تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله حسابداری پروژه مالی سيستم انبار و خريد در شركت تجهيزات ايمني راهها

دانلود مقاله حسابداری پروژه مالی سيستم انبار و خريد در شركت تجهيزات ايمني راهها

 

 

 

 

 

 دانلود مقاله حسابداری پروژه مالی سيستم انبار و خريد در شركت تجهيزات ايمني راهها

 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

پيشگفتار

1

فصل اول : كليات

 

تاريخچه شركت

2

انبارها

3

كدينگ

3

نحوه ورود و خروج كالا از انبار

3

فرمهاي مورد استفاده در انبارهاي شركت تجهيزات ايمني راهها

4

انبارگرداني

5

فصل دوم : شناسايي انبار

مقدمه

7

هدف و اهميت انبارداري

8

انبار و انواع آن

10

انبارهاي سازمانهاي توليدي و صنعتي

13

موجوديهاي انبار ( انواع انبار )

15

محل سازماني و تشكيلات داخل انبار

19

مشخصات انباردار

20

اهم وظايف انباردار

21

رعايت اصول ايمني و حفاظت در انبار

22

انبار اسقاط يا انبار لوازم فرسوده

23

واحد كنترل انبار يا كنترل اقلام

24

فصل سوم : طبقه بندي كالاها ، كدگذاري و تنظيم كالاها در انبار

طبقه بندي كالاها

25

محاسن طبقه بندي كالاها

25

خصوصيات طبقه بندي صحيح

26

مباني طبقه بندي كالاها

26

كدگذاري كالاها

27

ضرورت و شرايط كدگذاري

28

خصوصيات يك نظام كدگذاري صحيح

29

علل استفاده از نظام كدگذاري

29

روشهاي كدگذاري

32

كدگذاري بر اساس طبقه بندي كالاها

33

كد ميله اي ( خط نما )

33

استقرار كالاها در انبار

35

چيدن و استقرار كالاها در انبار

35

استفاده از حداكثر فضاي انبار

36

وسايل كار در انبار

38

نظامهاي خروج كالا از انبار

38

روشهاي انباركردن كالا

40

فصل چهارم : نظام نظارت بر انبار

وسايل و ابزار نظارت بر عمليات انبار

44

دفاتر انبار

44

كارت انبار

44

كاردكس حسابداري

47

مهمترين كارتهاي انبار

48

طراحي نظام اطلاعاتي براي انبار

53

نتايج حاصل از استقرار نظام صحيح اطلاعاتي انبار

54

وظايف اطلاعاتي انباردار

55

طراحي فرمهاي انبار

55

نمودار حركت فرمها

56

تعريف فرم

57

فرمهاي مورد نياز انبار

58

گردش عمليات در سيستم تداركات

59

دريافت و صدور كالاها

61

روشهاي اجراي كار در انبار

62

عمليات حسابداري خريد و انبار

64

روشهاي درخواست و دريافت كالا از انبار

64

روشهاي صدور و درخواست خريد و ورود كالا به انبار

66

روش برگشت كالا به انبار

67

 

 

فصل پنجم : نظام نظارت بر موجودي

 

استقرار نظام نظارت بر موجودي جنسي در سازمان

68

هدف و فوايد نظارت بر موجودي

68

اهميت و فوايد نظام نظارت بر موجودي

69

دسته بندي كالاهاي مختلف

70

ارزش يابي كالاها

70

هزينه هاي مربوط به موجودي

71

نظام موجودي صفر

75

 

 

فصل ششم : شيوه هاي رياضي نظارت بر موجودي

 

شيوه هاي رياضي نظارت بر نظام موجودي

77

عوامل مؤثر در تعيين موجودي

80

انبارگرداني

84

 

 

فصل هفتم : نحوه انبارگرداني در شركت تجهيزات ايمني راهها

 

مقدمه

86

انبار

86

تقسيم انبار

86

سيستم انبار

88

فرمهاي مورد استفاده در انبار

88

نحوه ورود جنس به انبار

90

نحوه خروج جنس از انبار

90

نحوه نگهداري موجودي حساب كالا در انبار

90

كدينگ ( شماره كالاهاي انبار )

91

حفاظت فيزيكي از انبار

92

انبارگرداني

92

جمع آوري برگه هاي شمارش

92

ليستهاي مغايرت

92

نحوه انبارگرداني

93

منابع و مأخذ

 

پيوست

 

 

پيشگفتار

منظور از طرح سيستم اطلاعاتي انبار در كارخانه ، بطور كلي ايجاد روشي سيستماتيك و منطقي است براي اجراي عمليات مربوط به كالاهاي موجود در انبار و همچنين اعمال كنترلهاي لازم روي مراحل مختلف اين عمليات .

جزئيات سيستمهاي طرح شده در واحدهاي مختلف صنعتي با توجه به نوع فعاليت و سازمان داخلي آنها ممكن است با يكديگر تفاوت داشته باشد ولي نتايج زير از طرح هر سيتم اطلاعاتي انبار عايد مي گردد :

 • ايجاد رابطه هاي بهتر و منطقي تر در داخل كارخانه براي تبادل اطلاعات .

 • تسريع عملكرد قسمتهاي مختلف به كمك طرح فرمهاي مناسب .

 • انجاد كنترلهاي بهتر در كارخانه .

 • كمك به شناسائي بهتر كالاهاي موجود در انبار با توجه با تنوع آنها .

 • طرح فرمهاي مناسبتر براي نگهداري حساب موجوديهاي انبار ( مثل كـارت انبـار و… ) .

 • طرح فرمهاي بهتر براي نقل و انتقالات كالاهاي موجود انبار ( مثل برگ درخواست جنس از انبار و …. ) .

 • نگهداري اطلاعات بروز درآمده از وضع موجوديهاي انبار كه در مقاطع مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد ( مثلاً براي محاسبه قيمت تمام شده و …. ) .

 • سفارش به موقع كالا و به ميزان مورد نياز به آن .

 • افزايش اطلاعات مديريت از ميزان كالاهاي موجود در انبار ، مصرف آنها و مسائل مشابه .

 • ايجاد اطمينان در مديريت از عدم وجود سوءاستفاده در موجوديهاي انبار .

 • كاهش اشكالات احتمالي ناشي از غيبت افراد شاغل در سيستم ، بخصوص انباردار .

 • كاهش هزينه ها و كارهاي زائد اداري از طريق حذف فرمها و يا عمليات غيرضروري.

 • شناسائي كالاهائي كه بعلل مختلف به صورت بلااستفاده در انبار باقيمانده اند و سبب اتلاف فضاي انبار و راكد نگهداشتن قسمتي از سرمايه كارخانه ميشوند.

فصل اول کليات

  تاريخچه شركت

نگاهي اجمالي به سيستم انبار و خريد در شركت ساختماني تيراژ  و همچنين توضيحاتي مختصر در مورد تاريخچه شركت و اهداف آن :

شركت ساختماني تيراژدر سال 1345 هجري شمسي تأسيس گرديد ، با توجه به سوابق اين شركت مي توان به عملكرد اين شركت در سالهاي اوليه فعاليت اشاره كرد ، از عمده ترين اهداف اصلي اين شركت كارهاي پيمانكاري راهسازي است و در حال حاضر توليدات اين شركت شامل گاردريل كنار جاده ، علائم راهنمائي و رانندگي ، علائم هشداردهنده بازتاب ( رفلكترر )‌ ، گابيون و … ميباشد .

سهام اين شركت تماماً متعلق به دولت ميباشد و زير نظر وزارت راه و ترابري اداره مي گردد .

     
انبارها

اين شركت داراي هشت انبار ميباشد كه عبارتند از :

1- انبار مواد اوليه   2- انبار ضايعات   3- انبار لوازم يدكي   4- انبار كالاي تجاري   5- انبار محصول   6- انبار ابزار مصرفي   7- انبار سوخت   8- انبار متفرقه .

نقشه هوائي و موقعيت فيزيكي اين انبارها پيوست ميباشد .

كدينگ در شركت ساختماني تيراژ

كدينگ اقلام انبارها در اين شركت ، شامل 10 رقم مي باشد كه رقم اول و دوم از سمت چپ كد كالا ، بيانگر نوع انبار ميباشد ، يعني انبار مواد اوليه با پيش شماره 11 انبار ضايعات با پيش شماره 12 ، انبار لوازم يدكي با پيش شماره 21 ، انبار كالاهاي تجاري با پيش شماره 41 ، انبار محصول با پيش شماره 51 و انبار ابزار مصرفي با پيش شماره 62 ، انبار سوخت با پيش شماره 81 و انبار متفرقه با پيش شماره 91 شروع مي شوند .

پس از دو رقم اول از سمت چپ چهار رقم بعدي صرفاً براي گسترش انبار براي آينده پيش بيني شده است و به اصطلاح باز مي باشد و پس از آن رقم هفتم و هشتم نشانگر نوع جنس كالا مي باشد و در آخر دو رقم پاياني بيانگر واحد شمارش يا اندازه گيري كالا ميباشد . يعني اگر دو رقم آخر كد كالايي 01 باشد واحد اندازه گيري آن كالا كيلوگرم است و همچنين 02 نشانگر عدد ، 03 متر ، 07 ليتر ، 08 قوطي ، 09 يارد ، 10 دست ، 12 جلد ، 13 اصله ، 14 جين ، 15 شاخه و 16 رول ميباشد .

بعنوان مثال اگر كد كالايي 6202400402 باشد از رقم 62 مشخص مي شود كه اين كالا در انبار ابزار مصرفي ميباشد و اعداد 0240 باز ميباشد و اعداد 04 نشانگر نوع ابزار مثلاً سنگ برش ميباشد و اعداد 02 نشانگر اين است كه واحد شمارش اين كالا عدد ميباشد .

نحوه ورود و خروج كالا از انبار

نحوه ورود جنس به انبار

در شركت « شركت ساختماني تيراژ » ورود كالا به انبار بدين صورت است كه استفاده كننده از جنس مورد نظر با توجه به نوع جنس مانند مصرفي بودن ، ملزومات ، مواد اوليه و … فرمي به نام درخواست كالا تنظيم مينمايد و با ذكر نام خود و نام واحد درخواست كننده ، شرح و تعداد جنس مورد نياز خود را اعلام مي نمايد و پس از استعلام از انبار مبني بر نبود اين جنس در انبار ، جهت خريد به واحد تداركات ارجاع مي گردد . واحد تداركات نيز پس از طي مراحل قانوني ( دريافت استعلام بها ، پيش فاكتور و … ) نسبت به خريد جنس مورد نظر اقدام مي نمايد و جنس خريداري شده وارد انبار شده و براي آن رسيد انبار صادر مي شود . رسيد انبار در سه نسخه ( يك نسخه 3 برگي ) تنظيم مي گردد كه يك نسخه از اين برگها نزد آورنده جنس ( تحويل دهنده ) ، يك نسخه نزد تحويل گيرنده ( انبار ) و نسخه ديگر هم به همراه فاكتور ، درخواست خريد ، استعلام بها و غيره جهت ثبت و تنظيم سند خريد تحويل امور مالي مي گردد .

نحوه خروج جنس از انبار

همچنين در اين شركت براي خروج جنس از انبار ، ابتدا تكميل فرم درخواست كالا توسط واحد متقاضي جنس صورت مي گيرد و در صورت وجود جنس مورد نظر در انبار ، حواله صادر مي گردد و پس از تكميل و تأئيد حواله مربوطه جنس مذكور به تعداد ( يا مقدار ) حواله شده از انبار خارج مي گردد . در صورت لزوم برگ خروج از انبار نيز توسط انباردار يا مسئول انبار صادر مي گردد .

فرمهاي مورد استفاده در انبارهاي شركت ساختماني تيراژ

1- حواله : جهت خروج كالا از انبار مجوزي بنام حواله صادر مي گردد . حواله انبار شامل : رديف ، كد كالا ، شرح جنس ، واحد ، مقدار ، شماره سفارش و مبلغ ميباشد كه در سه نسخه تنظيم مي گردد . نسخه اول براي حسابداري ، نسخه دوم براي انبار و نسخه سوم براي تحويل گيرنده ميباشد ، همچنين حواله انبار داراي كد انبار ، شماره سريال حواله ، نام واحد درخواست كننده و تاريخ ميباشد كه توسط رئيس اداره انبارها (مسئول ابنارها ) و انباردار و تحويل گيرنده امضاء مي گردد . نمونه اين فرم ضميمه پيوست ميباشد .

2- رسيد : جهت ورود كالا به انبار مجوزي بنام رسيد انبار صادر مي گردد ، قسمتهاي اصلي رسيد انبار عبارتند از : رديف ، كد جنس ، نام جنس ، واحد ، مقدار ، شماره سفارش و مبلغ ميباشد كه در سه نسخه تنظيم مي گردد ، نسخه اول براي حسابداري ، نسخه دوم براي انبار و نسخه سوم هم براي تحويل دهنده جنس ( واحد تداركات ) است . نمونه اين فرم ضميمه پيوست ميباشد .

3- برگشت رسيد : گاهي اوقات اتفاق كه كالايي در اثر عوامل مختلف بايد به فروشنده و يا سازنده آن عودت گردد ، در اين صورت كالاي رسيد شده در انبار را بايد برگشت رسيد كرد ، و يا به عبارتي با عودت آن به فروشنده يا سازنده آن ، برگشت از خريد تنظيم مي گردد اين سند شبيه حواله انبار ميباشد ، با اين تفاوت كه در آن علت برگشت نيز ذكر ميشود . نمونه اين فرم ضميمه پيوست ميباشد .

4- فرم برگشت كالا : گاهي اتفاق مي افتد كه كالايي از انبار درخواست مي گردد اما پس از صدور حواله و خروج كالا ، اين كالا به انبار عودت مي شود . ثبت ورود كالا به انبار در سندي بنام برگشت كالا به انبار انجام مي شود . اين فرم شبيه رسيد انبار است ، با اين تفاوت كه در اين فرم علت برگشت كالا به انبار نيز قيد مي گردد . نمونه اين فرم ضميمه پيوست ميباشد .

انبارگرداني همانگونه كه ميدانيد موجودي مواد و كالا يكي از اقلام دارايي هاي جاري و همچنين يكي از مهمترين اقلام ترازنامه است ، در پايان هر دوره مالي جهت اثبات مقدار ( مبلغ ) واقعي موجوديهاي مواد و كالا و همچنين جهت دستيابي به مقدار و مبلغ اجناس انبار عمل انبارگرداني انجام مي گيرد .

در شركت ساختماني تيراژ اين عمل در سال مالي منتهي به 1382 با حضور نمايندگان سازمان حسابرسي صورت گرفت . بدين صورت كه كميته اي تشكيل گرديد كه كميته انبارگرداني نام دارد . براي اين كميته مسئولي انتخاب شد كه وظيفه اين كميته اجراي دقيق دستورالعمل انبارگرداني بود و شخصي بعنوان هماهنگ كننده تعيين گرديد كه مسئوليت هماهنگي بين انبارها ، مسئولين انبارها و شمارشگران و نمايندگان سازمان حسابرسي بود .

انبارگرداني در اين شركت به مدت 30 روز طبق دستورالعمل و اجراي موارد زير انجام گرديد :

1- كنترل اجناس : از آغاز انبارگرداني موجودي انبارها چك گرديد . براي اطمينان از اينكه جنسهاي مشابه در چند جاي مختلف قرار نگيرند و يكجا جمع شوند و مواردي بود كه رفع شد . 

2- تگ گذاري : برگه هاي شمارش شامل سه قسمت مشابه كه در آن شماره سريال برگه ، كد كالا ، شرح كالا ، تعداد شمارش شده ، واحد و نيز دو محل امضاء براي شمارش كنندگان وجود داشت . اين تگهاي شمارش قبل از آغاز انبارگرداني بصورت كامپيوتري پرينت شده و هر كدام روي جنس مربوطه قرار گرفته بود .

3- شمارش اول : شمارش كنندگان در چند تيم دو نفري تقسيم شده كه يك نفر مسئول شمارش و ديگري مسئول ثبت مقادير بود . شمارش از يك طرف انبار و در جهت خاصي شروع شد . شمارش كنندگان به ترتيب قفسه ها و رديفهاي انبار را طي كردند و به هر جنس كه رسيدند قسمت اول تگ را جدا كرده و پس از شمارش دقيق مقادير شمارش شده در آن ثبت كردند ، سپس قسمتهاي مربوط به شمارش دوم و سوم را در جاي قبلي خود ( روي جنسها ) قرار مي دادند . طبق استانداردها اين عمل ( شمارش اول ) توسط گروه ديگري نيز انجام مي گيرد و در قسمت مربوط به شمارش دوم ثبت و توسط شمارش كنندگان ( تيم دوم ) امضاء مي گردد .  

جمع آوري برگه هاي شمارش

در پايان هر روز برگه هاي شمارش به تفكيك شمارش اول و دوم توسط ناظرين انبارگرداني ( حسابرسان ) جمع آوري و نگهداري مي شد . پس از آنكه كليه موجوديهاي انبار شمارش گرديد با حضور بازرسان قانوني شركت ( حسابرسان ) پاكت حاوي برگه هاي شمارش باز شده و موجوديهاي شمارش شده وارد كامپيوتر گرديد .

ليستهاي مغايرت

اگر بين شمارش اول و شمارش دوم گروههاي شمارش اختلافي وجود داشته باشد ، اين موارد در ليستي به عنوان مغايرت اوليه چاپ ( تهيه ) مي شود و شمارش مجدد اين اقلام انجام مي گيرد . سپس اين شمارشها وارد كامپيوتر گرديده ( پاسخ ) و با موجودي كالاها طبق كاردكس مقايسه مي گردد . در صورت وجود هرگونه اختلاف بين آنها ليست مغايرت ثانويه تهيه مي گردد و اينبار با حضور مسئول انبار يا انباردار و يا كمك انباردارهايي كه مورد اطمينان مسئولين انبار هستند شمارش سوم انجام مي گيرد و نتيجه اين شمارش در قسمت سوم برگ شمارش ( تگ ) ثبت مي شود . سپس براي آخرين بار اين شمارشها وارد كامپيوتر ( پاسخ ) شده و ليست مغايرت نهايي گرفته ( چاپ ) مي شود . لازم به ذكر است كليه اين فعاليتها باحضور حسابرس انجام مي گيرد و برگه هاي شمـارش سوم بـه تـأييد و امضـاء انبـاردار مي رسد .

كه در اين شركت مواردي مغايرت وجود داشت كه پس از طي اين مراحل رفع گرديد . 

پس از اتمام انبارگرداني صورتجلسه انبارگرداني و همچنين تأييديه انباردار نيز تهيه گرديد . كليه ليستهاي فوق به امضاء مسئول هماهنگ كننده انبارگرداني ، مسئول انبار و انباردار رسيدند . جهت شروع اعمال انبارداري در سال جديد مالي ليست كسري و اضافي انبار مورد استفاده قرار گرفت . بدين ترتيب كه كليه كسري انبار به حساب هزينه ها و كليه اضافات انبار به حساب ساير درآمدها يا درآمدهاي متفرقه منظور گرديد 

فصل دوم – شناسائی انبار

مقدمه :

انبارداري يك خدمت اقتصادي است و عبارت از نگهداشتن كالا به منظور عرضه بموقع آن يا گسترش دادن مدت عرضه آن است به نحوي كه كالا براي مدتي بيشتر قابل دسترس و مصرف باشد . در اقتصاد هر كشوري انبارها حلقه هايي از زنجير توليد ، انتقال ، توزيع و مصرف اند و نقش اتصال و واسطه را در انتقال كالا از مناطق توليد به بازارهاي مصرف و سپس توزيع محلي بر عهده دارند . بهايي كه مصرف كننده براي هر كالايي مي پردازد ، برابر مجموع قيمت خريد كالا ،هزينه حمل و نقل ، هزينه انبارداري و سود فروشنده است . هزينه هاي حمل و نقل و انبارداري اغلب اوقات در مقايسه با قيمت تمام شده كالا ، مبلغ قابل ملاحظه اي را به خود اختصاص مي دهد . بنابراين استفاده از شيوه هاي صحيح انبارداري موجب كاهش چنين هزينه هايي مي شود كه در نهايت به تقليل بهاي پرداختي از طرف مصرف كننده خواهد انجاميد ، ضمن اين كه براي مصرف كننده ، انبار نقش عمده خود را از نظر قابليت كاربرد و سهولت دسترسي به كالا نشان مي دهد .

تلاش كارخانه هاي مختلف مصروف تهيه مواد اوليه و ساخت كالاهاي مورد مصرف مردم مي شود . بنابراين در هر سازمان صنعتي و توليدي ، انبارهاي مختلفي بر حسب نيازهاي آن سازمان همچون : انبار مواد اوليه ، انبار كالاهاي نيم ساخته ، انبار ابزارآلات ، انبار قطعات يدكي دستگاهها ، انبار قالبها ، انبار ملزومات ، انبار ضايعات مواد و … وجود دارد .

درصد زيادي از سرمايه اكثر سازمانهاي بازرگاني را مواد اوليه ، لوازم و قطعات يدكي ، كالاهاي ساخته شده و نيم ساخته و نظاير اينها تشكيل مي دهنـد . بديـهي است كـه بخـش عمده اي از سرمايه در گردش سازمان مصروف تهيه آنها مي شود . لذا نگهداري و مراقبت دقيق از آنها و برقراري يك نظام صحيح اطلاعاتي براي كنترل موجوديهاي انبار بسيار ضروري است . چه ثروتهايي كه در انبارها به سبب فقدان دقت و مراقبت و انبارداري ناصحيح از بين مي روند و بنابراين با بهبود وضع انبارداري مي توان جلو اين زيانها را گرفت و بر ميزان سود سازمان افزود . عوامل مختلفي در ميزان موجودي و انواع و تعداد انبارهاي سازمانهاي بازرگاني مؤثرند. از قبيل : روش توليد ، ميزان به كارگيري ماشين آلات ، نوع محصول ساخته شده ، بازار مصرف ، نوع مواد اوليه مورد نياز ، نوسانات ارزي و قيمت در بازارهاي جهاني ، وضعيت واحد توليدي در صحنه صنعت و اقتصاد كشور بلكه در سطح جهاني و بالاخره نظام تدارك و سفارش كالاها در سازمان مربوطه .

در نظام انبارداري و نگهداري كالاها با سه روش سروكار است :

1- ورود كالاها به انبار ( وارده )

2-صدور و خروج كالاها از انبار ( صادره )

3- ذخيره كردن يا موجودي كالاها در انبار .

در مواردي كه انبار ، كالاهاي نيم ساخته در ميان خط توليد را ذخيره و نگهداري مي كند ، چون جريان ورود اين كالاها و صدور آنها در خارج انبار تعيين و اجرا مي شود ، اين روشها مشكلتر و پيچيده تر است .

هدف و اهميت انبارداري صحيح

درصد زيادي از سرمايه اكثر موسسات صنعتي را مواد اوليه ، لوازم ، وسائل يدكي كالاي ساخته و نيم ساخته و نظاير آنها تشكيل ميدهند كه قسمت عمده سرمايه در گردش صرف تهيه اجناس و وسائل مذكور ميگردد ، لذا نگهداري و حفاظت دقيق از آنها و برقراري يك سيستم صحيح اطلاعاتي براي موجودي بسيار ضروريست .

ارزش ريالي مجوديهاي انبار در صنايع مختلف متفاوت است . جهت در ك اهميت اين موجوديها در واحدهاي صنعتي مختلف ميتوان از نسبت موجوديهاي انبار به كل دارائيها و ارزش ويژه آن صنعت استفاده كرد .

عوامل مختلفي در ميزان موجودي انبار واحدهاي صنعتي موثر هستند . بطور مثال روش توليد ، دوره توليد ، ميزان بكارگيري ماشين آلات ، نوع محصول ساخته شده ، بازار مصرف ، نوع مواد اوليه مورداحتياج ، نوسانات ارزي و قيمت در بازارهاي جهاني ، وضعيت واحد صنعتي در كل صنعت كشور و دنيا ، … و بالاخره سيستم هاي تداركاتي و سفارش واحد توليدي .

ايجاد يك نظام صحيح انبارداري در سازمانها ( به ويژه سازمانهاي بازرگاني و صنعتي ) باعث سودآوري و متضمن مزاياي زيادي است كه در زير به پاره اي از آنها اشاره مي شود .

1- دريافت ، استقرار ، حفاطت و در دسترس قرار دادن كالاها در انبار به طرز درست و به سرعت و آساني انجام مي پذيرد و نيازهاي واحدها بموقع تامين مي شود

2- با نظارت دقيق بر موجوديهاي انبار ، از افزايش بيش از اندازه و حد تعيين شده كالاها در انبار جلوگيري مي شود و در نتيجه از ضرر و زيانهاي ناشي از تغيير قيمتها يا خرابي و فساد كالاها در اثر گذشت زمان جلوگيري مي شود .

3- از سفارشات مضاعف و تكراري كه بر اثر بي توجهي به كالاهاي سفارش شده قبلي و در بين راهي رخ مي دهد ، جلوگيري مي شود .

4- تعيين ميزان موجودي كالاها در انبار و ميزان مصرف و در نتيجه نوع و مقدار خريد آنها در زمانهاي مختلف به نحو صحيح محاسبه و در نتيجه در بودجه خريد صرفه جويي مي شود . اين امر عمليات حسابداري صنعتي را نيز تسهيل مي كند .

 5- اطلاعات مورد نياز مديران در زمينه ميزان موجوديها و مصارف كالاها در هر زمان به نحو احسن تأمين مي شود .

 6- باعث تسهيل عمليات شمارش ، موجودي گيري و صورت برداري عملي از موجوديها ( انبار گرداني ) ، همچنين تعيين ارزش موجودي جنسي در پايان سال كه كار پر زحمت و پر خرجي است مي گردد .

 7- با خريد به مقدار مقرون به صرفه ، از راكد شدن سرمايه در گردش به سبب نگهداري بيش از حد موجودي جلوگيري و در نتيجه باعث تسريع جريان نقدينگي سازمان مي شود .

  8- صدور بموقع قبض انبار سبب تسهيل پرداخت مبلغ كالا به فروشنده و عمليات حسابداري مي  شود .

 9- كالاها به ميزان واقعي و صحيح بيمه مي شوند و از پرداخت هزينه اضافي بيمه براي كالاها جلوگيري مي شود .

10- چون ميزان موجوديهاي انبار معمولا به قيمت تمام شده ارزيابي مي شود ، لذا در صورتي بروز خسارات ناشي از آتش سوزي و مواردي كه باعث ايجاد خسارت مي شود ، خسارات وارده با استناد به آمار موجوديها ، از طرف شركتهاي بيمه به سهولت تعيين مي شود و احتياج به ادعاهاي واهي ، غير حقيقي و تسويه حساب از طريق مصالحه نمي باشد

11 - اموال و دارائيهاي سازمان به نحو صحيحي نگهداري و حفاظت مي شود و در نتيجه اتلاف و ضايعات و سرقت به حداقل مي رسد . به علاوه بديهي است كه با بودن نظم و امكان رسيدگي دقيق بر موجوديها ، از سوء استفاده هاي احتمالي در انبار جلوگيري مي شود  . 

 

     نظامهاي خروج كالا از انبار 

براي صدور كالاها از انبار دو نظام متداول وجود دارد :

 1. اولين صادره از اولين وارده يا FIFO

 2. اولين صادره از آخرين وارده يا LIFO

1- نظام اولين صادره از اولين وارده يا FIFO :

 منظور از سيستم فايفو آن است كه كالاهايي كه ابتدا وارد انبار شده است زودتر هم خارج شود . در واقع كالاها به ترتيب تاريخ ورود پشت سرهم چيده و به همان ترتيب از انبار خارج مي شود . دراكثر انبارها امروزه از اين نظام استفاده مي شود و به ويژه براي كالاهايي به كار برده مي شود كه تاريخ مصرف دارند و در زمان مشخصي بايد مصرف شوند .

روشهاي فايفو

در عمل براي استفاده از سيستم فايفو از روشهاي كارتي ، مساحت دو برابر- متحرك و قوه ثقل استفاده مي كنند .

 • روش كارتي : در اين روش براي هر محموله وارداتي دو كارت تاريخ نوشته مي شود كه يك كارت را روي محموله مربوطه مي چسبانند و كارت ديگر را انباردار براي كنترل نگهداري مي كند . وقتي كالايي درخواست مي شود و بايد از انبار خارج شود انباردار از روي كارتها تعيين مي كند كه كدام بسته در الويت است و بايد زودتر خارج شود .

 • روش مساحت دو برابر : در اين روش براي هر كالا در انبار دو برابر مساحتي كه لازم دارد جا تعيين مي شود و اين مساحت را به دو بخش مصرف و انتظار تقسيم مي كنند . محموله نخستين يا پارتي اول كالا را در يك قسمت مي گذارند و از آن استفاده مي كنند و اگر محموله دوم رسيد آنرا با فاصله در قسمت ديگر قرار مي دهند و در حال انتظار نگه مي دارند.

 • روش قوه ثقل : برخي اجناس را مي توان درسيلوهاي مخصوص نگهداري كرد . در اين سيلوها كالا از دريچه پائين كه داراي سطح شيبداري است برداشته مي شود و كالاي جديد را از دريچه بالا به آن مي افزايند .

2- نظام اولين صادره از آخرين وارده يا LIFO  :

در سيستم لايفو اجناسي كه آخر از همه وارد انبار شده است زودتر خارج مي شوند . معـمولاً وقتي كالاها بطور مستـقيم روي زمين انبار مي شوند كالاهايي كه آخر از همه انبار شده اند بايد زودتر برداشته شود . انبارهاي غلات ، سيمان ، زغال ، شكر يا كلا كالاهايي كه بصورت فله نگهداري مي شوند در اين زمره اند . در عمل اگر بخواهند كالاهاي فله اي را نيز به صورت فايفو نگهداري كنند از مخازن سيلويي استفاده مي كنند به نحوي كه كالا از بالا وارد و از پائين خارج مي شود .

 

     روشهاي انبار كردن كالا

عمل ترتيب و تنظيم كالاها در محل خاص درانبار ، يا نگهداري ، چيدن ، تجمع و تمركز و صف بندي كردن كالاها را اصطلاحاً صفافي مي گويند . براي انبار كردن و نگهداري كالاها در انبار از روشها و تدابيري به شرح زير استفاده مي شود :

 1. ظروف : براي انبار كردن قطعات كوچك متنوع نظير پيچ ، مهره و … از ظروفي در ابعاد و اشكال مختلف استفاده مي شود كه مي توان آنها را كنار هم يا روي هم چيد و قرار داد.

 2. قفسه بندي : با استفاده از روشهاي مختلف قفسه بندي ، مي توان اقلام مختلف كالاها را در صورتي كه تنوع آنها زياد باشد يا از استحكام كافي براي قرار گرفتن بر روي يكديگر برخوردار نباشد انبار كرد . با استفاده از روش قفسه بندي نظم انبار بيشتر و تعيين موقعيت موجودي نيز راحتتر مي گردد .

 3. طبقات پايه دار : اين وسيله بطور مشخص براي انبار كردن اجسام بلند و باريك مانند الوار ، لوله ، ميله و… بكار برده مي شود . اين طبقات را مي توان روي پايه هاي چرخدار نصب كرد كه در نتيجه حمل و نقل مواد در حاليكه انبار شده اند امكانپذير مي شود.

 4. روي هم چيدن : دراين روش اقلام كالاها بر روي هم چيده و انباشته مي شود . بديهي است براي اقتصادي بودن اين روش ، بايد مقدار كالا قابل توجه باشد . انبار كردن به شيوه روي هم چيدن ، بديهي است كه ايجاب مي كند كالاها در جعبه ، كيسه و مانند آن قرار داده شوند . از اين روش در انباشتن اقلام سبك از قبيل كارتنها ، كيسه ها و … و همچنين  اقلام سنگين مانند پالت ، باكس پالت و …  استفاده مي شوند .

 5. محفظه هاي متحرك : در محفظه هاي متحرك علاوه بر اينكه مواد را انبار مي كنند امكان حمل و نقل آنها نيز فراهم مي شود . محفظه هاي متحرك وسايل چرخداري هستند كه بر روي هم به صورت ستونهاي جداگانه و در كنار هم قرار مي گيرند و از طرف ورودي به خروجي داراي شيب ملايمي مي باشند .

 6. انبار بالاسري : محفظه هاي متحرك بالاسري نوع ديگري از تجهيزات مدرن نگهداري و حمل و نقل مواد است كه براي انبار كردن مواد بكار مي رود . استفاده از اين تجهيزات فضاي كف سالن را براي عمليات توليدي آزاد مي گذارد .

 

تعداد صفحات:93

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,200 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file18_1743151_7054.zip128.5k