تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله حسابداری بیمارستان

دانلود مقاله حسابداری بیمارستان

 

 

 

 

 

 

 

دانلود مقاله حسابداری بیمارستانها

 

مقدمه

آگاهی از فنون و تخصص های اداری – تجاری از جمله مسائلی است که آگاهی آن برای کارشناسان. صاحبان مشاغل اعم از دولتی و غیر دولتی بسیار ضروری به نظر می رسد.

پر واضح است که هر اندازه اطلاعات مدیران و کارگزاران و کارمندان و غیره نسبت به فنون، چه در زمینه نگهداری و چه در زمینه خلاقیت بیشتر باشد دستیابی به اهداف سیر صعودی خود را طی خواهد نمود و جای تاسف است که این مسئله در کشور ما زیر بنای شکست و عقب افتادگی را بدنبال داشته است و این امر در مسائل مالی و اداری کشور بیشترین  استهلاک را به همراه داشته است. امید است که کشور در سالهای آتی با بالابردن نحوه آموزش و آموزش نیروها بر حسب تخصص در زمینه های مختلف در حداقل زمان ممکن در چهارچوب اخلاق اسلامی همت گمارد. برای این مهم توجه به نظریات افراد گمارده به کار در هر مقطع و محلی و جمع آوری اطلاعات موجود و استفاده از نظریات و آموزش و تدریس استادان فن بی تاثیر نخواهد بود

یکی از مسائلی که با دید آسان مورد توجه افراد قرار می گیرد اصول تدارکات کالا و تهیه آن و نگهداری آن در مکان های نامناسب که ما به اصطلاح خودمان آن را انبار می نامیم می باشد و متاسفانه در کشور ما کمترین کارشناس و کاردان در این مهم مشغول به کار، تدریس و تحقیق می باشند. با توجه به استعدادهای نهان کشور مجبور شده در مورد این مسئله از توانایی های همه علوم و نظریات افراد مختلف استفاده نماید و چه آسان هدایت کشتی در دریای متلاطم که هدایت گران آن همه کس و همه چیز باشد جزء قطب نما و ناخدای کشتی.

فصل اول

تعاریف

حقوق و مزایا:

حقوق و مزایای کارکنان یک وزارتخانه از محل درآمدهای جاری دولت که توسط سازمان بودجه در اختیار وزارتخانه های مطبوع قرار می گیرد پرداخت می شود. از حقوق و مزایای هر شخص فاکتورهایی نظیر مالیات، بازنشستگی، بیمه درمان و تامین اجتماعی کسر می گردد.

مالیات:

طبق جدول مالیاتی مصوب وزارت دارایی در سال 84 حقوق ومزایای هر شخص به سقف 1900.000 ریال از مالیات معاف است و مازاد بر این مقدار مشمول مالیات 10% می گردد.

بازنشستگی:

9% از کل حقوق و مزایای هر پرسنل به استثنای حق عائله بندی و حق اولاد مشمول سهم کارگر یا کارمند و 5/13% مشمول سهم کارمندها خواهد شد که جمعا 5/22% بعنوان حق بازنشستگی بابت حقوق پرسنل کسری می گردد.  

بیمه درمان( بیمه خدمات درمانی):

کلیه کارمندان رسمی مشمول بیمه خدمات درمانی می گردند. بیمه خدمات درمانی برای کارمند.همسر و سه فرزند اول شامل بیمه درجه 1. برای پدر. مادر خواهر و برادر کارمند رسمی شامل بیمه تابعه درجه 2 می گردد که هر کدام منابع خاص خود را دارد.

بیمه تامین اجتماعی:

کلیه کارمندان پیمانی، کارمندان طرحی و قراردادی شرکتها مشمول بیمه اجتماعی می گردند. 7% از حقوق و مزایای کارکنان به عنوان بیمه مهم کارمند و یا کارگر و 20% مابقی آن توسط کارفرما پرداخت می گردد و جمعا 27% خواهد شد.

اضافه کاری:

طبق قانون اضافه کاری مصوب وزارتخانه های کشور در سال 84 کلیه کارکنان اداری و مالی و درمان در صورت اضافه کاری مجازند تا سقف 175 ساعت در ماه اضافه کاری دریافت کنند. مبلغ هر ساعت اضافه کاری معادل با 160/1حقوق، فوق العاده شغل و حق جذب می باشد.

طرح نوین(percase):

ماهیانه 20%  از کل درآمد و ویزیت سرپایی و بستری و حق العمل و 5/2% آن (درآمد) قسمتهای پاراکلینیکی نظیر آزمایشگاه، داروخانه، سی تی اسکن، آنژیوگرافی و ... بعنوان طرح نوین بر اساس امتیازات خاص به کارکنان بیمارستان تعلق می گیرد.

5% کل این مبالغ تحت عنوان سهم سازمان بحساب ستاد مرکزی دانشگاه واریز می گردد.کلیه هزینه های یک وزارتخانه باید براساس سرفصل تخصص اعتبارات که سالیانه از سازمان برنامه و بودجه ریزی اعلام می گردد پرداخت می شود.

محاسبه طرح نوین پزشکان عمومی و پزشکان متخصص:

کلیه پزشکان با توجه به حق العمل ویزیت های سرپایی، بستری و خدمات پاراکلینیکی که انجام می دهند طرح نوینی دریافت می کنند. کلیه پزشکانی که از دانشگاه علوم پزشکی حقوق دریافت می کنند حقوق و مزایای آنان از سهم پزشک طرح نوین آن ها کسر می گردد. در قبال کل کارکرد پزشکان اعم از ویزیت، حق العمل و 5000% بعنوان طرح نوین سهم دانشگاه کسر می گردد که این درصد برای بیمارستان های آموزشی 5/5% می باشد.

سرفصل حساب های تعیین شده:    1- هزینه های جاری: در بیمارستان دو حساب نگهداری می شود:

A- حساب 10001 که مربوط به درآمد بیمارستان است. 

حساب (3004 ) 9001. که مربوط به هزینه های بیمارستان است.                           

2- هزینه های اختصاصی             3- تنخواه گردان از محل جاری: این تنخواه گردان هزینه از محل جاری است

4- تنخواه گردان از محل درآمد: این تنخواه گردان هزینه از محل درآمد است.

5- علی الحساب                    6- استرداد درآمد

7- درآمد عمومی ارسالی: این درآمد ماهیت بدهکار دارد.

8- درآمد عمومی وصولی: این درآمد ماهیت بستانکار دارد.

9- درآمد خصوصی ( اختصاصی )

فصل دوم

امور اداری

امور اداری تشکیل شده از:

واحدهای کارگزینی- دبیرخانه و بایگانی.

دبیرخانه: )نحوه کار در دبیرخانه : )دارای دو دفتر: اندیکاتورواندکس می باشد. که دفتر اندکس نامه هایی که از ارگان ها یا سازمان هایی به مرکز مربوطه ارجاع می شود باید اول ثبت در دفتر اندیکاتور و بعد مهر ورود به دفتر روی تک تک نامه ها زده شود و بعد در کارتال مخصوص به جهت دفتر یا ریاست یا مدیریت تنظیم می گردد و بعد از دستور دادن هامش نامه ها به جایی که مشخص شده است توسط نامه رسان به کل قسمت تحویل داده شده.

اندیکس:

دفتری است که سریال نامه ها در آن ثبت می گردد و مسئول دبیر خانه توسط دفتر اندیکس راحت به نامه ها دسترسی پیدا می کند.

مسئول دبیرخانه موظف است ذونکن های مخصوصی تهیه و درشت ذونکن ها مشخص کند که هر ذونکن مربوط  به چه واحدی است و به ترتیب تاریخ بایگانی می کند و طوری قرار می دهد که هر کسی نتواند به آن دسترسی پیدا کند وظیفه دیگر دبیرخانه علاوه بر نامه های وارده صادره ها را هم شماره می کند و با کد مخصوص در دفتر اندیکاتور ثبت و توسط نامه رسان ارسال می گردد.

و نامه رسان هم دفتری به نام مراسلات دارد که وظیفه اش ثبت نامه ها در دفتر فوق می باشد:

کارگزینی:

در واحد کارگزینی وظائف به شرح ذیل انجام می گیرد: 1- صدور احکام: اعم از حکم استخدامی _ حکم افزایش سنواتی ._ ارتقاء گروه _ ارتقاء شغلی _ انتقال _ ماموریت _ انفصال خدمت_ اعاده به خدمت_ مرخصی بدون حقوق._ خدمت نیمه وقت و...

2- بررسی پرونده های پرسنلی جهت به موقع حکم صادر کردن و بررسی جهت منخنی شرایط کار_ نوبت کاری _ برقراری مزایای غیر مستمر و...

3- مکاتبه به سایر ارگان ها و صدور و پاسخ دادن به نامه های مربوطه.

4- بررسی پرونده پرسنلی از لحاظ مرخصی استحقاقی و استعلاجی و بدون حقوق.

هر کارمند پرسنلی و یا پیمانی در یک سال تقویمی به ازای هر ماه 5/2 روز مرخصی استحقاقی و در یک سال 30 روز مرخصی استحقاقی شامل می شود و کارمند می تواند همه ساله از مرخصی فوق استفاده و یا 15 روز ذخیره و 15 استفاده نماید و در خصوص مرخصی استعلاجی طبق گواهی پزشک معالج و تایید شورای پزشکی در یکسال می تواند 4 ماه مرخصی استعلاجی استفاده نماید.

مرخصی کمتر از 1 روز که به آن پاس می گویند هر کارمند می تواند در ساعات کاری از پاس شخصی و یا اداری استفاده نماید. پاس اداری منظور نمی گردد اما پاس شخصی توسط کارگزینی محاسبه و به ازای هر 7 ساعت 1 روز از مرخصی فوق کسر می گردد.

مرخصی بدون حقوق شامل کارکنان رسمی و پیمانی می شود و کارمند رسمی در طول خدمت از 3 سال از مرخصی فوق استفاده نماید.

خدمت نیمه وقت شامل بانوان می شود که می بایست مرتبه اول از یکسال کامل استفاده و در سال های بعد 6 ماه هم می تواند استفاده کند و چون در مدت فوق  بازنشستگی از حقوق استفاده کننده کسر می شود جزء سنوات خدمتی است.

اما از بقیه مزایای نصف حساب می گردد. هر کارمند از اول استخدام هر گونه سوابق دولتی که داشته باشد جزء خدمت آن منظور می گردد از جمله خدمت طرح نیروی انسانی و یا پیام آوران بهداشت و یا خدمت سربازی و اگر سوابقی هم در دوایر دولتی یا شرکتهایی که مورد تائید سازمان مدیریت برنامه ریزی رسیده باشد محاسبه می گردد. هر کارمند در سال یکبار ارزشیابی می شود و فرم ارزشیابی به 4 گروه تقسیم شده است.

1- فرم مخصوص مدیران 2- سرپرستاران 3- کارشناسان     4- فرم کارکنان 

که هر کدام توسط مسئول مافوق و خود کارمند پر می گردد و توسط مافوق تائید و پس از بررسی از طرف اداره ارزشیابی تعیین و پس از اجرای دستورالعمل حکم افزایش حقوقی کارکنان مربوطه صادر می گردد.

چنانچه کارمند 3 دوره متوالی یا 5 دوره متناوب از بالاترین نمره ارزشیابی بهره مند شود می تواند از 1 گروه تشویقی که به تائید مسئولین برسد شامل شود و هر کارمند در طول خدمت از دوگروه تشویقی برخوردار می گردد. گروه های تشویقی دیگر مربوط به خدمت در جبهه می باشند که آن هم توسط مسئولین که بررسی گردد جهت ذینفع حکم صادر می شود. کسانیکه در طول خدمت از 176 ساعت آموزش حین خدمت پیشینه 1 سال گروه استحقاقی وی جلو می افتد. کارکنان بر اساس مدرک تحصیلی و پست سازمانی شامل گروه استحقاقی می شود. گروه های استحقاقی در جدول نظام هماهنگ از 1 شروع و به 20 خاتمه پیدا می کند که کارکنان بر اساس سنوات خدمتی شامل گروه های فوق می گردد.

بایگانی: بایگانی پرسنلی: توسط کارکنان آن قسمت اداره می شود و وظایف پرسنل فوق به شرح زیر می باشد: مسئول بایگانی پرونده های پرسنلی را به ترتیب حروف الفبا شماره گذاری می کند و در دفتر راهنما ثبت و کدبندی می کند و نامه هایی که مربوط به هر کدام از کارکنان را روی پرونده آن ها که قبلا کدبندی کرده است بایگانی می کند و وظیفه اش این است که نامه ها را به ترتیب تاریخ و پشت نامه ها را برگ شمار می بایستی انجام دهد که کسی نتواند برگی از پرونده بردارد و بایگان موظف است پرونده پرسنلی کارکنان را فقط به پرسنل کارگزینی تحویل نماید و در قبال آن رسید دریافت نماید و پس از ارجاء آن رسید را ابطال نماید. چنانچه پرونده پرسنل قطور شود بایگان موظف است پرونده جدیدی برای وی تنظیم کند و باید در نگهداری پرونده ها احساس مسئولیت و نگهداری به نحو احسنت انجام پذیرد.

مسئول امور اداری باید مکاتبات را به جایی که ارسال می کند مفهوم را برساند و خلاصه نویسی کند و سابقه نامه ها را در ذونکن مخصوص بگذارد و به سوابق پرسنل خیلی بادقت و سر موقع می بایست کارمندی  شامل هر چیزی که از طرف دولت تصویب می گردد اقدام نماید.

 

تعداد صفحات:75

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,600 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file31_1761030_9685.zip40.8k