تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله اصول ساختمان سازی

دانلود مقاله اصول ساختمان سازی

 

 

 

 

 

 

 

دانلود مقاله اصول ساختمان سازی

 

 

مقدمه:

در قرون اخير كه رشد جمعيت در دنيا به طور چشمگيري رو بر ازدياد نهاد و بشر از لحاظ علمي و فني مشكلات بسياري را حل نمود در ساختن مسكن نيز مانند سايرموضوعات تحولات عمده اي به وجود آورد و ديگر ساختن خانه هاي تك واحدي جوابگوي احتياجات جوامع شرق نبوده و بهمين علت سيستم خانه سازي به كلي دگرگون شده و استفاده از مصالح مقاوم نيز مانند فولاد و سيمان در ساختمان رايج گرديد و در اثر دسترسي به اين مصالح و امكانات ديگر گسترش شهرها از حالت افقي به عمودي تبديل شد و امر آپارتمان سازي در ساختمان هاي چندين طبقه متداول گرديد .

براي احداث ساختمان و ابنيه در مدت كوتاه استفاده از بتن پيش ساخته بسيار حائز اهميت است تمامي ساختمانهاي ائم از ساختمانهاي صنعتي پاركينگها ساختمانهاي تجاري ، مجتمع هاي مسكوني ، هتلها ، مدارس ، مراكز تفريحي پلها و انواع سازه هاي ديگر را مي توان با استفاده از بتن پيش ساخته احداث نمود محاسني كه توسط طرفداران اين روش ساخت مطرح مي شود قسمتي به پيش ساختگي قسمتي به پيش تنيدگي و قسمتي نيز به بتني بودن آن مربوط مي شود روشهاي پيش ساخته فشرده نمودن جدول زماني اجراء پروژه كاهش مدت زمان ساخت را ميسر مي سازد. 

شرح مختصري از فرايند توليدي يا خدماتي:

اجراي طرحهاي ساختماني  صدها  جزئيات فني و ساختماني و روابط پيچيده چند جانبه بين صاحب كار ، كار فرما، مجري طرح ،طراح، مجري ، ناظر، پيمانكار جز سازندگان مصالح و لوازم و فروشندگان آنها ، توليد كنندگان ، فروشندگان و اجاره دهندگان تجهيزات ، نيروي انساني ، نهادهاي مديريت شهري و ادارات دولتي را شامل مي شود.

اجراي طرحهاي ساختماني ممكن است به يكي از روشهاي زير انجام مي پذيرد:

-اماني :كه صاحب كار يا قائم مقام او (كارفرما يا مجري طرح) راسا عمليات اجرايي را مديريت مي كنند.

-مديريت اجرا : كه صاحبكار شخصي را از طرف خود مامور اجرايي پروژه مي نمايد

-پيمانكاران جز : كه در آن صاحبان كار هر قسمت  از پروژه را به پيمانكاران خاصي تحويل مي دهند 

 -پيمانكاران  كلي : كل پروژه به يك شركت پيمانكاري براي اجراي تحويل داده مي شود.

در كليه روشهاي فوق ، فرض بر اين است كه در طرح از پيش آماده شده اي برا اجرا وجود دارد . امروزه براي صرفه جويي كردن در زمان روشهاي ديگري براي اجرا ي ساختمان  ما ابداع و به كار گرفته شده اند كه اجازه مي دهند همزمان با تهيه طرح كار اجرا نيز آغاز و پيش  برده شود . از جمله اين روشها ،روش اجراي سريع و روش طرح و ساخت يا طرح و اجرا را مي توان نام برد .

پيمانهاي اجرايي اشكال مختلف دارد كه متداولترين آنها به شرح زير است.

1-پيمانهاي سر جمع

2-پيمانهاي مبتني بر فهرست آمارها

3-پيمانهاي در صد هزينه

صاحبكار شخصي است حقيقي يا حقوقي كه طرح متعلق به او مي باشد.

كار فرما يا مجري طرح شخصي است حقوقي يا حقيقي كه صاحبكار تمام  يا بخشي از اختيارات خود را براي اجرا به او سپرده است .

مدير اجرايي شخصي است حقيقي يا حقوقي كه سازماندهي عمليات اجرائي به عهده او واگذار ميگردد .

پيمانكار شخصي است حقيقي يا حقوقي كه انجام خدمات مشخصي را تحت شرايط فني و مالي معين در مدت زمان معلوم به عهده ميگيرد .

الف) موقعيت رشته ساختمان هاي بتني يا بررسي جزئيات سازماني رشته

مزاياي ساختمانهاي بتني:

ساختمانهاي بتني به علل زير مورد توجه مهندسين و شهر سازان قرار گرفته و روز به روز در حال توسعه است .

1-ماده اصل بتن كه شن و ماسه مي باشد تقريباً در تمام نقاط كره زمين در حد وفور يافت مي شود و روي اين اصل امكان ساختن ساختمانهاي بتني را ميسر مي سازد .

2- ساختمانهاي بتني در مقابل عوامل جوي از ساختمانهاي فلزي مقاوم تر بوده و در نتيجه نسبت به ساختمانهاي فلزي داراي عمر طولاني تر مي باشد .

3- در مقابل آتش سوزي ساختمانهاي بتني نسبت به ساختمانهاي فلزي مقاومتر مي باشد

4- به علت شكل پذيري بتن كه مي تواند به هر شكلي كه قالب آن تهيه مي شود ساخته شود .ساختن ستون و پل به اشكال مختلف را ميسر ميسازد و به همين علت مهندسين معمار به اين نوع ساختمانها توجه بيشتري مي نمايد

آيين نامه :

به علت پيشرفت ساختمانهاي بتني در اغلب كشورها ، آزمايشگاهها  و انستيتوهاي بتن بطور مداوم مشغول آزمايشات مكرر روي انواع و اقسام سازه هاي بتني ميباشد كه نتيجه اين آزمايشات به صورت نشريه هاي به نام آئين نامه بتن در دسترس عموم مهندسين قرار مي گيرد و در كشور ما  هم موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي نشريه هايي در اين مورد انتشار داده است كه در نوشته هاي اين بخش  اغلب با توجه به آيين نامه مذكور تهيه گرديده.

 شناخت از مسائل اوليه كارگاه  و تجهيز كارگاه

بطور كلي در هر كارگاه ساختماني بررسي نكاتي چند قبل از شروع هر گونه عمليات لازم و ضروريست و اين بررسي به پيشرفت بعدي كار و در نتيجه پايين آوردن هزينه طرح كمك خواهد كرد .

اصولا بررسي مقدماتي يك كارگاه قبل از هرگونه عمليات اجرائي داراي اهميت زياديست . اين بررسي را مي توان به مراحل مختلف زير تقسيم كرد

 

مراحل مختلف ساختن يك ساختمان

1) بازديد زمين :

قبل از شروع هر نوع عمليات ساختماني بايد زمين محل ساختمان بازديد شده و وضعيت و فاصله آن نسبت به خيابانها و جاده ها اطراف مورد بررسي قرار گيرد و همچنين پستي ويلندي زمين با توجه به نقشه ساختمان موردبازديد قرار گرفته در صورتيكه ساختمان بزرگ باشد پستي و بلندي و ساير عوارض زمين مي بايد بوسيله مهندسين نقشه بردار تعيين گردد و همچنين بايد محل چاه هاي فاضلآب  و چاه آبهاي قديمي و مسير قنات هاي قديمي كه ممكن است در هر زميني موجود باشد تعيين شده و محل آن نسبت به پي سازي مشخص گردد و در صورت لزوم مي بايد اين چاه با بتون و يا شفته پر شود و محل احداث ساختمان نسبت به زمين تعيين شده و نسبت به ريشه كني ( كندن ريشه هاي نباتي كه ممكن است در زمين روئيده باشد ) آن محل اقدام شود و خاكهاي اضافي به بيرون حمل گردد و بالاخره بايد شكل هندسي زمين و زواياي آن كاملا معلوم شده و با نقشه ساختمان مطابقت داده شود .

2) پياده كردن نقشه

 پس از بازديد محل وريشه كني اولين قدم در ساختن يك ساختمان پياده كرده نقشه           مي باشد .منظور از پياده كردن نقشه يعني انتقال نقشه ساختمان از روي كاغذ برروي زمين بابعاد اصلي (يك به يك ). بطوريكه محل دقيق پي ها وستونها وديوارها و زيرزمين ها وعرض پي هاي روي زمين بخوبي مشخص باشد وهمزمان با ريشه كني وبازديد محل بايد قسمتهاي مختلف  نقشه ساختمان مخصوصا نقشه پي كني كاملا موردمطالعه قرار گرفته بطوريكه در هيچ قسمت نقطه ابهامي باقي نماند .وبعد اقدام به پياده كردن نقشه بشود . بايد سعي شود حتما در موقع پياده كردن نقشه از نقشه پي كني استفاده گردد . براي پياده كردن نقشه ساختمان هاي مهم معمولا از دوربين نقشه برداري استفاده مي شود . ولي براي پياده كردن نقشه ساختمان معمولي و كوچك از متر وريسمان بنائي كه به آن ريسمان كار هم مي گويند استفاده مي گردد .براي پياده كردن نقشه با متر وريسمان كار ابتدا بايد محل كلي ساختمان را روي زمين مشخص نموده وبعد با كشيدن ريسمان در يكي از امتدادهاي تعيين شده وريختن گچ يكي از خطوط اصلي ساختمان راتعيين مي نمائيم.

وبعد خط ديگر ساختمان را معمولا عمود برخط ديگر مي باشد با استفاده از خاصيت قضيه فيثاغورث (درمثلث هاي قائم الزاويه مجذور وتر مساوي است با مجموع مجذورات دوضلع ديگر ) رسم مي نمائيم . معمولا در سطح بنائي استفاده از اين روش را 3و 4و 5 مي گويند . زيرا در اين طريق معمولا اضلاع مثلث 3متر و4متر و وتر مثلث 5 متراست . و براي مكانهاي كوچكتر ويا بزرگتر مي توان از مضربهاي اين اعداد استفاده نمود . مانند 30 و40 و50 سانتيمتر و يا 6متر و 8متر و10 متر. ممكن است به علت قناس بودن زمين دو خط كناري نقشه برهم عمود نباشد . در اين صورت يكي از خطوط مياني نقشه را كه حتما برخط اول عمود است انتخاب و رسم مي نمائيم . ممكن است براي عمود كردن خطوط از گونياي بنائي استفاده نمود . دراين صورت دقت كار كمتر مي باشد .در موقع پياده كردن نقشه براي جلوگيري از جمع شدن خطاها بهتر است اندازه ها را هميشه از يك نقطه اصلي كه آن را مبداء مي ناميم حساب نموده وروي زمين منتقل نمائيم . براي مثال اگر بخواهيم از نقطه A دو اندازه 3 متر و 4 متر را روي امتداد Ax تعيين نمائيم بهتر است ابتدا از نقطه A طول 3 متر جدا نموده تا نقطه B بدست آيد . آنگاه دوباره از نقطه A طول 7 متر را ( مجموع دو اندازه )جدا نمائيم تا نقطه C بدست آيد . براي ساير اندازه ها نيز هميشه بايد از نقطه A اندازه بگيريم .

 رپر : با توجه به اينكه هر نقطه از ساختمان نسبت به سطح زمين داراي ارتفاع معيني       مي باشد كه بايد در طول مدت اجرا در هر زمان قابل كنترل باشد  . براي جلوگيري ازاين موضوع يك قطعه بتني با ابعاد دلخواه ( مثلا 40 در 40 با ارتفاع 20 سانتيمتر ) در نقطه اي دورتر از محل ساختمان ميسازند بطوريكه در موقع گود برداري ويا پي كني با آن آسيب نرسد ودر طول مدت ساختمان تمام ارتفاعات را با آن مي سنجند باين قطعه بتني اصطلاحا رپر مي گويند در بعضي ساختمانهاي كوچكتر روي اولين قسمتي كه ساخته مي شود ( مانند اولين ستون ) علامتي مي گذارند وبقيه ارتفاعات را نسبت به آن مي سنجند.

3-گود برداري

بعد ازپياده كردن نقشه وكنترل آن درصورت لزوم اقدام به گودبردار مي نمايند . گودبرداري براي آن قسمت ازساختمان انجام ميشود كه درطبقات پائين تراز كف طبيعي زمين ساخته ميشود ، مانند موتورخانه ها و انباره و پاركينگ ها وغيره . درموقع گودبردا ري چنانچه محل گودبرداري بزرگ نباشد ازوسائل عمومي مانند بيل و كلنگ و فرقون ( چر خ دستي ) استفاده مي گردد . براي اين كار تا عمق معيني كه عمل پرتاب خاك بابيل به بالا امكان پذير است (مثلا 2 متر ) عمل گودبرداري را ادامه ميدهند وبعد از آن پله اي ايجاد نموده و خاك حاصله ازعمق پائين تراز را روي پله ايجاد شده ريخته و از روي پله دوباره به خارج منتقل مي نمايند .

تاريخ چه مصرف فولاد در بتن :

 مصرف فولاد در بتن حاصل يك كشف ناگهاني نيست بلكه نتيجه يك تكامل و پيشرفت است . در سال 1848 لمبوت با ساختن يك قايق بتني پارويي كه به وسيله شبكه هاي مربع مستطيل شكل ميله هاي آهني ، مسطح شده بود ، اولين سازه بتن مسلح را به وجود  آورد .

در سال 1873 مونيير يك منبع آب با ظرفيتي برابر 120 متر مكعب ساخت . در سال 1887 كنن وايس در كتاب سيستم مونيير تئوري بتن فولادي را بر اساس سر اصل بنا نهادند كه امروز نيز مورد استفاده قرار مي گيرد 

اين اصول بدين قرارند :

1- تمامي نيروي كششي در يك عضو بتن مسلح به وسيله فولاد تحمل مي شود .

2 - انتقال نيرو به فولاد به وسيله چسبندگي بين بتن و فولاد صورت مي گيرد . ( اصل عمل مشترك )

3 - تغييرات حجمي بتن و فولاد در اثر تغيير درجه حرارت ، با هم برابرند .( به طور تقريب )

علل مصرف فولاد و بتن :

1-  فزايش نقش كششي در بتن

2 - تركيب بتن و فولاد در بتن مسلح محاسن هر دو را در برداشته و فاقد عيبهاي آن دو است.

3 - افزايش دوام بتن

4 - افزايش مقاومت برشي

5 - افزايش مقاومت فشاري با استفاده از فولاد هاي جديد

6 - پيوستگي كامل بين فولاد و بتن در مقابل ترك هاي كششي

7 - ساخت بتوني با مقاومت بالا ( با استفاده از روش پيش تنيدگي ) در نتيجه كاهش خيز و ترك هاي كششي تعت اثر بارها وارده

8 - امكان ساخت پوسته هاي مقاوم نازك بوسيله بتن مسلح

ب ) تئوري هاي علمي و تكنيكهاي به كار رفته رشته ساختمان بتني در محل كار :

انواع فولادهاي مصرفي در بتون :

مقاومت فولادهاي مسلح كننده معمولي در بتون 100 برابر مقاومت كششي بتون و 10 برابر مقاومت فشاري بتون است . دو نوع فولاد براي ساختن ميله هاي مسلح كننده مورد استفاده قرار مي گيرد . يكي فولاد نرم و ديگري فولاد با تنش جاري شدن بالا .

اكثر ميلگردها از نورد گرم فولاد نرم ساخته مي شوند . مقاومت آنها در حدود 2400 1600 كيلو گرم بر سانتيمتر مربع است . فولاد آجدار با تنش جاري شدن بالا يا از نورد گرم فولاد كم آلياژ و يا به وسيله عمليات سرد روي فلز نرم ( پيچش و كشش ) به دست مي آيد . فولاد كم آلياژ را مي توان از روي شكل برجستگي هاي سطحي آن از فولاد نرم تشخيص داد در استاندارد بتون ايران براي سه نوع فولاد Al( ميلگرد ساده). AII ( ميلگرد آجدار).AIII              ( ميلگرد آجدار پيچيده ).

فولادي آلياژي كه براي سازه هاي بتون پيش تنيده به كار مي رود ، مقاومتي در حدود 1100-8000 كيلو گرم بر سانتيمتر مربع دارد . در سالهاي اخير كه كاربرد هاي بتون پيش تنيده گسترش يافته است براي مقاومت بالاتر در بتون پيش تنيده از كابلهاي فولادي آلياژي ( الياف به هم تابيده از فولاد آلياژي ) استفاده مي كنند كه مقاومت آنها بين 20000 8000 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع است .در سازه هاي بتوني حجيم كابلها به صورت دسته هاي 5 تايي ،7 تايي ، 13 تايي و 19 تايي مورد استفاده قرار مي گيرند . در حال حاضر در بتون ريزي هاي پس تنيده به علت وزن بالاي قطعات و وسعت دهانه تنها كابلها كار بر دارد .

فرمهاي رايج كاربرد ميلگرد در بتون :

ميلگرد راستا : براي افزايش مقاومت كششي بتون به كار برده مي شود .

خاموت : براي جلوگيري از بيرون زدگي آرماتورهاي طولي در اثر كمانش و تحمل نيرو هاي برشي و جلوگيري از گسترش ترك .

سنجاقك : براي تقويت مقاومت برشي خاموتها و اتصال كامل بين ميل گرد هاي طولي و خاموت

خرك : براي قرار دادن دو شبكه متوالي افقي با فاصله معين در داخل قالب ( در بتن ريزي هاي كف و فنداسيون ).

ركابي : براي در امتداد نگاه داشتن آرماتورهاي طولي و يا عمودي در بتون ريزي ديوارها.

حفاظت در انبار كردن ميلگرد هاي فلزي:

به علت جذب رطوبت محيط به وسيله ميلگرد هاي فلزي و اكسيد شدن فلز آهن و در نهايت كمتر شدن قطر موثر ميلگرد فولادي باعث كاهش مقاومت سازي بتوني مي شود لازم است كه ميلگرد هاي فولادي در محيط خشك و سر پوشيده و داراي كمترين رطوبت نگهداري شوند . قبل از مصرف لازم است از طريق برس زدن يا پاك كردن مكانيكي ، سطح فلز از زنگ پاك شود تا چسبندگي بتون و فولاد در حد مطلوب انجام گيرد .

زنگ گيري ميلگرد مي تواند به طريق سند پلاست( ماسه پاشي روي فلز ) نيز انجام شود .

انبار كردن ميلگرد ها بايد بر اساس قطر و اندازه آنها به صورت منظم و مجزا با شد.

اين روش موجب تسريع در كار مي شود زيرا گروه برشكار و آرماتور بند به راحتي          مي تواند ميلگرد هاي مورد نياز را انتخاب كند .براي جلوگيري از نفوذ رطوبت زمين سعي مي كنند كه ميلگرد را در ارتفاع مناسبي از سطح زمين قرار دهند به نحوي كه با گل و روغن در تماس نباشد . بعلاوه تميزي محل انبار كردن باعث مي شود كه از زنگ زدگي ميلگرد ها جلوگيري بعمل آيد.

 

 

 

تعداد صفحات:62

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file16_1786683_8118.zip37.5k

دانلود مقاله بتنهای اسفنجی و خود تراکم

دانلود مقاله بتنهای اسفنجی و خود تراکم       دانلود مقاله بتنهای اسفنجی و خود تراکم    بتن اسفنجی: بتن اسفنجی یک مخلوط سنگدانه درشت.سیمان.آب وماسه به میزان اندک(وگاهی اوقات بدون ماسه).در ساختار این بتن15-25%(از لحاظ حجم )فضای خلی وجود دارد و این امر موجب عبور آب از داخل این بتن می شود. در بتن اسفنجی از آب نسبت به دیگر انواع بتن کمتر استفاده می شود و این مسئله باعث شده تا پس از ساختن مخلوط بتن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,800 تومان

دانلود مقاله بررسی کيفيت بتن با دوام دربرابر خوردگی ميلگردها

دانلود مقاله بررسی کيفيت بتن با دوام دربرابر خوردگی ميلگردها        دانلود مقاله بررسی کيفيت بتن با دوام دربرابر خوردگی ميلگردها     برای مشخص کردن بتن با دوام در برابر خوردگی ميلگردها روشهای مختلفی ارائه شده است که هر آزمايش و روش پيشنهادی به پارامتر معينی توجه دارد . آزمايشهای بسيار ساده تا بسيار مشکل و پر هزينه در اين مجموعه قرار دارد و معمولا" آزمايشهای دقيق تر و معتبر تر پر هزينه و زمان بر می باشند . دست ان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود مقاله عمران پوکه لیکا

دانلود مقاله عمران پوکه لیکا        دانلود مقاله عمران پوکه لیکا  امروزه دانه‌هاى سبك خاك رس منبسط شده در بيش از 30 كشور جهان با نامهاى تجارى گوناگون توليد و عرضه مى شوند. در اروپا و آمريكا اين دانه‌ها را با عناوينى نظير لايتگ، ليكا، آگلايت و آرژكس مى شناسند. اين دانه‌ها به طور مشابه در ايران با نام ليكا توليد مى شوند. دانه خاك رس منبسط شده سبك Light Expanded Clay Aggr ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,100 تومان

دانلود مقاله عمران انواع سقف ها

دانلود مقاله عمران انواع سقف ها         دانلود مقاله عمران انواع سقف ها  آشنایی با سقفها و عملکرد آنها دیوارها می توانند هر فضایی را محصور نمایند ، اما سقف هر فضایی را امن می نماید . سقف ها به فضا آسایش می بخشند و آنها را از هجوم عوامل طبیعی مانند آفتاب و برف و باران حفظ می نمایند . به کمک سقف ها همانطور که در یک قفسه کتابخانه دیده می شود می توانیم ساختمان را به طبقات متعدد تقسیم نماییم در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,700 تومان

دانلود مقاله عمران هیدرولوژی

دانلود مقاله عمران هیدرولوژی        دانلود مقاله عمران هیدرولوژی    فهرست مطالب : هیدرولوژی چیست ؟   ............................................................................... 1 سیکل (چرخه) هیدرولوژی :  ......................................................................  2 بارندگی :PRECIPITATION ........................................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,600 تومان

دانلود مقاله پوشش هاي سراميكي ونسوز

دانلود مقاله پوشش هاي سراميكي ونسوز         دانلود مقاله پوشش هاي سراميكي ونسوز   مقدمه: پوششهاي سراميكي شامل شيشه ها يا بدون اضافه كردن تركيبات دير گداز مي باشند . پوشش هاي دماي بالا برپايه اكسيدها ، كاربيد ها ، سيليس ها ، بوريدها ، يا نيتريدها ، سرمتيها ومواد معدني ديگر مي باشند . پوشش هاي سراميكي كه بر روي فلزات به كار مي روند آنها را در برابر اكسيداسيون وخوردگي در دماي اتاق  ودماهاي& ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,300 تومان

دانلود مقاله عمران بتن و انواع آن

دانلود مقاله عمران بتن و انواع آن         دانلود مقاله عمران بتن و انواع آن   سنگ روان در خدمت معماری نوین بتن که میزان تولید آن بالغ بر 8/3 بیلیون مترمکعب در سال تخمین زده می شود، به علت دارا بودن خواص و ویژگی های ممتاز و نیز در دسترس بودن مصالح آن، پس از آب، پرمصرف ترین ماده روی زمین به شمار می رود. بتن در همه جا موجود است و در یکصد سال اخیر، استفاده از آن در ساخت بناهای مسکونی و ادار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,400 تومان

دانلود مقاله کاربرد فناوری نانو در مهندسی عمران

دانلود مقاله کاربرد فناوری نانو در مهندسی عمران         دانلود مقاله کاربرد فناوری نانو در مهندسی عمران    فناوری نانو چیست؟ فناوري‌نانو واژه‌اي است كلي كه به تمام فناوري‌هاي پيشرفته در عرصه كار با مقياس نانو اطلاق مي‌شود. معمولاً منظور از مقياس نانوابعادي در حدود 1nm تا 100nm مي‌باشد. (1 نانومتر يک ميليارديم متر است).اولين جرقه فناوري نانو (البته در آن زمان هنوز به اين نام ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,800 تومان

دانلود مقاله مراحل طراحی و اجرای یک ساختمان

دانلود مقاله مراحل طراحی و اجرای یک ساختمان        دانلود مقاله مراحل طراحی و اجرای یک ساختمان  مقدمه: درشروع كاريك ساختمان طراحي شده طرحي درمقابل قراردارد كه باهمكاري مهندس ساختمان تهيه مي شود. براي اينكه طراحي واستراكچر درارتباط نزديك بايكديگر بايد باشند. براي طراح سيستم باربر ساختمان نياز به تجربه است كه  آن موجب انتخاب روش واقتصادي ماده ساختماني ويك سيستم مناسب باربري مي شود  كه هدايت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,200 تومان

دانلود مقاله عمران بادبندهای واگرا

دانلود مقاله عمران بادبندهای واگرا         دانلود مقاله عمران بادبندهای واگرا  چكيده بادبندهاي واگرا داراي قابليت بسيار خوب جذب انرژي و نيز شكل پذيري و سختي مناسبي هستند و در عين حال استفاده از آنها در سازه ها با ظرافت هاي ويژ هاي همراه است بطوريكه عدم طراحي مناسب و اجراي نكاتي خاص اعتبار سيستم را براحتي مخدوش مي كند . متأسفانه در كشورمان طراح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

دانلود گزارش آزمایشات مصالح ساختمانی

دانلود گزارش آزمایشات مصالح ساختمانی       دانلود گزارش آزمایشات مصالح ساختمانی    آزمایش شماره 1 : تعیین وزن مخصوص مطلق دانه های سنگی وسایل مورد نیاز : پیکنومتر قیف شیشه ای ترازو با دقت 01g قطره چکان مصالح مورد نیاز : پودر سنگ خشک آب کلیات : بنا به تعریف وزن مخصوص  مطلق دانه های سنگی عبارت است از : نسبت وزن مواد جامد در ارتباط با خلاء به وزن آب مقطر بدون گاز هم حجم آن که هردو از یک د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

دانلود کارآموزی احداث ساختمان

دانلود کارآموزی احداث ساختمان       دانلود کارآموزی احداث ساختمان     فهرست مطالب                                                   &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود گزارش کار آموزی نظارت و اجرای ساختمانهای بتنی

دانلود گزارش کار آموزی نظارت و اجرای ساختمانهای بتنی       دانلود گزارش کار آموزی نظارت و اجرای ساختمانهای بتنی  فهرست مطالب عنوان فصل اول مقدمه شرح: مدیریت کارهای ساختمانی فصل دوم محل احداث پروژه انواع نقشه های ساختمانی روش های اجراء روش های انبار و نگهداری مصالح ساختمانی اجرا تشکیل دهنده ساختمان تیرچه پله سقف تیرچه بلوک فصل سوم بررسي بخشهاي مرتبط بابخش كار آموزي بررسي آموخته ها و پيشنهادات فصل چهارم تخريب &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,400 تومان

دانلود گزارش کار آموزی مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی اسکلت فلزی

دانلود گزارش کار آموزی مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی اسکلت فلزی       دانلود گزارش کار آموزی مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی اسکلت فلزی     فهرست مطالب   عنوان   فصل اول مقدمه شرح: مدیریت کارهای ساختمانی فصل دوم محل احداث پروژه انواع نقشه های ساختمانی روش های اجراء روش های انبار و نگهداری مصالح ساختمانی ساختمانهای اسکلت فلزی اجرا تشکیل دهنده ساختمان های فلزی ستون دسته های اتصال چگونگی اتصال تیر ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان