تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله کارشناسی بررسي آبزيان سد 15 خرداد

دانلود مقاله کارشناسی بررسي آبزيان سد 15 خرداد

 

 

 

 

دانلود مقاله کارشناسی بررسي آبزيان سد 15 خرداد55ص

 

مقدمه :

هدف از بررسي و مطالعه آبزيان رودخانه ها نهايتاً باعث شناسايي استعدادها و ساير امكانات آبي استان در رابطه با پروش آبزيان مي باشد.

در اين بررسي علاوه بر مشخصات سد پانزده خرداد – مطالعاتي نيز درباره خصوصيات جغرافيايي و منابع آبي استان قم انجام شده است كه در ذيل به آن اشاره مي شود.

هدف از بررسي و مطالعه آبزيان رودخانه و منابع آبي شناسايي استعدادهاست كه يكي از نكات مهم پروش آبزيان مي باشد و از طرفي رشد روز افزون جمعيّت در كشور موجب گشته تا مسئله كمبود پروتئين اهميت حياتي پيدا كند لذا علاوه بر استفاده از منبع آبي وسيع كشورمان در جنوب و شمال نبايد از منابع غني آبي كه در آبهاي داخلي كشور موجود است غافل ماند و اميد است كه با پژوهش و مطالعات گسترده استعدادهاي بالقوه اين آبها را بصورت بالفعل در آوريم.

به عبارت ديگر شناسايي ماهيان جهت پي بردن به زيست شناسي آنها و مطالعه بوم سازگانهاي آبي اولين قدم محسوب مي گردد كه بر پايه اينگونه اطلاعات و جمع بندي و پردازش آنها مي توان روشهاي صيد, بهره برداري از نظر زماني و مكاني و ارزيابي ذخاير و ترميم ذخاير را تعيين كرده و در اختيار بخشهاي اجرائي قرار داد.

فصل اول

محيط شناسي

1-1 زمين شناسي :

به طور كلي دوران سوم قسمت مهمي از نواحي اطراف قم به واسطه درياي مديترانه مركزي پوشيده بوده و رسوبات و ته نشينهاي درياي مزبور اكنون در اطراف كوههاي شاه جمال – نرداغي – دوبرادران – خضر – كيكويه – و ساير كوههاي شهرستان قم ديده مي شود.

آثار درياي مزبور در نقاط نامبرده همان رسوبات ماكاكر ( آهك ) و بعضي اوقات سنگهاي گچي و سنگهاي نمكي مي باشند كه متعلق به دوره ميوسن از دوران سوم است كه در تمام تشكيلات ميوسن مارنهاي خاكستري و طبقات گچ و كنگلومرا شناخته شده است در روي طبقه گفته شده و در زير تشكيلات ميوسن سنگهاي سبز و آهكهاي ماسه دار ديده مي شود كه محتوي فسيل خارپوستاني از فاميل كليپتاستريد و به خصوص جنس اسكوتلاسوبر و توندرا مي باشد.

در روي طبقه نامبرده رسوبات مارني و آهكي وجود دارد كه به طور وفور داراي فسيل روزنه داراني از فاميل اربيتوئد مي باشد مخصوصاً جنس معروف لپيد و سيكلينا در نزديكي شاه جمال در 500 متري خط آهن و همچنين در دامنه شمالي كره نرداتي فراوان است درروي تمام تشكيلات فوق الذكر مانهاي سبز رنگ ديگري قرار گرفته است كه داراي دو كفه ايها فراوان است و از آن جمله مي توان جنس معروف پكتن را نامبرد خصوصاً گونه فراوان آيكتن تيژي ( آيكتن تيژي از بي سران نرم تنان دوران سوم است كه دو صدف قرنيه راست و چپ و دوزايده پهن در دو طرف لولا داشته است از فسيل مذكور در كوههاي شهرستان قم فراوان ديده مي شود) در تمام مارنهاي سبز رنگ وجود دارد.

  • موقعيت و وسعت

استان قم تقريباً در مركز ايران قرار دارد مساحت آن 14631 كيلومتر مربع مي باشد

اين استان از شمال به استان تهران, از مشرق به استان سمنان, از جنوب به استان اصفهان و از غرب به استان مركزي محدود است اين استان در غرب درياچه نمك (مسيله ) و دشت كوير واقع شده است.

2-1-1 ناهمواريها ( پستي و بلندي )

ناهمواريهاي استان را به سه نوع مي توان تقسيم كرد :

  • كوهستاني

  • پايكوهي

  • دشت ها

  • نواحي كوهستاني :

نواحي بالاتر از ارتفاع 1500 متر را شامل شده و عمدتاً در جنوب غرب آن قرار گرفته اند كوههاي استان جزئي از رشته كوه مركزي ايران مي باشد نقش نواحي كوهستاني به صورت تأثير بر روي آب وهوا و منابع آب آن است به طوريكه يك اختلاف محسوس از نظر دماي فصلي و سالانه در بين ارتفاعات و نواحي دشتي ديده مي شود از سوي ديگر به دليل بارش بيشتر در نواحي كوهستاني قلل مرتفع آن به صورت يك كانون آبگير فصلي منشأ جريان رودهاي فصلي هستند به طوريكه مراكز جمعيتي واقع در پايكوهها از آن به عنوان منابع آب قابل اطمينان استفاده مي كنند به خصوص اينكه به دليل نفوذ پذيري زيادسنگها در اين ارتفاعات چشم هاي متعدد نيز به وجود آمده اند.

از كوههاي مهّم ناحيه كوهستاني مي توان از كوه وليجا, كوه لادها, كوه تخت سر  حوض در 47 كيلومتري جنوب قم در بخش قهستان ( كهك ) – كوه گلستاني در مغرب قم در نزديكي طغرور – كوه خر كشته در جنوب غربي قم – كوه آقا نظر در جنوب غربي قم وهمچنين كوه تيره – كوه كرمجگان – كوه و شنو – كوه فردو كه در اطراف قم در بخش قهستان بوده و داراي ارتفاع چنداني نمي باشند

و كوههايي كه در اطراف رودخانه قم قرار گرفته اند عبارتند از :

سفيد كوه يا منظريه در 30 كيلومتري قم – سياه كوه در 30 كيلومتري قم – گل تپه در 32 كيلومتري قم – محمود آباد در 40 كيلومتري قم – كوه نمك در 20 كيلومتري قم و كوه شاهجرد در 32 كيلومتري قم

كوه يزدان هم كه در 11 كيلومتري غربي قم است از جمله كوههايي است كه در حوضه مركزي قرار گرفته و داراي چشمه سارهاي كوچك است ارتفاع آن 1533 متر و داراي موقعيت مذهبي و آثار ديني زرتشت است

كوه كلاه قا ضي – كوه خضر و كوه دو برادران نيز از اين سري كوههاست

  • نواحي پايكوهي

اين نواحي نيز بيشتر در جنوب شرقي استان قم و در پاي ارتفاعات ذكر شده قرار دارند و از رسوبات ريز و درشت تشكيل شده و به شكل مخروطه افكنه هاي كوچك و بزرگ مي باشند بدليل نفوذپذيري زياد اين رسوبات سفره هاي زير زميني آب در اين نقاط غني بوده و به صورت چاه و قنات مورد بهره برداري قرار مي گيرد و لذا اين نواحي محل پيدايش و توسعه روستاهاي متعدد شده است.

  • نواحي دشتي :

سرزمينهاي هموار وسيعي در مركز وشمال استان قم به صورت دشت ديده مي شوند كه ارتفاع آنها از 1500 متر كمتر است. دشتهاي استان باشيب ملايم از اطراف به سمت درياچه هاي حوض سلطان و درياچه نمك قم كشيده شده اند كه عمدتاً از رسوبات آبرفتي با دانه بندي مختلف تشكيل شده اند و لذا به دليل نفوذپذيري زياد داراي سفره هاي زيرزميني غني مي باشند اما به دليل آنكه سازندهاي زير رسوبات آبرفتي عمدتاً از گچ و نمك مي باشند ميزان املاح و شوري اين آبها زياد است. هر قدر از نواحي كوهستاني غرب و جنوب استان به سمت درياچه نمك حركت كنيم كيفيت خاك و آب دشتها كاهش مي يابد به طوريكه بيشتر مراكز جمعيتي استان مثل شهر قم, كهك, جعفر آبادو روستاهاي اطراف آنها در روي قسمتهاي ابتدايي دشتهاي استان قرار دارند ولي به سمت مركز و شرق استان به صورت سرزمين هاي بياباني در مي آيند و مراكز جمعيتي روي آنها كم و در بعضي نقاط اصلاً وجود ندارند پايين ترين نقطه استان در حاشيه درياچه نمك قم (مسيله ) حدود 700 متر و بلندترين نقطه آن كوه وليجا تقريباً با ارتفاع 3330 متر مي باشد.

  • شرايط آب وهوايي

آب و هواي استان قم شامل آب وهواي كوهستاني – نيمه بياباني – گرم و خشك بياباني مي باشد.

آب و هواي كوهستاني در نواحي غربي و جنوبي استان در ارتفاعات بالاتر از 1500 متر ديده مي شود كه خود به دو نوع معتدل و سرد كوهستاني تقسيم مي شود كه سرد كوهستاني بر قله هاي بيش از 3000 متر استان منطبق است.

آب و هواي نيمه بياباني بر نواحي كوهپايه اي و دشتهاي استان از جمله دشت قم منطبق است كه داراي تابستاني گرم وخشك و زمستاني سرد مي باشد

و آب هواي گرم خشك بياباني كه در شرق استان و در سواحل درياچه نمك قم وجود دارد و داراي تابستانهاي بسيار گرم وخشك و زمستانهاي سرد و خشك مي باشد و كمي بارش و شدت تبخير و دماي شديد تابستانه از ويژگيهاي برجسته آن است. در رابطه با تعداد روزهاي يخبندان در طول سال نيز در نقاط مختلف استان تفاوت وجود دارد به طوريكه در ايستگاه قم 40 روز و در عباس آباد قم 82 روز يخبندان در طول سال گزارش شده است سرذترين مركز جمعيّتي استان روستاهاي خاوه است كه با محاسبات آماري مي توان مشخص كرد كه دماي هوا در فصل زمستان به 13 درجه سانتيگراد زير صفر تنزل مي يابد. بيشترين تبخير در نواحي شرقي و شمالي استان و حداقل آن در نواحي جنوبي است و مي توان گفت هر قدر از غرب و جنوب به طرف شرق و شمال استان حركت كنيم بر مقدار دماي هوا افزوده و از مقدار بارش سالانه تعداد روزهاي ابري و تعداد روزهاي يخبندان كاسته مي شود.

1-2-1 ميزان بارش در استان

بارندگي در سطح استان به طور يكنواخت صورت نمي گيرد بلكه بيشترين بارش سالانه در فصل بهار و زمستان فرو مي ريزد كه بر روي هم حدود 74 % از بارندگي استان را تشكيل مي دهند.

به طور كلي هر چقدر از غرب به شرق و از جنوب به شمال استان حركت كنيم از مقدار بارش كاسته مي شود از سوي ديگر به طرف ارتفاعات استان علاوه بر مقدار بارش نوع آن نيز تغيير مي كند و بيشترين بارش به صورت برف است.

كم باران ترين فصل سال تابستان است بنابراين حدود نيمي از بارش سالانه استان قم در فصل زمستان مي بارد.

3-1 جمعيّت و تراكم نسبي :

استان قم از استانهاي كم تراكم بوده و حدود % 90 از جمعيّت ساكن در استان, شهرنشين مي باشد افزايش جمعيّت شهرنشين در سالهاي اخير بسيار زياد بوده و تركيب سني در استان قم جوان است و بيش از 45 درصد جمعيّت استان كمتر از 15 سال سن دارند, رشد جمعيّت شهر قم به عنوان مركز استان در سالهاي اخير بسيار زياد بوده است كه علّت اين رشد به افزايش زاد و ولد و مهاجرت باز مي گردد

بررسي مهاجرتهاي استاني نيز به شهر قم نشان مي دهد كه اولاً مهاجرت از استانهاي نزديك به شهر قم بالا مي باشد و ثانياً مهاجرت از استانهايي كه داراي جمعيّت روستايي بالا مي باشند بسيار زياد است

مهاجرتهاي خارج از كشور به شهر قم نيز به دليل مهاجرت افغانيها و معاودين عراقي و گسترش مراكز علوم ديني مي باشد.

به طور كلي رشد جمعيّت شهر قم در سالهاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بسيار چشمگيرتر بوده كه اين مسئله به عواملي چون موقعيت مذهبي _ سياسي شهر قم _ گسترش مراكز تحصيلات علوم ديني _ نزديكي به پايتخت و افزايش زاد و ولد در سالهاي اخير باز مي گردد

فصل دوم

منابع آبي استان

  • رودهاي استان

اين رودها از غرب به شرق و از جنوب به شمال ج يان دارند و رودهاي مهم شامل قره چاي و قمرود فرعي بيرقال, بيدهند, قره سو و طغرور هستند.

به جز برخي از رودهاي فرعي استان مانند بيرقان و بيدهند كه در نواحي كوهستاني و كوهپايه اي جريان داشته و حالت دائمي دارند بقيه رودها به صورت فصلي هستند و در ايام گرم سال فاقد آب مي باشند

رودهاي شور و كرج و جاجرود از استان تهران وارد استان قم مي شوند رود قره چاي نيز از غرب وارد استان قم مي شود و بالاخره به درياچه نمك مي ريزند

قمرود از ارتفاعات خوانسار و گلپايگان و اصفهان و ارتفاعات لرستان سر چشمه مي گيرد و از بخش جنوب غرب وارد استان قم مي شود

  • حوزه آبريز رودخانه قمرود و قره چاي

حوزه آبريز اين رودخانه ها در بين ارتفاعات البرز مياني و زاگرس قرار گرفته و مساحت آن برابر 61413 كيلومتر مربع مي باشد كه حدود 33657 كيلومترمربع آن را مناطق كوهستاني و 27806 كيلومتر مربع بقيه را دشتها كوهپايه ها تشكيل مي دهد.

دشتها با مساحتهاي متفاوت در تمام بخش هاي حوزه آبريز قرار گرفته اند كه بزرگترين آنها را دشتهاي كاشان, قهاوند, كبو, درآهنگ, ساوه, دليجان و قم تشكيل مي دهند.

 

تعداد صفحات:55

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,700 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file5_1756907_4496.zip250.9k

دانلود مقاله کارشناسی ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست

دانلود مقاله کارشناسی ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست     دانلود مقاله کارشناسی ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست 84 ص  فصل اول نقش صنایع در رویکردهای زیست محیطی 1-1-  تاريخچه فعاليت هاي صنعتي در ايران: سرزمين ايران بدليل موقعيت جغرافيايي زيستي و وجود سرزمين هاي حاصلخيز، يكي از قديمي ترين و قدرتمندترين تمدن هاي بشري بوده است. اگر تعريف جامع صنعت به صورت صورت ذيل مد نظر قرار گيرد: «صنعت به كليه فعاليت هايي اطلا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,600 تومان