تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله معماری طراحی کتابخانه عمومی

دانلود مقاله معماری طراحی کتابخانه عمومی

 

 

 

 

 

دانلود مقاله معماری طراحی کتابخانه عمومی 

 

بیان ضرورت های طراحی

کتابخانه گردآورنده تلاش های فرهنگی، هنری، علمی و فنی بشر و قلب نظام اطلاع رسانی یک جامعه است. و با توجه به جایگاه محوری ارتباطات و اطلاع رسانی در تمدن کنونی کتابخانه نهادی است که در عین حفظ میراث دیروز نقشی فعال در شکل دادن به امروز و تغییر جامعه به سوی فردای متعالی دارد. و به این اعتبار کمتر نهادی را می توان یافت که چنین پیوند اساسی با وضع حال و سرنوشت آینده نسبتاً دور یک ملت داشته باشد.

شهر مشهد به عنوان یکی از کلان شهرهای کشور، در مقاطع مختلف تاریخی علاوه بر مؤثر بودن در سرنوشت کشور، به عنوان کانون علم و ادب زادگاه اندیشمندان بسیاری بوده است. 

ولی با این وجود به دلیل کمبود مراکز فرهنگی اجتماعی، این استان همواره از فقر فرهنگی اجتماعی زیادی رنج می برد.

تا جائی که برای انجام یک مطالعه جامع و مناسب برای یک موضوع، نمی توان حتی یک کتابخانه و یا مرکز فرهنگی مناسب را انتخاب نمود و برای به دست آوردن کوچکترین اطلاعات در هر زمینه ای، نیاز به صرف وقت و هزینه زیادی است که از عهده اغلب
دانش پژوهان و دانشجویان خارج است.

از سوی دیگر دور افتاده بودن شهر نسبت به مراکز علمی و فرهنگی کشور، کار سفر کردن به این شهرها را مشکل کرده است و باید زمان و هزینه زیادی صرف آن کرد. لذا توجه به ساخت مراکز فرهنگی، آموزشی و اطلاع رسانی در این منطقه، علاوه بر تبدیل شدن آن به کانون علم و فرهنگ در شرق کشور، می تواند زمینه ساز تقویت و پیشرفت سیستم آموزشی گردد.

از جنبه دیگر، وجود مراکز دانشگاهی و تعداد زیاد دانشجویانی که دسترسی به منابع اطلاعاتی جدید و دست اول، یکی از حقوق اولیه آنان است، ضرورت وجودی این مسئله را بارزتر می کند.

از سوی دیگر به منظور صرفه جویی در وقتی که در مسیر رفت و آمد چند کتابخانه اصلی شهر صرف می شود، پیشنهاد می شود کتابخانه هایی در مناطق مختلف شهر ساخته شوند تا علاوه بر رفع نیاز علاقه مندان، مکانی برای ترغیب سایرین به این مهم باشند.

به طور قطع وجود کتابخانه های بزرگ و مجهز با مقیاس کارکردی شهری و حتی فراشهری، با توجه به موقعیت شهر مشهد، برای تأمین نیازهای عملی، فرهنگی و ... اقشار مختلف، الزامی است.

اما با توجه به نیاز جامعه امروز که تقویت فرهنگ مطالعه در میان توده مردم است، شاید بهتر باشد علاوه بر تجهیز هر چه بیشتر کتابخانه تخصصی، در فکر ایجاد کتابخانه هایی با فضایی هماهنگ و آمیخته با فضاهای شهری و زندگی روزمره توده مردم به منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی باشیم.

بیان اهـداف طراحی

در این پژوهش جهت خلق یک پروژه معماری سعی بر این است که با تأمل و تحقیق پیرامون مباحث نظری موضوع امکان نگاهی عمیق تر و صحیح تر را فراهم آوریم سعی بر این است که این جستجو زمینه ساز خلق فضایی با هویت گردد در یک ساختار کلی تلاش خواهد شد جهت:

 1. شناسایی جایگاه و وظایف کتابخانه ها در جامعه ها امروز ما و این میسر نمی شود مگر با شناخنت و مقایسه گذشته، حال و افق های آینده ای فراروی ماست.

 2. شناسایی قابلیت هایی که ابزارهای زمانه امروز در اختیار کتابخانه ها می گذارند.

 3. و در نهایت ضمن شناسایی قابلیت ها، محدودیت ها و خواسته هایی که موضوع پروژه در اختیار معماری می گذارد سعی در خلق فضایی داریم که به بهترین روش به این مطالبات پاسخ دهد.

به نظر می رسد چیزی که به عنوا وجه تمایز در این پروژه مدنظر قرار خواهد گرفت توجه خاص به بحث جایگاه فرهنگ و اصولاً فلسفه وجودی چنین فضاهایی است.

وجود کتابخانه هایی که جایگاه فرهنگی و اجتماعی خود را حفظ کرده اند، در کنار تکنولوژی جدید منطقی به نظر می رسد. در این مجموعه توازنی بین مواد کاغذی منتخب، ارزشمند و پرمخاطب، در کنار منابع الکترونیکی جامع و قابل دسترس، شدیداً مورد نیاز است.

توجه به این مسئله تقریباً تمام تعاریف و روابط را در معماری این پروژه تحت تأثیر قرار خواهد داد و با تمرینی جدید در واقع سعی خواهیم کرد جهت ماندگاری فضا لباس زمانه را بر تن موضوعی بپوشانیم که بی شک جایگاه عظیم و متعالی خویش را در جوامع انسانی حفظ خواهد کرد.

تعریف فرهنگ

ای بی تینور استاد انسان شناسی دانشگاه آکسفورد در سرآغاز کتابش فرهنگ بدوی تعریف زیر را از فرهنگ ارائه می دهد.

«فرهنگ یا تمدن در مفهوم گسترده و قوم نگارانه آن کلیت پیچیده ای است که شناخت اعتقاد، هنر، اخلاقیات، قانون، آداب و رسوم سایر توانمندیها و عادت هایی را که انسان به عنوان عضوی از اجتماع قرار می گیرد شکل می دهد.

بر این اساس فرهنگ را می توان مجموعه به هم پیوسته ای از باورها، آیین ها، قوانین، اشکال گوناگون دانش و هنر و مانند آن تلقی کرد که تک تک افراد به عنوان اعضاء جامعه ای ویژه آن را فرا می گیرند و می توا با روش علمی به بررسی آنها پرداخت. این باورها، و آیین ها ... کلیت پیچیده ای را می سازند که خاص جامعه ای ویژه است و آن را از سایر جوامع متمایز می سازد. شناخت فرهنگ هر جامعه مستلزم توجه به جنبه های پیشین و کنونی است؛
جنبه های پیشین؛ فرهنگ، آداب و رسوم و سنت ها را باز می تاباند و جنبه های کنونی، فرهنگ نو و ویژگی های آن را که در جامعه تبلور می یابد به ما می شناساند.

حوزه بنـدی فضاهای مورد نیاز و مخاطبین هر حوزه

حوزه بنـدی فضاهای مورد نیاز

مخاطبین هر حـوزه

 1. حوزه کتابخوانی کتابخانه بزرگسالان

                            کتابخانه کودکان

ـ افراد علاقه مند به مطالعه، تحقیق و پژوهش (گروه سنی
13 سال به بالا)

ـ گروه سنی 6-4 سال قبل از دبستان و محصل دوره ابتدایی

 1. حوزه اطلاع رسانی

عموم مردم علی الخصوص جوانان و افراد علاقه مند به کسب اطلاعات جدید و به روز

 1. حوزه اداری و دفاتر

مراجعین عام و خاص

 1. حوزه تجاری ـ نمایشگاهی

عموم مردم از هر قشر و طبقه اجتماعی (مخاطب عام)

 1. حوزه خدماتی ـ رفاهی

مخاطب عام و خاص

مبانی طراحی معماری و پـروژه

توجه به هدف اصلی پروژه (مطالعه در بستر اوقات فراغت و بالا بردن رغبت به کتابخوانی)

توجه به رابطه نزدیک فرم و عملکرد

توجه به نوع مخاطب (رده سنتی عام یا خاص)

توجه به مکان یابی سایت

توجه به استانداردهای فضائی و روابط عملکردی خاص

توجه به نیاز اقشار مختلف جامعه با درآمدهای متفاوت و تواناییهای جسمی متفاوت

فصل اول

بخش اول : ارتباط و کتابخانه

تعریف ارتباط

ارسطو فیلسوف بزرگ یونانی شاید  اولین دانشمندی باشد که 2300 سال پیشنخستین بار در زمینه ارتباط سخن گفتن . او در کتاب مطالعه معانی بیان که معمولا آن را مترادف ارتباط می دانند، در تعریف ارتباط

می نویسد:

"ارتباط عبارت است از جستجو برای دست یافتن به کلیه وسایل و امکانات موجود برای ترغیب  و اقناع دیگران"

در فرهنگ و بسترcommunication عمل ارتباط برقرار کردن تعریف شده ودر توضیح فارسی آن معادل هایی  نظیر رساندن ،بخشیدن، انتقال دادن ، آگاه گردن ،مکالمه و مراوده استفاده شده است.در فرهنگ لغت در مورد لغت فوق اضافه شده که عمل برقرار کردن ارتباط می تواند از طریق کلمات، حروف ، پیام ها ، مکاتبه ها و دیگر راهها انجام گیرد.

به دلیل گسترده بودن دانش ارتباطات و از طرفی تغییر نگاه بشر به مقوله ارتباط در زمان های متفاوت ، تعریف مشخس و ثابتی از آن وجود ندارد و در هر رشته ، متناسب با مبانی شناختی مربوط به آن تعریف میشود.

ارتباط و هوشیار سازی اجتماعی

با وجود برداشت های تازه مطالعات ارتباطی، آثار متعلق به دیدگاه  قدیمی این مطالعات که ارتباط را به عنوان وسیله انتقال اطلاعات ، مورد نظر قرار می دهد باقی مانده است. در مجموع گرایش عمومی ارتباط گران و کارگزاران اجتماعی ، متخصصان آموزش ، کارشناسان تبلیغات بازرگانی و سیاست گزاران، همچنین برای ارتباط جهشی و انگیزش فکری استوار است.

در کشورهای جهان سوم این برداشتها از نتایج طبیعی دیدگاه غربی توسعه اجتماعی لست که راه پیشرفت این کشورها را در نوسازی آنها معرفی می کند.

در دو دهه اخیر ، عده زیادی از دانشمندان و متخصصان ارتباطی کشورهای غربی و جهان سوم به باز نگری نظریه ها و الگوهای حاکم غربی در زمینه رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی و نیز نقش ارتباطات در نوسازی کشورهای عقب مانده پرداخته اند و جنبه های منفی آن را یادآوری کردند.

اصول پنج گانه پائولو فریره برای نظام جدید پیشنهادیش که وی آن را آموش عمومی معرفی می کند عبارتند از :

 • اعتقاد به توانایی افراد برای یادگیری ، دگرگونی و رهایی از شرایط سرکوب کننده جهل و فقر واستثمار.

 • تماس مستقیم فراگیرندگان با واقعیت های خاص زندگی و مسائل مربوط به آن، تجزیه و تحلیل فشارها و محدودیت های تحمیل شده به آنان از سوی ساختار اجتماعی و ایدئولوژی رسمی بر اساس کنش های اجتماعی .

 • طرد تفاوت های موجود بین آموزش دهنده و آموزش گیرنده.

 • گفت وشنود آزاد.

 • مشارکت در کوشش های رهایی دهنده

تحت تاثیر پژوهش های پائولو فریره و همچنین ایلیچ : نویسنده معروف کتاب آموزش بدون مدرسه عده دیگری از اندیشمندان انتقاد گر معاصر، بسیاری از متخصصان ارتباط ، به این نتیجه رسیده اند که ارتباط را به عنوان فراگردی جدا نشدنی از سایر فراگردهای اجتماعی و سیاسی ضروری برای توسعه و استقلال ملی باید مورد نظر قرار دهد.

این امر به توسعه فضاهای فرهنگی و کتابخانه ها و همچنین ترغیب مردم به کتابخوانی همراه است و تنها بدین شکل آموزش بدون مدرسه ممکن می شود.

اندیشمندان انتقاد گر جهان سوم معتقدند که برای مقابله با عوارز تبعیض آمیز شیوه های نو سازی غربی که فقط به قشر های مرفه اجتماعی توجه دارند و و اکثریت افراد را در شرایط فقر و محرومیت نگاه می دارند ، باید سازماندهی وسیع اجتماعی را به ترتیبی که تمام قشرهای محروم جامعه را در بر گیرد ،گسترش داد و از این طریق برای تسهیل اقدامات دسته جمعی توسعه بخشی ، گروههای قدرتمند پدید آورد .

کتابخانه و فرایند ارتباط:

کتابخانه و فرایند ارتباط حاصل ضروریات واقعی تمدن امروزی بوده است که اینک خود به یک واحد ضروری بافت اجتماعی شده است.

فرایند ارتباط از سه بخش : منبع ( در این مرحله ، همه فعالیت های مرتبط با خلق اثر صورت می گیرد.) کنال ارتباطی ( در این مرحله ، فرایند انتقال پیام اتفاق می افتد.) و مقصد ( دریافت کننده) تشکیل می شود.اما جایگاه کتابخانه در فرایند ارتباط ، در کدام بخش معنا می یابد؟ به یک معنا می توانیم کتابخانه را منبع اطلاع بدانیم. بسیاری از کسانی که از کتابخانه ها استفاده می کنند کتابخانه را به همین معنا می گیرند و گفته های این افراد در موقع اشاره به کتابخانه ها گواه همین مطلب است.

یک کتاتبخانه باید انبوح عظیمی منبع و کارمند داشته باشد تا این منابع را سازمان بخشد و نباید از یاد برد که همواره به عوامل بیرون از سازمان خود نظیر صنعت نشر و وضعیت سیاسی ، اجتماعی حاکم بر جامعه (عناصر ایجاد کننده اصطکاک مسیر در فرایند ارتباط ) وابسته است .

کتابخانه مسئول ساختن ، اضافه کردن و نگهداری فهرست خویش است. فهرست کتابخانه اعم از اینکه به شکل برگه باشد یا به شکل پیوسته (کامپیوتری) معرف وجود کتابخانه است و نشان دهنده مایملک آن. امروزه اقدام های زیادی در زمینه بسط و گسترش کتابخانه ها بعنولن منبع اطلاعاتی انجام شده است که نقش این واحد ضروری اجتماعی را در جایگاه منبع اطلاعاتی در فرایند ارتباط افزایش می دهد.

اسفاده از ماهواره های اطلاعاتی به منظور اتصال منابع کتابخانه های جهان به یکدیگر و امکان استفاده دانشپژوهان از منابع کاملتر از جمله این تلاش ها است.

کتابخانه، نهادی اجتماعی

کتابخانه همیشه بعنوان نهادی پرورشی و گاه مذهبی و دینی در خدمت جوامع بشری بوده و سبب رشد و توسعه فرهنگ ها و ارزش ها گردیده است.بدین معنا که از ابتدای شکل گیری اجتماع و بوجود آمدن خط و استفاده از رسانه های مختلف برای مکتوب کردن دانش و حافظه بشری ، کتابخانه جزء لاینفک جوامع بشری محسوب می شود. با توجه به ویژگی های نهاد، نهاد کتابخانه دارای این ویژگی ها است:

 • نهاد کتابخانه برای برآوردن و رفع نیازهای خاصی از جامعه بوجود آمده و این نیازها در طول تاریخ و در جوامع مختلف متفاوت بوده است. گاهی این نیاز حفظ دانش و میراث مکتوب بشری بوده است و در دوره ای دیگر دسترس پذیری و رفع نیازهای اطلاعاتی. در حال حاضر رفع نیازهای متفاوت اطلاعاتی اعم از آموزشی، پرورشی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ... به عهده نهاد کتابخانه است.

 • نهاد کتابخانه در اجتماع چنان ارزش هایی دارد که به طور مثال استفاده از کتابخانه یا کار کردن در آن ارزش اجتماعی محسوب می شود. در حال حاضر در اکثر جوامع استفاده از کتابخانه نوعی ارزش اجتماعی است. همانطور که ممکن است در اکثر جوامع اعتقادات دینی نیز ارزش اجتماعی محسوب گردد.

 • نهاد کتابخانه در طول تاریخ آنچنان پایدار بوده وهست که الگوهای رفتاری و استفاده از آن به صورت بخشی از سنت و فرهنگ هر جامعه محسوب می شود. نهاد کتابخانه در طول زمان آنچنان جایگاه و گستردگی اجتماعی پیدا کرده است که هر گونه تغییر چشمگیر کمی و کیفی در آن سبب تاثیر در دیگر نهادها خواهد شد. بدین معنا که اگر نهاد کتابخانه بتواند به خوبی نقش خود را ایفا کند، نهاد خوانواده و ارزش ها در جامعه اعتلا و ارتقا خواهد یافت. عکس این مطلب نیز صادق است.

 • آرمان اصلی نهاد کتابخانه خدمت به جامعه و رشد و اعتلای آن است. چنین آرمانی را بخش عظیم و گسترده ای از اجتماع پذیرفته اند. ممکن است اعضای جامعه خود در شکل گیری چنین اجتماعی نقشی نداشته باشند ولی به طور سنتی و نهادینه شده چنین آرمانی را پذیرفته اند.

کارکردها و مسئولیت های اجتماعی کتابخانه

هدف اصلی کتابداری و کتابخانه که خدمت به مردم و جامعه است، کارکردهای اصلی آن را بعنوان نهادی اجتماعی ترسیم می کند. در این چهارچوب کتابخانه مسئول غنا بخشیدن به زندگی اجتماعی از طریق فراهم کردن امکان دسترسی به دانش مضبوط در کتابخانه ها و سایر موارد است. ولی اگر بخواهیم به صورت عینی تر کارکردها و مسئولیت های اجتماعی کتابخانه را ترسیم کنیم، موارد زیر را می توان ذکر کرد:

 • کمک به آموزش و پژوهش: این امر می تواند از طریق کتابخانه های آموزشگاهی و دانشگاهی و کتابخانه های تخصصی و پژوهشی صورت گیرد.

 • کمک به توسعه اجتماعی ، فرهنگی و علمی، کتابخانه های عمومی در این مورد نقش اساسی تری ایفا می کنند.

 • تغییر و توسعه ارزش ها

 • گسترش آزادی و حق دانستن در سطح جامعه

 • ایجاد سرگرمی های سالم اجتماعی

 • گسترش اخلاق در سطح جامعه

 • گسترش عادت مطالعه

نقش کتابخانه در سواد آموزی

هنگامی که فردی خارج از نظام آموزش رسمی، خواندن، نوشتن و کار کردن با اعداد را یاد گرفت، به وی سواد آموزی یا نو آموزی می گویند. بنابراین تمام کسانی که از طریق آموزش های رسمی به تحصیل می پردازند شامل این گروه نمی شوند. سواد آموز اگر به حال خود رها شود ومطالب جذاب و مناسبی برایش ارائه نشود ، ظرف مدت کوتاهی قدرت خواندن و نوشتن را از دست می دهد. پس باید از طرق مختلف مطالب خواندنی ارائه شود. از آنجا که بیشتر سواد آموزان از گروه های اجتماعی پایین و از روستاییان هستند لازم است تا کتابخانه ها در این زمینه بیشتر فعالیت کنند زیرا سواد آموزان معمولا از نظر زمانی و مالی دچار تنگناهایی هستند.

در واقع کتابخانه های روستایی، عمومی و مساجد می توانند با ارائه خدمات ویژه به این گروه آنها را به طور دائم و مستمر از نظر خواندن و توسعه مهارت های مورد نیاز یاری کنند. پس باید با همکاری کارشناسان و مؤسسات سواد آموزی و کتابخانه های عمومی ، روستایی و مساجد ، مواد و منابع مورد نیاز تهیه و به نحو مطلوبی در اختیار سواد آموزان کذاشته شود. هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور و معاونت ترویج و مشارکت های مردمی وزارت جهاد سازندگی ، نهضت سواد آموزی و آموزش پرورش از جمله نهادها و مؤسساتی هستند که می توانند با همکاری خود نقش مهمی در سواد آموزی و تداوم آن ایجاد  کنند.

بخش دوم: فرهنگ

فرهنگ در لغت

در زبان پهلوی و فارسی دری از دیرباز به این واژه برخورد می کنیم که مراد از آن ادب و علم و هر آن چیزی است که در رده شایستگی های اخلاقی جای دارد. واژه فرهنگ از دو جزء فر+ هنگ تشکیل شده است که به معنی شکوه و جلال و هنگ به معنای جلو بردن است.

واژه فرهنگ در زبان های اروپایی از واژه Culture ریشه می گیرد که به معنای کشت و کار و یا پرورش بوده است. کاربرد این واژه در زمینه جوامع بشری به حدود قرن هجدهم مربوط می شود.

تعریف فرهنگ

فرهنگ معنای گسترده و جامعی را در خود مستتر دارد که بسیار فراتر از برداشت های سطحی مصطح است. تاثیر فرهنگ در زمینه های متفاوت زندگی و از جمله معماری و شهر سازی را نمی توان انکار کرد. برای فراهم کردن امکان نتیجه گیری مناسب از بحث ، گریزی جز پذیرش مفروضات نیست. به طور کلی مراد از فرهنگ عبارت است از : مجموعه باورها، دانش ها، معارف، آداب و رسوم و ارزش هایی که جامعه بر مبنای اعتقادات خود آن را تکامل بخشیده و بر اساس آن مجموعه مشی می کند.

به طور کلی می توان کلیه تعاریف مربوط به فرهنگ را در دو حوزه دسته بندی کرد:

   الف) تعاریف و کاربردها و معانی که ناظر بر مصرف محصولات و فرآورده های تمدن (بویژه یک تمدن برتر) همچون ادبیات ، فلسفه و هنر است. به عنوان مثال منظور از فرهنگ در نگرش مردم عادی، آشنا بودن با آداب و رسوم اجتماعی ، داشتن اخلاق خوش و رعایت اعتدال در برخورد بادیگران است. و تمایز بین با فرهنگ و بی فرهنگ در نحوه استفاده از این محصولات فرهنگی است. و در مثال دیگر از نظر روشنفکران و نخبگان ، قابلیت استفاده از پیشرفته ترین محصولات فرهنگی جامعه، نشانه با فرهنگ بودن است. این دسته از کاربری های فرهنگی ، نخبه گرایانه است و به طور تاریخی فرهنگ را در انحصار افراد معدودی قرار می دهد که اولا دارای تحصیلات لازم برای درک اثر هنری هستند و با زبان سمبلیک به خوبی آشنا هستند و ثانیا قدرت مالی لازم و اوقات فراغت منظم برای پروراندن استعداد و قابلیت مصرف اینگونه محصولات فرهنگی را دارند.

   ب) کاربردها و معناهایی که در انسان شناسی و جامعه شناسی و علوم وابسته از فرهنگ ارائه می شود. از نظر این علوم و مردم که مسیر تکامل دستاوردهای بشری را مد نظر دارند، فرهنگ مهمترین مسأله سازگاری انسان و میانجی زیست انسانی و وسیله سازگاری او با محیطی است که او را در بر گرفته، کلوچی در کتاب خود، بیش از صد تعریف فرهنگ را مورد بررسی قرار داده و داریوش آشوری در فرهنگ شناخت حدود 90 مورد از این تعاریف را به زبان ساده به فارسی برگردانده است. تعاریفی که این کتاب از فرهنگ ارائه می دهد، عمدتا مبتنی بر تعریف ادواردبی تایلور از فرهنگ است. تایلور در تعریف خود فرهنگ یا تمدن را: کلیت همتافته ای شامل دین، هنر، قانون، اخلاقیات، آداب و رسوم و هر گونه توانایی و عادتی که آدمی به عنوان عضو جامعه بدست می آورد می داند. این تعریف هسته اصلی تمام تعاریف و نظریات مردم شناختی فرهنگ است. در این حال تمدن به مجموعه دستاوردهای مادی هر جامعه در گذشته و حال اطلاق می گردد به عبارت دیگر تمدن هر جامعه نتیجه ی عینی فرهنگ است.

فرهنگ عمومی

زندگی مردم یک جامعه ابعادمتفاوتی دارد. یکی از مهمترین این ابعاد ، زندگی یک جامعه است. اگر بخواهیم نامی برای زندگی مردم یک جامعه بیابیم، شاید عنوان فرهنگ عمومی عنوان مناسبی باشد.

زندگی فرهنگی مردم یا فرهنگ عمومی، هر چند فقط بعنوان بخشی از فرهنگ در تعاریف جامعه شناسان از این مفهوم قرار دارد، اما خود بعنوان یک کل و یک مجموعه کامل مورد نظر محققان و بویژه دولت ها قرار دارد و نقطه کانونی غالب استراتژی ها و برنامه ریزی های توسعه فرهنگی شده است. در بحث های مربوط به سیاست و برنامه ریزی فرهنگی، موضوع ارتقای کیفیت توسعه فرهنگی عمومی مورد نظر است. و دولت ها و سازمان های بیم المللی کوشش زیادی صرف آن می نمایند.

مسئله مهم، موضوع مشخص نبودن فرهنگ عمومی است. غالب کسانیکه در زمینه فرهنگ عمومی کار کرده اند، به صعوبت تعیین محدوده فرهنگ عمومی و ارائه تعریفی علمی از آن اشاره کرده اند. حتی خود یونسکو هم به پیچیده بودن تعریف معترف است و در یکی از اسناد خود چنین می گوید:

 اعضای یونسکو از ارائه تعریفی دقیق و علمی از فرهنگ پرهیز می کنند. این امر نشان دهنده این مطلب است: دائما همراه با تغییرات اجتماعی و اقتصادی به موازات سطح پیشرفت جامعه فرهنگ عمومی (فرهنگ مورد نظر دولت ها و سازمان های برنامه ریزی) تغییر می یابد.

به طور کلی دولت ها به دلایل زیر ما یل به مداخله در امور فرهنگی عمومی هستند که اهم آن عبارتند از :

 • ضرورت بالا بردن سطح آگاهی ها و مهارت های عمومی مردم

 • تاکید بر عناصر وحدت بخش ملی

 • برنامه ریزی اوقات فراغت

اجزای فرهنگ یک جامعه و نقش کتابخانه

اگ برن و نیم کوف فرهنگ را چنین معرفی می کنند: فرهنگ بر ابزارها و رسوم و معتقدات و علوم وهنرها و سازمان های اجتماعی دلالت می کند. انسان به وسیله فرهنگ جامعه خود موجودی اجتماعی می گردد. با مردم پیرامون خود از هزاران جهت هماهنگی می یابد و از مردم جوامع دیگر از صدها جهت متفاوت می شود. فرهنگ را می توان مجموع رفتارهای اکتسابی و ویژگی های اعتقادی اعضای یک جامعه معین در نظر گرفت. در این معنا اکتساب نقش اساسی دارد بدین معنا که فردی جذای از ویژگی های وراثتی خود فرهنگ را اکتساب می کند. بر اثر میراث فرهنگی جامعه تکامل جامعه ممکن می شود و انسان از سایر حیوانات  متمایز می گردد. انسان از فرهنگ خود الهام می گیرد و عمل می کند. فرهنگ منحصر به انسان می باشد و مبین رفتار انسانی و فرازو نشیب های زندگی اجتماعی است. ولی زندگی حیوانی با وراثت زیستش تبیین می شود. در مجموع فرهنگ عصاره زندگی اجتماعی است و در تمام افکار و امیال و الفاظ و فعالیت های ما منعکس می شود آنچه برای انسان ضرورت دارد سازگاری اجتماعی است. به این معنی که باید با عمد و وقوف ، رفتار خود را با فرهنگ جامعه سازگار کند. انسانی که با جامعه خود سازگار باشد به سهولت زندگی خواهد کرد و جامعه ای که از سازگاری بهره مند شود ، همواره از انطباق خود با طبیعت بی نیاز تر خواهد شد. در انتهای این بحث تعریف ساده ای از فرهنگ ارائه می گردد فرهنگ به شیوه های زندگی که اعضای یک جامعه می آموزند و در آن مشارکت دارند و از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد اطلاق می شود .

جامعه شناسان فرهنگ را متشکل از سه چیز می دانند :

 • جنبه های شناختی فرهنگ که مجموعه ای از باورها، اسطوره ها ، ایدئولوژی ها، ارزش ها، دیدگاه ها ، تجارت و دانش است. این جنبه طی زمان تغییرو تکامل یافته و به وضعیت کنونی رسیده است. هر چه این جنبه های شناختی فرهنگی قوی تر باشد آن جامعه توانایی ها و قدرت شناخت و درک پژوهش و ابداع و اکتشاف بیشتری دارد.

 • جنبه فیزیکی و فنی (مادی) فرهنگ که مجموعه مهرت های فنی ، هنر ها ، ابزارها، وسایل ، اشیاء مادی را در بر می گیرد. این جنبه از فرهنگ یعنی تهیه ابزارها و وسایل از عصر حجر شروع شده و به تجهیزات و سیستم های پیچیده کنونی ختم می شود .

 • جنبه های ساختاری فرهنگ (قواعد و نهاد های اجتماعی) که شیوه های زندگی مردم ، آداب و رسوم، قوانین و نقش و نهاد های مختلف را شامل می شود در این بخش کتابخانه بعنوان نهادی اجتماعی نقش اساسی خود را ایفا می کند، به این معنی که کتابخانه بعنوان نهادی که خدمات مختلفی به جامعه ارائه می دهد، به صورت واسطه و ابزاری برای پیشبرد دو جنبه دیگر فرهنگ به کار می رود و در این جایگاه است که نقش حیاتی خود را در طول تاریخ و فرهنگ بشری ایفا کرده است. کتابخانه بعنوان نهادی اجتماعی با حفظ میراث مکتوب و فرهنگ جامعه توانسته است به انتقال آن به نسل های دیگر و ارتقای آن کمک کند.

زنجیره واسطه بین این سه جنبه، ارتباطات است. در این فرایند اعضای جامعه از طریقه روش های مختلف ارتباطی اعم از ارتباط شفاهی ، مکتوب، تصویری، الکترونیکی و... می توتنند سبب پویایی فرهنگ یک جامعه شوند. کتابخانه از طریق ارتباطات ، دانش و مهارت های بشری را بسط و توسعه داده و سبب شکل گیری تجهیزات مادی و فیزیکی می شود که در مجموع رشد و اعتلای جامعه را تسهیل می کند.

بخش سوم: کتاب

تعریف کتاب

تدابیر گوناگون را که بشر طی قرون متمادی برای حل مشکلات خود اندیشیده و بدانها توسل جسته است و یا اطلاعاتی را که از محیط خود کسب کرده و بر دانایی و آگاهی خویش افزوده است، جهت استفاده خود و دیگران به نحوی مثبت ، ذخیره و بایگانی نموده است و به عنوان ارث به بازماندگان خود سپرده است. شکل به خصوصی از این یادداشت ها را که بر روی کاغذ نوشته شده و جلد گردیده است ، کتاب می گویند.

 

تعداد صفحات:118

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,800 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file16_1751852_5014.zip3 MB

دانلود مقاله معماری مفهوم برنامه‌ریزی بر طراحی و عوامل مؤثر در طراحی معماری و صورت عقلانی طرح

دانلود مقاله معماری مفهوم برنامه‌ریزی بر طراحی و عوامل مؤثر در طراحی معماری و صورت عقلانی طرح     دانلود مقاله معماری مفهوم برنامه‌ریزی بر طراحی و عوامل مؤثر در طراحی معماری و صورت عقلانی طرح35ص  فصل اول «مفهوم برنامه‌ريزي بر طراحي» مفهوم برنامه‌ريزي:   مفهوم طراحي: نكته 1: انسان براي انجام پيش‌انديشه‌ي كارها، نياز به «تفكر» و «طرح‌ريزي» دارد و همچنين، براي ساختن همه‌ي مصنوعات بزرگ و كوچك م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود مقاله معماری و شهر سازی پروژه كارگاه تاسيسات شهري

دانلود مقاله معماری و شهر سازی پروژه كارگاه تاسيسات شهري     دانلود مقاله معماری و شهر سازی پروژه كارگاه تاسيسات شهري130ص  در ابتدا باید به این نکته اشاره کنیم که اقلیم محدوده از اقلیم شهر مشهد تبعیت می کند ، بنابراین با بررسی اقلیم شهر مشهد ، می توان نتایج مربوط به اقلیم منطقه را ارزیابی کرد : ايران با قرار گرفتن بين 25 و 40 درجه عرض جغرافيايي شمالي در منطقه گرم قرار دارد و از نظر ارتفاع نيز، فلات مرتفعي است كه مجموع سطوحي از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,600 تومان

دانلود مقاله معماری بررسی معماری دیکانستراکشن,فولدینگ,پیدایش کیهانی غیرخطی و پرش کیهانی

دانلود مقاله معماری بررسی معماری دیکانستراکشن,فولدینگ,پیدایش کیهانی غیرخطی و پرش کیهانی             دانلود مقاله معماری بررسی معماری دیکانستراکشن,فولدینگ,پیدایش کیهانی غیرخطی و پرش کیهانی  مقدمه:  بررسی زمینه های عام  فلسفی دیکانستراکشن فلسفه چیست؟ فلسفه در بیان ساده خود چه وچگونه علمی است؟ به طور مختصر باید گفت : فلسفه عبارت است از پرسش فراورنده ومرز شکننده از کلی ترین چیزی که با آن مواجه هستیم. فلسفه با مفهوم اصلی در پرسش بودن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,400 تومان

دانلود مقاله معماری گذري و نظري بر سقا‌خانه‌

دانلود مقاله معماری گذري و نظري بر سقا‌خانه‌     دانلود مقاله معماری گذري و نظري بر سقا‌خانه‌ 153 ص   مقدمه نخست بايد معني دين و هنر مشخص شود و سپس ربط حقيقي دين و هنر مورد تحقيق قرار گيرد تا در نهايت بتوان براي پرسش مذكور پاسخي مستدل يافت .  «دين به معناي كل عبارت است از مجموعه فرامين ، قواعد و دستورات و احكام الهي كه براي خير و سعادت و كمال انسان توسط پيامبران به بشر ابلاغ شده است . عنايت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,600 تومان

دانلود مقاله معماری عامیانه و جایگاه آن در تاریخ معماری ایران

دانلود مقاله معماری عامیانه و جایگاه آن در تاریخ معماری ایران     دانلود مقاله معماری عامیانه و جایگاه آن در تاریخ معماری ایران166ص  مقدمه : ملاحظات كلي معماري در ايران بيش از 6000 سال تاريخ پيوسته ، دست كم از 5000 ق.م تا به امروز، با نمونه هاي اختصاصي كه در ناحيه پهناوري از سوريه تا شمال هند و مرزهاي چين ، قفاز تا زنگبار پراكنده است. بناهاي ايراني متنوع است، از كلبه‌هاي دهقاني ، قهوه خانه ها، كوشكها تا زيباترين و شاهانه ترين سا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود مقاله معماری باغ های ايراني

دانلود مقاله معماری باغ های ايراني     دانلود مقاله  معماری باغ های ايراني 120 ص  معماری باغ های ایرانی ساخت باغ در کشور ما سابقه ای طولانی داشته و در تمام دورانها بخصوص دوره اسلامی مورد توجه بوده است . باغها در کل عملکردهای مختلفی داشته اند و در بعضی دورانهای باغهای عمومی برای گردش و تفریح اهالی ساخته می شوند . در دوره اسلامی نیز ایجاد باغها و درخت زارها همچنان مورد علاقه ساکنان این سرزمین کهنسال بوده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,700 تومان

دانلود مقاله معماری بررسی منطقه 5 اصفهان (سنگتراشها)

دانلود مقاله معماری بررسی منطقه 5 اصفهان (سنگتراشها)       دانلود مقاله معماری بررسی منطقه 5 اصفهان (سنگتراشها)  فصل اول:مطالعات پایه در این قسمت ما با حوزه ی فراگیر و نقش آن در حوزه ی مداخله , نظرات ساکنین و افراد و ارگان های زیربط و تدوین اهداف اولیه و چشم انداز مفدماتی آشنا میشویم.  واژه ی کلیدی: *حوزه ی فراگیر: حوزه ای که محله یا حوزه ی مداخله در آن واقع است *حوزه ی مداخله: محله ی مور نظر ما همان حوزه ی فراگیر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,400 تومان

دانلود مقاله معماری هند

دانلود مقاله معماری هند     دانلود مقاله معماری هند148ص   مقدمه: موقعیت جغرافیایی : شبه قاره هند، که در مرزهای شمالی به سرزمین اصلی قارۀ آسیا متصل می شود. سه منطقۀ مشخص جغرافیایی دارد : شمال شرقی، که در آن کوههای عظیم هیمالایا، مأوای سنتی خدایان، همانند مانعی سربرافراشته اند، منطقۀ حاصلخیز واقع در شمال غربی و جنوب کوههای هیمالایا، که در آن دره های سند و گنگ دامن گسترده اند، شبه جزیرۀ هند، مرکب از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,800 تومان