تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله بررسی نقش معدن سنگ آهن چغارت در توسعه اقتصادي شهر بافق

دانلود مقاله بررسی نقش معدن سنگ آهن چغارت در توسعه اقتصادي شهر بافق

 

 

 

 

 

دانلود مقاله بررسی نقش معدن سنگ آهن چغارت در توسعه اقتصادي شهر بافق73ص

 

چكيده

دراين تحقيق نقش معدن سنگ آهن چغارت در توسعه اقتصادي شهر بافق مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است روش پژوهش به صورت توصيفي تحليلي است كه شاخص هاي اقتصادي همچون اشتغال، درآمد، توليد و مهاجرت مورد ارزيابي قرار گرفته است نتايج و يافته ها حاكي از اين است كه معدن چغارت در كاهش بيكاري و مهاجرت، افزايش فرصتهاي شغلي، افزايش سطح توليدات، توسعه شبكه حمل و نقل و گسترش صنايع جانبي نقش به سزايي داشته است. در حقيقت هزينه شدن درآمد كاركنان در شهر بافق، گسترش حمل و نقل به خاطر ارسال سنگ آهن، كاهش بيكاري همگي عواملي هستند كه راه دشوار توسعه اقتصادي را در شهر بافق هموار كرده اند.

كليد واژگان :

اقتصاد ، توسعه اقتصادي، معدن و صنعت، توسعه پايدار، برنامه ريزي

مقدمه

سرزمين اسلامي ايران از نظر خاير معدني به خصوص سنگ آهن كشوري است غني و در ميان ساير كشورهاي دنيا جاي خاصي را به خود اختصاص داده است در ايران بيش از چندين توده معدني آهن شناخته شده كه فقط برخي از اين كانسارها مطالعه شده است و به طور كلي نواحي آهن دار دارد ايران به مناسبت نزديكي كانسارهاي آهن نسبت به هم و چند منطقه تقسيم كرده اند كه ذيلاً فقط به برخي كانسارها اشاره مي شود:

1- منطقه اراك – ملاير            2- منطقه بافق –يزد      3- منطقه اصفهان –كاشان       

4-منطقه خراسان          5- منطقه تهران، قم، قزوين       6- منطقه خليج فارس

معدن سنگ آهن چغارت بافق در فاصله ي 133 كيلومتري جنوب شرقي يزد و 13 كيلومتري شمال شرقي شهرستان بافق واقع شده است.

به دليل پتانسيل هاي معدني و عظيم منطقه در تيرماه 1341 به دنبال بررسي هاي مقدماتي توسط مهندسين ايراني و خارجي عمليات اكتشاف به صورت سيستماتيك انجام گرفت عمليات اكتشافي تكميلي در سال 1345 با ذخيره اي معادل 216ميليون به پايان رسيده است و گواهينامه اكتشاف آن صادر شده است.

در اين پژوهش سعي شده است تأثير معدن چغارت را در توسعه شهر بافق مورد ارزيابي قرار بگيرد

فصل اول

طرح تحقيق

بيان موضوع و تشريح آن

شهر بافق يك از غني ترين بخش هاي معدني كشور محسوب مي شود مواد معدني متنوعي به صورت هاي توده اي، رگه اي و رسوبي در اين منطقه ذخيره شده است.

معادن آهن و كانسارهاي سرب و روي، گچ و نمك و دهها ماده فلزي و غير فلزي ديگر در اين منطقه شناسايي شده كه امروزه علاوه بر اشتغال جمع كثيري از روستائيان اين منطقه محروم در تقويت اقتصادي كشور و فعال شدن بخش معدن و صنعت نيز نقش تعيين كننده اي دارد.

بدون شك وجود معادن در اين منطقه عاملي مؤثر در افزايش درآمد مردم و كاهش نرخ مهاجرت به خارج و كاهش بيكاري و ايجاد اشتغال بوده است چنين عواملي مطالعه استعدادهاي اين منطقه را در گروه يكي از موضوعات مهم ناحيه اي و حتي كشوري قرار داده است. وجود معدن چغارت در اين منطقه مي تواند عاملي مؤثر در جلوگيري از مشكل اشتغال، افزايش بيكاري، كاهش پتانسيل هاي توليدي و مهاجرتهاي بي­رويه و ناخواسته باشد.

اهميت و ضرورت مطالعه

همانگونه كه قبلاً اشاره شد امروزه مي توانيم نقش معدن، معدن سنگ آهن چغارت را در توسعه چند جانبه شهر بافق مشاهده كنيم.

سرمايه گذاري و بهره برداري از منابع سرشار اين شهر و اطراف آن مي تواند در توسعه و تحول جوامع ساكن در آن، نقش به سزايي داشته باشد و در ازاء ركود كشاورزي تا حدودي خلاء اقتصادي و اشتغال مردم را جبران نمايد و در دامان كوير اقتصادي پويا را شكل دهد.

عليرغم آن شهر بافق از بسياري مواهب طبيعي نظير آب كافي، خاك حاصلخيز، پوشش گياهي و اقليم مساعد بي نصيب مانده است و كشاورزي و دامداري آن نيز نقش مهمي در توسعه پايدار و رونق اقتصادي اين شهر ندارد، با اين وجود شرايط زمين شناسي مناسب آن باعث شكل گيري و تنوع مواد معدني جهت توسعه بخش صنعت و معدن شده است پس برنامه ريزي هاي صحيح راهگشاي مناسبي جهت توسعه اقتصادي هر چه بيشتر اين شهر مي باشد.

پيشينه تحقيق

در زمينه معدن چغارت، تحقيقات زيادي صورت گرفته است ولي شايد كمتر تحقيقاتي به بررسي تأثير معدن سنگ آهن چغارت بر روي زندگي ساكنان شهر بافق پرداخته باشد. وزارت معادن و فلزات تحقيقاتي را در رابطه با معادن هراز چند گاهي منتشر مي كند نظير:

- طرح توسعه مجتمع معدني سنگ آهن چغارت

- ميزان ذخاير و مشخصات محصولات

- عملكرد مالي- فيزيكي

- تنگناها و مشكلات

- برنامه زماني و جداول اعتبارات مورد نياز پروژه هاي اصلي جهت راه اندازي

- وضعيت زمين شناسي و معدني منطقه

كارهايي كه شركت ملي فولاد در ايران در اين زمنيه انجام داده است راهناي خوبي براي بررسي ميزان توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مي باشد.

طرح مسئله

قطعاً پژوهش در اين زمينه سؤالاتي از اين قبيل را در ذهن تداعي مي كند:

  • آيا معدن چغارت در اشتغال مردم شهر بافق تأثيري داشته است؟

  • آيا معدن چغارت باعث افزايش سطح درآمد مردم شهر بافق شده است؟

  • آيا معدن چغارت در كاهش مهاجرت مردم شهر بافق مؤثر بوده است؟

  • آيا معدن چغارت در گسترش شبكه حمل و نقل شهري شهرستان مؤثر بوده است؟

فرضيه ها 

چنين به نظر مي رسد كه معدن سنگ آهن چغارت از شروع فعاليت تاكنون در افزايش درآمد ميزان اشتغال سطح توليدات و كاهش مهاجرت نقش مهمي داشته است پس فرضيات اين تحقيق به صورت زير مي باشد:

1- به نظر مي رسد معدن سنگ آهن چغارت در اشتغالزايي شهر بافق مؤثر بوده است.

2- به نظر مي رسد معدن سنگ آهن چغارت در افزايش سطح درآمد مردم مؤثر بوده است.

3- به نظر مي رسد معدن سنگ آهن چغارت دركاهش مهاجرت مردم شهر بافق مؤثر بوده است.

4- به نظر مي رسد معدن سنگ آهن چغارت درگسترش شبكه حمل و نقل شهري شهرستان  مؤثر بوده است.

اهداف تحقيق

بررسي نقش معدن سنگ آهن چغارت در توسعة اقتصادي شهر بافق مي تواند راهنماي خوبي در جهت آگاهي از وضعيت اشتغال، ميزان مهاجرت، درآمد و كلاً سطح زندگي مردم شهر بافق باشد.

چه بسا راه اندازي معادن و صنايع در مكاني باعث توسعه همه جانبه آن مكان شده است ولي غفلت از اين موضوع و عدم برنامه ريزي هاي صحيح براي آينده وضعيت را حاد كرده است.

ناديده گرفتن نقش صنايع و معادن در توسعه و عمران مناطق و عدم برنامه ريزي براي آينده مي تواند آثار سوئي را به جا بگذارد.

1- بررسي تأثير معدن سنگ آهن چغارت در ميزان درآمد مردم شهر بافق

2- بررسي تأثير معدن سنگ آهن چغارت در ميزان اشتغالزايي شهر بافق

3- بررسي نقش معدن سنگ آهن چغارت در كاهش مهاجرت مردم

محدوديت ها و امكانات تحقيق

تحقيق و پژوهش همواره با مسائل و محدوديتهاي فراواني دست به گريبان است تحقيق حاضر با مشكلات و محدوديت هاي عديده اي روبرو بوده است كه در بسياري موارد موجب هدر رفتن منابع و زمان شده است.

اهم اين مشكلات عبارتند از:

1- عدم دسترسي كافي به آمارهاي دقيق و جديد

2- نبود منافع كافي در مورد شهر بافق به طور اخص

متدولوژي تحقيق

نوع تحقيق:  نوع تحقيق كاربردي است

روش تحقيق: در اين تحقيق از روش توصيفي، تحليلي استفاده است. فصول اين پژوهش با استفاده از روشهاي ميداني و كتابخانه اي تكميل گرديده است جامعه آماري ما مردم شهر بافق مي باشند و حجم نمونه 30 نفر است.

ابرازگردآوري اطلاعات اين پژوهش با استفاده از پرسشنامه و آرشيو بخش مطالعات معدن تكميل گرديده است دراين تحقيق از سيستم كامپيوتري Exel نيز استفاده شده است.

فصل دوم

بررسي شرايط جغرافيايي شهرستان

الف: شرايط طبيعي

1-1: موقعيت جغرافيايي ( حدود و وسعت) و عوارض مهم طبيعي

شهرستان بافق با وسعت 15298 كيلومتر با مختصات جغرافيايي  تا  طول شرقي و  تا  عرض شمالي واقع گرديده است و از لحاظ وسعت دومين شهرستان استان بعد از شهرستان يزد است.

اين شهرستان در ارتفاع 995 متري از سطح دريا قرار گرفته و داراي رشته كوههاي موازي با جهت شمال غربي، جنوب شرقي است كه بن لخت با ارتفاع 3002 متر از سطح دريا در بخش بهاباد و كوه باجگان، ارتفاع 2879 متر از سطح دريا در بخش مركزي مرتفع ترين آنها مي باشد.

شهرستان بافق از سمت شمال شرقي به شهرستان طبس از توابع استان خراسان و از سمت شمال غرب به شهرستان ابركوه و از سمت غرب به شهرستان يزد و از سمت جنوب غربي به شهرستان مهريز و از سمت جنوب شرقي به شهرستان رفسنجان از توابع كرمان و از شرق به شهرستان زرند از استان كرمان محدود مي گردد.

2-1 : شناخت اقليم بافق

ايران را مي توان از نظر شرايط اقليمي به پنج منطقه تقسيم نمود.

1- منطقه سواحل درياي خزر

2- مناطق ساحلي جنوب

3- مناطق كوهستاني در حوزه كوههاي البرز

4- مناطق كويري ( كوير لوت- مركزي)

5- مناطق حاشيه كوير

مناطق حاشيه با كوير كه شامل دامنه هاي جبال البرز و زاگرس كه مناطق كويري را احاطه نمود ويژگي اقليمي اين مناطق كمي باران ( بين100 تا 200 ميليمتر) در سال- درجه حرارت بالا در روزهاي فصول گرما با اختلاف زياد بين شب و روز و قلت پوشش گياهي است. هر قدر از دامنه كوه به سوي درون حوزه آبريز در منطقه نزديكتر مي شويم، ميزان بارندگي و پوشش گياهي كمتر است. اكثر آبادي ها در اين مناطق از آبهاي زيرزمين و قنوات استفاده مي نمايند. آبادي اين مناطق به صورت متمركز با بافت فشرده هستند بادهاي كويري توأم با گرد و غبار از طرف كوير- درجه حرارت بالا و تابشي شديد در تابستان ها را مي توان عوامل مزاحم زيست محيطي در اين منطقه تلقي نمود.

 

تعداد صفحات:73

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,300 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file12_1756624_2985.zip85.3k

دانلود مقاله آزمایشات مشخصات فیزیکی خاک

دانلود مقاله آزمایشات مشخصات فیزیکی خاک     دانلود مقاله آزمایشات مشخصات فیزیکی خاک27ص  مقدمه در رشته مكانيك خاك و مهندسي پي يا ( ژئوتكنيك ) ، تعيين مشخصات خاك تعريفي از چگونگي رفتار و ويژگيهاي خاك از اهميت زيادي برخوردار است . در كارهاي عمومي كه غالباً با خاك سروكار داشته و مجبور به تصرف در وضعيت موجود آن هستيم ، لازم است توانايي خاك براي تحمل بارهاي وارده از سوي ما و نيز قابليت آن به عنوان يك مصالح در روبرو ش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود مقاله معدن سرب نخلک

دانلود مقاله معدن سرب نخلک       دانلود مقاله معدن سرب نخلک64ص  چکیده معدن سرب نخلک یکی از قدیمی ترین معادن ایران می باشد . تجهیزاتی که در معدن مورد استفاده قرار می گیرند همگی از نوع ابتدایی بوده و کار با آنها بسیار مشکل می باشد . معدن سرب نخلک از دو قست عمده زیرزمینی و کارخانه تغلیظ تشکیل شده است . در معدن زیرزمینی طی چند سال اخیر ، اخراج رگه های با صرفه مد نظر بوده و راه اندازی و احداث طبقات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,600 تومان

دانلود مقاله زمين لرزه هاي سختي كه موجب ايجاد پيچش در ساختمان ها مي شوند

دانلود مقاله زمين لرزه هاي سختي كه موجب ايجاد پيچش در ساختمان ها مي شوند       دانلود مقاله زمين لرزه هاي سختي كه موجب ايجاد پيچش در ساختمان ها مي شوند44ص  خلاصه طي 20 سال اخير، قوياً به واكنش ساختمان ها در مقابل پيچش هاي سختي كه در اثر حركات ناشي از زلزله  به وجود مي آيند، رسيدگي شده است، اما اكثر تحقيقات انجام شده، تنها به مدل هاي ساده اي هم چون مدل تيرهاي برشي و ساختارهاي يك طبقه محدود شده اند. در اين مقاله، با استفاده از يك سري از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,700 تومان

دانلود مقاله سنگتراشي

دانلود مقاله سنگتراشي     دانلود مقاله سنگتراشي44ص  سنگتراشي‌ در ايران قرنها قبل از ميلاد مسيح، با تهيه لوازمي‌ جهت شکار حيوانات و وسايل‌‌اوليه زندگي‌ آغاز شده و بتدريج‌ به‌ اوج‌ رونق‌ و شکوفائي‌ خود رسيده است‌.‌ باز يافته هاي باستاني‌ از جمله اشيائي‌ که‌ از حفاريهاي تپه يحيي واقع‌ در کرمان بدست‌ آمده ‌موي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,100 تومان

دانلود مقاله تعریف خاک و عوامل فرسایش خاکها

دانلود مقاله تعریف خاک و عوامل فرسایش خاکها     دانلود مقاله تعریف خاک و عوامل فرسایش خاکها29ص  دید کلی خاک‌ها مخلوطی از مواد معدنی و آلی می‌باشند که از تجزیه و تخریب سنگ‌ها در نتیجه هوازدگی بوجود می‌آیند که البته نوع و ترکیب خاک‌ها در مناطق مختلف بر حسب شرایط ناحیه فرق می‌کند. مقدار آبی که خاک‌ها می‌توانند بخود جذب کنند. از نظر کشاورزی و همچنین در کارخانه‌ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,300 تومان

دانلود مقاله رزين هاي تعويض يوني

دانلود مقاله رزين هاي تعويض يوني     دانلود مقاله رزين هاي تعويض يوني  تاريخچه رزين هاي تعويض يوني رزين هاي تعويض يوني ذرات جامدي هستند كه مي توانند يون هاي نامطلوب در محلول را با همان مقدار اكي والان از يون مطلوب با بار الكتريكي مشابه جايگزين كنند. در سال 1850 يك خاك شناس انگليسي متوجه شد كه محلول سولفات آمونيمي كه به عنوان كود شيميايي بكار مي رود، در اثر عبور از لايه هاي ستوني از خاك، آمونيم خود را از د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,400 تومان

دانلود مقاله معدن دولوميت شهرضا

دانلود مقاله معدن دولوميت شهرضا         دانلود مقاله معدن دولوميت شهرضا  فصل اول شناخت دولوميت     در كتابهاي علمي هر جا كه صحبت از سنگ آهك مي شود دولوميت نيز در كنار آن مي باشد كه اين دو ارتباط تنگاتنگي با يكديگر دارند. بطور كلي واژه سنگ آهك فقط در مورد آن دسته از سنگهايي به كار مي رود كه ذرات كربناته آن نسبت به اجزاي تشكيل دهنده غير كربناته بيشتر باشد (ذرات كربناته آنها بيشت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان