- گود برداري و پي كني.................................................................9

4- روشهاي گود برداري و پي كني............................................................9

5- پياده كردن نقشه.................................................................................... 10

6- بتن مگر يا بتن تميز.......................................................................11

7- پياده كردن محورهاي ساختمان روي بتن مگر.............................................12

8- استفاده از ديوار مانع........................................................................13

9- پياده كردن محل پي ها و شناژها و آرماتور گذاري........................................ 13

10- قالب بندي.............................................................................16

11- بتن سازي و بتن ريزي..................................................................17

12- كاهش آب بتن توسط جذب قالب هاي آجري..................................................22

13- نصب صفحات زير ستوني.........................................................22

14- ساختن اعضا سازه.........................................................................23

15- ستونها و اجراي آنها...................................................................25

16- ستونهاي مركب...................................25

17- تير ريزي...........................................................................................28   

18- مراحل ساخت تير..........................................................................29

19- بادبند...............................................................................................31

20- اجراي سقف تيرچه بلوك...........................................................32

21- حمل و انبار كردن بلوك ها...........................................................34

22- حمل و انبار كردن تيرچه ها.......................................................34

23- حمل و انبار كردن ميلگردها..........................................................36

24- نصب تيرچه ها............................................................................36

25- نصب تكيه گاه هاي موقت........................................................... 38

26- نصب بلوكها............................................................................39

27- آرماتور بندي سقف...............................................................40

28- ميلگرد منفي روي تكيه گاه ...........................................................40

29- تكميل قالب بندي....................................................................41

30-كنترل و آماده سازي سقف براي بتن ريزي...............................................42

31- پرداخت سطح بتن...........................................................................43

32- كاشي كاري...............................................................................44

33- سفيد كاري..............................................................................45

فصل سوم :

34- پيوست فرمهاي كارآموزي...............................................................48

فصل اول :

آشنايي با مكان كارآموزي و مشخصات پروژه :

عنوان پروژه : برپايی ساختمان5 طبقه مسكوني

پيمانکار : پی سازان آرین پیام

مبلغ پيمان : 1,500,000,000  ريال

زمان آغاز پروژه :   31 /5 / 1387

مدت پيمان : يک ساله

مشخصات طرح : اسکلت فلزي

نوع سقف : تيرچه سيمانی و بلوک سيمانی

فصل دوم :

مراحل اجراي پروژه :

1- آماده سازي محوطه

بعد از شناسايي كامل زمين نوبت به آماده سازي محوطه مي رسد . منظور از محوطه سازي تسطيح و آماده سازي محوطه هاي ساختمان هاي پروژه , ايجاد شبكه هاي ارتباطي اطراف محوطه و پياده  روسازي بعد از اتمام ساختن ساختمان ها , ايجاد فضاي سبز و ... مي باشد .

آماده سازي اوليه شامل :

1) ايجاد نقاط نشانه ( بنچ مارك ) :

براي اجراي ساختمان ( بخصوص اگر حجم انبوهي از ساختمانها در يك محوطه مشخص مطرح باشد ) بايد قبلا يك سري نقاط روي زمين مشخص كرد . اين نقاط بايد طوري انتخاب شوند كه اولا نسبت به هم ديد داشته باشند ثانيا فواصل آنها به گونه اي باشد كه پياده كردن نقاط بعدي ( بنچ مارك هاي موقتي ) به سهولت انجام شود .

2 ) پر كردن چاهها و قنوات مزاحم متروكه :

چنان چه در محوطه و محل تاسيسات چاههاي قديمي فاضلاب يا قناتهاي متروكه كه پر كردن آنها ضروري است وجود داشته باشد , بايد اين كار با مصالح مناسب نظير خاك , شفته و يا سنگ لاشه انجام شود در صورتي كه پر كردن چاه مقرون به صرفه نباشد و يا در مورد چاههاي عميق , به شرط آنكه خاك اطراف چاه داراي مقاومت بالايي باشد ( ريزشي نباشد ) مي توان به طوقه چيني و مسدود كردن آن اقدام كرد .

3 ) تخريب ساختمانها و بناهاي قديمي :

شامل تهيه صورت مجالس ( طبقات , نوع مصالح , نوع اجزاء حجم عمليات تخريب ) و پيش بيني حجم موارد ايمني از جمله حصار كشي , شمع كوبي , قطع انشعابات برق و گاز و آب , خارج كردن مصالح تيز و برنده و مصالح با ارزش يا قابل استفاده است .

4 ) دفع گياهان و قطع درختان :

طراحي محوطه بايد طوري باشد كه به تاسيسات و ساختمانهاي مجاور پروژه صدمه اي وارد نيايد و درختان زيبا و چندين ساله محفوظ مانده و حتي الا مكان قطع نشوند .

5 ) زهكشي :

مجموعه عملياتي كه در آن آب هاي زير زميني و سطحي جمع آوري  شده و به   بيرون از محوطه هدايت مي شوند زهكشي گفته مي شود . به عبارت ديگر زهكشي تخليه آب از محوطه به صورت احداث نهرها , آبروهاي باز و بسته , لوله گذاري سطحي و زير زميني و... است .

6 ) تسطيح محوطه :

كه منظور از آن رفع پستي بلندي و ناهمواري هاي موجود در محوطه تا رسيدن به تراز موردنظر براي شروع كارهاي ساختماني است . در ابتداي كار ابتدا خاك هاي نباتي برداشته شده ( دكوپاژ )  و در صورت لزوم در محلهايي براي مصارف بعدي از جمله ايجاد فضاي سبز ذخيره و نگهداري مي شوند .

تسطيح زمين توسط گريدر و لودر انجام شده و خاكهاي اضافي ناشي از نقاط بلند در محلهاي گود و نظاير اين ريخته مي شوند . در غير اين صورت خاكها به خارج از محوطه حمل مي شوند .

7 ) خاكريزي :

بسته به نوع استفاده و عملكرد خاك ريزي به دو بخش خاك ريز باربر و خاكريز پركننده تقسيم  مي شود . گرچه عمليات خاكريزي بيشتر در پروژه هاي راه سازي اهميت دارد و ابعاد گوناگون آن در علم راه سازي مطرح مي شود ولي در عمليات ساختمان سازي نوع خاصي از خاك ريزي باربر مطرح مي شود كه منظور از آن خاكريزي است كه بارهاي استاتيكي وارده از شالوده و كف ساختمان و نيز بارهاي ديناميكي حاصل از ماشين آلات و تاسيسات را تحمل كند . اين خاك ريز بايد در دوران بهره برداري از ساختمان بارهاي وارده را به بستر خود منتقل كند .

نوع ديگري از خاك ريزي مرتبط با عمليات ساخت بناها وجود دارد كه با نام خاك ريزي پركننده شناخته مي شود كه براي پر كردن اطراف پي ساختمانها , ديوارهاي حايل و ... استفاده مي شود .

2- گود برداري و پي كني :

گود برداري قسمتي است از عمليات خاكي , كه شامل كندن و حفر زمين از سطح طبيعي آن به عمق نسبتا زياد ( معمولا بيش از دو متر ) مي باشد . گرچه كندن و حفر محل پي ها اگر به طور جداگانه انجام شود ولي با توجه به اين كه امروزه اكثر عمليات گود برداري و پي با هم انجام مي شود پي كني را نيز نوعي گود برداري تلقي كرده و لذا هر دو مورد , تواما تحت عنوان گود برداري در اينجا مورد بحث قرار مي گيرد . گاهي پي كني ( و حتي گود برداري ) با وسايل ساده و دست صورت مي گيرد ولي امروزه اكثر عمليات خاكي منجمله گود برداري و پي كني را مخصوصا اگر حجم عمليات زياد باشد با كمك ماشين آلات مناسب نظير بولدوزر ها و لودرها و بيل هاي مكانيكي انجام مي دهند .

3- روشهاي گود برداري و پي كني :

گود برداري در زمينهاي مختلف به ميزان مقاومت , دانه بندي و مقدار رطوبت زمين و همچنين عمق گود برداري بستگي دارد .

گود برداري در زمين هاي خاكي ( مخلوط ) :

زمين هاي مخلوط زمين هايي هستند كه ذرات و دانه هاي متشكله آنها كاملا به هم چسبيده و محكم شده باشند و در ضمن در منحني دانه بندي خود طيف گسترده ذرات مختلف خاك را پوشش دهد .گود برداري و پي كني در اين زمين ها نسبتا راحت و گاهي حتي بدون نياز به نگهداري ديوارهاي حايل و ... انجام مي گيرد كه مي توان تا عمق نسبتا زيادي زمين را حفر كرده و گود برداري كرد .عمق پي در اين زمين ها معمولا 80 تا 120 سانتي متر در نظر مي گيرند .  

بايد توجه داشت كه براي جلوگيري از خطر يخ زدن و يا عوامل ديگر ي نظير آبرفتي سطحي در زمينهاي كاملا مقاوم و محكم نيز لازم است كه پي را حداقل به اندازه  50 الي 80 سانتي متر داخل زمين قرار داد . ابعاد گود برداري و پي كني را بايد به اندازه كافي بزرگتر از ابعاد واقعي تعيين شده روي نقشه در نظر گرفت تا امكان اجراي عمليات بعدي نظير قالب بندي و يا ديوار چيني و عايق كاري به راحتي وجود داشته باشد . مثلا در مورد پي هاي بتني محل پي را 15 تا 25 سانتي متر از هر طرف بزرگتر حفر مي كنند تا امكان قالب بندي و باز كردن قالب ها پس از بتن ريزي ميسر باشد .

4- پياده كردن نقشه :

براي اين منظور بايد دو مشخصه < بر > و< كف > مشخص باشد مقصود از < بر >  امتداد معيني از نظر محور يك خيابان , امتداد كانال آب و يا امتداد شمال جنوب مغناطيسي است كه قبلا در روي نقشه معين و مشخص و زاويه يكي از امتدادها ي نقشه پلان نسبت به آن معلوم شده است , مي باشد . در شهرها معمولا امتداد محور خيابان و يا كوچه مجاور محل اجراي ساختمان را به عنوان امتداد معين ( بر ) تعيين و در نظر مي گيرند . در پروژه هاي بزرگ و يا خارج از شهرها كه امتداد مشخصي نظير محور يك خيابان در دسترس نيست ممكن است امتدادهاي مشخص ديگر و در صورت لزوم  امتداد شمال و جنوب مغناطيسي را به عنوان ( بر ) در نظر بگيرند . با مشخص بودن  بر  پياده كردن امتداد يكي از اضلاع ساختمان كه نسبت به آن مشخص شده است و در نتيجه پياده كردن ساير امتدادها و به طور كلي پلان ساختمان امكان پذير خواهد بود .

در صورتي كه ساختمان كوچك بوده و امتداد معين در نظر گرفته شده به محل اجراي ساختمان نزديك باشد پياده كردن نقشه با وسايلي نظير متر , گونيا , شمشه و تراز نسبتا راحت و امكان پذير است . ولي پياده كردن ساختمانهاي بزرگ و مهم مخصوصا موقعي كه امتداد معين در نظر گرفته شده نزديك محل ساختمان نباشد ؛ امكان پياده كردن نقشه با وسايل ساده و اوليه فوق الذكر با دقت كافي وجود ندارد و لزوما بايد از وسايل نقشه برداري نظير تئودوليت و تراز ياب استفاده كرد .

مقصود از تعيين كف معين كردن ارتفاع نقاط مختلف پروژه از سطح معلوم و معيني است . اين موضوع در كليه ساختمانها اعم از ساختمانهاي بزرگ و يا كوچك بايد مشخص و در نظر گرفته شود .در ساختمانهاي شهري نظير منازل مسكوني معمولا بنچ ماركهاي اصلي , سطح خيابان و يا كوچه مجاور به عنوان سطح اجراي پروژه در نظر مي گيرند . در هر صورت در تمام مواقع مبنايي براي ارتفاعات و مقايسه بايد در نظر گرفت تا امكان تعيين و سنجيدن ارتفاع قسمت ها و نقاط مختلف ساختمان نسبت به آن  و نسبت  به آن و نسبت به همديگر ميسر شود .

براي پياده كردن نقشه ها و امتدادهاي مختلف آن به خصوص قسمت هايي كه در عمق قرار گرفته و ساخته خواهد شد , از سه پايه هاي نقطه گيري كه از اتصال تخته هايي ساخته شده در گوشه هاي ساختمان و به فاصله حدود  يك متر از محل پي كني و گود برداري مي كوبند و سپس با كوبيدن ميخ هايي روي بازوهاي سه پايه و استفاده از ريسمان و شاغول امتدادهاي ساختمان را پياده مي كنند .

5- بتن مگر يا بتن تميز :

در زير فونداسيونها تا سطح خاك لايه بتن كم عياري مي ريزند كه به آن بتن مگر مي گويند كه مقاومت زيادي از اين بتن انتظار نمي رود چون به جاي خاك عمل مي كند عيار بسته به اهميت ساختمان ممكن است 150 يا 200 و گاهي هم 250 هم بگيرند . ضخامت آن باز بسته به اهميت ساختمان و بارگذاري آن ممكن است 10 , 15 يا 20 بيشتر از خود فونداسيون در نظر گرفته شود كه در روي نقشه ها مشخص شده است . به علل زير بتن مگر در زير فونداسيونها لازم است .

  • براي آنكه بتن اصلي با خاك مخلوط نشود .

  • براي آنكه خاك آب بتن اصلي را نمكد و كيفيت آن را تغيير ندهد .

  • براي آنكه يك سطح صاف و سفت جهت گذاشتن قالب و آرماتورها در تراز معين زير فونداسيونها داشته باشيم اين بتن ضروري است .

  • چون ابعاد اين بتن را نسبت به فونداسيونها از هر طرف به اندازه 10 , 15 , 20 زيادتر اجرا كرده ايم اگر احيانا در امتداد محورها در پياده كردن اوليه اشتباه رخ داده باشد كه بعدا متوجه مي شويم مي تواند فونداسيون بر روي بتن مگر قدري جابجا شود و نيازي به عمليات اضافي و تعطيلي كار نباشد           

6- پياده كردن محورهاي ساختمان روي بتن مگر :

بعد از گرفتن بتن مگر محورهاي اصلي را بايد بر روي آن منتقل نمود تا قالبها بر مبناي آن محورها گذاشته شود و آرماتورها بر مبناي آن محورها قرار بگيرند و آرماتورهاي ريشه ستونها كه در ساختمان اسكلت بتني در فونداسيونها قرار مي گيرند تا بعد آرماتورهاي ستونها به آنها بسته شده و بتن ريزي مي گردند تا اتصال ستون بتني و فونداسيون عملي گردد . در ساختمانهاي فلزي نيز به منظور صحت قرارگيري آكس صفحه در آكس فونداسيون از اين محورها استفاده مي شود . براي اين منظور با طناب كشي در امتداد محورها در دو تابلوي مقابل هم و به وسيله آويزان كردن شاغول و يا بوسيله دوربين ابتدا و انتهاي محور را با ميخ چوبي و يا بر روي بتن مگر بوسيله ماژيك مشخص مي كنيم و بعد طناب پنبه اي را به ارزانترين رنگ آغشته مي كنيم و بعد دو كارگر يكي ابتداي طناب ديگري انتهاي آن را ما بين اين دو نقطه گرفته كاملا مي كشند تا سفت قرار گيرد سپس با دو انگشت طناب را كشيده و رها مي كنيم كه حاصل آن خطي راست در امتداد آكس ساختمان است اين عمليات را روي محورهاي ديگر هم پياده مي كنيم با در دست داشتن اين محورها اجراي مراحل بعدي امكان پذير است .

7- استفاده از ديوارهاي مانع :

چون ايجاد شيب مورد لزوم موجب كار اضافي براي حمل خاك بيشتر به خارج و انتقال مجدد آن بعد از ساختن ديوار مورد لزوم به پشت ديوار مي باشد لذا براي جلوگيري از پرداخت هزينه بيشتر و عدم انجام كار اضافي در موقع گود برداري در زمينهاي سست بعضي وقتها در صورت امكان اقدام به ايجاد ديوارهاي مانع مي نمايند كه در اينجا از نوع چوبي مي باشد .

 

تعداد صفحات:43

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,700 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file32_1786754_9536.zip2.3 MB

دانلود مقاله مقاوم سازي تير مركب بتن ـ فولادبا استفاده از CFRP

دانلود مقاله مقاوم سازي تير مركب بتن ـ فولادبا استفاده از CFRP        دانلود مقاله مقاوم سازي تير مركب بتن ـ فولادبا استفاده از CFRP  خلاصه: همواره استفاده از موادكمپوزيتِ پيشرفته براي احياي فرسودگيِ زير بنا سرتاسر جهان را در بر گرفته است.تكنيك هاي موجود در عرف فعلي براي تقويت پل هاي غير استانداردگران و وقت گير است وبه كار ونيروي انساني زيادي دارد.چند روش جديد از لايه هاي فيبرهاي تقويت شده پليمري (FRP)  براي اهداف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

دانلود آزمایش مکانیک خاک و سنگ

دانلود آزمایش مکانیک خاک و سنگ        دانلود آزمایش مکانیک خاک و سنگ  نمونه هاي دست نخورده   حاصل از از حفر گمانه ها ، منابع قرضه و چاهكها جهت انجام آزمايشات مختلف به اين آزمايشگاه فرستاده    مي شود و در بخشهاي دانه بندي و طبقه بندي خاك ، تراكم و سي بي آر ، نشست و مقاومت خاك و مكانيك سنگ ، آزمايشات لازم انجام   مي گردد. در اين بخش آزمايشات دانه بندي ، هيدرومتري ، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,300 تومان

دانلودمقاله عمران ساختمان و اجزای آن

دانلودمقاله عمران ساختمان و اجزای آن        دانلودمقاله عمران ساختمان و اجزای آن    تعريف ساختمان :         ساختمان : عبارت است از بنائي كه بوسيله ديوار از ديگر بناهاي همجوار خود ، يك بناي مستقل و مجزا و استواري را تشكيل مي دهد و شامل يك يا چند اطاق و يا هر نوع فضاي مسقف ديگر مي باشد كه بمنظور سكونت ، كسب و يا استفاده توأم و يا ديگر مقاصد ساخته شده باشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,800 تومان

دانلود مقاله قوانین و اصول کلی برای ساخت یک بیمارستان

دانلود مقاله قوانین و اصول کلی برای ساخت یک بیمارستان       دانلود مقاله قوانین و اصول کلی برای ساخت یک بیمارستان  معماری بیمارستان در حالی که بیمارستان‌ها در گذشته آگاهانه جهت مصارف پزشکی، جراحی طراحی می شدند امروزه می‌توان شاهد تغییر جهت به سوی انسانگرایی در امکانات بیمارستانی بود. بیمارستانهای امروزی بیشتر به هتل شبیه هستند. وجود فضای اقامتی دارای اهمیت بیشتری نسبت به طرح‌های سرد بهداشتی در بیمار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود مقاله عمران لوله و اتصالات در ساختمان

دانلود مقاله عمران لوله و اتصالات در ساختمان       دانلود مقاله عمران لوله و اتصالات در ساختمان  انواع لوله : لوله ها را مي توان به انواع مختلف از نظر جنس ، كاربرد و نحوه اتصالات دسته بندي نمود . لوله هايي كه در سيستم آبرساني و فاضلاب مورد استفاده قرار مي گيرد به شرح ذيل مي باشد . * لوله هاي گالوانيزه : لوله هاي گالوانيزه خود به دو دسته تقسيم مي شوند : لوله هاي فولادي گالوانيزه و لوله هاي آهني گالوانيزه اين ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,800 تومان

دانلود مقاله عمران کاربرد چوب در ساختمان

دانلود مقاله عمران کاربرد چوب در ساختمان        دانلود مقاله عمران کاربرد چوب در ساختمان   فهرست کاربرد چوب در ساختمان. 3 سازه های قاب سبک.. 4 فونداسیون ها 5 کف ها 6 دیوار های خارجی.. 8 سقف و پشت بام. 10 عرشه ی چوبی.. 11 ساختمان های شمعی و ستونی.. 12 ساختمانهای کنده ای.. 14 ساختمان های چوبی سنگین : قاب چوبی.. 15 نوع كارخانه اي.. 17 حفاظت از چوب.. 18 دلایل  خشک کردن چوب قب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,400 تومان

دانلود مقاله عمران فولاد

دانلود مقاله عمران فولاد        دانلود مقاله عمران فولاد  فهرست مطالب فولادها 2- فولاد چیست؟. 3- خلاصه مطالب فوق به صورت زیر است: 4- فولادهای آلیاژی و کربنی.. سیستم کدگذاری.. 5- سیستم AISI – SAE. 6- سیستم شماره کدگذاری واحد. 7- انواع فولادهای سولفور نشده استاندارد. فولادهای کربنی سولفور شده استاندارد. 9- فولادهای کربنی سولفور و  فسفر شده استاندارد. 10- ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود مقاله عمران ایمنی در راه سازی

دانلود مقاله عمران ایمنی در راه سازی        دانلود مقاله عمران ایمنی در راه سازی  اقدامات صورت گرفته جهت ایمنی راه در آمریکا 1- مقدمه ادارات راه وترابري با بهره گيري از نرم افزارهاي جديد قادر خواهند بود تا با خطر بروز تصادف در حاشيه راهها به مقابله پرداخته واز نتايج وآثار منفي آن بكاهند. در آمريكا هر ساله بيش از شانزده هزار نفر به دليل تصادفات خودرو در حاشيه يا كناره هاي راه كشته ويك ميليون نفر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

دانلود مقاله عمران اجرای ساختمان ها با قالب لغزنده

دانلود مقاله عمران اجرای ساختمان ها با قالب لغزنده        دانلود مقاله عمران اجرای ساختمان ها با قالب لغزنده    امروزه برای ساخت سازه های بلند و با طول زیاد نظیر سیلوها، برج های مخابراتی، هسته های برشی ساختمان های بلند، برج های خنک ساز ، دودکشها، پایه های پله، کف تونلها، کانال های آب، کف جاده ها و سازه های مشابه که اجرای آنها در گذشته نیاز به داربست بندی سنگین در اطراف سازه داشت،‌از روشی استفاده می ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,300 تومان

دانلود مقاله طراحی جاده ها در خاکهای نمکی

دانلود مقاله طراحی جاده ها در خاکهای نمکی      دانلود مقاله طراحی جاده ها در خاکهای نمکی  مقدمه: امروزه راههای ارتباطی یكی از عوامل مهم زیربنایی توسعه اقتصادی شناخته شده ودر ارتباط مستقیم با شكوفایی اقتصاد و صنعت كشـور وایجادرابطه اجتماعی افراد؛از لحاظ مبادلات بازرگانی واز همه مهمتر بسط دانش، فرهنگ وبهداشت در مناطق دور و نزدیك شناخته شده است بدین جهت راه و راهسازی بعنوان پایه و اساس اقتصاد معقول هر جامعه مورد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود گزارش کار آموزی خاك برداري ، اجراي فنداسيون ، نصب صفحات زير ستون ، ساخت تير و ستون از ورق

دانلود گزارش کار آموزی خاك برداري ، اجراي فنداسيون ، نصب صفحات زير ستون ، ساخت تير و ستون از ورق       دانلود گزارش کار آموزی خاك برداري ، اجراي فنداسيون ، نصب صفحات زير ستون ، ساخت تير و ستون از ورق   فـهـرسـت مـطـالـب مقدمه دستورالعمل هاي حفاظتي و ايمني كارگاه ها…………………. آشنايي كلي با مكان كارآموزي……………………………… پاك سازي خراب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,600 تومان

دانلود گزارش کار آموزی تاثیر اقلیم در ساختمان سازی ، انواع ساختمان و روش های مقاوم سازی ساختمان ها

دانلود گزارش کار آموزی تاثیر اقلیم در ساختمان سازی ، انواع ساختمان و روش های مقاوم سازی ساختمان ها       دانلود گزارش کار آموزی تاثیر اقلیم در ساختمان سازی ، انواع ساختمان و روش های مقاوم سازی ساختمان ها    فهرست مطالب فهرست                                       & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

دانلود آزمایشگاه مقاومت ومصالح

دانلود آزمایشگاه مقاومت ومصالح           دانلود آزمایشگاه مقاومت ومصالح    آزمايشگاه مقاومت مصالح هدف از آزمايشگاه مقاومت مصالح : كليه قطعاتي كه در ماشينها و دستگاههاي صنعتي بكار برده مي شود داراي مقاومت و سختي هاي مربوط به خود هستند كه مهندسين بعد از طرح ريزي يك ماشين يا دستگاه صنعتي و كلية محاسبات مربوط به نيروهاي وارد بر هر قطعه از اين دستگاهها مي بايست كه قطعات فوق را با قطعه اي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود آزمایش مكانيك خاك

دانلود آزمایش مكانيك خاك       دانلود آزمایش مكانيك خاك     وسايل مورد نياز: 2000 گرم شن- ترازو- الكهاي دسته بندي شده- دستگاه لرزاننده. نحوه انجام كار: ابتدا 2000 گرم شني را توسط ترازوي ديجيتال كشيده و سپس آن را داخل الك نمره4/3 ريخته البته الكها را از بالا به ترتيب قرار مي‌دهيم كه عبارتند زا الك نمره 200,100, 60, 50, 40, 20, 16, 10, 4, 4/8. سپس شن را داخل الكها ريخته (الك روي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود مقاله اصول ساختمان سازی

دانلود مقاله اصول ساختمان سازی        دانلود مقاله اصول ساختمان سازی    مقدمه: در قرون اخير كه رشد جمعيت در دنيا به طور چشمگيري رو بر ازدياد نهاد و بشر از لحاظ علمي و فني مشكلات بسياري را حل نمود در ساختن مسكن نيز مانند سايرموضوعات تحولات عمده اي به وجود آورد و ديگر ساختن خانه هاي تك واحدي جوابگوي احتياجات جوامع شرق نبوده و بهمين علت سيستم خانه سازي به كلي دگرگون شده و استفاده از مصا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود مقاله بتنهای اسفنجی و خود تراکم

دانلود مقاله بتنهای اسفنجی و خود تراکم       دانلود مقاله بتنهای اسفنجی و خود تراکم    بتن اسفنجی: بتن اسفنجی یک مخلوط سنگدانه درشت.سیمان.آب وماسه به میزان اندک(وگاهی اوقات بدون ماسه).در ساختار این بتن15-25%(از لحاظ حجم )فضای خلی وجود دارد و این امر موجب عبور آب از داخل این بتن می شود. در بتن اسفنجی از آب نسبت به دیگر انواع بتن کمتر استفاده می شود و این مسئله باعث شده تا پس از ساختن مخلوط بتن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,800 تومان

دانلود مقاله بررسی کيفيت بتن با دوام دربرابر خوردگی ميلگردها

دانلود مقاله بررسی کيفيت بتن با دوام دربرابر خوردگی ميلگردها        دانلود مقاله بررسی کيفيت بتن با دوام دربرابر خوردگی ميلگردها     برای مشخص کردن بتن با دوام در برابر خوردگی ميلگردها روشهای مختلفی ارائه شده است که هر آزمايش و روش پيشنهادی به پارامتر معينی توجه دارد . آزمايشهای بسيار ساده تا بسيار مشکل و پر هزينه در اين مجموعه قرار دارد و معمولا" آزمايشهای دقيق تر و معتبر تر پر هزينه و زمان بر می باشند . دست ان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود مقاله عمران پوکه لیکا

دانلود مقاله عمران پوکه لیکا        دانلود مقاله عمران پوکه لیکا  امروزه دانه‌هاى سبك خاك رس منبسط شده در بيش از 30 كشور جهان با نامهاى تجارى گوناگون توليد و عرضه مى شوند. در اروپا و آمريكا اين دانه‌ها را با عناوينى نظير لايتگ، ليكا، آگلايت و آرژكس مى شناسند. اين دانه‌ها به طور مشابه در ايران با نام ليكا توليد مى شوند. دانه خاك رس منبسط شده سبك Light Expanded Clay Aggr ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,100 تومان

دانلود مقاله عمران انواع سقف ها

دانلود مقاله عمران انواع سقف ها         دانلود مقاله عمران انواع سقف ها  آشنایی با سقفها و عملکرد آنها دیوارها می توانند هر فضایی را محصور نمایند ، اما سقف هر فضایی را امن می نماید . سقف ها به فضا آسایش می بخشند و آنها را از هجوم عوامل طبیعی مانند آفتاب و برف و باران حفظ می نمایند . به کمک سقف ها همانطور که در یک قفسه کتابخانه دیده می شود می توانیم ساختمان را به طبقات متعدد تقسیم نماییم در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,700 تومان

دانلود مقاله عمران هیدرولوژی

دانلود مقاله عمران هیدرولوژی        دانلود مقاله عمران هیدرولوژی    فهرست مطالب : هیدرولوژی چیست ؟   ............................................................................... 1 سیکل (چرخه) هیدرولوژی :  ......................................................................  2 بارندگی :PRECIPITATION ........................................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,600 تومان

دانلود مقاله پوشش هاي سراميكي ونسوز

دانلود مقاله پوشش هاي سراميكي ونسوز         دانلود مقاله پوشش هاي سراميكي ونسوز   مقدمه: پوششهاي سراميكي شامل شيشه ها يا بدون اضافه كردن تركيبات دير گداز مي باشند . پوشش هاي دماي بالا برپايه اكسيدها ، كاربيد ها ، سيليس ها ، بوريدها ، يا نيتريدها ، سرمتيها ومواد معدني ديگر مي باشند . پوشش هاي سراميكي كه بر روي فلزات به كار مي روند آنها را در برابر اكسيداسيون وخوردگي در دماي اتاق  ودماهاي& ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,300 تومان

دانلود مقاله عمران بتن و انواع آن

دانلود مقاله عمران بتن و انواع آن         دانلود مقاله عمران بتن و انواع آن   سنگ روان در خدمت معماری نوین بتن که میزان تولید آن بالغ بر 8/3 بیلیون مترمکعب در سال تخمین زده می شود، به علت دارا بودن خواص و ویژگی های ممتاز و نیز در دسترس بودن مصالح آن، پس از آب، پرمصرف ترین ماده روی زمین به شمار می رود. بتن در همه جا موجود است و در یکصد سال اخیر، استفاده از آن در ساخت بناهای مسکونی و ادار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,400 تومان

دانلود مقاله کاربرد فناوری نانو در مهندسی عمران

دانلود مقاله کاربرد فناوری نانو در مهندسی عمران         دانلود مقاله کاربرد فناوری نانو در مهندسی عمران    فناوری نانو چیست؟ فناوري‌نانو واژه‌اي است كلي كه به تمام فناوري‌هاي پيشرفته در عرصه كار با مقياس نانو اطلاق مي‌شود. معمولاً منظور از مقياس نانوابعادي در حدود 1nm تا 100nm مي‌باشد. (1 نانومتر يک ميليارديم متر است).اولين جرقه فناوري نانو (البته در آن زمان هنوز به اين نام ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,800 تومان

دانلود مقاله مراحل طراحی و اجرای یک ساختمان

دانلود مقاله مراحل طراحی و اجرای یک ساختمان        دانلود مقاله مراحل طراحی و اجرای یک ساختمان  مقدمه: درشروع كاريك ساختمان طراحي شده طرحي درمقابل قراردارد كه باهمكاري مهندس ساختمان تهيه مي شود. براي اينكه طراحي واستراكچر درارتباط نزديك بايكديگر بايد باشند. براي طراح سيستم باربر ساختمان نياز به تجربه است كه  آن موجب انتخاب روش واقتصادي ماده ساختماني ويك سيستم مناسب باربري مي شود  كه هدايت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,200 تومان

دانلود مقاله عمران بادبندهای واگرا

دانلود مقاله عمران بادبندهای واگرا         دانلود مقاله عمران بادبندهای واگرا  چكيده بادبندهاي واگرا داراي قابليت بسيار خوب جذب انرژي و نيز شكل پذيري و سختي مناسبي هستند و در عين حال استفاده از آنها در سازه ها با ظرافت هاي ويژ هاي همراه است بطوريكه عدم طراحي مناسب و اجراي نكاتي خاص اعتبار سيستم را براحتي مخدوش مي كند . متأسفانه در كشورمان طراح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان