تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله حسابداری بررسی سیستم حسابداری تامِين اجتماعی

دانلود مقاله حسابداری بررسی سیستم حسابداری تامِين اجتماعی

 

 

 

 

 

 

دانلود مقاله حسابداری بررسی سیستم حسابداری  تامِين اجتماعی

 

آشنايي با تامِين اجتماعی :

تامین اجتماعی رامی توان پدیده ای اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی دانست که در حقیقت به موازات شکل گیری نیروهای شاغل در حال حرکت است و در مقاطعی به سبب بروز عوامل زیست محیطی یا حوادث ناشی و یا غیر ناشی از کار ، نیروی انسانی نیاز به حمایت های اجتماعی پیدا می کند . به طور مثال هنگامیکه شخص به دلایلی و بنا به اجبار از کار بیکار می شود ، سالمند می شود ویا اینکه فوت می کند تامین اجتماعی به کمک فرد تحت پوشش می آید . وقتی ما می گوئیم تامین اجتماعی یک پدیده است به این دلیل است که در طول تاریخ ، انسان موجودی اجتماعی بوده است و نیروی انسانی ، حرف غالب رادر تولید و خلاقیت می زند . در واقع این پدیده از نهاد خانواده آغاز و پس از انقلاب صنعتی به دلیل پیچیدگی در فرایند های کارگری که با ایجاد اتحادیه های کارگری به عنوان نماینده اجتماعی اش متبلور شده بود شکل گرفت ونهادینه شد.

این حرکت از طبقه کارگر که نیروی اصلی مولد جامعه بودند ، ظهور پیدا کرد و دولت ها برای سامان دادن به این پدیده ودر حقیقت قانونمند کردن آن ، قوانین تامین اجتماعی را مطابق نیازهای جوامع خودشان به تصویب رساندند .

برای اولین بار در سال 1881 میلادی بیسمارک صدر اعظم وقت آلمان اقدام به شکل دهی حمایت تامین اجتماعی کرد او بود که بر خلاف انتظارات آن عصر ، نظام تامین اجتماعی را قانونمندکرد و به مرحله اجرا در آورد .

تولید در حقیقت اساس رفاه و ثروت و خوشبختی جوامع است بنابراین کارکرد ذاتی تامین اجتماعی ، کاملا اقتصادی و به نفع تولید است .

بی توجهی به نیازها و دغدغه های نیروی انسانی یعنی قشر مولد جامعه می تواند سبب  افزایش ضایعات در تولید شود ، همچنین عوارضی مانند فرسودگی زودرس ماشین آلات ، کاهش کیفیت تولید و عدم دلبستگی نیروی انسانی به محیط کار را در پی دارد.

تامین اجتماعی در ایران :

به منظــور اجـرا ، تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرا ر نظام هماهنگ مناسب با برنامه های تامین اجتماعی جهت تمرکز وجوه در آمدهای حاصله از وصول حق بیمه ، سرمایه گذاری و بهره برداری از آن به منظور اجرای تعهدات قانون تامین اجتماعی ، سازمان تامین اجتماعی تشکیل گردیده است . این سازمان طبق قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 جزء نهادهای عمومی غیر دولتی قرار گرفته دارای استقلال مالی واداری است .

سازمان تامین اجتماعی یک سازمان  بیمه گر اجتماعی است که ماموریت اصلی آن پوشش کار گران مزد و حقوق بیگر ( بصورت اجباری ) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد ( بصورت اختیاری) است .

جمعیت تحت پوشش این سازمان حدود هفت میلیون نفر بیمه شده و نزدیک به یک میلیون نفر مستمری بگیر است که با در نظر گرفتن افراد خانواده بیمه شدگان ، جمعیت تحت پوشش این سازمان برای خدمات درمانی ، به حدود 5/27 میلیون نفر می رسد . براساس قانون ، سازمان تامین اجتماعی یک سازمان عمومی غیر دولتی است که بخش عمده منابع مالی آن از محل حق بیمه ها ( با مشارکت بیمه شده و کارفرما ) تامین می شود و متکی به منابع دولتی نیست . به همین دلیل ، دارائیها و سرمایه های آن متعلق به اقشار تحت پوشش در نسل های متوالی است و نمی تواند قابل ادغام با هیچ یک از سازمانها و موسسات دولتی یا غیر دولتی باشد .

به دلیل عدم استقرار نظام جامع تامین اجتماعی در کشور ، سازمان تامین اجتماعی بار مسئولیت سنگینی را به دوش کشیده و پاسخگوی نیازهای بخش قابل توجهی از جمعیت کشور است . تکیه گاه اصلی این سازمان مشارکت سه جانبه کارفرمایان  ، بیمه شدگان و دولت در عرصه های مختلف سیاست گذاری ، تصمیم گیری های کلان و تامین منابع مالی است .

اصول و مبانی بیمه گری این سازمان به نحوی تنظیم شده که بین اهداف اصلی آن با اهداف کلان نظام اقتصادی همسویی کامل وجود دارد .

این سازمان دارای شوری عالی بوده که به مثابه مجمع عمومی موسسات حمایتی اقتصادی عمل میکند.

اعضای این شوری دارای نمایندگانی از طرف دولت ، کارفرمایان و کارگران به شرح زیر می باشد :

الف ) هفت نفر نمایندگان دولت ، شامل :

 • وزیر رفاه و تامین اجتماعی که ریاست شورا را به عهده دارد

 • وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون وی

 • وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون او یا نمایندگان تام الاختیار وزیر

 • وزیر مشاور در سازمان برنامه و بوجه یا معاون او

 • وزیر معادن و فلزات یا معادن وی

 • وزیر صنایع یا معادن وی

 • وزیر تعاون یا وی

ب) سه نفر نمایند گان بیمه شدگان

<تامین اجتماعی > موضوع قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 حسب ماده 3 شامل موارد زیر است :

 • حوادث و بیماریها

 • بارداری

 • غرامت دستمزد

 • از کار افتادگی

 • بازنشستگی

 • مرگ

 • مقرری بیمه بیکاری

مشمولین قانون تامین اجتماعی حسب ماده  4  عبارتند از :

 • افرادی که به هرعنوان در مقابل دریافت مزد یاحقوق کار می کند

 • صاحبان حرف و مشاغل آزاد

 • دریافت کنندگان مستمریهای بازنشستگی ، از کار افتادگی و فوت

منابع درآمد سازمان به شرح زیر است :

 • حق بیمه های وصولی

 • درآمد حاصل از وجوه ذخائر و اموال سازمان

 • وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرر دراین قانون

 • کمک ها و هدایا

سازمان برای اجرای وظایف خود ، دارای تشکیلات مرکزی و واحدها و شعب در تهران   و سایر شهرستانها می باشد .

وظایف و اختیارات سازمان عبارتند از :

الف) جمع آوری و تمرکز کلیه وجوه موضوع حق بیمه مشمولین قانون تامین اجتماعی و سایر وجوه و درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری و بهر برداری از وجوه ذخائر و اموال سازمان .

ب) انجام تعهدات موضوع قانون تامین اجتماعی

ج) سرمایه گذاری و بهره برداری از وجوه ذخائر سازمان .

سازمان تامین اجتماعی از لحاظ نظری ، مبانی کار کردها ی حرفه ای ، یکی از قدرتمندترین و تاثیر گذارترین اعضای اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی( IssA ) و جزو هیات رئیسه آن است .

هدف از تاسیس

امروزه یکی از موضوع های مورد توجه کشورها ، تحقیق عدالت اجتماعی ، برابری و دستیابی به امکانات اجتماعی و اقتصادی است .

برابری و عدالت اجتماعی موضوعی نیست که فقط در کشورهای سوسیالیستی پیگیری شده باشد ، بلکه تعاملهای سرمایه داری در این خصوص جدی ترند و این امر پایدار تو تحقق یافته است . بدون شک لازمه دستیابی به عدالت اجتماعی و برابری ، توسعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی است چنانچه خدمات اجتماعی مناسبی در زمینه های تامین اجتماعی ، سلامت ، حمل و نقل ، آموزش و پرورش و غیره ... به همه مردم جامعه ارائه شود رویای عدالت اجتماعی در جامعه تحقق خواهد یافت .

یکی از اهداف و وظایف وزارت رفاه و تامین اجتماعی ، فقر زدایی به مفهوم علمی کلمه است .

مفهوم فقر زدایی این نیست که ما برویم سراسر کشور را بگردیم و فقرا را پیداه کرده و به وضعیت آنها رسیدگی کنیم ، بلکه مفهوم علمی آن این است که برای کسانی که ناتوانایی های اقتصادی دارند ، زمینه ها و شرایطی را فراهم شود تا بتواند در تولید و ایجاد ارزش افزوده نقش داشته باشند و متناسب با تلاش خود از در آمد مناسب برخوردار شوند و بتواند حداقل های زندگی خود و افراد تحت تکفلشان را تامین کنند .

بر اساس برخی بررسی های انجام شده در کشور ما ، تعداد افرادی که زیر خط فقر قرار دارند حدود 10 میلیون نفر است که یک میلیون آنها با فقر شدید غذایی مواجه هستند و وظیفه دولت حمایت از این قبیل افراد است  از این رو بر اساس طرحی که به نام چتر ایمنی و رفاه اجتماعی در دست بررسی است افراد زیر خط فقر تحت پوشش قرار می گیرند .

در طرح چتر ایمنی  در رفاه اجتماعی ، سعی بر این است که فقر کاهش یابد و شرایطی فراهم شود تا تمام مردم ایران بتوانند از امکانات ، ظرفیتها پتانسیل های موجود کشور استفاده کنند .

از گفته های بالا می توان به این نتیجه رسید که تامین اجتماعی ، مهمترین عامل امنیت اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی است . تامین اجتماعی باعث به هم پیوستگی طبقات اجتماعی می شود ، یعنی طبقات اجتماعی را به هم پیوند می دهد و باعث  گسترش طبقه متوسط جامعه می شود .

تامین اجتماعی همچنین از بروز شکاف طبقاتی جلوگیری و حداقل معاش را برای افراد جامعه فراهم می کند و به این ترتیب نقش اساسی در ایجاد امنیت اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی و جلوگیری از بروز بحران ها ایفا می کند . به عبارت بهتر برابری ناشی از تامین اجتماعی انگیزه کار و تولید را تقویت می کند و از این روقرین با عدالت اجتماعی به شمار می آید که به هر کس به اندازه ای نیاز، کار و سهم او در تولید امتیاز می دهد و از سوی دیگر از فرو افتادن در گرداب مخاطرات اجتماعی اقتصادی جلو گیری می کند .

 

تعداد صفحات:58

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,300 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file5_1742583_2133.zip137.3k