تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله پوشش هاي سراميكي ونسوز

دانلود مقاله پوشش هاي سراميكي ونسوز

 

 

 

 

 

 

 

دانلود مقاله پوشش هاي سراميكي ونسوز

 

مقدمه:

پوششهاي سراميكي شامل شيشه ها يا بدون اضافه كردن تركيبات دير گداز مي باشند . پوشش هاي دماي بالا برپايه اكسيدها ، كاربيد ها ، سيليس ها ، بوريدها ، يا نيتريدها ، سرمتيها ومواد معدني ديگر مي باشند .

پوشش هاي سراميكي كه بر روي فلزات به كار مي روند آنها را در برابر اكسيداسيون وخوردگي در دماي اتاق  ودماهاي  بالا محافظت مي كنند  . پوشش هاي ويژه براي كاربردهاي خاص توسعه يافته اند با مقاومت به سايش مقاومت شيميايي . قدرت انعكاس بالا ومقاومت الكتريكي وجلوگيري از نفوذ هيدروژن ، فلزات  پوشش كاري شده ، با سراميك  در كاربردهايي  مانند قطعات كوره ، تجهيزات عمليات حرارتي تجهيزات فرايندهاي شيميايي ، مبدلهاي حرارتي ، قطعات موتورهاي جت ، و نازلهاي موتور موشك وقطعات نيروگاههاي هسته اي استفاده مي شوند .

فاكتورهاي انتخاب :

چندين فاكتور در انتخاب پوششهاي سراميكي بايد مورد توجه قرار گيرد .

  • محيطي كه فلز پوشش كاري شده در آن كار مي كند .

  • مكانيزمي كه پوشش عمل محافظت دردماي بالا را انجام مي دهد .

  • سازگاري پوشش با فلز پايه

  • روش اعمال پوشش

  • كنترل كيفي پوشش

  • توانايي تعمير پوشش

محيط كاري پوشش ممكن است شامل دامنه گسترده اي ازشرايط مختلف باشد عمر وعملكرد مورد انتظار پوشش ممكن است ازچندثانيه تا چند صدساعت متغير باشد . محيط ممكن است در معرض اتمسفر گازي با وسيكوزته هاي متفاوت باشد . قطعاتي كه از آلياژهاي  دماي بالا ساخته شده اند ممكن است در معرض تنش هاي خيلي بالا باشند ويا ممكن است به عنوان قطعات محافظ دربرابر گرما ويا سيم پيچ كوره ها به كارروند كه تنها نيروي اعمالي وزن قطعه مي باشند . نرخ گرم وسرد كردن ممكن است تدريجي و يا سريع باشد وممكن است شامل يك ياچندين چرخه حرارتي باشد . براي هر محيط كاري  ويژه پوشش انتخابي بايد فلز را در برابر اكسيداسيون وتاثير برداشت .

هيدروژن با جلوگيري يا به حداقل رساندن  نفوذ اكسيژن ،نيتروژن وهيدروژن ازاتمسفر بواسطه پوشش به فلز پايه محافظت كند .

  • مكانيزم هاي محافظت

پوشش هاي سراميكي بوسيله در مكانيزم فلز را دردماهاي  بالامحافظت مي كنند . يك نوع از پوشش به عنوان يك پايدار اكسيدي روي سطح فلز به كار مي رود كه از تماس فلز با اتمسفر جلوگيري مي كند ويا آن را به تاخير مي اندازد  . نوع ديگري از پوشش هاي  فلزي تركيبات بين فلزي هستند كه لايه نازك اكسيدي روي سطح تشكيل مي دهند تركيب بين فلزي ها به گونه اي  است كه يك تركيب بهينه عناصر فلزي براي تشكيل لايه محافظ پايدار بر روي سطح ايجادمي كند  واگراين لايه  شكسته شود دوباره مي تواند ايجاد گردد .

بنا براين  اين نوع پوشش  ها وابسته به تشكيل ومحافظت لايه اكسيدي براي محافظت فلز پا يه ميبا شد.

سازگاري شيميايي ومكانيكي :

سازگاري شيميايي پوششهاي  سراميكي با فلز پايه مهم مي باشد .

بويژه موقعي كه پوشش ها بر روي فلزات دير گداز وآلياژهاي پايه نيكل براي كار در دماهاي بالا به كار مي رود . پوششهاي اكسيدي به اصطلاح پايدار مانند آلومينا در صورت وجود برخي فلزات دير گداز مانند نيوبيم وتا نتالم در دماهاي بالا 1370C0 پايدار نيستند همچنين آلومينا با فلزاتي مانند تيتانيم وزير كونيم واكنش مي دهد وويژگي هاي محافظتي پوشش از بين خواهد رفت .

پوشش همچنين بايد سازگاري  مكانيكي با فلز زيرين داشته باشد تا اينكه تنشهاي  مكانيكي ناخواسته درهر دو ايجاد نشود .

زيرا پوشش هاي خيلي پايدار دردماهاي پايين ترد هستند ضريب انبساط حرارتي پوشش و فلز پايه نبايد اختلاف زياد داشته باشد. اگر چه ضريب انبساط حرارتي پوشش بايدمقداري كوچكتر ازفلز پايه باشد تا اينكه پوشش دردماهاي پايين تحت فشار باشد . اختلاف ضريب انبساط حرارتي براي قطعاتي كه درمعرض چرخه هاي حرارتي هستند بايد بيشتر باشد سيستم بايد به گونه اي طراحي شود كه اختلاف ضريب ها پوشش را درتمامي دماها درحالت فشار قرار دهد.

اگر پوشش در دماهاي پايين تحت كشش باشد ترك خواهد خورد برعكس اگر تحت فشارهاي خيلي زياد باشد پوسته اي مي شود . تاثير پوشش بر روي عمر خستگي  ودماي انتقال تردي مواد كامپوزيتي بايد همچنين مورد توجه باشد . به طور عموم پوشش از فلز پايه ترد تر مي باشد وترك برروي پوشش موقعي كه فلز پايه درحال كار مي باشد تشكيل مي شود بنابراين موجب كاهش انعطاف پذيري دردماي پايين وعمر خستگي مي شود .

- روشهاي كاربرد

روش به كار گيري پوشش ها بوسيله نوع آنها  ، نوع فلزي كه بايد پوشش داده شود . وسايز وشكل قطعه محدود مي شود اغلب فرايند هاي پوشش كاري شامل عمليات حرارتي براي تعديل پيوند ها و آب بندي مي شود اتمسفري كه براي اسپري وعمليات حرارتي به كار مي رود . بايد دقيقا كنترل شود تااز افت خواص فلز پايه جلوگيري شود .

 

  • كنترل كيفيت پوشش

اين مهم است اطمينان داشته باشيم كه پوشش قابليت محافظت از فلز را دارد اندازه گيري محافظت ونظارت چشمي دوروش براي تعيين كيفيت پوشش مي باشند . اگرچه اين روشها براي  پوشش هاي اشكال پيچيده ومجراهاي داخلي كه ديدن و رسيدن آنها مشكل مي باشد نمي تواند به صورت  رضايت مندانه اي  به كار رود اگر چه آزمايش اكسيداسيون مقدماتي درچند دقيقه ويا چند ساعت دريك اتمسفر اكسيدي دردماهاي عملكرد مي تواندبه عنوان يك روش قابل قبول براي تعيين كيفيت پوشش به كار رود .

 

  • قابليت تعمير پوشش

يكي از ملاحظات مهم درانتخاب پوشش مي باشد . پوششهاي ايده ال بايد قابل تعمير باشند اگر پوشش سطح به هنگام كار ناكافي باشدويا در حين كار آسيب ببيند . فرايند تعمير وتاثير آن براي پوشش هاي مختلف ، كاركردها ، فلز پايه وسايز و شكل قطعه متفاوت ميباشد .

 

  • مواد پوشش

مواد معدني غير فلزي  براي پوششهاي سراميكي چندين ويژگي عمومي دارد . كه از آن جمله پايداري شيميايي نسبتا خوب دردماهاي  بالا سختي ، رفتار تردي تحت نيرو وپايداري مكانيكي درمقاطع نازك .

 

شيشه هاي سيليكاتي

پوشش ها از پودرهاي شيشه اي با يا بدون اضافه كردن تركيبات دير گداز تهيه مي شوند كه كاربردهاي صنعتي وسيعي  درپوشش هاي سراميكي دارند شيشه عموما بوسيله مخلوط كردن نسبت خاص از مواد معدني وگرم كردن  آن درمخلوط  كن تا رسيدن به حالت مذاب يامايع تهيه مي شوندوسپس سريع كوئنچ مي شوند .

كوئنچ عموما بوسيله تخليه مذاب در آب سرد ويا ريختن آن درغلتك هايي كه به وسيله آب سرد مي شوند انجام مي گيرد حالت پيش موجب ايجاد  تكه هاي كوچك شيشه اي مي شودكه مي توان آنهارا به آساني درآسياب هاي توپي ويا ساير تجهيزات تبديل به پودر كرد .

و اين تكه ها آبگينه ناميده مي شوند واين كلمه به شرايط فيزيكي ذرات مربوط ميشود ونه تركيب وخواص آنها كوئنچ كردن بواسطه ميله هاي فولادي رد شده با هوا موجب ايجاد ذرات ورقه اي مي شود كه تردتر از ذراتي هستند كه بوسيله كوئنچ در آب تهيه شده اند واثرات زيست محيطي آنهاكمتر است.

پوشش هاي سراميكي براي كاربردهاي  دماي بالا نظير محفظه هاي  احتراق فضاپيما وتوربين ها ومبدلهاي  حرارتي به كارمي روند اختلاف در تركيب شيميايي پوشش ها درواقع بي نهايت است محدوده آنها از آلومينا آلكالي بوروسيليكاتي كه نسبتا نرم ، دماي ذوب پايين وسياليت بالا تا باريم قهوه اي متغير است .

پوشش هاي شيشه اي كريستالي  توسعه يافته اند دراين پوشش ها كريستاليزاسيون شيشه ها بوسيله تنظيم وعمليات حرارتي واضافه كردن مواد جوانه زا درحين ذوب شيشه ها كنترل مي شود . چندين ماه دير گداز مختلف ممكن است با شيشه تركيب شوند تا يك پوشش مناسب براي دماهاي بالاتوليد شود .

اضافه كردن مواد دير گداز به حالت عملكرد وسازگاري ماده دير گداز باشيشه ومواد افزودني ديگر وهمچنين  فلز پايه بستگي دارد تركيب خام شيشه ها ،تركيب ذوبي آنها وخمير ها براي پوشش هاي مورد استفاده ، دردماهاي بالا به ترتيب درجداول 1و2و3 آمده است پوشش هاي شيشه اي را مي توان بوسيله اسپري كردن ويا دمش هوا ، غوطه وري وخشك كردن ، روكش دادن وخشك كردن وپوشش كاري سيالي  به كاربرد تحت شرايط مشخص همچنين مي توان روش اسپري الكترواستاتيكي رابه كار برد.

اسپري كردن يك روش معمول مي باشد بجز درمواردي كه شكل قطعه از پوشش شدن تمامي آن جلوگيري  ميكند يا موقعي كه قطعه بزرگ باشد  وبراي كاهش هزينه هاي  مواد از روش غوطه وري يا روكش دادن استفاده مي شود . فرايند غوطه وري  وخشك كردن يك روش اقتصادي براي پوشش كاري قطعات كوچك با شكل سا ده مي باشد . براي قطعات بزرگ با سطوح محدود روش پر كردن وخشك كردن مي تواند بهترين روش پوشش كاري باشد . چرخش ولرزاندن قطعات موقعي كه از روشهاي غوطه وري وپر كردن استفاده مي كنيم ضروري مي باشدتا اينكه پوشش يكنواخت روي سطح بوجود بيايد .

پوشش هاي شيشه اي شكننده هستند اما موقعي كه درضخامت هاي معمول بين25 تا50 به كارمي روند پايداري قابل ملاحظه اي حتي درلبه ها گوشه هاي نيز ازخود نشان مي دهند . زبر كردن مكانيكي سطح فلز قبل از پوشش دهي باعث افزايش مساحت سطح مي شود وبرنرخ اكسيداسيون تاثير مي گذارد .وهمچنين  چسبندگي را افزايش مي دهد . بعد از پوشش دهي ، پوشش بايد در دماهاي  نسبتا بالا خشك شود و سپس در دماهاي بالا آتش زده شود تا اينكه عملكرد مطلوب و ويژگيهاي  سطحي مناسب بدست آيد .

نوع ديگري از پوشش ها براي كار در دماي بالاتركيب شيشه وفلز ميباشد كه سرميت ناميده مي شود . نسبت بالايي از پودرفلز ( مانند ( ALاز اينكه شيشه به حالت خميري درآمد به آن اضافه مي شود . اين پوشش ها ممكن است  درمعرض دماهايي بالاتر از دماي منبع آتش اصلي باشند . ورق هاي فولادي كوچك كه با اين نوع پوشش ها پوشش كاري مي شوند مي توانند از دماي سرخ شدن در آب كوئنچ شوند بدون  اينكه در سطح آنها پوسته ويا تاول ايجاد شود كاربردهاي  مناسب اين پوششها در مبدلهاي حرارتي ، قطعات احتراق موتورهاي داخلي ، جعبه هاي آتش براي بويلرها ، ( اطلاعات اضافي در بخش سرميت ها قابل دسترس ميباشد)

- اكسيدها :

پوشش ها بر پايه مواد اكسيدي بر روي فلزات ايجادمي شوند بجز فلزات دير گداز كه فلز را در برابر اكسيداسيون دردماهاي بالا محافظت ميكند ويك  عايق حرارتي با درجه بالا مي باشد . پوشش هاي اكسيدي اسپري شعله اي  محافظت كاملي از فلزات ديرگداز در برابر اكسيداسيون ايجاد نمي كند واين بدليل تخلخل هاي ذاتي است كه در درون آنها وجود دارد پوشش هاي اكسيدي  به آساني ضخامتهاي 6/4mm مي توانند به كار روند اما مقاومت آنها در برابر شوك حرارتي با افزايش ضخامت كاهش مي يابد . آلومينا ( A 2O3) وزير كونيا ( Zro2) اكسيدهايي  هستند كه عموما به عنوان پوشش به كار مي روند .

 

تعداد صفحات:46

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,300 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file10_1786659_9469.zip35.9k

دانلود مقاله عمران بتن و انواع آن

دانلود مقاله عمران بتن و انواع آن         دانلود مقاله عمران بتن و انواع آن   سنگ روان در خدمت معماری نوین بتن که میزان تولید آن بالغ بر 8/3 بیلیون مترمکعب در سال تخمین زده می شود، به علت دارا بودن خواص و ویژگی های ممتاز و نیز در دسترس بودن مصالح آن، پس از آب، پرمصرف ترین ماده روی زمین به شمار می رود. بتن در همه جا موجود است و در یکصد سال اخیر، استفاده از آن در ساخت بناهای مسکونی و ادار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,400 تومان

دانلود مقاله کاربرد فناوری نانو در مهندسی عمران

دانلود مقاله کاربرد فناوری نانو در مهندسی عمران         دانلود مقاله کاربرد فناوری نانو در مهندسی عمران    فناوری نانو چیست؟ فناوري‌نانو واژه‌اي است كلي كه به تمام فناوري‌هاي پيشرفته در عرصه كار با مقياس نانو اطلاق مي‌شود. معمولاً منظور از مقياس نانوابعادي در حدود 1nm تا 100nm مي‌باشد. (1 نانومتر يک ميليارديم متر است).اولين جرقه فناوري نانو (البته در آن زمان هنوز به اين نام ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,800 تومان

دانلود مقاله مراحل طراحی و اجرای یک ساختمان

دانلود مقاله مراحل طراحی و اجرای یک ساختمان        دانلود مقاله مراحل طراحی و اجرای یک ساختمان  مقدمه: درشروع كاريك ساختمان طراحي شده طرحي درمقابل قراردارد كه باهمكاري مهندس ساختمان تهيه مي شود. براي اينكه طراحي واستراكچر درارتباط نزديك بايكديگر بايد باشند. براي طراح سيستم باربر ساختمان نياز به تجربه است كه  آن موجب انتخاب روش واقتصادي ماده ساختماني ويك سيستم مناسب باربري مي شود  كه هدايت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,200 تومان

دانلود مقاله عمران بادبندهای واگرا

دانلود مقاله عمران بادبندهای واگرا         دانلود مقاله عمران بادبندهای واگرا  چكيده بادبندهاي واگرا داراي قابليت بسيار خوب جذب انرژي و نيز شكل پذيري و سختي مناسبي هستند و در عين حال استفاده از آنها در سازه ها با ظرافت هاي ويژ هاي همراه است بطوريكه عدم طراحي مناسب و اجراي نكاتي خاص اعتبار سيستم را براحتي مخدوش مي كند . متأسفانه در كشورمان طراح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

دانلود گزارش آزمایشات مصالح ساختمانی

دانلود گزارش آزمایشات مصالح ساختمانی       دانلود گزارش آزمایشات مصالح ساختمانی    آزمایش شماره 1 : تعیین وزن مخصوص مطلق دانه های سنگی وسایل مورد نیاز : پیکنومتر قیف شیشه ای ترازو با دقت 01g قطره چکان مصالح مورد نیاز : پودر سنگ خشک آب کلیات : بنا به تعریف وزن مخصوص  مطلق دانه های سنگی عبارت است از : نسبت وزن مواد جامد در ارتباط با خلاء به وزن آب مقطر بدون گاز هم حجم آن که هردو از یک د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

دانلود کارآموزی احداث ساختمان

دانلود کارآموزی احداث ساختمان       دانلود کارآموزی احداث ساختمان     فهرست مطالب                                                   &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود گزارش کار آموزی نظارت و اجرای ساختمانهای بتنی

دانلود گزارش کار آموزی نظارت و اجرای ساختمانهای بتنی       دانلود گزارش کار آموزی نظارت و اجرای ساختمانهای بتنی  فهرست مطالب عنوان فصل اول مقدمه شرح: مدیریت کارهای ساختمانی فصل دوم محل احداث پروژه انواع نقشه های ساختمانی روش های اجراء روش های انبار و نگهداری مصالح ساختمانی اجرا تشکیل دهنده ساختمان تیرچه پله سقف تیرچه بلوک فصل سوم بررسي بخشهاي مرتبط بابخش كار آموزي بررسي آموخته ها و پيشنهادات فصل چهارم تخريب &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,400 تومان

دانلود گزارش کار آموزی مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی اسکلت فلزی

دانلود گزارش کار آموزی مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی اسکلت فلزی       دانلود گزارش کار آموزی مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی اسکلت فلزی     فهرست مطالب   عنوان   فصل اول مقدمه شرح: مدیریت کارهای ساختمانی فصل دوم محل احداث پروژه انواع نقشه های ساختمانی روش های اجراء روش های انبار و نگهداری مصالح ساختمانی ساختمانهای اسکلت فلزی اجرا تشکیل دهنده ساختمان های فلزی ستون دسته های اتصال چگونگی اتصال تیر ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

دانلود مقاله عمران ساختمانهاي آجري بدون تير آهن و بتن

دانلود مقاله عمران ساختمانهاي آجري بدون تير آهن و بتن         دانلود مقاله عمران ساختمانهاي آجري بدون تير آهن و بتن    فهرست آجر. 3 آجرها و بلوکها 6 مصارف آجر. 7 تولید آجر رسی.. 8 پختن آجر. 11 مشخصات فنی آجرهای رسی.. 13 خواص فیزیکی.. 13 خواص مکانیکی.. 15 خواص شیمیایی.. 16 -  نمک های محلول موجود در آجر 16 -  شوره. 16 -  لکه. 16 آجر عنصرسازه ای.. 17 استفاده از آجر در نم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,600 تومان