تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله مترو تهران و کرج

دانلود مقاله مترو تهران و کرج

 

 

 

 

دانلود مقاله مترو تهران و کرج  74ص

 

مقدمه:

در مجموعه مترو تهران و کرج از 4 گونه از قطارهای برقی استفاده می شود که شامل قطارهای خط 5- خط2- شامل قطارهای AC,DC و قطارهای خط 1 نیز که شامل قطارهای AC,DC است میشود قطارهای AC مشترک در خطوط 1و2 از یک نوع می باشد و همچنین قطارهای DC در دو خط نیز با تفاوت اندکی با یکدیگر یکسان است ولی قطارهای خط 5 دارای شکل حرکتی و نوع دیگری می باشد هم از لحاظ ساختمان و هم از نظر نوع کشش آن قطارهای خط 5 بنا به نیاز دارای دو واگن یکی کشنده master در سمت حرکت به سمت جلوی (حرکت Forward) و یکی هل دهنده slave در انتهای قطار می باشد یعنی در حین حرکت فقط دو واگن از قطار فعال   می باشد و  بقیه واگن ها به صورت تریلر Trailer می باشد. قطارهای AC مشترک مورد استفاده در خطوط 1و2 دارای ساختار مشابه یکدیگر بوده و فرق اساسی آنها در استفاده از جریان و ولتاژ AC در مقابل قطارهای dc که ولتاژ و جریان مصرفی آنها  DC  است. تفاوت کوچک میان قطارهایDC   خط 1 نسبت به خط2 در واگن های Trailer است در واقع قطارهای خط 2 دو واگن از این قطارها به صورت تریلر است در حالیکه در قطارهای DC خط 1 این طور نمی باشد.

 قطارهای AC مشترک مورد استفاده در خطوط 1و2 دارای ساختار مشابه یکدیگر بوده و فرق اساسی آنها در استفاده از جریان و ولتاژ AC در مقابل قطارهای  dc  که ولتاژ و جریان مصرفی آنها  DC  است.

 تفاوت کوچک میان قطارهایDC خط 1 نسبت به خط2 در واگن های Trailer در واحد قطارهای خط 2 دو واگن از این قطارها به صورت تریلر است در حالیکه در قطارهای DC خط 1 این طور نمی باشد.

تجهيزات نصب شده بر روي پانل جلوي اپراتور :

مانومتر هوا

اين نمايشگر جهت نمايش فشار هواي لوله اصلي قطار و همچنين فشار سيلندر ترمز در هنگام

ترمز‌گيري براي اپراتور مي‌باشد. اين مانومتر داراي دور رنج‌بندي سياه و قرمز رنگ كه داراي دو

عقربه به همين رنگها نيز مي‌باشد

نمايشگر فشار هوا

قرمز : فشار هواي لولة اصلي

مشكي : فشار هواي سيلندر ترمز واگن محلي

دستگيره ترمزي

دستگيره ترمزي يكي از اجزاء سيستم كنترل ترمز در كابين اپراتور مي‌باشد.تجهيزات كنترل ترمز

توسط اپراتور به دو نوع است، يك نوع براي كابين اپراتور در واگن MC  و TC و ديگري براي پانل

ايستاده د ر واگن MS ، اپراتور براي تنظيم سرعت قطار و كنترل بر حالت ترمز‌گيري، دستگيره

ترمزي در گامهاي مختلف قرار مي‌دهد.

شاسي شروع سربالايي : Hill start

در شرايط ويژه مثلاً وقتي قطار در سربالایی يا شيب زياد پارك شود، مدار شروع سربالايي

Hill start circuit براي محافظت قطار از سُرخوردن قبل از حركت تعبيه شده است .

سوئيچ ریست : Reset

سوئيچ RESET فقط در مورد خطاهاي اضافه بار مدار اصلي و بي‌برقي مدار اصلي كاربرد دارد،

براي غلبه بر اين خطاها از سوئيچ RESET استفاده می شود .

بوش باتن ترمز اضطراري :  Emergency break

راهبران از اين بوش‌ باتن در مواقع اضطراري جهت نگه داشتن سريع قطار استفاده مي‌كنند .

صفحه كليد عملكرد دربها :

اين صفحه كليد از سه قسمت “Door selecting” كليد سلكتوري انتخاب عملكرد دربها و

كليدهاي فشاري open و  close دربهاي سمت راست و دربها سمت چپ تشكيل گرديده است،

اپراتور با توجه به استفاده از درهاي ‘‘يا تست’’ كليد انتخاب عملكرد دربها را در موقعيت R يا L يا

L/R قرار مي‌دهد و يا براي اينكه دربها قابليت بازشدن را نداشته باشنددر وضعيت صفر قرارمي‌دهد.

 

 

 

مارش تعيين جهت حركت قطار “BW/FW

اپراتور با قراردادن مارش در هر يك از حالات FW يا BW مي‌توان قطار را به سمت جلو يا عقب

هدايت كند .

 

 

 

           درام حركت FW/BW

صفحه  TDU “Text Display Unit”

اين كليد نشان‌دهنده يك واسطه نوشتاري بين اپراتور و سيستم ATP  مي باشد

شناخت تجهیزات سیستم ATP  داخل کابین اپراتور :

الف : صفحه MFSD  :

این صفحه نما یشگر پل ارتباطی بین سیستم ATP  و اپراتور است که اطلاعات سیستم  ATP

از قبیل سرعت جاری- سرعت هدف -  مسافت هدف سقف سرعت را در اختیار اپراتور قرار

می دهد . همچنین کلید BREAK  که هم به عنوان نشان دهنده و هم کلید فشاری زرد رنگ

است که در هنگام اعمال ترمز  توسط سیستم ATP روشن گردیده و با کاهش سرعت نسبت به

سقف سرعت شروع به چشمک زدن کرده که اپراتور با فشار دادن آن ترمز اعمال شده توسط

ATP به قطار را آزاد می کند .

ب : صفحه TDU  :

اين كليد نشان‌دهنده يك واسطه نوشتاري بين اپراتور و سيستم ATP  مي باشد . و از آن برای

نشان دادن پیغامها استفاده می شود . کلیدهای سمت چپ این صفحه جهت تنظیم روشنایی و

شفافیت کاربرد دارند . در هنگام در یافت یک پیغام خطا صدای آ لارمی شنیده شده ویک

نشان دهنده بروز خطا Ack  در بالای کلید F1 چشمک خواهد زد تا هنگامی که اپراتور این

کلید را فشار ند هد صفحه دیگر ظاهر نخواهد شد در اصل کلید  Ack یا F1  باید فشرده شود

تا کلیدهای  F3 و F4  قابلیت کار کرد داشته باشند کلید  F2  در این صفحه کاربردی ندارد

کلید F3  صفحه  وضعیت را به نمایش می گذارد این صفحه  فعال یا غیر فعال بودن سیستم

ATP    و عملکرد دربها را به نمایش می گذارد. کلید  F4  خطاهای مربوط به سیستم ATP  

را به نمایش می گذارد در کل در صفحه  TDU  چهار  صفحه خطا وجود دارد . کلید  F5  :

مربوط به ورود اطلاعا ت است که شامل شماره قطار و شماره اپراتور و شماره مقصد می باشد

که توسط کلید های ارقام و جهات وارد شده و توسط کلید  Enter ثبت می گردد .

نمايشگر ماتريسي (DISPLAY)

خطاهاي جزئي در واحد ترمز : Brake unit minor faul

عموماً اين مشكل خيلي جزئي بوده و عواقب جانبي براي ادامه حركت قطار ايجاد نمي‌كند

خطای اصلي سيستم ترمز : Brake unit maijor fault

اين خطا خيلي مهم و جامع و در عين حال فراگير است كه با توجه به وضعيت نمايشگر ماتريسي

داراي دو حالت مي‌باشد .

الف : چنانچه این خطا بعد از مدتی محو شود که قطار می تواند ادامه مسیر دهد

ب : چنانچه این خطا به طور دائم روشن بماند که اپراتور باید به صورت دستی ترمز را آزاد کند .

اضافه بار و يا اتصال به زمين مدار اصلي : Over load/Groanding of main circuit

اين خطا در دو حالت حين حركت (اعمال تراكشن‏‏)و در زمان اعمال ترمز سرويس رخ مي‌دهد.

روشن شدن نشان‌دهنده‌ خطا بر روي صفحه نمايشگر بدين مفهوم بوده، كه جريان مدار اصلي قطار

زياد بوده و يا اتصال به زمين صورت گرفته است .

بي‌برقي مدار اصلي Main circuit nopower

معمولاً اين خطا با اضافه‌بار (over load)  همراه بوده و زمانيكه فقط اين خطا مشاهده شود بدين

مفهوم است كه مدار تراكشن مربوطه قطع است .

قطع برق موتور ژنراتور : AC under voltage

خطاي AC مربوطه به مدارات 220 V مصرفي در قطار مي‌باشد .

باي‌پس شدن چاپرها : Chapper by pass

هر گاه دسته تراكشن در ناچ 3 قرار گرفته و سرعت قطار بالاتر از 56 km/h باشد ، چاپرها بصورت

خودكار باي‌پس مي‌شوند .

ترمز پاركينگ : Parking brake

زمانی که ترمز پارک درگیر باشد این نشانگر روشن است .

ايزوله كردن تراكشن موتور :  Local traction cut off

زماني كه تراكشن موتور يكي از واگنها دچار نقص گرديده و داراي خطاي - grounding  يا صدا

و لرزشهاي غيرعادي مي‌باشد، اپراتور با قراردادن كليد SD31 از حالت صفر به يك ، تراكشن واگن

مربوطه را به حالت ايزوله در مي‌آورد .

درب بسته نشده : Door not well closed

در زمان بازكردن دربها توسط اپراتور، ابتدا اين نشان‌دهنده برروي صفحه نمايشگر روشن مي‌شود .

تمام دربها باز هستند : all door opened

زمانيكه تمام دربهاي قطار باز باشند اين نشان‌دهنده نيز بر روی صفحه نمایشگر روشن مي‌گردد .

آزاد نبودن ترمز :  no release

هنگامي كه قطار در حالت ترمز بوده – يكي از گامهاي 1 تا 15 دسته ترمزي و يا ترمز اضطراري –

 و يا فشار سيلندر ترمز بيش از 4 bar باشد، اين نشانگر روشن خواهد شد و تا زمانيكه اين نشانگر

خاموش نگردد، قطار فاقد نيروي كشش خواهد بود.

فشار پائين low pressure :

اين نشانگر در هنگامي كه فشار لوله اصلي هوا به زير 5/5 bar برسد روشن مي‌شود .

ترمز اضطراری : emergence break

اين نشانگر در زمان فعال شدن ترمز اضطراري قطار به هر دليل ممكن روشن مي‌گردد تا به اپراتوراطلاع دهد كه ترمز اضطراري قطار فعال مي‌باشد

موتور ژنراتور : “Motor Genrator

دستگاه مزبور يكي از دستگاههاي مهم كمكي است كه جهت مواردي چند در قطار نصب شده است.

ولتاژ “750 V DC” يك دستگاه موتور الكتريكي DC را فعال نموده و موتور مذكور كه به يك

 ژنراتوركوپل‌ شده، ژنراتور مزبور را متحرك ساخته و اين ژنراتوركه يك مولد برق “AC” سنكرون مي‌باشد برق 220 V AC سه فاز 50 HZ را توليد مي‌نمايد.

خطاي افت ولتاژ  :  AC under voltage

درصورت عدم تأمين برق 220v سه فاز كه با روشن شدن چراغ AC under voltage   يك

 واگن _ دو واگن و يا سه واگن درصفحه display و نيز ازطريق فركانس متر و ولتمتر قابل

تشخيص مي باشد .

 

 

 

نمايشگر ولتاژ و فركانس

آشنایی با چاپر و وظایف آن در قطارهای DC :

وظیفه اصلی چاپر تنظیم یک سری مقاومت می باشد که با توجه به ناچ حرکتی این کار را انجام

می دهد . و این کار توسط میکرو کامپیوتر که یکی از اجزای چاپر می باشد انجام می شود .

مقاومتهایی که برای شروع حرکت و همچنین در زمان ترمز دینامیک بکار می روند R0 , R1 ,

R2, R3 می باشند . و با رفتن به ناچ بالاتر مقاومتها توسط چاپر از مدار خارج می شوند . ودر ناچ

سه با خارج شدن مقاومتها چاپر نیز بای پس می شود . که چراغ مربوط به بای پس شدن چاپر هر

واگن بر روی DISPLAY روشن می شود . که معمولا بین سرعت  46 تا  56  کیلومتر اتفاق

 می افتد . و چاپر از اجزای زیر تشکیل شده است .

میکرو کامپیوتر -  خازنهای چاپر – سنسورهای ولتاژ و جریان – ترانسفورماتور  و فن چاپر

میباشد . لازم به ذکر است که تغذیه چاپر توسط ولتاژ  220 v  AC می باشد .

باکس چاپر درشکل زیر نشان داده شده است .

مشكل ترمز پارك در طول مسير حركت :

با توجه به درگيري ترمز پارك براي جلوگيري از مسدود ماندن خط و آسايش حال مسافرين و عدم

حركت با ترمز پارك درگير، كه يكي از دلايل ديريل شدن قطار (بعلت از هم پاشيدگي چرخ و محور

 براثر داغي شديد سر محور) مي باشد، يكي از راهبران قطار(كمك راهبر يا راهبر اصلي) موظف

 است، به كمك دستكش هاي عايق فشار قوي و اهرم هاي عايق فشار قوي كه در هر كابين موجود

مي باشد و با علم به اينكه ريل سوم داراي ولتاژ مرگباري حدود 1000ولت مي باشد، ترمز پارك

درگير شده را آزاد كند.

چگونگي اقدام راهبر براي آزاد سازي ترمز پارك درگير شده:

الف) : كمك راهبر بايد پس از فعال كردن ترمز اضطراري توسط بوش باتون EMB و قفل كردن

درب كابين ، كابين را براي انجام عمليات ترك نمايد.

 

تعداد صفحات:74

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,200 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file19_1760623_8403.zip1.6 MB

دانلود مقاله بررسي لامپ‌هاي پرقدرت مورد استفاده در رادار از نظر پهناي باند، قدرت، بهره ، راندمان

دانلود مقاله بررسي لامپ‌هاي پرقدرت مورد استفاده در رادار از نظر پهناي باند، قدرت، بهره ، راندمان     دانلود مقاله بررسي لامپ‌هاي پرقدرت مورد استفاده در رادار از نظر پهناي باند، قدرت، بهره ، راندمان65ص  فصل اول لامپ‌هاي با ميدان متقاطع  (Cross - Field)  مايكروويوي (M-Type) مقدمه در لامپ‌هاي با ميدان متقاطع (Cross Fielde) ميدان مغناطيسي dc و ميدان الكتريكي dc بر يكديگر عمودند. در همه لامپ‌هاي CF ميدان مغناطيسي dc نقش مستقيمي در فرآيند اندر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,600 تومان

دانلود مقاله مرکز تحقیقات مخابرات ایران

دانلود مقاله مرکز تحقیقات مخابرات ایران           دانلود مقاله مرکز تحقیقات مخابرات ایران  فصل اول 1- معرفی مرکز تحقیقات مخابرات ایران: مرکز تحقیقات مخابرات ایران به عنوان قدیمی ترین مرکز پژوهش در حوزه­ی فناوری اطلاعات (ICT) ، با بیش از 37 سال سابقه تجربه علمی در امر تحقیق و مشاور ما در وزارت متبوع، اصلی ترین پایگاه تحقیقات در زمینه­ی ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور است. این مجموعه هم ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,600 تومان

دانلود مقاله مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل

دانلود مقاله مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل     دانلود مقاله مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل 70 ص + 60 اسلاید  فصل اول  مشخصات تشعشعي يک آنتن 1-1) مقدمه انتقال امواج الکترومغناطيسي مي تواند توسط نوعي از ساختارهاي هدايت کننده امواج (مانند يک خط انتقال يا يک موجبر) صورت گيرد و يا مي تواند از طريق آنتنهاي فرستنده و گيرنده بدون هيچ گونه ساختار هدايت کننده واسطه اي انجام پذيرد. عوامل مختلفي در انتخاب بين خطوط ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلودمقاله لیزر

دانلودمقاله لیزر     دانلودمقاله لیزر 220 ص  فيزيك ليزر: قبل از شرح قسمتهاي مختلف يك دستگاه ليزر, لازمست مختصري در مورد فيزيك اتمي و پديده جذب و گسيل یادآوری گردد. در مورد فيزيك ليزر هر اتم بسته به ترتيب و نظم الكترونهاي آن روي مدارات آن, داراي انرژي خاصي است كمترين ميزان انرژي ممكن براي يك اتم در سطح پايه Eo است كه الكترون ها به هسته نزديك هستند. در واقع ميزان اين انرژي وقتي تغيير مي كند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,400 تومان

دانلود مقاله اینورتر

دانلود مقاله اینورتر      دانلود مقاله اینورتر 170 ص  مقدمه: همانطور که می دانیم وظیفه اینوتر تبدیل dc به ac می باشد که این کار هم در فرکانس ثابت و هم در فرکانس متغیر صورت می گیرد . ولتاژ خروجی می تواند در یک فرکانس متغیر یا ثابت دارای دامنه متغیر یا ثابت باشد که ولتاژ خروجی متغیر می تواند با تغییر ولتاژ ورودی dc و ثابت نگهداشتن ضریب تقویت اینوتر بدست آید . از سوی دیگر اگر ولتاژ ورودی dc ثابت و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود مقاله اسيلاتور

دانلود مقاله اسيلاتور     دانلود مقاله اسيلاتور 70ص  مقدمه با توجه به رشد سريع شبكه هاي مخابراتي بي سيم، ارتباط بسيار نزديكي بين الكترونيك و مخابرات ميدان پديد آمده است. در مخابرات ما با سيستم هايي كار مي كنيم كه احتياج به فركانس دقيق دارند تا از خطاهاي جيتر كه منجر به isi مي شوند جلوگيري كنيم، با اين كار هزينه ها بسيار پايين مي آيد و نياز به تكرار كننده هاي ديجيتال كمتر مي شود. بنابراين مهندسا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

بررسي و امكان سنجي در طراحي ترانسفورماتورهاي ولتاژ نوري و مقايسه آن با ترانسهاي معمولي

بررسي و امكان سنجي در طراحي ترانسفورماتورهاي ولتاژ نوري و مقايسه آن با ترانسهاي معمولي      بررسي و امكان سنجي در طراحي ترانسفورماتورهاي ولتاژ نوري و مقايسه آن با ترانسهاي معمولي 130 ص  مقدمه  انرژي الكتريكي به وسيله نيروگاههاي حرارتي كه معمولاً در كنار ذخاير بزرگ ايجاد مي شوند و نيروگاههاي آبي كه در نواحي داراي منابع آبي قابل ملاحظه احداث مي شوند ، توليد مي شود . از اين رو به منظور انتقال آن به نواحي صنعتي كه ممكن است صدها و هزاران كيلومتر دورتر از نير ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,600 تومان

دانلود مقاله برق فیبر نوری

دانلود مقاله برق فیبر نوری     دانلود مقاله برق فیبر نوری 76 ص  پس از اختراع ليزر در سال 1960 ميلادي ، ايده بكارگيري فيبر نوري براي انتقال اطلاعات شكل گرفت . خبرساخت اولين فيبر نوري در سال 1966 همزمان در انگليس و فرانسه با تضعيفي برابر با ؟ اعلام شد كه عملاً در انتقال اطلاعات مخابراتي قابل استفاده نبود تا اينكه در سال 1976 با كوشش فراوان پژوهندگان، تلفات فيبر نوري توليدي شديداً كاهش داده شد و به مقد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,300 تومان

بررسي پارامترهاي طراحي ترانسفورماتورهاي قدرت تكه فاز و ارائه الگوريتم مناسب براي طراحي بهينه آن

بررسي پارامترهاي طراحي ترانسفورماتورهاي قدرت تكه فاز و ارائه الگوريتم مناسب براي طراحي بهينه آن    دانلود مقاله کارشناسی بررسي پارامترهاي طراحي ترانسفورماتورهاي قدرت تكه فاز و ارائه الگوريتم مناسب براي طراحي بهينه آن با استفاده از نرم افزار matlab  مقدمه در ميان مباحث مختلف علوم بحث طراحي يكي از مهمترين موضوعاتي است كه در مورد آن بايد تحقيقات وسيعي انجام شود. در مورد دستگاهها و وسايل الكتريكي نيز موضوع طراحي جايگاه ويژه اي دارد. شايد پركاربردترين وسيله اي كه در اغلب دستگا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,200 تومان