تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود گزارش آزمایشات مصالح ساختمانی

دانلود گزارش آزمایشات مصالح ساختمانی

 

 

 

 

 

 

دانلود گزارش آزمایشات مصالح ساختمانی

 

 

آزمایش شماره 1 :

تعیین وزن مخصوص مطلق دانه های سنگی

وسایل مورد نیاز :

 • پیکنومتر

 • قیف شیشه ای

 • ترازو با دقت 01g

 • قطره چکان

مصالح مورد نیاز :

 • پودر سنگ خشک

 • آب

کلیات :

بنا به تعریف وزن مخصوص  مطلق دانه های سنگی عبارت است از :

نسبت وزن مواد جامد در ارتباط با خلاء به وزن آب مقطر بدون گاز هم حجم آن که هردو از یک درجه حرارت مشخص شده ای تعین شده باشد . وزن دانه ای سنگی عموماً برای ارتباط دادن وزن دانه ها به حجم آن به کار می رود

روش آزمایش :

مقدار 100  گرم پود سنگ خشک را پس از 24 ساعت که در آون با دمای 100 تا 110 درجه حرارت دیده است را از الک 220 (0.6 mm ) عبورداده و بعد کاغذی را به عنوان ظرف گچ مورد آزمایش روی ترازو قرارداده و وزن آن را یادداشت میکنیم  (3.4 g ) سپس به میزان معین پودر سنگ الک شده را روی آن می ریزیم و آن را با D نمایش می دهیم ( D=15g ) ( مجموعه کاغذ و گچ 18.4 g ).

سپس پیکنومتر را تا نشانه مخصوص با آب پر می کنیم و پیکنومتر پر شده از آب را وزن می کنیم و وزن آن را با نماد B نمایش می دهیم ( B=736.7 g) بعد نصف آب پیکنومتر را خالی می نماییم و پودر سنگ را به کمک قیف داخل پیکنومتر می ریزیم باید دقت نمود که تمام پود سنگ ما داخل پیکنومتر بریزد سپس پیکنومتر را تکان داده تا پودر سنگ بطور کامل در آب حل شده و گاز آن خارج گردد سپس به کمک قره چکان پیکنومتر را تا نشانه پر نمود و آن را دوباره وزن می کنیم که آن را با نماد A نشان می دهیم .( A= 744.8 g)

از فرمول زیر وزن مخصوص دانه هالی سنگی را محاسبه می کنیم :

وزن آب و پیکنومتر و پودرسنگ ..................... A

 وزن آب و پیکنومتر ........................................... B

وزن پودر سنگ .................................................... C

  وزن مخصوص

آزمایش شماره 2 :

تعیین وزن حجمی حقیقی و وزن فضایی آجر

کلیات :

از آنجا که آجر عمدتاً منافذ قابل نفوذ می باشد لذا لازم است معنای عبارت وزن حجمی حقیقی دقیقا تعریف شود :

وزن حجمی حقیقی : چنانچه وزن آجر خشک شده را تقسیم بر حجم حقیقی ( حجم کل – حجم خلل و فرج ) همان آجر کنید ، مقدار وزن حقیقی آجر مشخص می شود .

وزن فضایی : چنانچه وزن آجر خشک شده را تقسیم بر حجم ظاهری همان آجر کنید مقدار وزن فضایی آجر مشخص می شود .

وسایل مورد نیاز :

 • ترازو با دقت 1 g

 • کولیس

 • آون

مصالح مورد نیاز :

تعدادی آجر

مقدار وزن حجم حقیقی و وزن فضایی آجر را از رابطه زیر بدست می آوریم :

 

وزن آجر خشک .................                                وزن حجم حقیقی                         

حجم ظاهری ......................                                     وزن فضائی

حجم خلل و فرج ..............

 

روش آزمایش :

دو آجر 1- گری 2- سفال را برداشته و ابعاد هرکدام را دوبار با کولیس گرفته و و میانگین آن را یادداشت می کنیم سپس آجر ها را وزن و یادداشت می نماییم

آجر گری :

 • طول ................ 1
 • عرض ..............98
 • ضخامت ............ 20

 

وزن آجر = 2058 g

برای بدست آوردن حجم

 وزن حجمی حقیقی و وزن فضایی آجر

 

2- آجر سفال :

باید توجه داشت برای محاسبه حجم آجر سوراخ دار حجم سوراخ ها راباید از حجم کل کم کرد .

 • طول ......................... 50
 • عرض ........................50
 • ضخامت ...................... 52
 • قطر سوراخها........... 8
 • تعداد سوراخها ............. 10

 

وزن آجر = 1145 g

برای بدست آوردن حجم

 حجم کل سوراخ ها 

حجم کل سوراخها = حجم کل آجر = حجم کل آجر سفال

وزن حجمی حقیقی و وزن فضایی آجر

آزمایش شماره  3 :

 1. تعیین درصد جذب و رطوبت آجر

 2. مقاومت فشاری آن

 3. مقاومت خمشی آب

A ـ تعیین درصد جذب و رطوبت آجر

کلیات: وقتی که کلیه منافذ آجر با آب پر شده باشد می گویند آجر به حالت اشباع درآمده و می توان جذب آب آنرا در آزمایشگاه تعیین نمود.

وسایل مورد نیاز :

 1. ظروف پلاستیکی

 2. ترازو با دقت یک گرم

 3. پارچه تمیز

مصالح مورد نیاز :

 1. تعدادی آجر

 2. آب تمیز

روش آزمایش :

تعدادی آجر (4) عدد که برای جذب آب انتخاب کرده اید را تک تک وزن کنید  َ. آجرهای انتخاب شده را در ظرف پلاستیکی محتوی آب تمیزی کاملاً غوطه ور سازید و پس از 24 ساعت از آب در آورده و با پارچه تمیزی که تر کرده اید اطراف آن ها را کاملاً پاک نمائید، سپس آجرها را با ترازو وزن نمائید . تفاضل دو وزن نمونه اشباع شده و نمونه خشک مساوی وزن آب موجود در آجر است که برای جذب رطوبت آجر از رابطه زیر بدست می آید.

 

وزن نمونه خشک                                                         درصد جذب

وزن نمونه اشباع شده    

 

B ـ آزمایش تعیین مقاومت فشاری آجر

کلیات:

آجر باید کاملاً پخته، یکپارچه، سخت، دارای شکل منظم، یک اندازه و یک شکل و مقاومت فشاری زیاد باشد و در حرارات زیاد به آسانی ذوب نشود زیرا استحکام و مقاومت آجر فقط به نوع مواد اولیه بستگی ندارد بلکه میزان حرارت و نوع پختن نیز در مقاومت و استحکام آن مؤثر است و هرچه میزان حرارت بیشتر باشد به همان درجه آجر سخت تر است ولی نباید درجه حرارت طوری باشد که آجر قبل از پختن ذوب شود و به صورت خمیر درآید، بطور کلی آجر خوب باید دارای مقاومت فشاری مورد خطر باشد که در آزمایشگاه می توان به آن پی برد.

وسایل مورد نیاز:

 1. آون

 2. دستگاه بارگذاری (پرس)

 3. سطل پلاستیکی

 4. کولیس

مصالح مورد نیاز :

 1. تعدادی آجر

 2. آب تمیز

روش آزمایش  B:

دو عدد آجر معمولی انتخاب کرده و سطح مقطع هر کدام را بدست آورده و آجر را یک بار تحت خمش زیر دستگاه جک هیدرولیک بتن شکن 12 تن برقی قرار داده و نیروی قرائت شده را به تن یادداشت می کنیم. بعد طبق فرمول جواب بدست می دهد پس طبق فرمول داریم.

آجر1: برای بدست آوردن مقاومت فشاری آجر

   

آجر1:                                                                                                                           سطح مقطع = طول * عرض                                

نیروی قرائت شده روی جک=  ton 19 (مقاومت فشاری)

  بار وارده

 مقاومت فشاری آجر در حالت خشک

 سطح مقطع

 

 مقاومت فشاری آجر در حالت اشباع

 سطح مقطع

p

 1. F = ( ضریب نرمی آجر )

R

سطح مقطع نمونه آجر A :                                               

نیروی قرائت شده روی جک P :                                                                                 

روش آزمایش C :

کلیات :

 یکی دیگر از آزمایشهایی که بر روی آجر صورت می گیرد آزمایش مقاومت خمشی می باشد که این آزمایش در مورد یک آجر مشخص تابع جنس مواد اولیه، درجه حرارت، میزان آب مصرفی، شکل نمونه طریقه ساختن و نگهداری نمونه، عمر آن و روش آزمایش داردو لذا در آزمایشگاه به وسیله دستگاه بارگذاری (پرس)، جک هیدرولیک می توان مقاومت خمشی را تعیین کرد.

وسایل مورد نیاز :

 1. دستگاه بارگذاری (پرس) یا جک هیدرولیک

 2. آون

 3. کولیس

 4. سطل پلاستیکی

مصالح مورد نیاز :

 1. تعدادی آجر

 2. آب تمیز

روش آزمایش :

 • طول ................ 1
 • عرض .............. 98
 • ضخامت ............ 20

 

در این قسمت از آزمایش می توان برای انجام آزمایش جهار عدد نمونه آجر جهت تعیین مقاومت خمشی تهیه کرده، دو عدد برابر حالت اشباع و دو عدد برای حالت خشک مانند آزمایش مقاومت فشاری به کار برده و با قرار دادن آجرها زیر دستگاه بارگذاری و شکستن آن ها از رابطه زیر مقاومت خمشی آجر را در صورتی که نیروی وارد بر نمونه (w) و طول دهانه (L) و عرض آجر (b) و ارتفاع آجر (d) باشد می توان محاسبه نمود.

 

آجر2 

 

 

نیروی قرائت شده روی جک :  Ton 0.5

 

 فرمول مقاومت خمشی

 

نیروی وارد بر نمونه خشک                 W

فاصله بین فکها                               L

عرض آجر                                     b

ضخامت آجر                                  d

 

آزمایش شماره  4 :

 1. تعیین درصد ناخالصی آهک

 2. مقاومت فشاری آهک

 3. مقاومت خمشی آهک

A: تعیین درصد ناخالصی آهک

کلیات:

آهک را که می توان بصورت خشک و یا بصورت آب آهک بکار برد. چنانچه عاری از ناخالصی باشد. مقدار 22.1 در حد وزنش برای شکفتن آب لازم دارد ولی بعلت ناخالصی و همچنین عدم پخت کامل مقدار این آب کمتر است.

چون ممکن است که آهک دارای ناخالصی باشد، لذا در آزمایشگاه می توان با آزمایش ساده درصد ناخالصی آنرا اندازه گیری نمود:

وسایل مورد نیاز :

 1. ترازو با دقت یک گرم

 2. الک با سوراخ مربع و اندازه 4/25 میلی متر

 3. الک شماره 30 (0.6 میلی متر)

 4. سطل پلاستیکی 7 عدد

 5. دستکش

 6. آون

مصالح مورد نیاز :

 1. آهک

 2. آب تمیز

 

روش آزمایش:

100*

وزن باقیمانده آهک خشک شده در آون

= درصد ناخالصی

وزن اولیه

به اندازه kg2.5 از آهک آبدیده موجود در آزمایشگاه که به اندازه ای خرد شده که از الک با سوراخ مربع شکل mm 6/25 بگذرد را برداشته و آهک وزن شده را با جریان آب با فشار متوسط روی الک شماره 30 (0.6 میلی متر) شستشو دهید، باید بر روی سطل پلاستیکی تمیزی انجام گیرد و تا آنجا ادامه یابد که سطل مزبور پر شود و آنگاه سطل را به کناری گذاشته به وسیله سطل تمیز دیگری شستشو را ادامه می دهیم و به وسیله تکان های مدامی که با دست به الک در حین پاشیدن آن بر روی الک می دهید به گذشتن مواد گذرنده از الک کمک نمائید. در عمل گاهی به وسیله دست پوشیده شده با دستکش می توانید به وسیله هم زدن مخلوط رومی الک انجام عمل را تسریع نمایید. هربار که مقدار آهک روی الک می ریزید آنقدر عمل شستشو باید ادامه یابد که آب خارج شده از الک به شفافیت آب آشامیدنی درآید که البته در این مورد هم می توان کمی گذشت نمود و شفافیت نسبی را نیز پذیرفت. سپس مواد باقیمانده روی هر الک را هربار در ظرف تمیزی خالی نمایید و ظرف حاوی باقیماندهروی هر الک را در داخل آون با حرارت 100 تا 110 درجه سانتیگراد به مدت 24 ساعت قرار دهید، پس از این مدت آن را از آون خارج نموده با داشتن وزن ظروف با مواد باقیمانده مرطوب منهای وزن ظرف با مواد باقیمانده خشک می توان وزن باقیمانده آهک خشک شده در آون را پیدا نمود و بعد از رابطه زیر درصد ناخالصی را بدست آورد.

 

 

تعداد صفحات:52

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 15,200 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file5_1786642_1109.zip52.3k