تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله بررسی کارآفرینی دانشجویان

دانلود مقاله بررسی کارآفرینی دانشجویان

 

 

 

 

 

دانلود مقاله بررسی کارآفرینی دانشجویان

 

1-1- مقدمه:

كشوري كه مي­خواهد توسعه يابد، بايد به اندازه كافي كارآفرين داشته باشد . منظور از كارآفرين عناصري هستند كه علاوه بر داشتن علم در يك حوزه تخصّصي ، از قدرت ريسك­پذيري بالايي برخوردارند، داراي خلاقيّت و نوآوري هستند، اهل كار وتلاش هستند و از نفس­کار لذّت مي برند .

در شرايط موجود كشور، يكي از معضلات توسعه،  تعداد محدود كارآفرينان است . پس به دليل نقش و جايگاه ويژه كارآفرينان در روند توسعه و رشد اقتصادي ، بسياري از دولت ­ها در كشورهاي توسعه يافته يا در حال توسعه تلاش مي كنند با حداكثر امكانات و بهره برداري از دستاوردهاي تحقيقاتي، شمار هر چه بيش­تري از جامعه را كه داراي ويژگي كارآفريني هستند به آموزش در جهت كارآفريني  و فعالیّت هاي كارآفرينانه تشويق و هدايت كنند .

كارآفرينان با مهارتي كه در تشخيص فرصت­ها ، موقعيّت­ها و ايجاد حركت در جهت توسعه اين موقعيّت­ها دارند ، پيشگامان حقيقي تغيير در اقتصاد و تحولات­اجتماعي محسوب      مي­شوند .

امروزه کارآفرینی به عنوان یکی از تازه ترین موضوعات دانشگاه های مهندسی مبدل شده است. تعداد دانشکده هایی که دروس مرتبط به کارآفرینی را تدریس می کنند از 24 دانشکده در سال 1970 به بیش از 500 دانشکده در سال 1993 افزایش یافته است و امروزه کمتر دانشکده ای را می توان یافت که دروس کارآفرنی را ارائه ننماید. (شاه حسینی، 1383، ص 124)

متأسّفانه در كشور ما و در چند برنامه اخير توجّه خاص به اين مهم نشده و حتي مي توان گفت كه اين مفهوم براي بسياري از دست اندركاران و افراد جامعه ناشناخته و غريب مي باشد . شايد به همين دليل است كه تا كنون برنامه­ريزي و بستر­سازي مناسبي در حوزه­های اقتصادي ، اجتماعي و نظام آموزشي كشور براي توسعه كارآفريني به ويژه در دانشگاه هاي كشور صورت نپذيرفته است .

در شرايط كنوني اقتصاد كشورمان كه با مسائل و نارسائي­هاي مهمي نظير فرار مغزها ، بيكاري يا كم كاري (به ويژه فارغ التحصيلان دانشگاه ها و نيروي انساني متخصص) كاهش سرمايه گذاري دولت ، عدم تحرك و رشد اقتصادي كافي روبروست، پرورش و آموزش كارآفرينان و رشد هر چه بيشتر كارآفريني و برطرف كردن موانع كارآفريني در كشور به ويژه در ميان قشر تحصيل كرده و دانشجو از اهميّت مضاعفي برخوردار است .

سن از عواملی است که مورد مطالعه قرار گرفته است، در ارزیابی نتایج تحقیقات در این مورد مهم است که سن کارآفرینی (سنوات تجربی کارآفرین) و سن شناسنامه ای را از هم جدا کنیم. بر حسب سن شناسنامه ای اغلب کارآفرینان حرفه کارآفرینی خود را در سنین بین 22 تا 45 آغاز کرده اند. تحقیقات نشان می دهد در این مورد بین کارآفرینان زن و مرد تفاوت وجود دارد. عموماً کارآفرینان مرد این روند را از اوایل 30 تا 40 سالگی آغاز می کنند در حالی که کارآفرینان زن در اواسط 30 تا 40 سالگی به فعالیت کارآفرینانه دست می زنند. (هستریج، 1383، ص 97)

1-2- بیان مسئله

با عنايت به آنچه در مقدمه آمد اين پرسش مطرح است كه موانع كارآفريني فارغ التحصيلان    رشته مديريت در سازمان­هاي دولتي شهر تهران و كرج چيست؟ و راهكارهاي اساسي جهت  توسعه كارآفريني در ميان آن­ها كدام است؟

اين تحقيق بر آن است تا اين مهم را در ميان فارغ التحصيلان دانشكده مديريت دانشگاه تهران كه در سازمان هاي دولتي مشغول به كار هستند و با تمركز بر روي موانع رفتاري ، ساختاري و محيطي مورد بررسي قرار دهد.

در اين تحقيق در نظر است موانع كارآفريني از ابعاد سه گانه رفتاري ، ساختاري و محيطي مورد بررسي قرار گيرد و سپس با استفاده از متون علمي و مصاحبه با خبرگان، موانع شناسايي شده و سرانجام از طريق پرسشنامه نظر سنجي در يك نمونه آماري 50 تايي در ميان فارغ التحصيلان رشته مديريت موانع مزبور اندازه گيري گردد .

هدف اساسي اين پرسشنامه استخراج و تعيين عوامل رفتاري ، ساختاري و محيطي مي باشد كه در مسير توسعه كارآفريني سازماني ايجاد مانع مي­كنند.

 مدل مفهومی­تحقيق ، مدل سه شاخگي است كه كليه موانع كارآفريني را در قالب سه شاخه: موانع رفتاري ، موانع ساختاري و موانع محيطي با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه مورد بررسي قرار داده كه داده هاي تحقيق با استفاده از آزمونهاي آماري در بخش­هاي بعدي منعكس گرديده است. باشد تا با شناسايي و تبیین مشكلات و موانع كارآفريني در ميان اين قشر، گامي در جهت گسترش و رشد كارآفريني برداشته شود.

1-3- اهمیت موضوع :

نگاهی هرچند اجمالی به شرایط خطیر امروز کشورمان و با توجه به تاثیرات انکارناپذیر پارامتر های اقتصادی از قبیل نرخ بیکاری نیروی متخصص و همچنین ساده و اثر بی چون و چرای آن بر مشروعیت سیاسی ، اهمیت موضوعاتی از قبیل کار آفرینی را هر چه بیشتر آشکار می کند .

1-4- اهداف ­تحقيق:

اهداف تحقيق را مي توان به دو بخش  هدف اصلي و فرعي تقسيم نمود :

1-4-1-  هدف اصلي:

 • تعيين و تبيين موانع كارآفرينی فارغ التحصيلان دانشكده مديريت دانشگاه تهران در سازمان هاي دولتي شهر تهران و كرج

1-4-2-  اهداف فرعي:

 • تعيين و تبيين موانع رفتاري كارآفريني در ميان فارغ التحصيلان دانشكده مديريت دانشگاه تهران در سازمان هاي دولتي شهر تهران و كرج

 • تعيين و تبيين موانع ساختاري كارآفريني در میان فارغ التحصيلان دانشكده مديريت دانشگاه تهران در سازمان هاي دولتي شهر تهران و كرج

 • تعيين و تبيين موانع محيطي كارآفريني در ميان فارغ التحصيلان دانشكده مديريت دانشگاه تهران در سازمان هاي دولتي شهر تهران و كرج

 • ارائه راهكارهاي اساسي پيرامون رفع موانع رفتاري ، ساختاري و محيطي در جهت توسعه كارآفريني

1-5- سئوالات پژوهشی:

 • چه موانع رفتاري در كارآفريني فارغ التحصيلان دانشكده مديريت دانشگاه تهران در سازمان هاي دولتي شهر تهران و كرج وجود دارد ؟

 • چه موانع ساختاري در كارآفريني فارغ التحصيلان دانشكده مديريت دانشگاه تهران در سازمان هاي دولتي شهر تهران و كرج وجود دارد ؟

 • چه موانع محيطي در كارآفريني فارغ التحصيلان دانشكده مديريت دانشگاه تهران در سازمان هاي دولتي شهر تهران و كرج وجود دارد ؟

1-6- فرضیات تحقیق:

 • عوامل رفتاری در کارآفرینی فارغ التحصیلان ایجاد مانع می­کنند.

 • عوامل ساختاری در کارآفرینی فارغ التحصیلان ایجاد مانع می­کنند.

 • عوامل محیطی در کارآفرینی فارغ التحصیلان ایجاد مانع می­کنند.

1-7- تعريف علمي و مفهومي كارآفريني سازماني:

كارآفريني سازماني، فرآيندي است كه توليدات و فرآيندها از طريق ايجاد فرهنگ كارآفريني در درون يك سازمان در حال فعاليّت توسعه داده مي شوند.

1-7-1- تعريف عملياتي كارآفريني سازماني:

فعالیّت­هايي می­باشند كه به طور صريح از حمايت قانوني و منابع سازماني در جهت  تلاش­هاي نوآورانه براي ارائه محصول جديد ، رشد ، بهبود محصول و فرآيندهاي جديد توليد، برخوردار مي­گردند و سبب مي شوند شركت نوآورتر شده و نسبت به موقعيتهاي بازار سريعتر عكس العمل نشان دهد و از طريق ايجاد حسِّ مالكيت، كاركنان را بر مي­انگيزاند و به اجراي يك انديشه نوآورانه منجر مي­شود.

1-7-2- تعريف عملياتي كارآفرين سازماني:

كارآفرين سازماني، فردي است كه مجري و اهل عمل است . افرادي هستند كه در محيط­هاي انگيزشي و حمايتي فعاليّت مي كنند و كليد اصلي بازاريابي و توسعه محصول در يك شركت مي­باشند .

در زير چتر يك شركت محصولات ، فعالیّت ها و فناوري جديد را كشف و به            بهره برداري مي رساند و حيثيت شغلي خود را بر روي نتايج حاصل از نوآوري مي گذارند و اين فرد محاسبه مي كند كه چگونه يك فكر را به يك واقعيت سودآور تبديل نمايد .

1-8- قلمرو تحقیق :

این تحقیق در بازه زمانی سال 1385 و در محدوده مکانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران انجام یافته و قابل تعمیم به زمان و یا مکان دیگری ندارد .

در فصل گذشته ضمن اشاره به اهمیت موضوع کارآفرینی دانستیم که کار آفرینان تا چه حد می توانند در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و رفع بسیاری از مشکلات مبتلا به جامعه از قبیل فرار مغزها ، بیکاری یا کم کاری (به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهها و نیروی انسانی متخصص) کاهش سرمایه گذاری دولت در امور تولیدی و صنایع اشتغالزا ، عدم پویایی و رشد اقتصادی کافی سهیم ودخیل باشند .

در این فصل بر آنیم تا با ارائه پیشینه ای جامع و مانع از تلاشهای پژوهشی که پیش از این در این زمینه انجام شده آگاهی یافته ، در پی آن با مدل سه شاخگی دکتر میرزایی که به عنوان مدل مفهومی این تحقیق از آن سود برده ایم آشنا شویم .

2-2- پيشینه تحقيق:

گرچه از اوايل دهه 1980 برخي محقّقین به تشريح كارآفريني در درون سازمان ها پرداختند، امّا تا اوايل دهه 1980 اين موضوع به طور جدّي مورد توجّه محقّقین قرار نگرفت. انديشمندان مديريت ضمن انتخاب رويكرد فرآيندي به تشريح مديريت كارآفريني و ايجادِ        جوِّ كارآفرينانه در سازمان هاي موجود پرداختند .

كارآفريني را مي توان در دامنه وسيعي از وظايف مشاهده نمود . اين وظايف مي تواند شامل نوآوري محض تا كارهاي معمولي باشد و كارآفريني را نه تنها به طور مستقل و فردي بلكه در تمام سازمان هايي كه در آنها تصميم­گيري­هاي متهوّرانه اتّخاذ مي­گردد و بر تركيب و تخصيص منابع در شرايط بي ثبات تأثير مي­گذارد، مي توان يافت.

معتقد است كه كارآفريني يك فرآيند است و به تنهايي نمي تواند در شخص متجلّي شود، بلكه تجلي آن بايد با فرصت­ها و تقاضا نيز همراه باشد .

به بيان ديگر كارآفرين كسي است كه يك فرصت را درمي يابد و براي پيگيري آن فرصت ، يك سازمان را راه اندازي مي­كند و فرآيند كارآفريني تمام وظايف، فعالیّت ها و عملياتي را كه با درك فرصت و ايجاد يك سازمان به منظور پيگيري آن فرصت­ها ارتباط مي يابد، در بر مي­گيرد .

 علاوه بر مطالعه در مورد پیش­شرط­های كارآفريني ، در مورد موانع آن نيز تحقيقاتي را انجام داده است . «وسپر» عمده ترين علّت شكست كارآفرينان را فقدان يك مفهوم ماندني و با دوام مي داند .

همچنين، فقدان آگاهي­هاي لازم در مورد بازار، مشكل جذب افراد متخصص كه در حال حاضر داراي مشاغل مناسب و جذابي هستند ، فقدان مهارت­هاي فني و مشكل دستيابي به 25 تا 100 هزار دلار به هنگام آغاز فعاليّت از ديگر دلايل شكست كارآفرينان محسوب مي­شود .

امّا تعدادي از كارآفرينان به دليل نداشتن دانش عمومي مربوط به فعالیّت، مدّتي پس از شروع فعالیّت شكست را پذيرا شده اند. علاوه بر موارد فوق فقدان مقبوليت اجتماعي در مورد برخي مشاغل همانند رفتگري و كنترلهاي انحصاري در حرفهاي خاص مانند حرفه پزشكي و وكالت ، رقابت جدي از سوي شركتهاي بزرگي كه در حال حاضر در آن صنعت در حال فعالیّت هستند نيز مي تواند براي شركتهاي تازه تأسيس مشكل آفرين باشد .

در شكل 2-1 ، 12 مانع را ليست كرده است . علامت­ها نشان مي­دهندكه چگونه شرایط محيطي خاصّی مي­تواند به كاهش اثرات اين موانع كمك كند .

به علت تازگي موضوع، تحقيقات كمي راجع به كارآفريني در كشورمان صورت گرفته كه مهمترين كار مطالعاتي را كه دكتر محمود احمد پور براي اخذ درجه دكتري انجام داده است :

 • در همين زمينه محمود احمد پور دارياني ، پژوهشي را تحت عنوان، طراحي و تبيين الگوي پرورش مديران كارآفرين در صنعت ، در دانشگاه تربيت مدرس ، سال 1377 به انجام رسانيده است.

همچنين جليل صمد آقايي براي اخذ درجه كارشناسي ارشد پايان نامه خود را در سازمان مديريت صنعتي تحت عنوان كارآفريني به انجام رسانيده است .

همچنين پروژه اي با عنوان”بررسي موانع كارآفريني در صنعت كشور و ارائه راهكارهاي اساسي جهت توسعه كارآفريني“ نيز توسط جهاد دانشگاهي دانشكده مديريت دانشگاه تهران كه مجري اين پروژه جناب آقاي سيد محمّد مقيمي مي باشد،  انجام شده است كه زمان شروع پروژه 15/10/77 و زمان اتمام آن 15/5/79 مي باشد .

2-3- مدل مفهومي تحقيق:

يكي از صاحبنظران بر اين باور است كه كليه مطالعات تئوري­هاي سازمان و مديريت را مي توان در سه حوزه يا شاخه بررسي كرد :

 1- شاخه رفتاري (محتوايي) 2- شاخه ساختاري 3- شاخه زمينه اي يا محيطي1

منظور از شاخه رفتاري عبارتست از كليه عوامل مربوط به نيروي انساني (اعم از مديران و كاركنان) كه در واقع محتواي سازمان را شكل مي­دهند .

شاخه ساختاري، شامل همه عوامل غير انساني مي باشد. مانند: تكنولوژي ، ساختار سازمان ، سيستمهاي سازماني و نظاير اين­ها .

هر دو شاخه رفتاري و سازماني با توجّه به زمينه شكل مي­گيرند . به عبارت ديگر هر    زمينه اي عوامل رفتاري و ساختاري خاص خود را ايجاد مي­كند. بنابراین شاخه زمينه دربرگيرنده كليه عواملي است كه در خارج از سازمان بوده ولي شكل دهنده آن مي باشد .

براي مثال ، اساسنامه يا مأموريتهاي يك سازمان دولتي براي اولين بار در يك وزارتخانه يا مجلس طرح ، بررسي و تصويب مي شود و پس از طي اين مرحله سازمان متولّد مي­شود . نمودار شماره 2-1 مدل سه شاخگي1 را نشان مي دهد .

 شاخه رفتاري (محتوا)

شاخه ساختاري

( نمودار شماره 2-1 : مدل سه شاخگي )               شاخه زمينه اي (محيطي)

منبع: ميرزايي اهرنجايي ، 1376

مدل سه شاخگي يك ابزار تحليلی است كه مي توان براي تبيين خيلي از مسائل عمده سازماني از آن، استفاده نمود . در اين تحقیق  مدل مزبور بر اساس مدل مفهومي تحقيق را تشكيل داده اند. نمودار 2-2 موانع کارآفرینی و  نمودارهاي 2-3 تا 2-7 سطوح و اجزاي مختلف مدل سه شاخگي (مفهومي) تحقيق را نشان مي دهند.

 ( نمودار شماره 2-2 : موانع کارآفرینی ) منبع: کارل اچ . وسپر. ص42

 

منابع:

-1توسلي، غلامعباس، جامعه شناسي كار و شغل، افست، چاپ اول، 1375 تهران.

-2ليپنيسكي، ادموند، ارضاء شغلي و كيفيت زندگي شغلي، نشريه سازمان بين المللي كار هما، بيهقي، 1375 تهران.

-3دايره المعارف تطبيقي علوم اجتماعي، انتشارات كيهان، چاپ اول 1377، تهران.

-4رابينز، استيفن، مباني رفتار سازماني، ترجمه كبيري، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي، 1369 تهران.

 

تعداد صفحات:61

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول پراکنده شده باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,200 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file10_1749036_6163.zip1 MB

دانلود مقاله بانكداري بدون رباو تحليلي بر منابع و مصارف بانك رفاه

دانلود مقاله بانكداري بدون رباو تحليلي بر منابع و مصارف بانك رفاه         دانلود مقاله بانكداري بدون رباو تحليلي بر منابع و مصارف بانك رفاه  چكيده: شوك‌هاي اقتصادي با‌ توجه به تاثيرگذاري بر متغيرهاي خاص اقتصاد كلان موجب نابساماني فعاليت‌هاي اقتصادي شده، بي‌ثباتي اقتصادي را ايجاد مي‌نمايند و باعث عدم اطمينان در متغيرهاي اقتصادي از جمله توليد ناخالص داخلي، قيمت‌ها، نرخ بهره و … مي‌شوند كه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

دانلود مقاله بررسي دو عامل فساد مالي و پول شويي در كشورهاي جهان

دانلود مقاله بررسي دو عامل فساد مالي و پول شويي در كشورهاي جهان           دانلود مقاله بررسي دو عامل فساد مالي و پول شويي در كشورهاي جهان   مقدمه به اعتقاد اكثر متفكران، فساد يك بيماري انكار ناپذير در همه‌ي حكومت هاست و مختص يك قاره، منطقه يا گروه قومي خاص نمي‌باشد. فساد در  رژيم هاي سياسي دموكراتيك و ديكتاتوري، اقتصادهاي سوسياليستي، سرمايه داري و فئودال يافت مي‌شود و آغاز اقدامات فساد آميز مربوط به زمان حال ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,400 تومان

دانلود مقاله بررسي دگرگوني هاي صادرات و اقتصاد كشور

دانلود مقاله بررسي دگرگوني هاي صادرات و اقتصاد كشور             دانلود مقاله بررسي دگرگوني هاي صادرات و اقتصاد كشور  مقدمه جهان  و جامعه بشري گرفتار شكاف و دو پارگي ژرف و عميقي است: دوپارگي و شكاف بين بخش پيشرفته و بخش كم رشد و توسعه نايافته. گروه توسعه يافتگان صنعتي در غرب و شرق، به امكانات و تسهيلاتي همچون دانش فني و تكنولوژي پيشرفته، نيروي انساني ماهر ون متخصص، ماشين ها و كالاهاي سرمايه اي توانمن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,700 تومان

دانلود مقاله بررسي بازار سبزيجات خشك

دانلود مقاله بررسي بازار سبزيجات خشك         دانلود مقاله بررسي بازار سبزيجات خشك  هدف و ضرورت تحقيق با توجه به اينكه در ايران انوع آب و هوا وجود دارد و شرايط و اقليم نيز متنوع مي باشد در نتيجه تنوع سبزيجات آن بسيار مي باشد و همچنين سبزيجات ايران بواسطه ي نحوه ي عمليات كاشت و داشت و برداشت و وجود خاك بسيار غني و حاصل خيز در جهان مطلوبيت زيادي دارا مي باشد. در همين راستاها بايستي در سدد صدور اين محصو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,300 تومان

دانلود مقاله آيا صنعت بيمه در افزايش سطح اشتغال كشور توانمند است؟

دانلود مقاله آيا صنعت بيمه در افزايش سطح اشتغال كشور توانمند است؟          دانلود مقاله آيا صنعت بيمه در افزايش سطح اشتغال كشور توانمند است؟  چكيده : كاهش نرخ بيكاري نيروي انساني در كشورهاي مختلف و از جمله در كشورهاي ما از هدف عمده سياست هاي كلان اقتصادي دولت مي باشد. در اين راستا بررسي توان اشتغال زايي بخش هاي مختلف اقتصادي و نيز برنامه ريزي‌هاي لازم همراه با اقدامات عملي در اين زمينه مي تواند موجبات كاهش شدت بحران ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,400 تومان