تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری

دانلود مقاله تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری

 

 

 

 

دانلود مقاله تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری 42 ص

 

مقدمه:

درکنتورهای الکترومغناطیسی ودیجیتالی مورد استفاده درکشور٬ مشترکین پس ازمصرف برق٬هزینه پرداخت می کنند.قطع برق مشترکین به دلیل نپرداختن هزینه مستلزم حضور مامور شرکت برق در محل٬وپرداخت هزینه وصل مجدد توسط مشترک می باشد.

عدم پرداخت هزینه برق مصرفی توسط بعضی از مشترکین شرکت برق را برآن داشت تا سعی به دریافت هزینه قبل از مصرف کند.پروژه تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری گامی است به سوی پیشبرد این هدف.

اساس كار دستگاههای اندازه‌گيری:

اساس كاركليه دستگاههای اندازه‌گيری عقربه‌ائی براساس تأثيرميدان روي سيم حامل جريان است كه مكانيسم آنها با هم فرق دارد. دردستگاه اندازه‌گيری با قاب گردان كه در داخل ميدان قرار گرفته دراثر عبورجريان(به نسبت جريان ورودي) عقربه حركت خواهد نمود و برای اينكه با سرعت حركت نكند از يك خفه كن استفاده می ‌شود بنام آمپر يا دمفينگ.

نامگذاری دستگاه ها با توجه به مکانیزم آنها می باشد .مثلا اندکسیونی٬ قاب گردان٬ حرارتی٬ دینامیکی... که از شرح جزئیات دستگاهها صرفنظر می شود.

كنتورهای اندازه ‌گيری الكتريكی

كنتوروسيـله‌اي است جهـت سنجش انـدازه‌گـيری انرژی مصرفی برق كه قدرت مصرفی را نسبت به زمان ثبت می ‌نمايد. و واحد آن اگرP كيلووات و t ساعـت بـاشـد.

 W = P.t    ژول = وات ثانيه                               

چون واتهای مصرفی نسبت به زمان ثانيه خيلی خيلی زياد است لذا با واحد بزرگتركيلووات ساعت سنجيده خواهد شد و اعدادی كه نمراتوركنتورنشان می‌دهد براساس همين واحد است.

وات ثانيه    

انواع كنتور: كنتورها با توجه نوع برق مصرفی به دو دسته تقسیم می شوند:

    1-كنتورجريان مستقيم   

    2-كنتورجريان متناوب :                    

          الف- کنتورواته یا موثر تکفاز  

           ب- کنتوردواته یا غیرموثر سه فاز      

كنتورجريان متناوب واته كنتوری است كه مقدار انرژی مصرفی مفيد (وات) را مي‌سنجد.

كنتورجريان متناوب دواته كنتوری كه مقدار انرژی مصرفی غيرمفيد (دواته يا وار) را اندازه گرفته و به آن وارمتر نيز گويند.                                                                                                        مجموع دو قدرت واته و دواته را قدرت ظاهری گويند كه بصورت برداری جمع می ‌گردد. که ولت آمپر واحد آن خواهد بود.

وسيله‌ائی كه قدرت ظاهری را اندازه بگيرد نداريم بنابراین ازدو وسيله ولتمتروآمپرمتراستفاده نموده و حاصل را در همديگر ضرب می ‌كنيم.

اگر دستگاهها سه فازه باشند اساس كاربرای سه فازه طراحي شده مثل سه كنتور تكفاز است.

البته اين فرمولها در جريان متعادل سه فاز صادق است و اگرنامتعادل باشد بايد جزبه جزاندازه گرفته شود و بعد با هم جمع شود. در اينجا به اساس كاركنتورتكفازمتناوب اكتفا می ‌كنيم.

قستمهای مختلف كنتور القایی تکفاز (مؤثر)

این نوع کنتور که بر اساس القای الکترومغناطیسی کار می کند شامل قسمتهای زیر است.

 

 

 • بوبين ولتاژ

 • بوبين جريان

 • صفحه آلومينيمی دوار

 • چرخ دنده و محور

 • آهنربای دائم

 • شماره انداز

 • محفظه

 1. بوبین ولتاژ: سيم پيچ ولتاژ با تعداد دور بيشتر و قطر كمترنسبت به سیم پیچ جریان٬(ازسیم شماره 4 برای پیچیدن آن استفاده می شود )طراحی شده است که با بار موازی می شود.

 2. بوبین جریان: این سيم پيچ جهت تحمل جريان‌هاي عبوري٬ با قطر بيشتر و دور كـمتر٬طراحی شده است. که با بار به صورت سری قرار گرفته است. برای تغییر تعداد دور سیم پیچ جریان از کم و زیاد کردن ورقه های نازک دینامو(رینگ های مسی و برنجی)استفاده می شود.

 3. دیسک آلومینیومی دایره ای شکل: این دیسک هنگام مغناطیس شدن به حرکت درمی آیدو موجب به حرکت در آمدن چرخ دنده هایی که به شماره اندازمتصل اند می گردد(خلل وفرج روی صفحه برای افزایش استحکام مکانیکی صفحه قرار داده شده است).

 4. پیچ تنظیم هسته بوبین ولتاژ: این پیچ بالانس صفحه دیسک را به عهده دارد٬تنظیم این پیچ موجب می شود تا در زمانیکه هیچ جریانی از کنتور کشیده نمی شود صفحه دیسک در حالت بالانس قرار گیرد و حرکت آن مطابق با کنتورهای استاندارد شرکت برق گردد.

 5. آهنربای دائمی نعلی شکل: این آهنربا حکم ترمزرا برای صفحه دیسک زمانیکه هیچ نیرویی به صفحه وارد نمی شود٬ دارد.هرچه دهانه آهنربا نسبت به صفحه بیرون ترباشد خاصیت ترمزی بیشتر می گردد. تنظیم φ cosبه کمک پیچ روی آهنربا انجام می شود.

اساس كار كنتور

با توجه به شكل1-1 دركنتورازدوسيم پيچ اسـتفــاده شـده كه يكی سيم پيچ جريان با قطر بيشتر و دور كـمتر٬ جهت تحمل جريان‌هاي عبوري و دومي سيم پيچ ولتاژ با تعداد دور بيشترو قطر كمتر٬ جهت تحمل فـشـار الـكتـريكـي كه سيم پيچ ولتاژ هميشـه در مـدار اتـصـال دارد ولي تـا مـوقـعيكـه از سيم پيچ جريان بار گرفته نشود هيچگونه عكس العمل ندارد.

سیم پیچ ولتاژ به صورت موازی وسیم پیچ جریان به شکل سری با ورودی برق مشترک قرار

 می گیرد.بنابراین سیم پیچ ولتاژ همیشه برق دار است و سیم پیچ جریان با استفاده مشترک از برق برق دار خواهد شد.این دو سیم پیچ به شکلی نسبت به هم قرار گرفته اند که با عبور جریان از سیم پیچ جریان, میدان مغناطیسی حاصل از دو سیم پیچ بر هم اثر می کنند.برآیند این دو میدان باعث ایجاد جریانهای فوکو در سطح صفحه آلومینیومی می شود.طبق قانون القای فاراده این جریان به همراه برآیند میدانها سبب چرخش  صفحه آلومینیومی می گردد.

       F=B.L.I.sin(Φ)

هر چه جریان عبوری از سیم پیچ جریان بیشتر باشد(مصرف بیشتر جریان) نیروی وارد بردیسک بیشتر ودیسک سریعتر می چرخد. بنابراین چرخش صفحه با مصرف رابطه مستقیم خواهد داشت.

طبق استانداردهای شرکت کنتور سازی ایران هر 375 دور چرخش صفحه معادل یک کیلووات ساعت است.                       

آشنایی مختصری با میکروکنترلرهای AVR:

AVR ها میکروکنترلرهای 8 بیتی از نوع CMOS با توان مصرفی پایین هستند که بر اساس ساختار پیشرفته RISC ساخته شده اند.پس از ساخت اولین نسخه های AVRدر سال 1996این سری از میکروکنترلرها توانست نظر علاقه مندان را به خود جذب کند.به طوری که امروزه یکی از پرمصرف ترین انواع میکروکنترلرها به حساب می آید.همان طور که می دانید نمی توان هیچ نوع میکروکنترلری را به عنوان بهترین معرفی کرد چرا که هر میکروکنترلر کاربردهای خاص خود را دارد و بر اساس خصوصیات داخلی اش می تواند تنها برای موارد ویژه ای به عنوان بهترین انتخاب  گردد.ولی با این حال با مطالعه صفحات بعدی و آشنایی با امکانات و نرم افزارهای جانبی AVRمتوجه خواهید شد که در کل استفاده از AVRبر بقیه ارجحیت  دارد.

AVRها با ساختار RISC دستورات را تنها در یک پالس ساعت اجرا می نمایند و به این ترتیب می توان به ازای هر یک مگا هرتز٬یک مگا دستور را در ثانیه (MIPS)اجرا کرده و برنامه را از لحاظ سرعت پردازش و نیز مصرف توان بهینه نمود.

AVRها٬ 32 رجیستر همه منظوره و مجموعه دستورات قدرتمندی را شامل می گردند.تمامی این 32 رجیستر مستقیما به ALUمتصل شده اند.بنابراین دسترسی به دو رجیستر در یک سیکل ساعت هم امکان پذیر است.این ساختار سبب می گردد تا سرعت آن نسبت به میکروکنترلرهای  CISC تا10  برابرهم افزایش یابد.

خانواده میکروکنترلرهای AVR تراشه هایی پیشرفته با امکانات جانبی کامل هستند.زمانیکه شروع به یادگیری مفاهیم اصلی آنها نمایید ٬لذت فراگیری تمام جزئیاتشان آغازمی شود.    میکروکنترلرهای AVRبه سه دسته تقسیم می شوند:

 1. (ATtiny)Tiny AVR

 2. (AT90S)Classic AVR

 3. (ATmega)Mega AVR

تفاوت بین این سه نوع به امکانات موجود در آنها مربوط می شود.Tiny AVRها غالبا تراشه هایی با تعداد پایه و مجموعه دستورات کمتری نسبت به Mega AVRها می باشند و به عبارتی ازلحاظ پیچیدگی حداقل امکانات را دارند.Mega AVRها حداکثرامکانات را دارند و Classic AVRها جایی بین این دو نوع قرار می گیرند.البته از آنجایی که ازبین سه دسته ذکرشده lassic AVRقبل ازدو گروه دیگر تولید شده اند٬امروزه در طراحی های جدید کمترازآنها استفاده می شود وعملا هر یک از آنها با تراشه ای ازگروه  Mega AVRیاTiny AVR جایگزین شده اند.

در جدول 1–2  بعضی ازانواع میکروکنترلرهای AVR که برای طراحی های جدید استفاده 

 نمی شوند٬همراه با جایگزین های مناسب برای آنها آورده شده است.

ممکن است با مشاهده اسم میکروکنترلرهای AVRاین سوال برای شما مطرح شود که این اسم چه اطلاعاتی را در بر دارد.اولین قسمت اسم(ATmega,AT90S,ATtiny)بیانگرنوع میکروکنترلر است.بعد از این قسمت یک عدد باقی می ماند. در صورتی که از سمت چپ عدد باقی مانده بزرگترین توان دو را انتخاب کنید مثال(16=2^4   162)در این صورت عدد انتخاب شده میزان حافظه  FLASHدرآن میکرو را بیان می کند.

جایگزین مناسب

تراشه قدیمی

ATtiny23213

AT90S1200

ATtiny2313

AT90S2313

ATtiny25

AT90S2323

ATtiny25

AT90S4433

ATmega8

AT90S8515

ATmega8515

AT90S8535

ATmega8535

ATmega103

ATmega128

ATmega161

ATmega16

ATmega163

ATmega32

ATmega323

جدول1–2

بنا برآن چه گفته شد,میکروکنترلرهای  AT90S8535,ATtiny13,ATtiny25   

 ATmega32,ATmega161, به ترتیب دارای حافظه ,flash2و1و8و16و32 کیلو هستند.البته این قاعده یک استثنا هم دارد و آن میکروکنترلرATmega103می باشد که 128کیلو بایت حافظه Flashدارد.

علاوه بر این ممکن است در انتهای اسم میکروکنترلر پسوندی هم وجود داشته باشد مثل (ATtiny28V,ATtiny28L).تفاوت تراشه هایی که تنها پسوند اسامی آنها با هم اختلاف دارد٬در میزان قابل قبول برای ولتاژ تغذیه و محدوده مجاز فرکانسی کریستال مورد استفاده می باشد. پسوندهای V,Lرا می توان به ترتیب ٬مخفف عبارتهای LOW POWERوVery low power دانست.به این ترتیب شاید به توان برای یک میکروکنترلر نوعی ٬جدول  2– 2 را ارائه نمود.

اسم میکروکنترلر

محدوده ولتاژ تغذیه

فرکانس قابل قبول کریستال

میکروکنترلر AVR بدون پسوند

4 – 5.5V

0 – 16MHZ

میکروکنترلر AVR با پسوند L

 1. 7 – 5.5V

0 – 8MHZ

میکروکنترلر AVR با پسوندV

 1. 8 – 5.5V

0 – 4MHZ

جدول 2–2: مشخصات یک میکروکنترلر نوعی با پسوندهای مختلف

البته باید تاکید کنیم که مقادیرذکرشده برای تمامی میکروکنترلرها دقیقا صدق نمی کند و برای اطمینان از مقادیردقیق باید به برگه اطلاعات آنها مراجعه کنید.در حقیقت هدف از ارائه جدول 2–2 بیان این مطلب است که در انتخاب میکروکنترلر AVRدو ویژگی توان مصرفی کم و فرکانس کاری بالاتر در تضاد می باشند و بسته به شرایط باید بین این دو مصالحه ای صورت پذیرد.با توجه به تنوع میکروکنترلرهای AVR ممکن است این سوال مطرح شود که برای انجام یک پروژه کدام میکروکنترلررا انتخاب کنیم؟حقیقت اینست که اصول همه میکروکنترلرهای  AVRیکی است و تفاوت آنها درمیزان حافظه موجود برروی تراشه و امکانات جانبی می باشد.وبه عنوان مثال در بعضی از انواع میکروکنترلرهای AVR ترتیب پایه ها مشابه 89C51است و می تواند به جای آنها در مدار به کاررود.علی رغم اینکه دراکثر AVRها حداکثر فرکانس داخلی 16 مگا هرتز است ولی در بعضی از انواع ٬مثلا(ATtiny13)حداکثرفرکانس تایمرتا 64مگا هرتزافزایش یافته است.علاوه براین دربعضی ازانواع  AVRبسته بندی میکروکنترلربه صورت TQFP یا MLF موجود است که کار با آنها درمقایسه با بسته بندی PDIP خصوصا برای افراد غیرحرفه ای مشکل است.

با توجه به مطالب بالا لازم است تا قبل از انتخاب یک میکروکنترلر ,امکانات مورد نیاز خود در پروژه را مشخص نمایید و بعد آنها را با مشخصات و امکانات جانبی انواع میکروکنترلرهای AVRمقایسه کنید تا بتوانید با حداقل هزینه ٬بهترین مورد را انتخاب کنید.

یکی از ویژگی های جالب میکروکنترلرهایAVR در مقایسه با دیگرمیکروکنترلرها ٬فیوز بیتها هستند.فیوز بیتها همانطورکه ازاسمشان پیداست فیوزبیتهایی هستند که در زمان برنامه ریزی تراشه قابل برنامه ریزی هستند و هر یک می تواند یکی از امکانات جانبی میکروکنترلر را فعال یا غیر فعال کندو یا نحوه استفاده از آن را مشخص نماید.ضمنا فیوز بیتها با پاک کردن میکرو پاک نمی شوند و حتی می توان آنها را قفل نمود.

خصوصیات ATmega16:

دارای 131 دستورقدرتمند است که اکثرآنها در یک سیکل ساعت اجرا می شوند.

 حافظه: 

16k بایت حافظهflash قابل برنامه ریزی.

 مجهز به قسمت boot loader .

512 بایت حافظه EEPROMداخلی.

1k بایت حافظه SRAM داخلی.

قفل قابل برنامه ریزی برای امنیت نرم افزار.

امکانات جانبی:

ارتباط JTAG شامل اسکن کردن امکانات جانبی ٬پشتیبانی از دیباگ کردن تراشه و برنامه ریزی حافظه های  Flash,EEPROMفیوزبیت های قفل.

دو تایمر /کانتر 8 بیتی با تقسیم کننده فرکانسی مجزا و دارای مد compar.

یک تایمر /کانتر 16 بیتی با تقسیم کننده فرکانسی مجزا و دارای مد هایcompar,capture.

دارای RTC(real–time clock).

چهار کانال PWM.

8 کانال ,ADC10بیتی.

8 کانال تک پایه .

7 کانال  تفاضلی در بسته بندی TQFP.

2 کانال تفاضلی  با بهره قابل تنظیم1X,10X,و20X.

ارتباط سریال دو سیمه(Two wire).

USARTسریال قابل برنامه ریزی.

ارتباط سریال SPIبه صورت slave/master.

Watchdog قابل برنامه ریزی با اسیلاتور مجزای داخلی .

مقایسه کننده آنالوگ داخلی.

دارای شش مد sleep :

Idle,ADC Noise reduction,Power–save,Power–down,Standby,Extended standby

ولتاژهای  عملیاتی:

 1. V7 تا v5.5 برای ATmega16L.

 2. V5 تا V5.5 برای ATmega16.

فرکانس های کاری:

MHZ0 تا MHZ8 برای ATmega16L.

MHZ0 تا MHZ16 برای ATmega16.

خطوط I/O وانواع بسته بندی :

32 خط ورودی/خروجی قابل برنامه ریزی.

40 پایه در نوع PDIPو44 پایه در انواع TQFP,MLF.

خصوصیات 8ATmega:

دارای 130 دستور قدرتمند است که اکثر آنها در یک سیکل ساعت اجرا می شوند.

حافظه:

K8 بایت حافظهflash قابل برنامه ریزی.

مجهز به قسمت boot loader .

512 بایت حافظه EEPROMداخلی.

1k بایت حافظه SRAM داخلی.

قفل قابل برنامه ریزی برای امنیت نرم افزار.

امکانات جانبی:

دو تایمر /کانتر 8 بیتی با تقسیم کننده فرکانسی مجزا و دارای مد compar.

یک تایمر /کانتر 16 بیتی با تقسیم کننده فرکانسی مجزا و دارای مد هایcompar,capture.

دارای RTC(real – time clock).

8 کانال ADC دربسته بندی های TQFP و MLF.

شش کانال با دقت 10 بیت.

چهار کانال با دقت 8 بیت.

6 کانال ADC در بسته بندی PDIP.

چهار کانال با دقت 10 بیت.

دو کانال با دقت 8 بیت.

ارتباط سریال دو سیمه(Two wire).

USARTسریال قابل برنامه ریزی.

ارتباط سریال SPIبه صورت slave/master.

Watchdog قابل برنامه ریزی با اسیلاتور مجزای داخلی.

مقایسه کننده آنالوگ داخلی.

اسیلاتور RC داخلی کالیبره شده.

دارای پنج مد sleep:

Idle,ADC Noise sleep reduction,Power–save,Power–down,Standby

ولتاژهای  عملیاتی:

 1. V7 تا v5.5 برای L 8ATmega.

 2. V5 تا V5.5 برای 8ATmega.

فرکانس های کاری:

MHZ0 تا MHZ8 برای L 8ATmega.

MHZ0 تا MHZ16 برای  8ATmega.

خطوط I/O وانواع بسته بندی :

23 خط ورودی/خروجی قابل برنامه ریزی.

28 پایه در نوع PDIPو32 پایه در انواع TQFP,MLF.

 

تعداد صفحات:42

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,900 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file22_1760669_5224.zip176.3k

دانلود مقاله بررسي سيستم هاي كنترل گستردهDCS

دانلود مقاله بررسي سيستم هاي كنترل گستردهDCS    دانلود مقاله بررسي سيستم هاي كنترل گستردهDCS    فصل اول معرفي سيستم PROCONTROL معرفي سيستم PROCONTROL P سيستم PROCONTROL P ساخت شركت[1] ABB يكي از سيستم ها كنترل گسترده است كه براي كنترل نيروگاه ها استفاده مي شود. در اين سيستم با استفاده از حافظه در ريزپردازنده سعي شده است كه تا حد ممكن از نرم افزار به جاي سخت افزار استفاده گردد. همچنين به جاي استفاده از روش سيم كشي معم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,800 تومان

دانلود مقاله مترو تهران و کرج

دانلود مقاله مترو تهران و کرج     دانلود مقاله مترو تهران و کرج  74ص  مقدمه: در مجموعه مترو تهران و کرج از 4 گونه از قطارهای برقی استفاده می شود که شامل قطارهای خط 5- خط2- شامل قطارهای AC,DC و قطارهای خط 1 نیز که شامل قطارهای AC,DC است میشود قطارهای AC مشترک در خطوط 1و2 از یک نوع می باشد و همچنین قطارهای DC در دو خط نیز با تفاوت اندکی با یکدیگر یکسان است ولی قطارهای خط 5 دارای شکل حرکتی و نوع دیگر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

دانلود مقاله بررسي لامپ‌هاي پرقدرت مورد استفاده در رادار از نظر پهناي باند، قدرت، بهره ، راندمان

دانلود مقاله بررسي لامپ‌هاي پرقدرت مورد استفاده در رادار از نظر پهناي باند، قدرت، بهره ، راندمان     دانلود مقاله بررسي لامپ‌هاي پرقدرت مورد استفاده در رادار از نظر پهناي باند، قدرت، بهره ، راندمان65ص  فصل اول لامپ‌هاي با ميدان متقاطع  (Cross - Field)  مايكروويوي (M-Type) مقدمه در لامپ‌هاي با ميدان متقاطع (Cross Fielde) ميدان مغناطيسي dc و ميدان الكتريكي dc بر يكديگر عمودند. در همه لامپ‌هاي CF ميدان مغناطيسي dc نقش مستقيمي در فرآيند اندر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,600 تومان

دانلود مقاله مرکز تحقیقات مخابرات ایران

دانلود مقاله مرکز تحقیقات مخابرات ایران           دانلود مقاله مرکز تحقیقات مخابرات ایران  فصل اول 1- معرفی مرکز تحقیقات مخابرات ایران: مرکز تحقیقات مخابرات ایران به عنوان قدیمی ترین مرکز پژوهش در حوزه­ی فناوری اطلاعات (ICT) ، با بیش از 37 سال سابقه تجربه علمی در امر تحقیق و مشاور ما در وزارت متبوع، اصلی ترین پایگاه تحقیقات در زمینه­ی ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور است. این مجموعه هم ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,600 تومان

دانلود مقاله مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل

دانلود مقاله مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل     دانلود مقاله مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل 70 ص + 60 اسلاید  فصل اول  مشخصات تشعشعي يک آنتن 1-1) مقدمه انتقال امواج الکترومغناطيسي مي تواند توسط نوعي از ساختارهاي هدايت کننده امواج (مانند يک خط انتقال يا يک موجبر) صورت گيرد و يا مي تواند از طريق آنتنهاي فرستنده و گيرنده بدون هيچ گونه ساختار هدايت کننده واسطه اي انجام پذيرد. عوامل مختلفي در انتخاب بين خطوط ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلودمقاله لیزر

دانلودمقاله لیزر     دانلودمقاله لیزر 220 ص  فيزيك ليزر: قبل از شرح قسمتهاي مختلف يك دستگاه ليزر, لازمست مختصري در مورد فيزيك اتمي و پديده جذب و گسيل یادآوری گردد. در مورد فيزيك ليزر هر اتم بسته به ترتيب و نظم الكترونهاي آن روي مدارات آن, داراي انرژي خاصي است كمترين ميزان انرژي ممكن براي يك اتم در سطح پايه Eo است كه الكترون ها به هسته نزديك هستند. در واقع ميزان اين انرژي وقتي تغيير مي كند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,400 تومان

دانلود مقاله اینورتر

دانلود مقاله اینورتر     دانلود مقاله اینورتر 170 ص  مقدمه: همانطور که می دانیم وظیفه اینوتر تبدیل dc به ac می باشد که این کار هم در فرکانس ثابت و هم در فرکانس متغیر صورت می گیرد . ولتاژ خروجی می تواند در یک فرکانس متغیر یا ثابت دارای دامنه متغیر یا ثابت باشد که ولتاژ خروجی متغیر می تواند با تغییر ولتاژ ورودی dc و ثابت نگهداشتن ضریب تقویت اینوتر بدست آید . از سوی دیگر اگر ولتاژ ورودی dc ثابت و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود مقاله اسيلاتور

دانلود مقاله اسيلاتور     دانلود مقاله اسيلاتور 70ص  مقدمه با توجه به رشد سريع شبكه هاي مخابراتي بي سيم، ارتباط بسيار نزديكي بين الكترونيك و مخابرات ميدان پديد آمده است. در مخابرات ما با سيستم هايي كار مي كنيم كه احتياج به فركانس دقيق دارند تا از خطاهاي جيتر كه منجر به isi مي شوند جلوگيري كنيم، با اين كار هزينه ها بسيار پايين مي آيد و نياز به تكرار كننده هاي ديجيتال كمتر مي شود. بنابراين مهندسا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

بررسي و امكان سنجي در طراحي ترانسفورماتورهاي ولتاژ نوري و مقايسه آن با ترانسهاي معمولي

بررسي و امكان سنجي در طراحي ترانسفورماتورهاي ولتاژ نوري و مقايسه آن با ترانسهاي معمولي      بررسي و امكان سنجي در طراحي ترانسفورماتورهاي ولتاژ نوري و مقايسه آن با ترانسهاي معمولي 130 ص  مقدمه  انرژي الكتريكي به وسيله نيروگاههاي حرارتي كه معمولاً در كنار ذخاير بزرگ ايجاد مي شوند و نيروگاههاي آبي كه در نواحي داراي منابع آبي قابل ملاحظه احداث مي شوند ، توليد مي شود . از اين رو به منظور انتقال آن به نواحي صنعتي كه ممكن است صدها و هزاران كيلومتر دورتر از نير ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,600 تومان

دانلود مقاله برق فیبر نوری

دانلود مقاله برق فیبر نوری     دانلود مقاله برق فیبر نوری 76 ص  پس از اختراع ليزر در سال 1960 ميلادي ، ايده بكارگيري فيبر نوري براي انتقال اطلاعات شكل گرفت . خبرساخت اولين فيبر نوري در سال 1966 همزمان در انگليس و فرانسه با تضعيفي برابر با ؟ اعلام شد كه عملاً در انتقال اطلاعات مخابراتي قابل استفاده نبود تا اينكه در سال 1976 با كوشش فراوان پژوهندگان، تلفات فيبر نوري توليدي شديداً كاهش داده شد و به مقد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,300 تومان

بررسي پارامترهاي طراحي ترانسفورماتورهاي قدرت تكه فاز و ارائه الگوريتم مناسب براي طراحي بهينه آن

بررسي پارامترهاي طراحي ترانسفورماتورهاي قدرت تكه فاز و ارائه الگوريتم مناسب براي طراحي بهينه آن    دانلود مقاله کارشناسی بررسي پارامترهاي طراحي ترانسفورماتورهاي قدرت تكه فاز و ارائه الگوريتم مناسب براي طراحي بهينه آن با استفاده از نرم افزار matlab  مقدمه در ميان مباحث مختلف علوم بحث طراحي يكي از مهمترين موضوعاتي است كه در مورد آن بايد تحقيقات وسيعي انجام شود. در مورد دستگاهها و وسايل الكتريكي نيز موضوع طراحي جايگاه ويژه اي دارد. شايد پركاربردترين وسيله اي كه در اغلب دستگا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,200 تومان