تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله مقاوم سازي تير مركب بتن ـ فولادبا استفاده از CFRP

دانلود مقاله مقاوم سازي تير مركب بتن ـ فولادبا استفاده از CFRP

 

 

 

 

 

 

 

دانلود مقاله مقاوم سازي تير مركب بتن ـ فولادبا استفاده از CFRP

 

خلاصه:

همواره استفاده از موادكمپوزيتِ پيشرفته براي احياي فرسودگيِ زير بنا سرتاسر جهان را در بر گرفته است.تكنيك هاي موجود در عرف فعلي براي تقويت پل هاي غير استانداردگران و وقت گير است وبه كار ونيروي انساني زيادي دارد.چند روش جديد از لايه هاي فيبرهاي تقويت شده پليمري (FRP)  براي اهداف تعمير وبازسازي استفاده كردند،كه اين فيبرها داراي وزن كم ومقاومت بالا هستند ودربرابر خوردگي نيز مقاوم اند.ظرفيت باربري تير مركب بتن ـ فولاد با استفاده از فيبركربن تقويت شدة پليمري (CFRP) كه با چسب اپوكسي چسبانده شده اند و براي مقاومت در برابر كشش ساخته شده اند مي تواند بطور قابل بهبود يابد.اين مقاله نتايج مطالعه و تحقيق بر روي رفتا تير مركب بتن وفولاد كه با ورق هاي CFRP تقويت شده است در زير بارهاي استاتيكي را ارائه مي دهد.جمعاً سه اندازة بزرگ تير مركب كه از تيرهاي فولادي با سايز13.6 ×W355 - A36 ودالي بتني به ضخامت  75mmو عرض910mm ساخته شدو مورد آزمايش قرار گرفت.ضخامت ورق هاي CFRP  ثابت بود ولي تعداد آنها در هر نمونه بصورت يك،سه وپنج لايه بود.نتايج آزمايش نشان داد كه ورق هاي CFRP  چسبانده شده با اپوكسي ظرفيت باربري نهايي تير مركب را افزايش مي دهد و رفتار آن را مي توان تا حد قابل قبولي با روش هاي سنتي محاسبه پيش بيني كرد.

معرفي

در طي35  سال گذشته انجمن راه و حمل و نقل آمريكا(AASHTO)  و وزارت راه و ترابري دولت فدرال(FHWA) برنامه هايشان را براي ارزيابي پل ها در هر شش ماه يكبار ارتقا داده اند معلوم شد كه يك سوم پل هاي بزرگ راه هاي ايالات متحده كه مورد بررسي قرار گرفته بودند غير استاندارد هستند. براساس آخرين اطلاعات و آمار مركزملي فهرست پل ها (NBI) تعداد پل هاي بزرگ راه ها كه عملاً منسوخ

شده‌اند بيش از 81000 است.

بيش از 43 درصد اين پل ها از فولاد ساخته شده اند.پل هاي فولادي جزء گروهي بودند كه در گزارش NBI بيشترين تأكيد در بازسازي آن ها گوشزد شده بود. زنگ زدگي، نقص در نگه داري مناسب و خستگي جزئيات آسيب پذير مشكلات عمده در پل هاي فولادي بود.همچنين تعداد زيادي از اين پل ها براي تحمل بار عبور مرور بيشتر نياز به ارتقا و احيا خواهد داشت.در گزارشات NBI  همواره قيد شده است كه تعمير ونوسازي احياء به صرفه تر از ساخت دوباره يك پل جديد است.هزينة بازسازي وتعميردراكثرمواردخيلي ارزان ترازدوباره ساختن است همچنين به وقت كمتري نيزنيازدارد.درنتيجه مدت كمتري خدمات شهري دچار اختلال مي شود.با توجه به منابع محدود براي كاستن از مشكلات مربوط به پل هاي فولادي نياز به مواد جديد و نو و روش هاي مقرون به صرفه بديهي است .

برتري خواص فيزيكي و مكانيكي FRPها آن ها را به موارد خوبي براي تعمير و بازسازي سازه ها بدل كرده است.FRP ها از نخ هايي با مقاومت بالا ساخته شده اند؛(با مقاومت كششي بيش از 2گيگا پاسكال)مثل شيشه،كربن كولار (نوعي فيبرصند گلوله) كه در شبكه از رزين گذاشته شده است. كمپوزيت هاي شيشه(فايبر گلاس) به آساني در دسترس هستند و واقعاً هم ارزان هستند.آنها در مصالح ساختماني از جمله بتن به كار رفته اند ولي ضريب كششي كم اين كمپوزيت ها آن ها را براي تقويت وتعمير سازه هاي فولادي بلا استفاده كرده است در حالي كه CFRP ها خواص ميكانيكي قابل ملاحظه اي از خود نشان مي دهند به طوري كه مقاومت كششي آن 1200مگا پاسكال ومدول الاستيسيتة آن ها بيش از 140گيگا پاسكال است.همچنين ورق هاي CFRP  كمتر از يك پنجم فولاد وزن دارد و در برابر خوردگي و زنگ زدگي مقاوم اند.

لايه هاي CFRP با ضريب مدول كششي بالا كه بوسيله اپوكسي چسبانده شده اند مي توانند در برابر تنش هاي كششي يك عضو كششي مقاومت كنند و سختي تير سراسري را افزايش دهند.با اضافه كردن لايه هاي CFRP به عضو كششي تنش در آن كاهش خواهد يافت و به همين ترتيب مدت زمان تسليم عضو نيز بهبود خواهد يافت.در طول يك دهه اخير پژوهش هاي زيادي بر روي تعمير و بازسازي تيرهاي بتني بوسيله FRP ها كه اپوكسي بهم چسبانده شده اند صورت گرفته است ولي پژوهش هاي اندكي در مورد استفاده از اين مواد براي تقويت تيرهاي فولادي و تعميرشان به وسيله اين مواد انجام شده است.

اين مقاله تأثير CFRP هاي چسبانده شده با اپوكسي را در تنش موجود در بال تير آهن به كار رفته در يك تير مركب بتن ـ فولادو همچنين بهبود ظرفيت باربري وسختي آن را مورد بررسي قرار مي دهد.

 

كارهاي قبلي

معمولي ترين روش مرمت پل ها موارد زير هستند

1ـ تقويت اعضا

2ـ اضافه كردن تعداد اعضا

3ـ افزايش رفتار كمپوزيت(يكپارچة مركب)

4ـ ايجاد پيوستگي در استحكام

5ـ پُستtensioning

به كلي روش هاي سنتي كه دربالا ذكر شد به ماشين آلات سنگين و قطع خدمات شهري به مدت طولاني نياز دارند و بسيار گران هستند.و در بيشتر موارد ميزان منابع مورد مصرف براي حل مشكل را هم در نظر نمي گيرند.

به عنوان مثال، سالها استفاده از ورق هاي فولادي جوش داده شده براي تعمير و تقويت سازه هاي موجود عمومي ترين روش براي اين كار بوده است. اولين استفاده از اين روش، به سال 1934 در فرانسه برمي گردد در زماني كه يك پل 73 ساله تقويت شد. ضعف هاي عمومي ورق هاي جوش داده شده موارد زير هستند:

1ـ براي آوردن و جوش دادن ورق هاي فولادي به ماشين آلات سنگين نياز بود.

2ـ حساسيت جزئيات جوش در برابر فرسودگي

3ـ امكان ايجاد خوردگي (سوختن) در اثر شوك الكتريكي ما بين صفحات و عضو موجود براي اتصال آن ها به هم پژوهش هاي زيادي بر روي استفاده از ورق هاي فولادي به هم چسبيده با اپوكسي براي تقويت سازه هاي بتني و فولادي انجام شده است. اولين گزارش به سال1964 برمي گردد در بندر«دوربان» در آفريقاي جنوبي ، كه تقويت در يك تير بتني در هنگام ساخت به صورت تصادفي جا مانده بود. ( تير مسلح نبود ). تير بتني با ورق هاي فولادي بوسيله اپوكسي در برابر تنش كششي مقاوم شد. در ژاپن نيز با همين روش بيش از 200 بزرگ راه مرتفع بتني كه معيوب بودند تقويت شدند.

در يك تحقيق اجرا شده در دانشگاه مريلند، چسباندن و پيچ كردن انتهاي ورق هاي فولادي به تيرهاي فولادي براي ايجاد يك تير محكم در افزايش مدت فرسودگي سيستم مورد بررسي قرار گرفت آن ها عمر فرسودگي را 20 برابر حالت جوش دادن صفحات گزارش دادند.

در تحقيق ديگري كه در دانشگاه فلوريداي جنوبي اجرا شد، امكان استفاده از CFRP  در تعمير پل هاي داراي تير مركب بتن ـ فولاد مورد بررسي قرار گرفت. آن ها جمعاً 6 تير آهن با مقطع  11×W203 را به يك دال بتني با عرض 711 ميلي متر و ضخامت 115 ميلي متر متصل كردند. ورق هاي CFRP  مورد استفاده در اين تحقيق65/3  متر طول 150 ميلي متر عرض داشتند كه داراي دو ضخامت متفاوت 2و5  ميلي متر بودند. در آن تحقيق ذكر شد كه لايه هاي CFRP  توانستند ظرفيت نمايي باربري تيرهاي مركب را به ميزان قابل توجهي بالا ببرند.

فوائد استفادة مواد مركب پيشرفته در پل هايي كه در حال خراب شدن هستند،در دانشگاه ايالتي دِلاوِر مورد بررسي قرار گرفت.در يك بخش از آزمايشاتشان در اندازه كوچك آن ها8 تيرآهن با مقطع  4.5 × W203 به طول 52/1 را در پنج آرايش متفاوت به كار بردند.آن ها متوسط افزايش مقاومت را در سيستم تجهيز شده باCFRP را 60 درصد گزارش دادند

.همچنين آن ها دو تير بطول 4/6متر كه دچار خوردگي بودند آزمايش وتعمير كردند كه تيرها از نوع پروفيل هاي استاندارد I شكل IPB با عرض بال 230 ميلي متر بودند.نتايج آن نشان داد كه در سختي حدود 25% و در ظرفيت باربري نمايي 100% افزايش داشته اند.

با توجه به اين كه تحقيقات كمي برروي تأثير ورق هايCFRP  چسبيده شده با اپوكسي براي تحمل تنش بال تير مركب بتن وفولاد انجام شده است اين تحقيق براي بررسي اين متد اجرا شده است. نتايج تجربي نيز با متدهاي سنتي محاسبه مقايسه شده اند مؤلفان اين مقاله در يك مقاله جداگانه ارتباط خوردگي در اثر شوك الكتريكي را زماني كه CFRP در اتصال با فولاد استفاده شده اند را بررسي كرده اند نتايج اين تحقيق حاكي از آن بود كه خوردگي هاي در اثر شوك الكتريكي مهم نيستند ولي مي توان باگذاشتن يك نازك چسب يا يك لايه كمپوزيت غير فلزي بين فولاد و  CFRPهمين ضررها را نيز كاهش داد.

تحقيق تجربي

تاثيرورق هاي CFRP چسبانده شده با چسب اپوكسي در بالابردن ظرفيت بار بري نهايي تيرهاي مركب در سه اندازه بزرگ از تيرهاي تقويت شده با ورق هاي فيبر كربن كه عمل پل تراسيون* بر روي آن ها انجام شده مورد بررسي قرار گرفته است.(پل تراسيون در آخر مقاله توضيح داده شده است)به منظور مشاهدة تأثير اين تكنيك،سه حالت مختلف ازورق هاي CFRP مورد بررسي قرار گرفته است. تيرهاي يكجور بوسيله ورق هاي يك،سه و پنج لايه مقاوم شده اند.طول سرتاسري ورق هايCFRP يكسان بود و محل برش براي هر لايه براي جلوگيري از خرابي ناگهاني در نقاط انتهايي به دليل تمركز تنش به صورت دال بري  بود.

 

تعداد صفحات:28

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,200 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file30_1786750_6564.zip20k

دانلود آزمایش مکانیک خاک و سنگ

دانلود آزمایش مکانیک خاک و سنگ        دانلود آزمایش مکانیک خاک و سنگ  نمونه هاي دست نخورده   حاصل از از حفر گمانه ها ، منابع قرضه و چاهكها جهت انجام آزمايشات مختلف به اين آزمايشگاه فرستاده    مي شود و در بخشهاي دانه بندي و طبقه بندي خاك ، تراكم و سي بي آر ، نشست و مقاومت خاك و مكانيك سنگ ، آزمايشات لازم انجام   مي گردد. در اين بخش آزمايشات دانه بندي ، هيدرومتري ، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,300 تومان

دانلودمقاله عمران ساختمان و اجزای آن

دانلودمقاله عمران ساختمان و اجزای آن        دانلودمقاله عمران ساختمان و اجزای آن    تعريف ساختمان :         ساختمان : عبارت است از بنائي كه بوسيله ديوار از ديگر بناهاي همجوار خود ، يك بناي مستقل و مجزا و استواري را تشكيل مي دهد و شامل يك يا چند اطاق و يا هر نوع فضاي مسقف ديگر مي باشد كه بمنظور سكونت ، كسب و يا استفاده توأم و يا ديگر مقاصد ساخته شده باشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,800 تومان

دانلود مقاله قوانین و اصول کلی برای ساخت یک بیمارستان

دانلود مقاله قوانین و اصول کلی برای ساخت یک بیمارستان       دانلود مقاله قوانین و اصول کلی برای ساخت یک بیمارستان  معماری بیمارستان در حالی که بیمارستان‌ها در گذشته آگاهانه جهت مصارف پزشکی، جراحی طراحی می شدند امروزه می‌توان شاهد تغییر جهت به سوی انسانگرایی در امکانات بیمارستانی بود. بیمارستانهای امروزی بیشتر به هتل شبیه هستند. وجود فضای اقامتی دارای اهمیت بیشتری نسبت به طرح‌های سرد بهداشتی در بیمار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود مقاله عمران لوله و اتصالات در ساختمان

دانلود مقاله عمران لوله و اتصالات در ساختمان       دانلود مقاله عمران لوله و اتصالات در ساختمان  انواع لوله : لوله ها را مي توان به انواع مختلف از نظر جنس ، كاربرد و نحوه اتصالات دسته بندي نمود . لوله هايي كه در سيستم آبرساني و فاضلاب مورد استفاده قرار مي گيرد به شرح ذيل مي باشد . * لوله هاي گالوانيزه : لوله هاي گالوانيزه خود به دو دسته تقسيم مي شوند : لوله هاي فولادي گالوانيزه و لوله هاي آهني گالوانيزه اين ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,800 تومان

دانلود مقاله عمران فولاد

دانلود مقاله عمران فولاد        دانلود مقاله عمران فولاد  فهرست مطالب فولادها 2- فولاد چیست؟. 3- خلاصه مطالب فوق به صورت زیر است: 4- فولادهای آلیاژی و کربنی.. سیستم کدگذاری.. 5- سیستم AISI – SAE. 6- سیستم شماره کدگذاری واحد. 7- انواع فولادهای سولفور نشده استاندارد. فولادهای کربنی سولفور شده استاندارد. 9- فولادهای کربنی سولفور و  فسفر شده استاندارد. 10- ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود مقاله عمران ایمنی در راه سازی

دانلود مقاله عمران ایمنی در راه سازی        دانلود مقاله عمران ایمنی در راه سازی  اقدامات صورت گرفته جهت ایمنی راه در آمریکا 1- مقدمه ادارات راه وترابري با بهره گيري از نرم افزارهاي جديد قادر خواهند بود تا با خطر بروز تصادف در حاشيه راهها به مقابله پرداخته واز نتايج وآثار منفي آن بكاهند. در آمريكا هر ساله بيش از شانزده هزار نفر به دليل تصادفات خودرو در حاشيه يا كناره هاي راه كشته ويك ميليون نفر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

دانلود مقاله عمران اجرای ساختمان ها با قالب لغزنده

دانلود مقاله عمران اجرای ساختمان ها با قالب لغزنده        دانلود مقاله عمران اجرای ساختمان ها با قالب لغزنده    امروزه برای ساخت سازه های بلند و با طول زیاد نظیر سیلوها، برج های مخابراتی، هسته های برشی ساختمان های بلند، برج های خنک ساز ، دودکشها، پایه های پله، کف تونلها، کانال های آب، کف جاده ها و سازه های مشابه که اجرای آنها در گذشته نیاز به داربست بندی سنگین در اطراف سازه داشت،‌از روشی استفاده می ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,300 تومان

دانلود مقاله طراحی جاده ها در خاکهای نمکی

دانلود مقاله طراحی جاده ها در خاکهای نمکی      دانلود مقاله طراحی جاده ها در خاکهای نمکی  مقدمه: امروزه راههای ارتباطی یكی از عوامل مهم زیربنایی توسعه اقتصادی شناخته شده ودر ارتباط مستقیم با شكوفایی اقتصاد و صنعت كشـور وایجادرابطه اجتماعی افراد؛از لحاظ مبادلات بازرگانی واز همه مهمتر بسط دانش، فرهنگ وبهداشت در مناطق دور و نزدیك شناخته شده است بدین جهت راه و راهسازی بعنوان پایه و اساس اقتصاد معقول هر جامعه مورد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود گزارش کار آموزی خاك برداري ، اجراي فنداسيون ، نصب صفحات زير ستون ، ساخت تير و ستون از ورق

دانلود گزارش کار آموزی خاك برداري ، اجراي فنداسيون ، نصب صفحات زير ستون ، ساخت تير و ستون از ورق       دانلود گزارش کار آموزی خاك برداري ، اجراي فنداسيون ، نصب صفحات زير ستون ، ساخت تير و ستون از ورق   فـهـرسـت مـطـالـب مقدمه دستورالعمل هاي حفاظتي و ايمني كارگاه ها…………………. آشنايي كلي با مكان كارآموزي……………………………… پاك سازي خراب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,600 تومان

دانلود گزارش کار آموزی تاثیر اقلیم در ساختمان سازی ، انواع ساختمان و روش های مقاوم سازی ساختمان ها

دانلود گزارش کار آموزی تاثیر اقلیم در ساختمان سازی ، انواع ساختمان و روش های مقاوم سازی ساختمان ها       دانلود گزارش کار آموزی تاثیر اقلیم در ساختمان سازی ، انواع ساختمان و روش های مقاوم سازی ساختمان ها    فهرست مطالب فهرست                                       & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

دانلود آزمایشگاه مقاومت ومصالح

دانلود آزمایشگاه مقاومت ومصالح           دانلود آزمایشگاه مقاومت ومصالح    آزمايشگاه مقاومت مصالح هدف از آزمايشگاه مقاومت مصالح : كليه قطعاتي كه در ماشينها و دستگاههاي صنعتي بكار برده مي شود داراي مقاومت و سختي هاي مربوط به خود هستند كه مهندسين بعد از طرح ريزي يك ماشين يا دستگاه صنعتي و كلية محاسبات مربوط به نيروهاي وارد بر هر قطعه از اين دستگاهها مي بايست كه قطعات فوق را با قطعه اي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود آزمایش مكانيك خاك

دانلود آزمایش مكانيك خاك       دانلود آزمایش مكانيك خاك     وسايل مورد نياز: 2000 گرم شن- ترازو- الكهاي دسته بندي شده- دستگاه لرزاننده. نحوه انجام كار: ابتدا 2000 گرم شني را توسط ترازوي ديجيتال كشيده و سپس آن را داخل الك نمره4/3 ريخته البته الكها را از بالا به ترتيب قرار مي‌دهيم كه عبارتند زا الك نمره 200,100, 60, 50, 40, 20, 16, 10, 4, 4/8. سپس شن را داخل الكها ريخته (الك روي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود مقاله اصول ساختمان سازی

دانلود مقاله اصول ساختمان سازی        دانلود مقاله اصول ساختمان سازی    مقدمه: در قرون اخير كه رشد جمعيت در دنيا به طور چشمگيري رو بر ازدياد نهاد و بشر از لحاظ علمي و فني مشكلات بسياري را حل نمود در ساختن مسكن نيز مانند سايرموضوعات تحولات عمده اي به وجود آورد و ديگر ساختن خانه هاي تك واحدي جوابگوي احتياجات جوامع شرق نبوده و بهمين علت سيستم خانه سازي به كلي دگرگون شده و استفاده از مصا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود مقاله بتنهای اسفنجی و خود تراکم

دانلود مقاله بتنهای اسفنجی و خود تراکم       دانلود مقاله بتنهای اسفنجی و خود تراکم    بتن اسفنجی: بتن اسفنجی یک مخلوط سنگدانه درشت.سیمان.آب وماسه به میزان اندک(وگاهی اوقات بدون ماسه).در ساختار این بتن15-25%(از لحاظ حجم )فضای خلی وجود دارد و این امر موجب عبور آب از داخل این بتن می شود. در بتن اسفنجی از آب نسبت به دیگر انواع بتن کمتر استفاده می شود و این مسئله باعث شده تا پس از ساختن مخلوط بتن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,800 تومان

دانلود مقاله بررسی کيفيت بتن با دوام دربرابر خوردگی ميلگردها

دانلود مقاله بررسی کيفيت بتن با دوام دربرابر خوردگی ميلگردها        دانلود مقاله بررسی کيفيت بتن با دوام دربرابر خوردگی ميلگردها     برای مشخص کردن بتن با دوام در برابر خوردگی ميلگردها روشهای مختلفی ارائه شده است که هر آزمايش و روش پيشنهادی به پارامتر معينی توجه دارد . آزمايشهای بسيار ساده تا بسيار مشکل و پر هزينه در اين مجموعه قرار دارد و معمولا" آزمايشهای دقيق تر و معتبر تر پر هزينه و زمان بر می باشند . دست ان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود مقاله پوشش هاي سراميكي ونسوز

دانلود مقاله پوشش هاي سراميكي ونسوز         دانلود مقاله پوشش هاي سراميكي ونسوز   مقدمه: پوششهاي سراميكي شامل شيشه ها يا بدون اضافه كردن تركيبات دير گداز مي باشند . پوشش هاي دماي بالا برپايه اكسيدها ، كاربيد ها ، سيليس ها ، بوريدها ، يا نيتريدها ، سرمتيها ومواد معدني ديگر مي باشند . پوشش هاي سراميكي كه بر روي فلزات به كار مي روند آنها را در برابر اكسيداسيون وخوردگي در دماي اتاق  ودماهاي& ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,300 تومان

دانلود مقاله عمران بتن و انواع آن

دانلود مقاله عمران بتن و انواع آن         دانلود مقاله عمران بتن و انواع آن   سنگ روان در خدمت معماری نوین بتن که میزان تولید آن بالغ بر 8/3 بیلیون مترمکعب در سال تخمین زده می شود، به علت دارا بودن خواص و ویژگی های ممتاز و نیز در دسترس بودن مصالح آن، پس از آب، پرمصرف ترین ماده روی زمین به شمار می رود. بتن در همه جا موجود است و در یکصد سال اخیر، استفاده از آن در ساخت بناهای مسکونی و ادار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,400 تومان

دانلود مقاله کاربرد فناوری نانو در مهندسی عمران

دانلود مقاله کاربرد فناوری نانو در مهندسی عمران         دانلود مقاله کاربرد فناوری نانو در مهندسی عمران    فناوری نانو چیست؟ فناوري‌نانو واژه‌اي است كلي كه به تمام فناوري‌هاي پيشرفته در عرصه كار با مقياس نانو اطلاق مي‌شود. معمولاً منظور از مقياس نانوابعادي در حدود 1nm تا 100nm مي‌باشد. (1 نانومتر يک ميليارديم متر است).اولين جرقه فناوري نانو (البته در آن زمان هنوز به اين نام ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,800 تومان

دانلود مقاله مراحل طراحی و اجرای یک ساختمان

دانلود مقاله مراحل طراحی و اجرای یک ساختمان        دانلود مقاله مراحل طراحی و اجرای یک ساختمان  مقدمه: درشروع كاريك ساختمان طراحي شده طرحي درمقابل قراردارد كه باهمكاري مهندس ساختمان تهيه مي شود. براي اينكه طراحي واستراكچر درارتباط نزديك بايكديگر بايد باشند. براي طراح سيستم باربر ساختمان نياز به تجربه است كه  آن موجب انتخاب روش واقتصادي ماده ساختماني ويك سيستم مناسب باربري مي شود  كه هدايت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,200 تومان

دانلود مقاله عمران بادبندهای واگرا

دانلود مقاله عمران بادبندهای واگرا         دانلود مقاله عمران بادبندهای واگرا  چكيده بادبندهاي واگرا داراي قابليت بسيار خوب جذب انرژي و نيز شكل پذيري و سختي مناسبي هستند و در عين حال استفاده از آنها در سازه ها با ظرافت هاي ويژ هاي همراه است بطوريكه عدم طراحي مناسب و اجراي نكاتي خاص اعتبار سيستم را براحتي مخدوش مي كند . متأسفانه در كشورمان طراح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

دانلود گزارش آزمایشات مصالح ساختمانی

دانلود گزارش آزمایشات مصالح ساختمانی       دانلود گزارش آزمایشات مصالح ساختمانی    آزمایش شماره 1 : تعیین وزن مخصوص مطلق دانه های سنگی وسایل مورد نیاز : پیکنومتر قیف شیشه ای ترازو با دقت 01g قطره چکان مصالح مورد نیاز : پودر سنگ خشک آب کلیات : بنا به تعریف وزن مخصوص  مطلق دانه های سنگی عبارت است از : نسبت وزن مواد جامد در ارتباط با خلاء به وزن آب مقطر بدون گاز هم حجم آن که هردو از یک د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

دانلود کارآموزی احداث ساختمان

دانلود کارآموزی احداث ساختمان       دانلود کارآموزی احداث ساختمان     فهرست مطالب                                                   &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود گزارش کار آموزی نظارت و اجرای ساختمانهای بتنی

دانلود گزارش کار آموزی نظارت و اجرای ساختمانهای بتنی       دانلود گزارش کار آموزی نظارت و اجرای ساختمانهای بتنی  فهرست مطالب عنوان فصل اول مقدمه شرح: مدیریت کارهای ساختمانی فصل دوم محل احداث پروژه انواع نقشه های ساختمانی روش های اجراء روش های انبار و نگهداری مصالح ساختمانی اجرا تشکیل دهنده ساختمان تیرچه پله سقف تیرچه بلوک فصل سوم بررسي بخشهاي مرتبط بابخش كار آموزي بررسي آموخته ها و پيشنهادات فصل چهارم تخريب &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,400 تومان

دانلود گزارش کار آموزی مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی اسکلت فلزی

دانلود گزارش کار آموزی مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی اسکلت فلزی       دانلود گزارش کار آموزی مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی اسکلت فلزی     فهرست مطالب   عنوان   فصل اول مقدمه شرح: مدیریت کارهای ساختمانی فصل دوم محل احداث پروژه انواع نقشه های ساختمانی روش های اجراء روش های انبار و نگهداری مصالح ساختمانی ساختمانهای اسکلت فلزی اجرا تشکیل دهنده ساختمان های فلزی ستون دسته های اتصال چگونگی اتصال تیر ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان