تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود آزمایش مکانیک خاک و سنگ

دانلود آزمایش مکانیک خاک و سنگ

 

 

 

 

 

 

 

دانلود آزمایش مکانیک خاک و سنگ

 

نمونه هاي دست نخورده  حاصل از از حفر گمانه ها ، منابع قرضه و چاهكها جهت انجام آزمايشات مختلف به اين آزمايشگاه فرستاده    مي شود و در بخشهاي دانه بندي و طبقه بندي خاك ، تراكم و سي بي آر ، نشست و مقاومت خاك و مكانيك سنگ ، آزمايشات لازم انجام  مي گردد.

در اين بخش آزمايشات دانه بندي ، هيدرومتري ، تعيين حدود اتر برگ ( حد رواني ، حد خميري ، حد انقباض ) ، تعيين ارزش    ماسه اي آزمايش پين هول و كرامب بر اساس آخرين استانداردهاي بين المللي انجام مي گردد. نتايج حاصله ، كارشناسان را در شناخت كلي خواص خاكها و كاربرد آنها در پروژه هاي مختلف ياري مي كند.

در اين بخش آزمايشهاي تراكم و سي . بي . آر. انجام مي شود و حداكثر وزن مخصوص خشك خاك و در صد رطوبت بهينه تعيين  مي گردد. با انجام آزمايش سي. بي . آر. مي توان نشانه باربري خاك متراكم شده را بدست آورد كه جهت ارزيابي و طرح روسازي راه بكار مي رود.

 

در اين بخش با انجام آزمايشات مختلف خاك مانند برش مستقيم، تحكيم، تك محوري و سه محوري. پارامترهاي مقاومت برشي و نشست پذيري خاكها تعيين مي گردد. كليه آزمايشها توسط كارشناسان با استفاده از تجهيزات مدرن و منطبق با آخرين استانداردهاي بين المللي انجام مي گردد.

 

در اين بخش كارشناسان با انجام آزمايشات لازم، علاوه بر بررسي مرغوبيت ستنگدانه ها  ( سنگريزه، شن، ماسه) ، خواص فيزيكي و مكانيكي سنگها را به همراه كاني هاي متشكله آنها شناسايي و تعيين مي كنند. آزمايشها بر طبق آخرين استانداردهـاي بيـن المللـي و با استفـاده از تجهيـزات مـدرن انجـام   مي گردد.

 

 

 

پی ها ساختمان

از مهمترين وظايف بخش مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مطالعه و پژوهش و ارائه رهنمودهاي لازم در زمينه‌هاي بهبود كيفيت مصالح ساختماني، بررسي كمي و كيفي مصالح ساختماني سنتي به منظور شناخت خواص مكانيكي، فيزيكي و شيميايي آنها، امكان ساخت مصالح جديد، تدوين استانداردها و آيين‏نامه‏هاي علمي فني و اجرايي مربوط به مصالح ساختماني با توجه به شرايط اقليمي و اقتصادي، كنترل و تعيين كيفيت مواد و مصالح ساختماني است.

        همكاري با دانشگاهها، مؤسسات تحقيقاتي و واحدهاي توليد مصالح ساختماني در زمينه پروژه‏هاي تحقيقاتي در مورد مصالح ساختماني و ارائه مشاوره تحقيقاتي به منظور اصلاح خط توليد كارگاهها و كارخانه‏هاي فعال توليد مصالح از ديگر فعاليتهاي اين بخش به شمار مي‏آيد.

  امكانات آزمايشگاهي

آزمايشگاههاي مجهز اين بخش شامل آزمايشگاه شيمي تجزيه، آزمايشگاه تعيين رفتار حرارتي، آزمايشگاه كاني‏شناسي و آزمايشگاه بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي مصالح ساختماني مي‏باشد.

 آزمايشگاه شيمي تجزيه

از آنجا كه عناصر تشكيل دهنده مواد خام در كيفيت و تركيبات شيميايي مصالح ساختماني و همچنين بر عملكرد آنها در برابر عوامل جوي و محيطي مؤثر است، لذا با استفاده از تجهيزات و روشهاي آزمايش استاندارد، تركيبات شيميايي مواد و مصالح و در نتيجه ارزيابي كيفيت آنها امكان‌پذير مي‌گردد. اين ارزيابي از طريق آزمايشهاي شيمي تجزيه و تعيين مقدار دقيق تركيب (درصد عناصر) و اجزاي تشكيل دهنده مواد با استفاده از روشهايي چون سنجش حجمي، سنجش رسوبي، نشر شعله‌اي، جذب اتمي و الكتروشيميايي انجام مي‌شود.

از تجهيزات اين آزمايشگاه مي‌توان به دستگاههاي جذب اتمي، فليم فتومتر، تيتراسيون اتوماتيك، كانداكتيويتي متر. توربيدي متر و انواع كوره‌ها واون‌هاي آزمايشگاهي اشاره نمود.

 آزمايشگاه تعيين رفتار حرارتي

        بر اساس آناليز حرارتي و تغييراتي كه خواص اساسي مواد (فيزيكي و شيميايي) نسبت به دما پيدا مي‏كنند، پيش‏بيني رفتار مواد و تعيين كيفيت آنها امكان‏پذير است. به اين منظور از دستگاههاي مختلف آناليز حرارتي كه مبتني بر روشهاي آناليز حرارتي بسيار متنوعي هستند استفاده مي‏شود. اين روشها بر روي سه خاصيت اساسي تغييرات وزني، تغييرات فازي به واسطه تغييرات دما (گرماگيري و گرمادهي) و تغييرات ابعادي بنا شده‏اند كه آنها را مي‏توان به طور جداگانه و يا به صورت تلفيقي با يكديگر مورد استفاده قرار داد. تجهيزات موجود در اين آزمايشگاه شامل دستگاه‏هاي D.T.A T.G,. دستگاه ديلاتومتر و كوره اندازه‏گيري ضريب هدايت حرارتي مي‏باشد.

آزمايشگاه كاني شناسي

        مواد اوليه مصالح ساختماني، عمدتاً از انواع سنگ و خاك مي‏باشد كه در محيطهاي طبيعي مختلفي تشكيل شده‏اند. مطالعه اين مواد از ديد خواستگاه زمين‏شناسي آنها و نيز خواص سنگ‏شناسي، كاني‏شناسي و بلورشناسي مواد مزبور، هدف مطالعات آزمايشگاه كاني‏شناسي بخش مصالح ساختماني است كه در تجزيه و تحليل خصوصيات مصالح توليدي، نقش اساسي را ايفا مي‏كند. بررسي پارامترهاي اصلي نظير فشردگي، سيماني شدن،  تخلخل و نفوذپذيري، وجود درزه و شكافهاي ميكروسكوپي، بافت و اندازه دانه‏ها همراه با ساير خصوصيات كاني‏شناسي در مقاطع نازك ميكروسكوپي تهيه شده از سنگها و خاكها و نيز مطالعات x-Ray  از جمله مطالعاتي هستند كه در اين آزمايشگاه انجام مي‏شود.

از تجهيزات اين بخش مي‏توان به دستگاههاي x-Ray شامل ديفراكتومتر و اسپكترومتر، ميكروسكوپ پلاريزان، استريو ميكروسكوپ، دستگاه برش و پوليش سنگ، دستگاه پرس زمين‏شناسي و دستگاه سنگ شكن اشاره نمود.

 آزمايشگاه بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي مصالح ساختماني

بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي مصالح ساختماني و مواد اوليه سازنده آنها، به خواص ساختار مولكولي، وزن مخصوص و تركيب مواد بستگي دارد، كه به پيش‏بيني پايداري يا عدم پايداري تركيبات فوق در مقابل تنشها و نيروهاي وارده از محيط اطراف، تأثير آب و تغييرات دما بر روي خواص فيزيكي مواد و غيره منجر مي‏شود، و اين از اساسي‏ترين مطالعاتي است كه بايد بر روي مواد و مصالح ساختماني صورت بگيرد. در اين آزمايشگاه طيف وسيعي از خواص فيزيكي و مكانيكي نظير جذب آب، مقاومت فشاري، خمشي و سايشي مصالح، دانه‏بندي و وزن مخصوص سنگدانه‏ها و خاكها، انقباض و انبساط، زمان گيرش و سطح مخصوص سيمان، شوره‏زدگي آجر و نيز مطالعات كمي و كيفي ديگري بر روي خصوصيات فيزيكي و مكانيكي مواد اوليه و مصالح متنوع ساخته شده از آنها انجام مي‏پذيرد.

از تجهيزات اين بخش مي‏توان به دستگاههاي اندازه‏گيري مقاومت كششي، فشاري و خمشي، دستگاه اتوكلاو، دستگاه بلين، دستگاه اندازه‏گيري حرارت هيدراتاسيون سيمان، دستگاه اندازه‏گيري توزيع دانه‏ها، دستگاه لس‏آنجلس و كوره‌هاي پخت آجر و سراميك اشاره نمود.

پروژه‏هاي تحقيقاتي

در بخش مصالح و فرآورده‏ها تعداد زيادي طرح پژوهشي با هدف ارائه راهكارهاي لازم براي بالا بردن ايمني، دوام و عمر ساختمانها از طريق تحقيق و مطالعه كاربردي مرتبط با مصالح ساختماني انجام ‏شده است كه مي‏توان به موارد زير اشاره كرد:

1-    ويژگيها و كاربردهاي توف سبز البرز

2-    كاربرد رسوبات سد سپيدرود در صنايع ساختماني

3-    تدوين آيين كار انتخاب، نصب و نگهداري سنگ ساختماني

4-    تهيه نوعي ماده چسباننده با استفاده از پوسته برنج و آهك

5-    مطالعات بررسي امكان اجباري كردن استاندارد مصالح ساختماني عمده (شن و ماسه)

6-    كنترل كيفيت سيمانها توليدي كارخانه‏هاي سيمان كشور (بررسي موردي كيفيت سيمانهاي كشور)

7-    بررسي كيفي مواد تشكيل دهنده بتن (سيمان، شن، ماسه و آب)

8-    ساخت و بررسي خواص اندودهاي مقاوم در برابر آتش

9-    بررسي و مطالعه براي تدوين روش مناسب تعيين عيار سيمان در بتن‏هاي سخت شده

10-كندگير كردن گيرش گچ و استفاده از افزونه‏هاي مختلف به منظور بهبود خواص فيزيكي و مكانيكي گچ

11-بررسي و استفاده از ذخاير پوزولاني منطقه تفتان جهت توليد سيمان پوزولاني

12-آجر سبك

13-بررسي كيفيت آجرهاي توليد شده در هفت استان كشور

14-بررسي كيفيت مواد اوليه مصالح ساختماني استان ايلام (سنگ گچ، سنگ آهك، خاك رس جهت ساخت آجر)

 

تعداد صفحات:34

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,300 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file29_1786747_2948.zip243.5k

دانلودمقاله عمران ساختمان و اجزای آن

دانلودمقاله عمران ساختمان و اجزای آن        دانلودمقاله عمران ساختمان و اجزای آن    تعريف ساختمان :         ساختمان : عبارت است از بنائي كه بوسيله ديوار از ديگر بناهاي همجوار خود ، يك بناي مستقل و مجزا و استواري را تشكيل مي دهد و شامل يك يا چند اطاق و يا هر نوع فضاي مسقف ديگر مي باشد كه بمنظور سكونت ، كسب و يا استفاده توأم و يا ديگر مقاصد ساخته شده باشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,800 تومان

دانلود مقاله قوانین و اصول کلی برای ساخت یک بیمارستان

دانلود مقاله قوانین و اصول کلی برای ساخت یک بیمارستان       دانلود مقاله قوانین و اصول کلی برای ساخت یک بیمارستان  معماری بیمارستان در حالی که بیمارستان‌ها در گذشته آگاهانه جهت مصارف پزشکی، جراحی طراحی می شدند امروزه می‌توان شاهد تغییر جهت به سوی انسانگرایی در امکانات بیمارستانی بود. بیمارستانهای امروزی بیشتر به هتل شبیه هستند. وجود فضای اقامتی دارای اهمیت بیشتری نسبت به طرح‌های سرد بهداشتی در بیمار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود مقاله عمران لوله و اتصالات در ساختمان

دانلود مقاله عمران لوله و اتصالات در ساختمان       دانلود مقاله عمران لوله و اتصالات در ساختمان  انواع لوله : لوله ها را مي توان به انواع مختلف از نظر جنس ، كاربرد و نحوه اتصالات دسته بندي نمود . لوله هايي كه در سيستم آبرساني و فاضلاب مورد استفاده قرار مي گيرد به شرح ذيل مي باشد . * لوله هاي گالوانيزه : لوله هاي گالوانيزه خود به دو دسته تقسيم مي شوند : لوله هاي فولادي گالوانيزه و لوله هاي آهني گالوانيزه اين ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,800 تومان

دانلود مقاله عمران کاربرد چوب در ساختمان

دانلود مقاله عمران کاربرد چوب در ساختمان        دانلود مقاله عمران کاربرد چوب در ساختمان   فهرست کاربرد چوب در ساختمان. 3 سازه های قاب سبک.. 4 فونداسیون ها 5 کف ها 6 دیوار های خارجی.. 8 سقف و پشت بام. 10 عرشه ی چوبی.. 11 ساختمان های شمعی و ستونی.. 12 ساختمانهای کنده ای.. 14 ساختمان های چوبی سنگین : قاب چوبی.. 15 نوع كارخانه اي.. 17 حفاظت از چوب.. 18 دلایل  خشک کردن چوب قب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,400 تومان

دانلود مقاله عمران فولاد

دانلود مقاله عمران فولاد        دانلود مقاله عمران فولاد  فهرست مطالب فولادها 2- فولاد چیست؟. 3- خلاصه مطالب فوق به صورت زیر است: 4- فولادهای آلیاژی و کربنی.. سیستم کدگذاری.. 5- سیستم AISI – SAE. 6- سیستم شماره کدگذاری واحد. 7- انواع فولادهای سولفور نشده استاندارد. فولادهای کربنی سولفور شده استاندارد. 9- فولادهای کربنی سولفور و  فسفر شده استاندارد. 10- ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود مقاله عمران ایمنی در راه سازی

دانلود مقاله عمران ایمنی در راه سازی        دانلود مقاله عمران ایمنی در راه سازی  اقدامات صورت گرفته جهت ایمنی راه در آمریکا 1- مقدمه ادارات راه وترابري با بهره گيري از نرم افزارهاي جديد قادر خواهند بود تا با خطر بروز تصادف در حاشيه راهها به مقابله پرداخته واز نتايج وآثار منفي آن بكاهند. در آمريكا هر ساله بيش از شانزده هزار نفر به دليل تصادفات خودرو در حاشيه يا كناره هاي راه كشته ويك ميليون نفر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

دانلود مقاله عمران اجرای ساختمان ها با قالب لغزنده

دانلود مقاله عمران اجرای ساختمان ها با قالب لغزنده        دانلود مقاله عمران اجرای ساختمان ها با قالب لغزنده    امروزه برای ساخت سازه های بلند و با طول زیاد نظیر سیلوها، برج های مخابراتی، هسته های برشی ساختمان های بلند، برج های خنک ساز ، دودکشها، پایه های پله، کف تونلها، کانال های آب، کف جاده ها و سازه های مشابه که اجرای آنها در گذشته نیاز به داربست بندی سنگین در اطراف سازه داشت،‌از روشی استفاده می ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,300 تومان

دانلود مقاله طراحی جاده ها در خاکهای نمکی

دانلود مقاله طراحی جاده ها در خاکهای نمکی      دانلود مقاله طراحی جاده ها در خاکهای نمکی  مقدمه: امروزه راههای ارتباطی یكی از عوامل مهم زیربنایی توسعه اقتصادی شناخته شده ودر ارتباط مستقیم با شكوفایی اقتصاد و صنعت كشـور وایجادرابطه اجتماعی افراد؛از لحاظ مبادلات بازرگانی واز همه مهمتر بسط دانش، فرهنگ وبهداشت در مناطق دور و نزدیك شناخته شده است بدین جهت راه و راهسازی بعنوان پایه و اساس اقتصاد معقول هر جامعه مورد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود گزارش کار آموزی خاك برداري ، اجراي فنداسيون ، نصب صفحات زير ستون ، ساخت تير و ستون از ورق

دانلود گزارش کار آموزی خاك برداري ، اجراي فنداسيون ، نصب صفحات زير ستون ، ساخت تير و ستون از ورق       دانلود گزارش کار آموزی خاك برداري ، اجراي فنداسيون ، نصب صفحات زير ستون ، ساخت تير و ستون از ورق   فـهـرسـت مـطـالـب مقدمه دستورالعمل هاي حفاظتي و ايمني كارگاه ها…………………. آشنايي كلي با مكان كارآموزي……………………………… پاك سازي خراب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,600 تومان

دانلود گزارش کار آموزی تاثیر اقلیم در ساختمان سازی ، انواع ساختمان و روش های مقاوم سازی ساختمان ها

دانلود گزارش کار آموزی تاثیر اقلیم در ساختمان سازی ، انواع ساختمان و روش های مقاوم سازی ساختمان ها       دانلود گزارش کار آموزی تاثیر اقلیم در ساختمان سازی ، انواع ساختمان و روش های مقاوم سازی ساختمان ها    فهرست مطالب فهرست                                       & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

دانلود آزمایشگاه مقاومت ومصالح

دانلود آزمایشگاه مقاومت ومصالح           دانلود آزمایشگاه مقاومت ومصالح    آزمايشگاه مقاومت مصالح هدف از آزمايشگاه مقاومت مصالح : كليه قطعاتي كه در ماشينها و دستگاههاي صنعتي بكار برده مي شود داراي مقاومت و سختي هاي مربوط به خود هستند كه مهندسين بعد از طرح ريزي يك ماشين يا دستگاه صنعتي و كلية محاسبات مربوط به نيروهاي وارد بر هر قطعه از اين دستگاهها مي بايست كه قطعات فوق را با قطعه اي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود آزمایش مكانيك خاك

دانلود آزمایش مكانيك خاك       دانلود آزمایش مكانيك خاك     وسايل مورد نياز: 2000 گرم شن- ترازو- الكهاي دسته بندي شده- دستگاه لرزاننده. نحوه انجام كار: ابتدا 2000 گرم شني را توسط ترازوي ديجيتال كشيده و سپس آن را داخل الك نمره4/3 ريخته البته الكها را از بالا به ترتيب قرار مي‌دهيم كه عبارتند زا الك نمره 200,100, 60, 50, 40, 20, 16, 10, 4, 4/8. سپس شن را داخل الكها ريخته (الك روي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود مقاله اصول ساختمان سازی

دانلود مقاله اصول ساختمان سازی        دانلود مقاله اصول ساختمان سازی    مقدمه: در قرون اخير كه رشد جمعيت در دنيا به طور چشمگيري رو بر ازدياد نهاد و بشر از لحاظ علمي و فني مشكلات بسياري را حل نمود در ساختن مسكن نيز مانند سايرموضوعات تحولات عمده اي به وجود آورد و ديگر ساختن خانه هاي تك واحدي جوابگوي احتياجات جوامع شرق نبوده و بهمين علت سيستم خانه سازي به كلي دگرگون شده و استفاده از مصا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود مقاله بتنهای اسفنجی و خود تراکم

دانلود مقاله بتنهای اسفنجی و خود تراکم       دانلود مقاله بتنهای اسفنجی و خود تراکم    بتن اسفنجی: بتن اسفنجی یک مخلوط سنگدانه درشت.سیمان.آب وماسه به میزان اندک(وگاهی اوقات بدون ماسه).در ساختار این بتن15-25%(از لحاظ حجم )فضای خلی وجود دارد و این امر موجب عبور آب از داخل این بتن می شود. در بتن اسفنجی از آب نسبت به دیگر انواع بتن کمتر استفاده می شود و این مسئله باعث شده تا پس از ساختن مخلوط بتن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,800 تومان

دانلود مقاله بررسی کيفيت بتن با دوام دربرابر خوردگی ميلگردها

دانلود مقاله بررسی کيفيت بتن با دوام دربرابر خوردگی ميلگردها        دانلود مقاله بررسی کيفيت بتن با دوام دربرابر خوردگی ميلگردها     برای مشخص کردن بتن با دوام در برابر خوردگی ميلگردها روشهای مختلفی ارائه شده است که هر آزمايش و روش پيشنهادی به پارامتر معينی توجه دارد . آزمايشهای بسيار ساده تا بسيار مشکل و پر هزينه در اين مجموعه قرار دارد و معمولا" آزمايشهای دقيق تر و معتبر تر پر هزينه و زمان بر می باشند . دست ان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود مقاله عمران پوکه لیکا

دانلود مقاله عمران پوکه لیکا        دانلود مقاله عمران پوکه لیکا  امروزه دانه‌هاى سبك خاك رس منبسط شده در بيش از 30 كشور جهان با نامهاى تجارى گوناگون توليد و عرضه مى شوند. در اروپا و آمريكا اين دانه‌ها را با عناوينى نظير لايتگ، ليكا، آگلايت و آرژكس مى شناسند. اين دانه‌ها به طور مشابه در ايران با نام ليكا توليد مى شوند. دانه خاك رس منبسط شده سبك Light Expanded Clay Aggr ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,100 تومان

دانلود مقاله عمران انواع سقف ها

دانلود مقاله عمران انواع سقف ها         دانلود مقاله عمران انواع سقف ها  آشنایی با سقفها و عملکرد آنها دیوارها می توانند هر فضایی را محصور نمایند ، اما سقف هر فضایی را امن می نماید . سقف ها به فضا آسایش می بخشند و آنها را از هجوم عوامل طبیعی مانند آفتاب و برف و باران حفظ می نمایند . به کمک سقف ها همانطور که در یک قفسه کتابخانه دیده می شود می توانیم ساختمان را به طبقات متعدد تقسیم نماییم در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,700 تومان

دانلود مقاله عمران هیدرولوژی

دانلود مقاله عمران هیدرولوژی        دانلود مقاله عمران هیدرولوژی    فهرست مطالب : هیدرولوژی چیست ؟   ............................................................................... 1 سیکل (چرخه) هیدرولوژی :  ......................................................................  2 بارندگی :PRECIPITATION ........................................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,600 تومان

دانلود مقاله پوشش هاي سراميكي ونسوز

دانلود مقاله پوشش هاي سراميكي ونسوز         دانلود مقاله پوشش هاي سراميكي ونسوز   مقدمه: پوششهاي سراميكي شامل شيشه ها يا بدون اضافه كردن تركيبات دير گداز مي باشند . پوشش هاي دماي بالا برپايه اكسيدها ، كاربيد ها ، سيليس ها ، بوريدها ، يا نيتريدها ، سرمتيها ومواد معدني ديگر مي باشند . پوشش هاي سراميكي كه بر روي فلزات به كار مي روند آنها را در برابر اكسيداسيون وخوردگي در دماي اتاق  ودماهاي& ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,300 تومان

دانلود مقاله عمران بتن و انواع آن

دانلود مقاله عمران بتن و انواع آن         دانلود مقاله عمران بتن و انواع آن   سنگ روان در خدمت معماری نوین بتن که میزان تولید آن بالغ بر 8/3 بیلیون مترمکعب در سال تخمین زده می شود، به علت دارا بودن خواص و ویژگی های ممتاز و نیز در دسترس بودن مصالح آن، پس از آب، پرمصرف ترین ماده روی زمین به شمار می رود. بتن در همه جا موجود است و در یکصد سال اخیر، استفاده از آن در ساخت بناهای مسکونی و ادار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,400 تومان

دانلود مقاله کاربرد فناوری نانو در مهندسی عمران

دانلود مقاله کاربرد فناوری نانو در مهندسی عمران         دانلود مقاله کاربرد فناوری نانو در مهندسی عمران    فناوری نانو چیست؟ فناوري‌نانو واژه‌اي است كلي كه به تمام فناوري‌هاي پيشرفته در عرصه كار با مقياس نانو اطلاق مي‌شود. معمولاً منظور از مقياس نانوابعادي در حدود 1nm تا 100nm مي‌باشد. (1 نانومتر يک ميليارديم متر است).اولين جرقه فناوري نانو (البته در آن زمان هنوز به اين نام ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,800 تومان

دانلود مقاله مراحل طراحی و اجرای یک ساختمان

دانلود مقاله مراحل طراحی و اجرای یک ساختمان        دانلود مقاله مراحل طراحی و اجرای یک ساختمان  مقدمه: درشروع كاريك ساختمان طراحي شده طرحي درمقابل قراردارد كه باهمكاري مهندس ساختمان تهيه مي شود. براي اينكه طراحي واستراكچر درارتباط نزديك بايكديگر بايد باشند. براي طراح سيستم باربر ساختمان نياز به تجربه است كه  آن موجب انتخاب روش واقتصادي ماده ساختماني ويك سيستم مناسب باربري مي شود  كه هدايت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,200 تومان