مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی
دسته بندی محصولات

دانلودمقاله کارشناسی معارف اسلامی سير وسياحت از منظر قرآن كريم

دانلودمقاله کارشناسی معارف اسلامی سير وسياحت از منظر قرآن كريم

 

 

 

 

 

دانلودمقاله کارشناسی معارف اسلامی سير وسياحت از منظر قرآن كريم

 

 

فهرست مطالب

كليات مقدمه .....................................................................................................................

تعريف موضوع .......................................................................................................

اهميت موضوع ........................................................................................................

پيشينه موضوع .........................................................................................................

سوال اصلي..............................................................................................................

فرضيه ....................................................................................................................

سوال هاي فرعي .....................................................................................................

روش تحقيق ...........................................................................................................

محدوديت هاي تحقيق .............................................................................................

پيشنهادات ..............................................................................................................

چكيده ....................................................................................................................

تعريف مفاهيم .................................................................................

1- سفر ..................................................................................................................

2- سير ...................................................................................................................

3- سيح ..................................................................................................................

4-  نفر ..................................................................................................................

5- هجرت...............................................................................................................

فصل اول: ديدگاه قرآن نسبت به سير وسياحت

پيشگفتار .................................................................................................................

الف ) اهميت و ضرورت سير در قرآن كريم ..........................................

1- اتمام حجت .......................................................................................................

2- هدايت بخشي ....................................................................................................

3- پند و اندرز براي مومنان ......................................................................................

4- آيينه عبرت ........................................................................................................

ب) مخاطبان سير در قرآن كريم ..........................................................

1- آل عمران  /137..................................................................................................

2- انعام /11............................................................................................................

3- يوسف (ع) /109.................................................................................................

4- نحل /36............................................................................................................

5- حج /46.............................................................................................................

6- نمل /69.............................................................................................................

7- عنكبوت /20.......................................................................................................

8- روم /9...............................................................................................................

9- روم /42.............................................................................................................

10- فاطر /44..........................................................................................................

11- غافر /21..........................................................................................................

12- غافر /82..........................................................................................................

13- محمد (ص) / 10..............................................................................................

 • نتيجه ................................................................................................................

فصل دوم : اهداف و مصاديق سير وسياحت

مقدمه .....................................................................................................................

1- مشاهدة آيات و نشانه هاي الهي در مخلوقات و مصنوعات ............

الف سير آفاقي ....................................................................................................

 • سير و مشاهده آسمانها و زمين ............................................................................

 • سير آفاقي براي مشاهده صنع الهي ......................................................................

الف ) توجه به خلقت شتر .......................................................................................

ب ) زنبور عسل ......................................................................................................

 • زنبور عسل حيوان متمدن ....................................................................................

 • زنبور عسل و توليد نسل ....................................................................................

 • ساختمان جسماني زنبور عسل ............................................................................

ب) سير انفسي .......................................................................................................

 • سير و تدبر در چگونگي به وجود آمدن انسان و مراحل وجودي او ........................

 • عبرت ......................................................................................

 • مطالعه تاريخ نوعي سير ................................................................

الف ) تاريخ چيست؟ ..............................................................................................

ب ) نقش تاريخ در زندگي انسانها ............................................................................

ج ) تاريخ از ديدگاه قرآن كريم ................................................................................

 • سير و عبرت گرفتن از اقوام پيشين .................................................

 • چرا سرگذشت پيشينيان عبرت انگيز است؟ ......................................

 • فوايد سير در تاريخ وعبرت از گذشتگان...........................................

 • كسب تجربه .....................................................................................................

 • تربيت ..............................................................................................................

 • هدايت .............................................................................................................

 • كشف عوامل موثر در تعالي و انحطاط جوامع گذشته ............................................

الف ) عدالت و بي عدالتي .......................................................................................

ب ) اتحاد و تفرقه ..................................................................................................

ج ) اجرا يا ترك امر به معروف ونهي از منكر ............................................................

د ) فسق و فجور و فساد اخلاق ...............................................................................

 • اقوام منحط شده و علل انحطاط آنها ...............................................

الف ) سير در احوال قوم عاد ....................................................................................

 • تاريخچه قوم عاد ...............................................................................................

 • دلايل انحطاط و هلاكت قوم عاد ........................................................................

 • سرانجام قوم عاد ...............................................................................................

 • هلاكت قوم عاد درس عبرتي براي ديگر اقوام ......................................................

ب ) سير در احوال قوم ثمود.....................................................................................

 • چرا قرآن قوم عاد و ثمود را مثال مي زند؟ ...........................................................

ج ) سير در احوال قوم سبأ........................................................................................

 • هلاكت به خاطر كفران نعمت .............................................................................

3- علم .........................................................................................

 • سير و تحصيل علم در قرآن كريم .......................................................................

 • سير و تحصيل علم در روايات ............................................................................

4- جهاد .......................................................................................

 • جهاد نوعي سير .................................................................................................

 • جنگ موته نمونه اي از جهاد ..............................................................................

 • جنگ تبوك جهادي همراه با سير ........................................................................

5- هجرت .....................................................................................

 • هجرت يكي از مصاديق سير ...............................................................................

 • هجرت از بلاد كفر ............................................................................................

 • مقدمه ...............................................................................................................

 • آداب قبل از سفر ........................................................................

 • انتخاب مقصد و هدف .......................................................................................

 • انتخاب همراه ...................................................................................................

 • رد امانت ...............................................................................................

 • انتخاب جانشين و سرپرست ..............................................................................

 • تعيين زمان خروج .................................................................................

 • آغاز سفر با دعا و صدقه ...................................................................

 • انتخاب رهبر .......................................................................................

 • اخلاق در طول سفر .............................................................................

فصل سوم : آداب و بايسته هاي اخلاقي سفر

آداب زمان خروج ............................................................................

آداب حين سفر ...............................................................................

آداب رسيدن به مقصد .......................................................................

 • به جاي آوردن شكر ............................................................................

 • انتخاب مكان مناسب .......................................................................

نتيجه ................................................................................................

فهرست منابع ..................................................................

پيشگفتار

همانطور كه مي دانيم سير و سياحت منشأ بسياري از آثار مادي و معنوي و همچنين زمينه ساز پيشرفتهاي فردي واجتماعي است.

از جمله عواملي كه در شكل گيري تمدن و پيشرفت و مدنيت، در جوامع مختلف بشري موثر بوده مساله ارتباطات و شيوه هاي مختلفي است كه انسان براي برقراري ارتباط با ساير افراد جامعه يا جوامع به كار مي برده.

اصولاً زندگي فردي در جامعة امروزي بدون رابطه با ديگران امكان پذير نيست يا اگر باشد بسيار مشكل است در صورتي كه انسان بخواهد از منافع و فوايدي كه در ساير محيط ها فراهم گرديده استفاده نمايد بايد با آنها ارتباط برقرار كند، و از آنجا كه سير وسياحت يكي از عامترين و رايجترين راههاي برقراري ارتباط با ساير ملت‌ها مي‌باشد، در بيشتر كشورها توجه به توسعه و گسترش راهها و تأمين وسايل ارتباطي يكي از مسايلي است كه دولت ها اهتمام و توجه زيادي به آن دارند.

در قرآن كريم به سير و سياحت و گردش در روي زمين بسيار سفارش شده است و در آيات متعددي بدان پرداخته است. آياتي كه مستقيماً به سير اشاره كرده اند جمعاً چهارده آيه و در دوازده سوره مي باشد. دريكي از اين آيات واژة سير به معني عام آن نمي‌باشد.[1] و در دوازه آيه خداوند اشاره صريح مي كند به گردش و سير در زمين و عبرت گرفتن از گذشتگان و در يك مورد نيز دعوت به تفكر درباره خلفت مي كند.

به اين ترتيب مي توان گفت آيات سير دو گونه اند گونه اي كه سير وسياحت را براي عبرت و گردش در آثار گذشتگان را بيان مي كند، كه بيشترين آيات «سير» در اين دسته جاي مي گيرند مانند «قُل سِيرُوا فِي الاَرضِ ثُمَّ انظُروا كيفَ كانَ عاقِبَةُ المكذِّبينَ»[2] و «قَد خَلَتْ مِن قَبلِكُمْ سُنَنٌ فَيسروا فِي الارضِ فانظروا كيفَ كانَ عاقِبَةُ المُكذِّبينَ»[3] ( پيش از شما سنت هايي وجود داشت، پس در روي زمين گردش كنيد و ببينيد سرانجام تكذيب كنندگان چگونه بود) و گونه دوم كه هدف از سير را تفكر در چگونگي شروع خلقت بيان مي كند و مي فرمايد : « قُل سيرُوا فِي الاَرضِ فَانظُروا كيفَ بَدَأَ الخَلْقَ ثُمَّ اللهُ يُنشيءُ النّشاةَ الآخِرَةَ إنَّ اللهَ علي كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ»[4]

( بگو: در زمين بگرديد و بنگريد خداوند چگونه آفرينش را آغاز كرده است؟ سپس خداوند جهان آخرت را ايجاد مي كند؛ يقيناً خدا بر هر چيز توانا است.)

در مفهوم سير و سياحت مي توان قايل به توسعه شد و چون ( همانطور كه در قرآن كريم نيز بدان اشاره شده)  هدف از سير مشاهده و عبرت گرفتن است، لزوماً سير و سياحت محدود به سير مكاني نمي شود و هر آنچه كه انسان و روح وي را به حركت واداشته و به گردش مي برد نوعي سير محسوب مي شود. در اين باره كرسي موريسن مي گويد: «‌قوه تخيل يكي از مهمترين مواهبي است كه به انسان عطا شده است. با اين قوه انسان مي تواند به هر كجا كه ميل داشته باشد آناً سفر كند. خطيبي زبردست مي تواند مستعمين خود را در عالم تخيل با خود همراه ببرد و اگر في المثل از جزاير هند شرقي بحث كند و خود او آن جزاير را به چشم خيال ببيند، آن وقت شنوندگان او هم سنگهاي مرجاني و رنگهاي متغير اقيانوس و آسمان لاجوردي و درختان نخل و جنگلهاي انبوه مناطق حاره را با آبهاي زلال و آينه فام بركه ها و درياچه هاي آن مي بيند و اگر قوه تخيل او قوي تر باشد مستعمين وي حتي اعماق ژرف ترين آبگيرها را به چشم مشاهده مي كنند.»[5]

يقيناً‌ در قرآن كريم نيز نوع خاصي از سير مدنظر نيست بلكه سياحت به معني عام آن مطرح است و هر سياحتي كه قادر باشد اطلاعاتي در دسترس ما قرار داده و عبرت و در نتيجه تفكر در سرانجام و عاقبت اين جهان و انسان به همراه داشته باشد، به طوريكه بتوان بهره اي از آن برد و به سعادت رسيد، مي تواند در اين حيطه قرار گيرد.

بدين ترتيب مواردي از جمله : مخابرات، مكاتبات، كامپيوتر، مطالعه و .. هم مي تواند مشمول بحث سير و سياحت قرار گيرد و نوعي سير به شمار آيد. به طوريكه از تمام اين امكانات مي توان اطلاعاتي مربوط به ديگر نقاط جهان بدست آورد.

از جمله فوايدي كه ابزارهاي جديد براي سير و سياحت دارند اينست كه در مدتي كوتاه ما را به هر كجا كه بخواهيم سير مي دهند و هر گونه اطلاعاتي ازگذشته تا امروز را در اختيار ما قرار مي‌دهند و لزومي ندارد براي سفر و كسب عبرت بار سفربنديم و سختي هاي راه را تحمل كنيم.

و بالاخره بايد بگوييم قرآن بهترين خطيبي است كه مستمعين خود را با آيات الهي خود به هر كجا بخواهد مي برد و تصويرهايي واقعي از گذشته و آينده در برابر ذهن بيدارشان نمايان مي كند و آنها را به تفكر وا مي دارد.

الف – اهميت و ضرورت سير در قرآن كريم

  

 


در آيات سير مشاهده مي شود كه مكرراً‌خداوند انسانها را به سير وعبرت گرفتن از سرانجام كافران، تكذيب كنندگان آيات الهي و رسالت انبياء ، منكران معاد و جباران و زورگويان، دعوت مي كند. در اينجا اين سوال مطرح مي شود كه ضرورت اين همه تكرار چيست؟ و چه چيزي در سير نهفته است كه باعث تأكيد فراوان قرآن روي اين مساله شده است؟

در اين بخش برآنيم كه به اختصار به بعضي از ضرورتها و اهميتهاي سير در قرآن كريم بپردازيم:

1- اتمام حجت

سنت الهي همه جا اين بوده كه به قدر كافي مهلت براي تجديد نظر و بيداري و آگاهي بدهد، حوادث دردناك، و وسائل رحمت را يكي پس از ديگري مي فرستد، تهديد مي كند، تشويق مي كند، اخطار مي نمايد تا حجت بر همه تمام شود. ولي هنگامي كه اين مهلت به پايان رسيد سرنوشت قطعي دامنشان را خواهد گرفت، دير يا زود، به خاطر مصالح تربيتي، ممكن است، اما به اصطلاح سوخت و سوز ندارد. آيا توجه به همين واقعيت كافي نيست تا همگان از سرنوشت گذشتگان عبرت گيرند و از مدت مهلت الهي براي بازگشت و اصلاح ، استفاده كنند؟ آيا بايد باز هم نشست تا سرنوشت شوم اقوام گمراه و ستمگر پيشين درباره خود ما نيز تكرار شود و به جاي اينكه از پيشينيان عبرت بگيريم، عبرتي شويم براي آيندگان.[6]

2- هدايت بخشي

يكي از راههاي بيداري و هدايت بخشي انسانها مطالعه در تاريخ پيشينيان است. آيات سير نيز در اين باره مرتباً انسانها را تشويق به مشاهده و مطالعه آثار گذشتگان مي كنند: « سيروا فِي الأرضِ فَانظُروا كيفَ كانَ عاقبةُ الَّذينَ مِن قَبلُ كانَ اَكْثَرُهُم مشرِكينَ»[7] بگو : « در زمين سير كنيد و بنگريد عاقبت كساني كه قبل از شما بودند چگونه بود! بيشتر آنها مشرك بودند.»

نقش هدايت گري سرنوشت گذشتگان در اين آيه به خوبي بيان شده است كه مي فرمايد : ‌«أفَلَم يَهدِ لَهُم كم اَهَلكنا قَبلهم من القرون يَمِشونَ في مساكِنهِم انَّ في ذلكَ لَآياتٍ لِاُولي النُّهَي»[8]

( آيا براي هدايت آنان كافي نيست كه بسياري از نسلهاي پيشين را هلاك نموديم. و اينها در مسكنهاي آنان راه مي روند؟ مسلماً در اين امر، نشانه هاي روشني براي خردمندان است.)

3- پند و اندرز براي مؤمنان

سرگذشتها و تاريخ هاي بيان شده در قرآن را نبايد سرسري شمرد و يا به عنوان يك سرگرمي از آن براي شنوندگان استفاده كرد چرا كه مجموعه‌اي است از بهترين درسهاي زندگي در تمام زمينه‌ها و راهگشايي است براي همه انسانهاي «امروز» و «فردا».[9]

بعضي از آيات سير انسان را به عبرت گرفتن از اقوامي دعوت مي كنندكه داراي توان و نيروي زيادي بودند ولي با اين حال به خاطر كفرشان خداوند آنها را هلاك كرد: « اولم يسيروا في الأرضِ فَيَنظُروا كيفَ كانَ عاقِبةُ الَّذينَ مِن قَبلِهِم كانوا أشدَّ مِنهُم قُوَّةً و أثاروا الْأرضَ و عَمَروها »[10]

كه اين آيات علاوه بر كسب عبرت براي مومنان مي تواند جنبه پند و موعظه داشته باشد چرا كه خداوند مي فرمايد: « و كُلّاً نَقُصُّ عَلَيكَ مِن اَنباءِ الرُّسُلِ ما نُثَّبتُ بِه فؤادكَ و جاءَكَ في هذِهِ الحقُّ و موعظةٌ و ذِكري للمؤمنينَ»[11]

 ( ما از هر يك از سرگذشتهاي انبيا براي تو بازگو كرديم، تا به وسيله آن قلبت را آرامش بخشيم و در اين براي تو حق، و براي مومنان موعظه و تذكر آمده است. )

4- آيينه عبرت

عبرت گرفتن از زندگي ديگران از تجربه هاي شخصي مهمتر و پرارزشتر است، زيرا در اين تجربه ها بايد انسان زيانهايي متحمل شود تا مسائلي بياموزد ولي در عبرت گرفتن از زندگي و تجارب ديگران انسان بي آنكه متحمل سوخت و زياني شود ، توشه گرانبهايي مي اندوزد.

دستور قرآن كريم در زمينه «سير در الارض» منطبق بر كاملترين شيوه هايي است كه امروزه بشر براي مطالعات خود به دست آورده است و آن اينكه پس از فراگرفتن مسايل در كتابها دست شاگردان را مي گيرند و به سير در ارض و مطالعة شواهد عيني آنچه خوانده اند مي برند.[12]

سرگذشت انسانها همانگونه كه در آيات سير مورد تأكيد واقع شده اند، (فانظروا كيف كان عاقِبةُ المُكذّبيِن)[13] آيينه اي است كه مي توان عوامل پيروزي و شكست، كاميابي و ناكامي، خوشبختي و بدبختي سربلندي و ذلت و خلاصه آنچه در زندگي انسان ارزش دارد و آنچه بي ارزش است، در آن ديد، آيينه اي كه عصاره تمام تجربيات اقوام پيشين و رهبران بزرگ در آن به چشم مي خورد و مشاهدة آن عمر كوتاه مدت هرانسان را به اندازه عمر تمام بشريت طولاني مي كند.

ولي تنها اولوالالباب و صاحبان مغز وانديشه هستند كه توانايي مشاهده اين نقوش عبرت را بر صفحه اين آيينه عجيب دارند.[14]

كه : ( لَقَدْ كانَ في قَصَصِهِم عبرةٌ لِاُوليِ الالبابِ)[15]

ب – مخاطبان سير در قرآن كريم

   


خطاب در بيشتر آيات سير به معني عام آن است و در بعضي آيات به مشركان، كافران، ظالمان نسبت داده شده است. ولي از آنجا كه قرآن كتاب هدايت براي همة افراد بشر در همة زمانها و مكانهاست خطاب سير در اين آيات جنبة عام دارد. و منافاتي هم ندارد كه در زمان نزول آن خاص قوم پيامبر صلي الله عليه و آله مدنظر بوده يا مشركان و …

همانطور كه قبلاً بيان شد در سيزده آيه از قران كريم به طور صريح به مساله سير اشاره شده است در اين بخش برآنيم به بررسي مخاطبان اين آيات از ديدگاه بعضي از مفسران بپردازيم.

1- «قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسيروا في الأرضِ فَانظُروا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِبينَ»[16]

( پيش از شما سنتهايي وجود داشت هر قوم طبق اعمال و صفات خود سرنوشتهايي داشتند كه همانند آنرا شما نيز داريد ) سپس در روي زمين گردش كنيد و ببينيد سرانجام تكذيب كنندگان ( آيات خدا ) چگونه بود.)

الف ) تفسير نمونه خطاب در اين آيات را متوجه مسلمانان مي داند و مي گويد : قرآن مجيد به مسلمانان دستور مي دهد : « برويد در روي زمين بگرديد و در آثار پيشينيان و ملتهاي گذشته و زمامداران و فراعنة گردنكش و جبار دقت كنيد و بنگريد پايان كار آنها كه كافر شدند و پيامبران خدا را تكذيب كردند و بنيان ظلم و فساد را در زمين گذاردند چگونه بود و سرانجام كار آنها به كجا رسيد.»[17]

ب ) علامه خطاب در كلمه (سيروا) را عام گرفته و چنين مي گويد :«‌سنن جمع سنه و به معناي طريقه است كه جامعه در آن سير مي كند و امر به گردش در زمين و ديدن آثار پيشينيان ، از ملتهاي گذشته و پادشاهان و فراعنة گردنكش به جهت عبرتي است كه در ديدن آثار آنان وجود دارد.»[18]

ج ) صاحب مجمع البيان نيز خطاب در اين آيه را عام دانسته است.[19]

 2- « قُل سيروا في الأرضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيفَ كانَ عاقِبةُ المُكذّبينَ»[20]

( بگو روي زمين گردش كنيد، سپس بنگريد سرانجام آنها كه آيات الهي را تكذيب مي كردند چه شد؟)

الف) تفسير نمونه خطاب اين آيه را افراد لجوج و خودخواه مي داند و مي گويد : «(قرآن) به پيامبر (ص) دستور مي دهد كه به آنها سفارش كند، در زمين به سير و سياحت بپردازند و عواقب كساني كه حقايق را تكذيب كردند با چشم خود ببينند شايد بيدار شوند.» [21]

ب) طبرسي در مجمع نيز خطاب در اين آيه را امت پيامبر صلي الله عليه و آله مي داند.[22]

ج) علامه ( با توجه به ترجمه) خطاب را عام گرفته است.[23]

3- « اَفَلَم يَسيروا فِي الأرضِ فَيَنظُروا كيفَ كانَ عاقِبةُ الّذينَ مِن قَبلِهم»[24]

( آيا در زمين سيرنكردند تا ببينند عاقبت كساني كه پيش از آنها بودند چه شد؟!)

الف ) تفسير نمونه : مخاطب آيه را مخالفان دعوت حضرت محمد صلي الله عليه و آله دانسته و مي گويد : « براي اينكه اينها بدانند سرانجام مخالفت هايشان با دعوت تو كه دعوت به سوي توحيد است چه خواهد بود، خوبست بروند و آثار پيشينيان را بنگرند.»[25]

ب) الميزان : علامه مي گويد : جمله ( افلم يسيروا في الارض) امت پيغمبر را انذار مي كند. يعني همان انذاري كه امتهاي گذشته را با آن انذار نمود، آنان نشنيدند و در نتيجه وزرُوبال كار خود را چشيدند.[26]

ج ) مجمع ، خطاب آيه را به مشركان زمان حضرت محمد صلي الله عليه و آله دانسته است.[27]

4- (فَسيروا فِي الْأرضِ فانْظُروا كيفَ كانَ عاقِبَةُ المُكذّبينَ»[28]

( …پس در روي زمين بگرديد و ببينيد عاقب تكذيب كنندگان چگونه بود.)

الف ) نمونه خطاب در آيه را عام و يك دستور عمومي براي بيدار كردن گمراهان و تقويت روحية هدايت يافتگان بيان كرده است.[29]

ب ) الميزان مي گويد: از ظاهر سياق بر مي آيد كه خطاب در كلمه «سيروا = سير كنيد» به كساني است كه شركت ورزيده و مي گفتند « اگر خدا مي خواست چيزي غير از او نمي پرستيديم» و التفات از غيب به خطاب به ايشان براي بهتر تأثير كردن سخن و تثبيت كلام و اتمام حجت بوده است.[30]

ج ) مجمع خطاب را عام مي داند.[31]

5- «اَفَلَم يَسيروا فِي الأرضِ فَتكونَ لَهُمْ قُلوبٌ يَعقلِونَ‌بِها اَوْ ءاذانٌ يَسْمعونَ بِها فإنّها لا تَعمي الْابصارُ و لكن تعميَ القُلوبُ الَّتي فِي الصُّدورِ»[32]

( آيا آنان در زمين سير نكردند تا دلهايي داشته باشند كه حقيقت را با آن درك كنند يا گوش هايي كه با آن بشنوند؟ چرا كه چشمهاي ظاهر، نابينا نمي شود، بلكه دلهايي كه در سينه‌هاست كور مي شود.»

الف ) نمونه : خطاب به ظالمان است. از آنجا كه در آيات گذشته سخن از اقوام ظالم وستمگري بود كه خداوند آنها را به كيفر اعمالشان رسانيد و شهر و ديارشان را ويران ساخت. در اين آيه به عنوان تأكيد روي اين مساله مي گويد:

(آيا آنها در زمين سير نكردند…) [33]

ب) الميزان : خطاب به مردم است : «‌در اين آيه مردم را ودار مي كند به اينكه از سرگذشت اين قراء و شهرها كه هلاك و ويران شدند و از اين آثار معطله و قصور مشيده كه امت هاي گذشته از خود به يادگار گذاشته اند عبرت گيرند.»[34]

 

 

تعداد صفحات:145

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول پراکنده شده باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,600 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file7_1749730_1019.zip205.9k

دانلود مقاله کارشناسی معارف اسلامی جايگاه خانواده در اسلام

دانلود مقاله کارشناسی معارف اسلامی جايگاه خانواده در اسلام           دانلود مقاله کارشناسی معارف اسلامی  جايگاه خانواده در اسلام   فهرست مطالب تقديم................................................................................................................................................................................................ ج تقديم و تشكر................................................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,200 تومان

دانلودمقاله کارشناسی معارف اسلامی زندگی نامه پیامبر قبل و بعد از بعثت

دانلودمقاله کارشناسی معارف اسلامی زندگی نامه پیامبر قبل و بعد از بعثت             دانلودمقاله کارشناسی معارف اسلامی  زندگی نامه پیامبر قبل و بعد از بعثت     فهرست مطالب عنوان                                          &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

دانلودمقاله کارشناسی معارف اسلامی حج از دیدگاه قرآن

دانلودمقاله کارشناسی معارف اسلامی حج از دیدگاه قرآن           دانلودمقاله کارشناسی معارف اسلامی حج از دیدگاه قرآن   فهرست مطالب عنوان  ............................................................................. صفحه كليات مقدمه .................................................................................................................... 1 تبيين موضوع ..................................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,700 تومان