تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله مقايسه رضايت از زندگي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار

دانلود مقاله مقايسه رضايت از زندگي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار

 

 

 

 

 

دانلود مقاله مقايسه رضايت از زندگي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار

 

فصل اول:

کلیات پژوهش

مقدمه

انسان به طورکلی موجودی اجتماعی است.این صفت باعث شده که انسان به طرف ایجاد روابط روابط با محیط و روابط با هم نوع خود جذب شود.از دیرباز تا اکنون این غریزه اجتماعی بودن انسان به  چشم میخورد  و مطالب  بسیاری در کتابها و مقاله ها در این مورد نوشته شده است.

شاید این ارتباطات و نزدیکی ها به نوعی آرامش را برای او به ارمغان آورده باشد.همچنین  به نظر بسیاری از صاحبنظران از جمله  مزلو انسان دارای نیازهای فراوانی  است که در راس آن  نیازهای  جسمانی  است سپس  عاطفی اما برآورده  شدن  نیازهای  جسمانی به اندازه نیازهای عاطفی مشکل نیست. (قبادیان-1379)

از جمله نیازهای عاطفی انسان نیاز به دوست داشتن  و دوست داشته شدن است به طوری که انسان برای  به دست  آوردن آن تلاش  میکند. از تلاش هایی  که یک  انسان  برای رسیدن به عشق و مورد محبت واقع شدن انجام میدهد شریک شدن با کسی در جنبه های مختلف  زندگی است.این شریک شدن و زیر  یک سقف زندگی کردن  جنبه  رسمی و اجتماعی پیدا  کرده و بهازدواج شهرت پیدا کرده است.

همچنین جنبه دیگر این نیازها  در اشتغال و کار بیرون از منزل برآورد میشود که اینها هم جز نیازهای عاطفی ومعنوی انسان است و موجب روابط با همنوع ودرنتیجه علاقه محبت میشود. (بک-ترجمه:قراچه داغی-1378)

مسلما زمانی  زوجین به وظایف خود به طور کامل عمل خواهند کرد که  احساس  رضایتمندی از زندگی زناشویی خود داشته باشند.امکان توجه به تامین نیازهای روانی عاطفی و  جسمانی فرزندان و تربیت صحیح آنها منوط به داشتن  احساس رضایتمندی از زندگی زناشویی میباشد.

احساس رضایتمندی همچنین توان مقابله دربرابر مشکلات وفشارهای روانی راافزایش میدهد

و سبب ارتقاء سطح بهداشت روانی و جسمانی زوجین و نهایتا افراد جامعه خواهد  گردید. (غفوری- 1356)

زناشویی به لحاظ  اثری که در زمینه های گوناگون  زندگی اجتماعی و اقتصادی  جامعه  دارد  از  دیدگاههای  مختلف اهمیت  یافته و مور د برسی قرار  میگیرد . این  پدیده باعث تغییر  در  متغیرهای جمعیتی  میشود . از طرفی  شرایط  اجتماعی  و اقتصادی  جاممعه اثر  آنرا  نشان میدهد و از طرف دیگردر ساختار اقتصادی جامعه  تغییراتی حاصل  شده که فرصتهای  شغلی برای زنان ایجاد کرده است.

زنان  دامنه  فعالیت  خود را از محدوده خانه  فراتر میبرند  و به  نظام های  شغلی   میپیوندند پیوستن آنها در جامعه تغییراتی در نقشهای سنتی زنان ایجاد کرده است و این جنبه دیگراز اجتماعی شدن است.

اشتغال جنبه دیگری ازفرایند اجتماعی شدن است. این فرایند برای مردان پذیرفته شده است وو گویا در طول  تاریخ کار بیرون را برای مردان ثبت  کرده اند که دستمزد حاصل از آن در راه رفاه زن و فرزندان مصرف میشود. ولی امروزه همانتورکه عنوان شد به دلیل تغییراتی در ساختار اقتصاذدی  جوامع دیدن زن  در بازارهای تجاری و اماکن  شخصی باعث  تعجب نمیشود و گهگاه به دلیل نبودن مرد  در عرصه زندگی  زناشویی هزینه زندگی به عهده زن است.(رسول زاده-1371 )  

چگونه است این فرایند اجتمایی شدن که بسیار از آن سخن گفته اند زمانی خوب وزمانی بد است؟ مگر نه ابن که اشتغال شاید تنها انگیزه ارتباط زن با محیط بیرون از حانه است پس چرا این نیاز که قابل احترام است در بسیاری از موارد باعث اختلافاتی میشود؟

آیا باید این اجازه بیشتر به زنان داده  شود؟   آیا واقعا  اشتغال زنان به  زندگی  شخصی  و  زناشویی آنها لطمه وارد میکند؟ لذا برای پاسخ گیری به سوالات متعدد و انجام پژوهشی در مورد تاثیر اشتغال زنان بررضایتمندی یا نارضایتی زندگی زناشویی انها لازم به نظرمیرسد

1-1 بیان مساله

همانطور که گفته شد یکی ازاختلافاتی که درجریان ازدواج و زناشویی به وجود می آید مربوط به نقشهای برابر زن ومرد در زندگی است. منظوراز این نقشهای برابرنقشهایی است که برای هر دو جنس در زندگی مطرح استمثل پدریا مادر بودن ولی چیزی که دراینجامورد نظر میباشد

نقش نان آور خانه  بودن است  که امروزه در جوامع نوین زنان این نقش را نیز  ایفا  میکنند.

کار بسیاری از زوجها بر سر تقسیم  وظایف و اینکه زن و شوهر هر کدام موظف به انجام چه مسئولیتهایی هستند به اختلاف میکشد.

از دیر باز بر اساس  یک رسم متداول نقش  مرد در خانواده تحصیل درآمد  و نقش زن  انجام کارهای خانه و نگهداری از بچه ها بوده است. اما وقتی هر دو بیرون از خانه کار میکنند زن اغلب مسئولیت دوگانه ای پیدا میکند. امروزه زن وشوهر در کار تامین درآمد و انجام وظایف خانهداری با هم مشارکت میکنند و گاه زن و شوهر در انجام این وظایف  یکدیگر را متهم به زیر پا گذاشتن پیمان نامه ازدواج میکنند.(بک-ترجمه:قراچه داغی-1378)

با توجه به این مورد می خواهیم در این پژوهش به این نتیجه برسیم که آیا اساسا اشتغال زن در زندگی خصوصی او تاثیرگذار است ؟  آیا اشتغال زن کمک کننده است یا آزار دهنده ؟  آیا آیا زنان شاغل نسبت به زنان خانه دار رضایتمندی بیشتری درزندگی زناشویی خود احساس  میکنند ؟  آیا زنان خانه دار با  توجه به وقت  بیشتری که  برای انجام  امور منزل  دارند  از زندگی زناشویی خودراضی هستند ؟ آیا شوهران زنان خامه داراز آنها بیشتر راضی هستند؟  

به طور کلی مساله این است که آیا  اشتغال یا عدم اشتغال  زن تاثیری در  روابط  زناشویی  آنها و رضایت از آن دارد ؟ و اگر تاثیر دارد در چه زمینه هایی دیده میشود ؟

1-2- سوالات پژوهشی

1-آیا میزلن رضایت زناشوویی زنان شاغل و خانه دار متفاوت است ؟

2-آیا بین میزان تحصیلات در رضایتمندی زناشویی زنان شاغل و خانه دار رابطه وجود دارد؟

3-آیا بین داشتن فرزند در رضلیتمندی زناشویی زنان شاغل و خانه دار رابطه وجود دارد ؟

4-آیا بین میزان درآمد در رضایتمندی زناشویی زنان شاغل و خانه دار رابطه وجود دارد ؟

5-آیا بین سابقه ازدواج و رضایتمندی زناشویی زنان شاغل و خانه دار رابطه وجود دارد ؟

2-2 فرضیه های پژوهشی

1-یبن میزان رضایت زناشویی زنان شاغل و خانه دار تفاوت وجود دارد .

2-بین میزان تحصیلات در رضایتمندی زناشویی زنان شاغل و خانه دار رابطه وجود دارد .

3-بین داشتن فرزند در زضایتمندی زناشویی زنان شاغل و خانه دار رابطه وجود دارد.

4-بین میزان درآمد در رضایتمندی زناشویی زنان شاغل و خانه دار رابطه وجود دارد.

5-بین سابقه ازدواج و زضایتمندی زناشویی زنان شاغل و خانه دار رابطه وجود دارد.

3-2 اهداف پژوهشی

1-برسی و مقایسه رضایت زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساکن شهر تهران

2-برسی میزان تحصیلات در رضایتمندی زناشویی زنان شاغل و خانه دار

3-برسی داشتن فرزند در رضایتمندی زناشویی زنان شاغل و خانه دار

4-برسی میزان درآمد در رضایتمندی زناشویی زنان شاغل و خانه دار

5-برسی سابقه ازدواج در رضایتمندی زناشویی زنان شاغل و خانه دار

4-2 اهمیت و ضرورت پژوهش

ازآنجایی که خانواده اساس و پایه زندگی اجتماعی ودرواقع کوچکترین نهاداجتماعی است پس برسی عواملی که به استحکام آن کمک میکند وهمچنین مسائلی که باعث زوال وازهم پاچیدگی آن میشود مهم به نظرمیرسند لذا برسی وضعیت اشتغال زنان ویا خانه داربودن آنها به عنوان شاید عاملی که بتواند  مشکلاتی در زندگی زناشویی  بوجود بیاورد و  یا بر عکس باعث رشد خانواده شود حائز اهمیت است .

بیش از هر چیز باید برای سلامت خانواده تلاش کرد چرا که اگر خانواده سالم باشد افراد سالم وارد اجتماع میشوند واگر برعکس نا سالم باشند افزایش جنایات وبیماریهای روانی والکلیسم و اعتیاد را به دنبال خواهد داشت . (سعادتمند-1376)

وقایع بسیاری درداخل یا خارج ازرابطه زناشویی یا خانواده الگوی رضایت اززندگی زناشویی زن و مرد را تحت الشعاع قرار میدهند . بالا بودن آمار طلاق در سالهای اخیر دلیل  مبهمی  بر  عدم زضایت  زناشویی است . با  شناسایی عوامل موثر بر رضایتمندی زناشویی  می توان  در جهت  تقویت و تثبیت  پایه های خانواده  گامهای  موثر برداشته و برای کاهش طلاق در  بین زوجها با استفاده از یافته های این پژوهش ها برنامه ریزی کرد.

از انجا که احساس خوشبختی یکی از عوامل انسجام خانواده است برسی این مطلب که اشتغال زن موجب استحکام یا سبب از هم گسیختگی آن می شود حائز اهمیت است. در واقع میتوان گفت هدف از این پزوهش  بالا بردن  سطح   پویایی زندگی  زناشویی و  پیشگیری از  جدایی زوجین است .(باویلی نژاد-1350)

5-2 تعریف متغیرهای پژوهشی

الف) تعریف مفهومی متغیرها :

1-رضایت1 در فرهنگ عمید به معنی خشنودی می باشد.  رضایت هیجانی است که با رسیدن به یک هدف پدید می آید.(عمید-1376)

2-رضایت از زندگی زناشویی 2  : به نقل از وینچ 3  و همکاران (1986)  رضایت از زندگی زناشویی را انطباق بین وضعیتی که وجود دارد و وضعیتی که مورد انتظاراست تعریف میکتد به عبارت دیگر رضایتمندی تابع تلاشها و انتظارات فرد است.(سلیمان-1373)

3-شغل : کاری است که در مقابل مزذ یا حقوق ممنظمی انجام میشود. از نظر لغوی به معنای به کار گماردن در جایی و آن مورد است که باعث مشغولیت فرد میشود.(شفیع آبادی-1375)

4-اشتغال : هر فعالیت  فکری و عملی است که  قانونا مجاز باشد  و به  منظور کسب  درآمد (نقدی و یا غیرنقدی)صورت گیرد.(باقریان-1380)

ب) تعریف عملیاتی متغیرها :

عبارت است از نمره احراز شده توسط ازمونی در پرسشنامه اینریچ4 [1]                                                                                                                                   

 

فصل دوم:

پیشینه پژوهش

مقدمه

زناشویی به دلیل اثری  که در زمینه های گوناگون زندگی اقتصادی  جامعه دارد از دیدگاه های مختلف اهمیت یافته مورد برسی قرار گیرد .این پدیده ازطرفی باعث تغییردرمتغیرهای جمعیتی می‌شود واز طرف دیگر شرایط اجتماعی واقتصادی جامعه اثر و نشان خود را درآن به خوبی نشان میدهد.

یکی از اصیل ترین  رفتارهای اجتماعی  انسان  تشکیل خانواده و تلاش  برای  حفظ  بقا است نگاهی اجمالی به تاریخ تمدن بشری نشان می دهد که با وجود اختالافات بسیار درآداب و سنن   جوامع گوناگون و تغییرات چشمگیر آنها  در بستر زمان  ازدواج یکی از مراسم منحصر  به فردی است که همواره با بشر بوده است . (حق دوست-1364)

از دیدگاه  برخی  صاحب نظران خانواده  معیار شناخت و سنجش  آسیب های اجتماعی  است .

روانشناسانی که با زوجها کار درمانی میکنند به روشنی شاهد این مدعا هستند که آشفتگی در روابط زناشویی تا چه عمق و سطح وسیعی می تواند موجبات یک محیط آسیب زا را چه برای زوجها و چه برای فرزندان فراهم سازد .

درمانگران ترجیح  میدهن د که زن و شوهر هر دو را برای درمان ملاقات  کنند زیرا اگر  تنها یکی ازآنها بداند که چگونه احساسات خود را ابراز داردو دیگری نتواند این کاررا بکندزندگی زناشویی بیشتر دچار مخاطره میگردد . (قاضی-1369)

رابطه زناشویی هسته مرکزی نظام خانواده است و اختلال در آن به منزله تهدیدی برای بقای خانواده است . نارضایتی زوجها از یکدیگر و از زندگی مشترک پریشانی را در خانواده باعث می شود  و این امری است که  تاثیرات سوء آن بر جامعه  خانواده  و افراد قابل انکار نیست .

در طول نیم قرن امکانات شغلی سرگرمیها علایق شرایط اجتماعی وضع جسمانی زن وشوهر و بسیاری چیزها عوض میشود. لذا زن وسوهر باید آماده این تغییرات باشند و روابط متقابل خودشان را با این تحولات تطبیق  دهند . (ثنایی – 1375)  

2-1 تعریف ازدواج

زندگی یک رازاست ناشناخته ترین راز خلقت دومخلوقی که اغلب هیچ نسبتی با هم نداشته اند و با نشستن بر سر سفره عقد  سرنوشتشان را با هم گره می زنند و با  هم پیمان می بندند  که تا پایان عمر در خوشی ها و مصائب یار وغمخوار یکدیگر باشند و پای به خانه ای می گذارند که آشیانه محبتشان است وهر کدام با هزاران امید به آن وارد شده اند وهیچ یک ازآنها قصدی به جز خوشبخت شدن و خوشبخت کردن دیگری ندارد.آشیانه ای که ستونش برعشق و محبت است  و نباید کلید آن را به دست نا اهلان سپرد . (لئو بوسکالیا 1- 1378)

ازدواج عملی است که پیوند بین دوجنس مخالف رابر پایه روابط پایای جنسی موجب می شود بنابراین رابطه دو فرد  از یک جنس چه به طور  موقت و چه دائم  ازدواج خوانده  نمیشود از سوی دیگر در تعریف ازدواج روابط جسمانی بین دو انسان از دو جنس مخالف به خودی خود کافی به نظر نمی رسد چه ازدواج مستلزم انعقاد قرارداد اجتماعی است که مشروعیت  روابط جسمانی را موجب گردد . به بیان دیگر در راه تحقق  ازدواج  باید شاهد تصویب   جامعه  نیز باشیم .

کارلسون1 در اثر انطباق پذیری و ارتباط در ازدواج این تعریف را از ازدواج به دست میدهد:

((ازدواج فرایندی است از کنش متقابل بین دو فرد یک مرد و یک زن که برخی شرایط قانونی را تحقق بخشیده اند و مراسمی برای برگزاری زناشویی  خود بر پا  داشته اند و به طور کلی عمل آنان مورد پذیرش قانون قرار گرفته و بدان ازدواج اطلاق شده است .))

کلودلوی استروس  معتقد  است ازدواج  برخوردی است دراماتیک بین  فرهنگ و طبیعت  یا میان قواعد اجتماعی و کشش جنسی .

گونتر3اثرش را به نام ازدواج اشکال ومنشا آن با بحث از حیات و روابط جنسی بین حیوانات آغاز  می کند و این از آن رو است که  ازدواج منشا زیستی و جسمانی دارد  اما بر این حیات زیستی و حیوانی فرهنگ نیز افزوده می شود تا به زعم ( لوی استروس) در اثرش ساختهای  اساس  خویشاوندی  موجبات  دگرگونی حیات طبیعی را فراهم  می آورد ودر نتیجه  فرآیندی نو  پدید  می آید  تمامی این فرآیند  منبعث از این واقعیت است  که انسان  هم موجودی  است

اجتماعی .گذشته از این صفات ازدواج ارتباطی را می رساند که در مقایسه با دیگر ارتباطات انسانی دارای است بی نظیر .  دیگر ارتباطات انسانی هر یک بعدی از ابعاد حیات را می پوشاند و حال آنکه  زوجیت دارای ابعاد زیستی  اقتصادی عاطفی ونیز روانی واجتماعی [2]است. به بیان دیگر همزیستی زوجین در درون خانواده  آنان را چنان درگردونه ای ازارتباطات مختلف قرار می دهد که بی هیچ شبه قابل مقایسه با هیچیک از دیگر ارتباطات انسانی نیست .

ازدواج و قرارداد ناشی از آن دارای نوعی تقدس است . برخی تا آنجا پیش میروند که  تقدس زوجیت را مهمترین وجه تمایز آن از دیگر روابط بین انسانها می دانند.حال که روابط زناشویی و قرارداد آن  دارای قداست  است پس نباید هرگز دچار شکست یا گسست شود .  با توجه  به ورود  فرهنگ به حریم زوجیت  میتوان گفت ازدواج  به تمام معنی یک پدیده  اجتماعی است .

هیچ جامعه ای نمی تواند در برابر ازدواج بی توجه بماند . پیدایش ممنوعیت ها و محدودیتها  و مشکلات در راه گزینش همسر در همین راستا است. (ساروخانی - 1385)

با این همه جامعه  همواره ترجیح داده است  ازدواج اعضای خود را با مراسمی  خاص و گاه با اهمیت بسیار برگزار کند. بسیاری را عقیده براین است که باید کارازدواج به سادگی وبدون هیچ مراسمی صورت پذیرد بدون آنکه هزینه های سنگین را در راه گزینش همسرمفید بدانیم زیرا اولا : مراسم ازدواج موجبات برخورد آشنایی وتماس دوگروه بزرگ خویشاوند را فراهم می سازد . دوما:مراسم ازدواج برعظمت واقعی زوجیت صحه میگزارد.سوما:مراسم  ازدواج نمادی از توجه خاص جامعه در کار همسر گزینی است . خصلت اجتماعی ازدواج و اثری  که گروه بر اعضای خود  به هنگام گزینش همسر می گزارد توسط پژوهشگران بسیاری   مطرح گردیده است .

این دانشمندان ضمن کوشش برای یافتن هنجاری که  در اثر انتخاب همسر  در جوامع  جدید دخالت  دارد  به مفهوم همسان همسری اجتماعی دست  یافته اند . افلاطون می گوید :  برای آنکه یک جمهوری خوب سازمان یابد باید قوانین اصلی آن قوانینی باشند   که  زناشویی  را سامان بخشند . (گیدنز-ترجمه:صبوری-1383)

درنهایت برای پایان دادن به نابسامانی های روابط انسانی اسلام امربه تشکیل خانواده می دهد در قران کریم در آیه 21 سوره روم خداوند می فرماید  یکی از نشانه های لطف الهی آن است که برای شما آدمیان از جنس خودتان همسرانی آفرید که در کنار او آرامش  یافته با  هم  انس بگیرید و میان شما الفت و مهربانی قرار داد  در این امر نشانه هایی است برای آنان که  تفکر می کنند .با توجه به آیه فوق می توان گفت در زناشویی هدف ارضای نیازهای روانی جسمانی و آرامش و فراهم ساختن امکانات رشد تعالی مرد وزن می باشد.زناشویی باید براساس محبت همکاری همدردی تفاهم  گذشت و فداکاری متقابل زن وشوهر استوار باشد.  بنابراین عدول از هدف های فوق زندگی را به طرف نابسامانی و جدایی سوق خواهد داد . (صادقکار- 1385)

2-2 مقاصد ازدواج

به طور کلی مقاصد ازدواج را می توان در اصول زیر خلاصه کرد :

1- یافتن آرامش وسکون

الف ) غریزه جنسی : ارضای این غریزه مایه آرامش روانی و فکری فرد می شود .

 ب ) اتکاء زوجین به یکدیگر :زندگی انسان درطول زمان به دلایل متفاوت دارای فرازونشیب است . بهترین فرد برای اتکاء در این فراز و نشیب همسراست که این همراهی موجب آرامش روانی و جسمانی انسان خواهد شد .

2- تکامل :

انسان به دلیل اینکه در تنهایی  تکامل پیدا نمی کند  به جمع می پیوندد  تا  نقایص

خود را از بین ببرد .از طریق ازدواج زوجین نارسائی های خود را برطرف می کنند و موجبات پختگی را فراهم می سازند.

3- بقاء نسل :

مهمترین عامل ادامه حیات بشری توالد وتناسل است که در سایه ازدواج امکان

پذیر است . بعلاوه تولد فرزندان باعث دلبستگی بیشتر زوجین می شود. (اردکانی-1381)

3-2 عشق و ازدواج

 انواع بسیاری ازروابط ملاطفت آمیز وجود دارد :عشق والدین به فرزندان , محبت و عطوفتی که دوستان خوب نسبت به یکدیگر دارند , و عشق رمانتیک . عشق رمانتیک عشقی است که حاوی کشش جنسی است.

روبین(1973.197) یکی از نخستین روانشناسانی که به برسی عشق پرداخته است دریافت که تجربه عشق در بردارنده چهار ویژگی اصلی است .

1-افراد عاشق خود را نیازمند یکدیگر می دانند .در هنگام تنهایی , نخستین فکری که به ذهن  آنها خطور میکند,یافتن طرف مقابل است.

2- آنها علاقه مندی ودغدغه خاطر1 را تجربه می کنند,یعنی میل به انجام کاری برای یکدیگر.

3- آنها احساس اعتماد2 میکنند. آنها معتقدند که می توانند با امنیت مطالب خود را به یکدیگر بگویند .

4- این اعتماد ظاهرا به خوبی ایجاد شده است,چرا که افراد عاشق تحمل خطاهای طرف مقابل را دارندافرادعاشق این ویزگیها را درعمل نشان میدهند. سوونسون3(1972)دریافت که افراد[3]عاشق عشق خود را اینگونه نشان می دهند :

1-ابراز محبت کلامی و جسمانی

2-تبادل پاداش و انجام کارهایی برای یکدیگر

3-حمایت عاطفی و اخلاقی از یکدیگر

4-صبوروشکیبا بودن نسبت به رفتارهای کمتر خوشایند طرف مقابل (ساپینگتون, ترجمه :برواتی -1385)

حدود 95درصد از آدمیان در برهه ای از زمان ازدواج می کنند( لسلی1 -1977) ودلیل خوبی نیز برای این کار وجود دارد . داده ها حاکی از آنند که افراد  متاهل از لحاظ روانی و  جسمانی نسبت به افراد مجرد کارکرد بهتری دارند- احتمالا به خاطر حمایت دو جانبه ای که در ازدواج به چشم می خوردهمچنین ازدواج با شادکامی بیشتر رابطه دارد (کمبل – 1975)

ویلنت(1977) معتقد است که یک ازدواج خوب از لحاظ  روانی نیز خاصیت درمانی داشته  و می تواند به شخص درغلبه برعوارض ناخوشایند دوران کودکی کمک کند.اما کیفیت ازدواجها  فرق می کند و این مساله بر کارکرد جنسی اثر می گذارد. گورین2 , ورآف3 , وفلد4  (1960)

گزارش کردند 24درصد ازتمامی کسانی که برای حل مشکلات روانی خود در پی دریافت کمک تخصصی هستند,این مشکلات را با کارکرد زناشویی ضعیف مرتبط می دانند. بلوم , اشر5 ,  و وایت چنین نتیجه گرفته اند که میان نا  آرامی های زناشویی و اختلال جسمانی و عاطفی  یک رابطه صریح و روشن وجود دارد. (همان منبع)

2-4 رضایت زناشویی

 همانطور که گذشت , در فصل اول رضایت را خشنودی معنا کردیم که با رسیدن به هدفی پدید می آید, این هدف می تواند مادی یا معنوی باشد, رضایت از زندگی زناشویی یک هدف معنوی است .رضایت فرد از رابطه بستگی به کیفیت رابطه دارد ومبنی بر دوعامل ادراک فرد ازنتایج رابطه وسطح مقایسه کلی وی بستگی دارد. اگر رابطه ای مطلوب باشد و با امیدها وانتظارات هماهنگ باشد درنتیجه رابطه رضایت بخشی است.

ادراک فرد از مطلوبیت یک رابطه رضایتمندی را تحت تاثیر قرار میدهد , به طور کلی  ممکن است رابطه مانعی برای فرد داشته باشد و اورابطه رارضایت بخشی نداند.(میرخشتی-1375) 

یکی از عوامل موثر در رضایتمندی زناشویی سطح فرهنگی خانواده پدر ومادری زن و شوهر[4]است . فرهنگ عبارت از مجموعه ای از افکار , نگرشها و روش های مواجه شدن با مسائل مختلف است که میتوان ازآن به عنوان یکی از عوامل تعیین  کننده نحوه رفتارافراد با یکدیگر نام برد.جوامع مختلف ازدیرباز دارای فرهنگهای گوناگون بوده اند وهروقت مردمی ازفرهنگ متعالی تر و برتر برخوردار باشند , رفتارهایشان  با  یکدیگر متکامل تر و  متعاد لتر   خواهد بود . (چلچی-1375)

باید بدانیم که خوشبخت شدن و خوشبخت زیستن هیچ فرمول خاصی ندارد . این ما و دید ما به زندگی است که آن را میسازد . عدم درک متقابل توسط  طرفین منشا بسیاری از اختلافات است اختلافاتی که باعث می شود , بارها بگوییم  ما با هم تفاهم  نداریم , زندگی ما گرم  نیست ,  ما  یکدیگر را درک نمی کنیم  و.....  جملاتی که تمام عمر در دل زوجین باقی می ماند و یا اگر هم مطرح شود با سکوت طرف مقابل بدون جواب می ماند ودر برخی از موارد چنان این تنشهای عاطفی زیاد می شوند که زوجین راهی به جز طلاق و  جدایی نمی یابند  و هر کدام از آنها  با خود  می پندارد که همه چیز  تمام شده است .  کارشناشان امور خانواده معتقدند  که  سالهای اولیه زندگی ,سالهای بحرانی است. سالهایی که با سپری شدن آنها می شود تا حد زیادی دوام زندگی زناشویی را تضمین کرد. در زندگی زوجین تنشها و چالشهای زیادی وجود دارد که این تنش ها نباید باعث پایان یافتن زندگی زناشویی شود .( تی بک- ترجمه: قرچه داغی-1378)

2-5- 12 نکته مهم مربوط به مکمل های زناشویی در ازدواج

1- در ازدواج برای مرد , زن یک نیاز است وبرای زن , مرد امنیت است.

2- یک مرد زمانی علاقه مند به زن خود می شود که زن به احساسات مردانه او پاسخ دهد, مشابه آن زن زمانی مجذوب مرد خود میشود  که مرد به احساسات زنانه او پاسخ دهد.

 

تعداد صفحات:50

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.

 

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,200 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file28_1765603_5401.zip56.7k

دانلود مقاله تاثير تغذيه بر پيشرفت تحصيلي

دانلود مقاله تاثير تغذيه بر پيشرفت تحصيلي      دانلود مقاله تاثير تغذيه بر پيشرفت تحصيلي  مقدمه "سوء تغذیه و تأثیر آن بر یادگیری در دانش آموزان" دانش آموزانی که ما در مدرسه با آنان روبه رو می شویم از دوران نوزادی و کودکی گذر کرده اند و از نظر وضعیت تغذیه ای یکی از مهم ترین دوران زندگی خود را پشت سرگذاشته اند . دوران جنینی و سال اول تولد یکی از مهم ترین دوران رشد کودک است و رسیدن مواد تغذیه ای اعم از پروتئین ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,400 تومان

دانلود مقاله فرار دختران

دانلود مقاله فرار دختران      دانلود مقاله فرار دختران  تعريف فرار فرار به فرانسه Evasion و به انگليسي Runaway گفته مي شود، عبارت است از شانه خالي كردن از زير بار مسئوليت و شرايط نامطلوب و يافتن اوقات فراغت بيشتر، اين فرار گاهي به اين علت است كه شرايط سخت زندگي اجازه اطلاق موجود انساني را به كسي نمي دهد و براساس طبقه بندي DSMIII ، فرار جز اختلالات رفتاري شديد محسوب مي شود نه به دليل ماهي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,300 تومان

دانلود مقاله مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق وناموفق

دانلود مقاله مقایسه راهبردهای یادگیری  دانش آموزان موفق وناموفق      دانلود مقاله مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق وناموفق  فصل اول مقدمه محيط پيرامون ما با وجود افراد، اشياء و رويدادهاي متعدد ومتنوع بسيار پيچيده است بعلاوه كنش متقابل وتغييرات مداوم موجود در عوامل مختلف پيچيدگي فزاينده‌اي را بر زندگي انسان تحميل مي‌كند. و انسان براي مقابله با اين همه تغييرات بدنبال يافتن راه‌حلهاي مناسب براي سازگاري است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

دانلود مقاله مقايسه سلامت رواني دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي با دانشجويان دانشكده علوم پايه

دانلود مقاله مقايسه سلامت رواني دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي با دانشجويان دانشكده علوم پايه       دانلود مقاله مقايسه سلامت رواني دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي با دانشجويان دانشكده علوم پايه     فصل اول مقدمه: هزاره سوم ميلادي در شرايطي آغاز مي‌گردد كه جهان كماكان درگير مشكلات عديده‌اي چون تغييرات اجتماعي و پيامدهاي آن در ابعاد رواني ـ اجتماعي انسان است. پيشرفت و توسعه علي رغم آنكه تسهيلات فراواني به همراه داشته است اما در ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,400 تومان

دانلود مقاله روش تحقیق بررسي ارتباط بين نيمرخ رواني و عود بيماري اعتياد

دانلود مقاله روش تحقیق بررسي ارتباط بين نيمرخ رواني و عود بيماري اعتياد      دانلود مقاله روش تحقیق بررسي ارتباط بين نيمرخ رواني و عود بيماري اعتياد  مقدمه: امروزه پديده وابستگي دارويي يكي از معضلات بزرگ جوامع بشري است كه توجه روانپزشكان، جامعه شناسان و حقوقدانان، روانشانسان و علماي تعليم و تربيت را به خود اختصاص داده است اين موضوع نشان مي دهد كه پديده اعتياد يا سوء مصرف مواد داراي ابعاد چندگانه است كه در بروز شيوع آن دخيلنه، ناجراين در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,600 تومان

دانلود مقاله روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی

دانلود مقاله روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی      دانلود مقاله روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی    فصل اول مقدمه پژوهش مقدمه: انسان در نتیجه فرآیند اجتماعی شدن ، برخی از مهارتهای ارتباط بین فردی را کسب میکند. اما سطح عملکرد او در این مهارتها را می توان بهبود بخشید.هرفردی،برای آنکه در روابط انسانی خود فهمیده تر؛مودبتر،صمیمی تر،بیریاتر،آزاد اندیش تر،صریح ترو عینی تر رفتار کند ، از ظرفیت بالایی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود مقاله هنجارها و ناهنجار هاي موجود در جامعه و نقش آن برزندگي جوانان

دانلود مقاله هنجارها و ناهنجار هاي موجود در جامعه و نقش آن برزندگي جوانان      دانلود مقاله هنجارها و ناهنجار هاي موجود در جامعه و نقش آن برزندگي جوانان    فصل اول هنجارهاي اجتماعي و انواع مختلف آن ( هنجارها ارزش ها و كنترل اجتماعي ) ( الف – هنجارهاي اجتماعي ) هنجارهاي اجتماعي رفتارهاي معيني هستند كه بر اساس ارزش هاي اجتماعي قرار دارند ارزشهاي اجتماعي به تدريج بصورت هنجارهاي اجتماعي در مي آيند و با رعايت كردن آنها جامعه انتظام ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,300 تومان

دانلود مقاله نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی

دانلود مقاله نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی        دانلود مقاله نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی       تربیت      تعریف ریشه ی واژه ی تربیت     برای تربیت تعاریف متفاوتی ارائه شده واین تفاوت ها ناشی ازاختلاف درمورد ریشه ی  این کلمه است .     برخی آن رامشتق از« ربّ » می دانند ومناسب باآن تربیت راتعریف می کنند. &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,800 تومان

دانلود مقاله مکانیسم های دفاعی- روانی

دانلود مقاله مکانیسم های دفاعی- روانی       دانلود مقاله مکانیسم های دفاعی- روانی     فصل اول كليات مقدمه مکانیسم های دفاعی من[1] فرآيندهایی در ساختار شخصیت هستند که بر سازش روانشناختی تأثیر می گذارند (بلک و بلک، 1994؛ ویلنت، 2000) پژوهشگران مکانیسم های دفاعی من، سازمان سلسله مراتبی دفاعها را در امتداد پوستار سازش یافتگی تأیید کرده اند. (بوند، گاردنر، کریستنیم و سیگال، 1983؛ سمرد، گرینسپون و فی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,400 تومان

دانلود مقاله روش تحقيق علل گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر

دانلود مقاله روش تحقيق علل گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر           دانلود مقاله روش تحقيق علل گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر  مقدمه زندگي اجتماعي انسان تحت حاكميت قواعد و هنجارهاي اجتماعي است. اگر ما از قواعدي كه انواع رفتار را در زمينه‌هاي معيني به عنوان رفتارهاي مناسب و رفتارهاي ديگري را به عنوان رفتارهاي نامناسب تعريف مي‌كنند، پيروي نمي‌كرديم، فعاليتهايمان دستخوش هرج و مرج مي‌گرديد. از سوي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

دانلود مقاله روشهای مقابله با خشم و اختلالات شخصیتی

دانلود مقاله روشهای مقابله با خشم و اختلالات شخصیتی     دانلود مقاله روشهای مقابله با خشم و اختلالات شخصیتی  مقدمه هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی روش تلفیقی طرحواره درمانی – رفتار درمانی دیالکتیکی بر کاهش علائم بیماران مؤنث مبتلا به اختلال شخصیت مرزی می باشد. به این منظور 5 بیمار مونث مبتلا به اختلال شخصیت نوری که ابتدا از طریق مصاحبه بالینی و تشکیل پرونده توسط روانپزشک و سپس از طریق مصاحبه بالینی و اجرای تست ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,300 تومان

دانلود مقاله روانشناسي دين

دانلود مقاله روانشناسي دين     دانلود مقاله روانشناسي دين  رابطه روان‌شناسي و دين تولد روان‌شناسي دين به ابتداي قرن حاضر باز مي‌گردد . اين گستره در آغاز قرن حاضر توجه بسياري از محققين روان‌شناسي را به خود جلب كرده ، چنان‌كه پيش از آن كانت تجربه يا احكام ديني را با تحليل حيات اخلاقي تبيين نمود و دين را بر مقتضيات قانون اخلاق بنا نهاد ، و يا دكارت كه همه چيز از جمله دين را ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود مقاله تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشكار و غیرورزشكار

دانلود مقاله تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشكار و غیرورزشكار      دانلود مقاله تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشكار و غیرورزشكار  تعاريف سلامت روان سلامت روان عبارت است از اينكه فرد چه احساسي نسبت به خود دنياي اطراف، محل زندگي، اطرافيان مخصوصاً‌ با توجه به مسئوليتي كه در مقابل ديگران دارد. چگونگي سازش وي با در آمد خود و تفاوت موقعيت مكاني و زماني خويشتن (ميلاني فر، 1373، ص 16). علم سلامت روان شاخه‌اي از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,400 تومان