تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله کارشناسی حسابداری بررسي مالي مجتمع صنعتي سيمان آبيك

دانلود مقاله کارشناسی حسابداری بررسي مالي مجتمع صنعتي سيمان آبيك

 

 

 

 

 

 

دانلود مقاله کارشناسی حسابداری بررسي مالي مجتمع صنعتي سيمان آبيك

 

فهرست مطالب

 عنوان

صفحه

پيشگفتار

ب

فهرست مطالب

د

فهرست اشكال

ح

فهرست ضمائم

چكيده

ط

ي

فصل اول - كليات

1

مقدمه

2

تعريف موضوع تحقيق

3

اهميت و ارزش تحقيق

4

اهداف تحقيق

5

كاربرد نتايج تحقيق

6

سوالات اساسي تحقيق

7

روش تحقيق

8

تعريف واژه ها

8

خلاصه

10

مباحث فصول بعدي

10

فصل دوم - ادبيات موضوع

11

مقدمه

12

بخش يك - مباحث نظري

13

سيستم

13

خريد

14

اهداف بخش خريد

14

اصول و موازين پنجگانه خريد

15

وظايف و مسئوليت هاي بخش خريد

16

ارتباط بخش خريد با بخشهاي ديگر

17

فرآيند يا مراحل خريد خارجي

18

انبار

19

عنوان

صفحه

انواع انبارها

19

جايگاه انبار

20

اهداف و وظايف انبارها

20

انواع موجوديهاي انبارها

20

انبارداري

21

سيستم انبارداري و مزيتهاي آن

21

وظايف انباردار

22

انتظارات مديريت از سيستم كنترل انبارها

23

نكات مهم براي اداره بهينه انبارها

24

مناسبترين «تعداد اقتصادي» انبارها

24

طراحي و برنامه ريزي تامين كالا

25

كدينگ

25

كدگذاري

25

فوايد كد گذاري

26

انواع روشهاي كدگذاري

26

موجودي كالا

27

اهميت موجوديها

27

دلايل نگهداري موجودي كالا

28

هزينه مربوط به موجوديها

28

مواضع مختلف بخشها و گروههاي درون سازمان نسبت به حجم موجوديها

31

كنترل موجودي

31

مشكلات عدم تعادل موجودي

32

مهمترين شيوه هاي محاسبه قيمت تمام شده موجودي كالا در انبار

32

سيستم هاي سفارش كالا در سازمان

33

بخش دو - پيشينه تحقيق

35

بخش سه - مشخصات مجتمع صنعتي سيمان آبيك

38

مروري مختصر بر خط توليد مجتمع صنعتي سيمان آبيك

41

عنوان صفحه

طرح طبقه بندي مشاغل كارخانه

44

شرح وظايف

45

خلاصه

55

فصل سوم - روش تحقيق

56

مقدمه

57

كتابخانه

60

مشاهده

60

مصاحبه

62

خلاصه

63

فصل چهارم - تجزيه و تحليل اطلاعات

64

مقدمه

65

طراحي انبارها

67

انواع انبارها در كارخانه سيمان آبيك

69

مشكلات و خسارت ناشي از طراحي غيراصولي انبارها

71

حفاظت و ايمني انبارها

72

عمليات مربوط به خريد در انبارها

80

انواع خريد

80

انواع شيوه ها در خريدهاي داخلي

80

عمليات خريد در تداركات

89

تنظيم گزارش خريد

95

خريدهاي خارجي

96

نحوه خريد مواد اوليه توسط مجتمع صنعتي سيمان آبيك

100

خريدهاي خودسرانه برخي از مسئولين و واحدها

102

خريدهائي‌ كه كالاي آنها فاسد شدني است

103

خريدهاي غير ضروري و بيش از حد

103

كنترل كيفيت

104

استاندارد كردن قطعات

105

عنوان صفحه

قبض انبار

106

سيستم كدينگ اجناس

110

مشكلات ناشي از عدم كدينگ

112

مزاياي كدينگ اجناس

113

شرح كدينگ اجناس

115

عدم وجود واحدي براي پياده كردن سيستم كدينگ بطور ثابت

121

مختصري درباره سيستم اطلاعات مديريت

122

عمليات نگهداري و سرويس دهي انبار

123

عمليات نگهداري در بخش اداري

123

عمليات نگهداري مربوط به داخل انبار

130

كنترل موجودي انبار

132

انواع روشهاي كنترل موجودي

133

محاسبه قيمت تمام شده موجودي كالا در انبار

136

عدم هماهنگي انبار با واحدهاي توليدي

138

خلاصه

139

فصل پنجم - نتيجه گيري و پيشنهادات

141

مقدمه نتيجه گيري  پيشنهادات

142

142

146

منابع و مآخذ

 

ضمائم

 

مقدمه :

گام نخست براي هر تحقيق انتخاب يك موضوع تحقيق مي باشد كه به صورت يك فكر در ذهن محقق شكل مي گيرد و بايستي موضوعي كه انتخاب مي كنيم برايمان كم وبيش شناخته شده باشد به شكلي كه برايمان پيش زمينه اي ايجاد نمايد تا بتوانيم در ادامه تحقيق راحت تر با موضوع ارتباط برقرار كنيم .

براي انتخاب موضوع بايستي شرايط و امكانات و اطلاعات پيرامون آن موضوع را سنجيد تا مبادا به موانعي برخوردكنيم كه مانع از تكميل شدن يك تحقيق مفيد گردند . بايستي كوشيد موضوع را به بهترين شكلي باز كرد و شرح داد تا آنكه بتواند يك مرجع مفيد و مناسب براي آيندگان باشد . براي رسيدن به جوابهاي خوب و سودمند از يك تحقيق بايستي روشهاي تحقيق مناسب را در نظر گرفت و از منابع مطلوب براي تحقيق  بهره گرفت .

تعريف موضوع تحقيق :

همه ما بارها به خريد رفته ايم و به تهيه احتياجات خود پرداخته ايم , زماني ضرورت خريد را احساس مي كنيم كه نياز به يك قلم جنس خاص براي رفع مشكلي كه پيش آمده است داريم . سعي مي كنيم ابتدا از نبود آن آگاه شويم و ميزان نياز را بسنجيم و سپس اقدام به خريد كنيم .

خريد كردن شرايطي را مي طلبد حتي اگر براي رفع نيازهاي عادي منزل و شخص صورت پذيرد , ابتدا بايد ميزان نياز , كيفيت مناسب , قيمت دلخواه و زمان مطلوب را بررسي كنيم ودر گام نهايي آن را از يك منبع مطمئن و قابل اطمينان خريداري نماييم .

در سيستم خريد و انبارداري در يك كارخانه بزرگ نيز همان اصول ابتدايي كه در هر خانه اي استفاده مي شود به كار مي رود , مانند اينكه : بهترين منبع , بهترين قيمت , بهترين كيفيت , بهترين كميت , بهترين زمان  براي خريد كدام است ؟

البته روش كار در كارخانه هاي بزرگ پيچيده تر مي باشند و به همان سادگي كه براي منزل خريد مي كنيم اتفاق نمي افتد و به همين جهت نياز به تحقيق و مطالعه دارد و بايد بهترين روشها و فنون براي انجام اين كار صورت بپذيرد , در غير اين صورت از مجموعه كل سازمان نمي توان  انتظار بهترين عملكرد را داشته باشيم .

مجتمع صنعتي سيمان آبيك در دو مرحله و در سالهاي 1352 و 1357 مورد بهره برداري قرار گرفت و در كيلومتر 80 جاده تهران - قزوين واقع شده است و داراي ظرفيت توليد روزانه 7500 تن سيمان مي باشد . مواد اوليه اصلي كارخانه مثل خاك ، آهك ، گچ از معادن داخل كشور تامين مي گردد .

در اين تحقيق سعي خواهيم نمود تا سيستم خريد و انبارداري مجتمع صنعتي سيمان آبيك را بررسي و مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم ، يعني با داشتن يك نگرش سيستمي به بخش خريد و انبارداري و در كل به سازمان بررسي كنيم و ببينيم در اين سازمان رعايت اصول و موازين 5 گانه خريد ، سيستم سفارش كالا ، سيستم كدگذاري، كنترل موجودي انبارگرداني به چه شكلي انجام مي پذيرد .

اهميت و ارزش تحقيق :

براي آنكه ديدي وسيع نسبت به آنچه قصد انجام آنرا داريم پيداكنيم ، بايستي به تحقيق و مطالعه دست بزنيم ، هميشه مطالعه باعث روشنتر شدن موضوع مي شود و انجام آنرا باسهولت بيشتري امكان پذير مي كند . ما باانجام يك تحقيق ساده و مفيد خواهيم دانست در كجا قرار گرفته ايم ، امكاناتما چيست ، به چه چيزهائي نياز داريم ، چه اقداماتي بايد انجام دهيم ... و راهكارهاي مناسب را در نظر خواهيم گرفت .

تحقيق مفيد و ارزشمند بالطبع نتايج عالي و سودمندي در پي خواهد داشت و ارزش تحقيق و اهميت آن زماني خواهد بود كه گره از كاري بازگشايد و علمي و واقع گرايانه باشد و منجر به سودآوري و بهره وري گردد .

در چارچوب موضوع خريد و انبارداري همواره نيازمند تحقيق و مطالعه و آگاهي از شرايط موجود و تحولات احتمالي هستيم . هنگام خريد نيازمند آن هستيم كه به شناسايي منبع مناسب , كيفيت و كميت مناسب , قيمت مناسب ، زمان مناسب بپردازيم . شناسايي تمام اين موارد مستلزم تحقيق و مطالعه است . انباردار هميشه بايد از موجودي انبار آگاه باشد و اطلاع دقيقي را در اختيار مسولين مربوطه در خط توليد و واحد تداركات خريد قرار دهد .

با نگاهي به فعاليتهاي صنعتي و روند اين فعاليت در سازمانها , پي مي بريم كه همه آنها با اتكا بر يك سري عوامل اساسي و عمده همچون تكنولوژي , سرمايه , مواد اوليه , نيروي انساني سعي در افزايش ميزان سود آوري خود دارند . در همين رابطه وظيفه اصلي مديريت نيز ايجاد بهترين تركيب از اين عوامل است . عدم تهيه مواد اوليه لازم , در زمان مورد نياز , به ميزان مطلوب و كيفيت و قيمت مناسب منجر به كاهش چشمگير سود دهي در صنعت مي گردد . چرا كه نتيجه آن افزايش قيمت تمام شده محصول نهايي توليد شده است بنا بر اين بيشترين تاثير و اهميت خريد زماني است كه با شرايط پنجگانه انجام شود .

اهداف تحقيق :

هدف اصلي اين تحقيق بررسي سيستم خريد و انبار داري مجتمع صنعتي آبيك مي باشد . بررسي و تجزيه و تحليل سيستم خريد و انبار داري اين شركت ، مديران و برنامه ريزان و مسئولان آن بخش را كمك خواهد كرد تا تصوير بهتر و روشن تري از وضعيت موجود خود داشته باشند ونقاط قوت و ضعف خود را بشناسند و هر چه بهتر و موثر تر بتوانند در جهت انجام وظايف محوله خود گام بردارند .

لذا با توجه به موضوع تحقيق هدف بررسي نكات زير است :

 • طراحي انبارها و حفاظت وايمني آنها در مجتمع صنعتي سيمان آبيك .

 • رعايت اصول و موازين پنجگانه خريد در مجتمع صنعتي سيمان آبيك .

 • كنترل موجودي مجتمع صنعتي سيمان آبيك .

 • عمليات مربوط به نگهداري و سرويس دهي انبارها در مجتمع صنعتي سيمان آبيك.

 • سيستم سفارش مجتمع صنعتي سيمان آبيك .

 • سيستم كد گذاري كالا در مجتمع سيمان آبيك .

 • انبار گرداني در مجتمع صنعتي سيمان آبيك .

 همچنين در بيان اهداف شخصي به منظور بررسي سيستم خريد و انبار داري در مجتمع صنعتي سيمان آبيك به عنوان تحقيق ام , مي توانم دو دليل را ذكر كنم : دليل اول _ علاقه اي بود كه نسبت به موضوع خريد و انبارداري داشتم .

 دليل دوم _ آشنايي بود كه با يكي از مهندسان رده بالاي اين مجتمع صنعتي داشتم و اين كار من را آسان و از نظر كيفي مفيدتر مي نمود .

 كاربرد نتايج تحقيق :

 تحقيقات همواره گره گشاي مسائل پيچيده صنعتي بوده اند حتي ضعيف ترين تحقيق مي تواند جرقه اي در ذهن يك اهل فن , مدير و متخصص ايجاد نمايد و باعث يافتن راهكاري مناسب براي مشكلات گردد .

كاربردهاي بسياري را مي توان از يك تحقيق مربوط به بخش هاي خريد و انبار داري منجمله اين تحقيق انتظار داشت كه مي توان تعدادي را به شرح ذيل نام برد :

1- كمك به طراحي مناسب و بهينه انبارها .

2- كمك به مديران در جهت رسيدن به تركيبي مناسب از عوامل و موازين

پنجگانه خريد .

3- تحليل درستي از عمليات خريد چه داخلي وچه خارجي كه باعث مي شود

از مشكلات و روشهاي صحيح آگاهي حاصل شود .

4- كمك به انتخاب بهترين سيستم سفارش دهي كالا .

5- باز نگري  و اصلاح عمليات نگهداري وسرويس دهي انبار .

6- انتخاب بهترين شيوه مربوط به نقل و انتقال و كد گذاري اجناس .

7- آشنايي با نحوه انبار گرداني و برخورد با تعداد مغايرت .

8 - آگاهي از لزوم پياده سازي سيستم اطلاعات مديريت (MIS).

9- آگاهي از چگونگي كاهش دادن هزينه هاي انبار داري .

   10- انتخاب شيوه مناسب محاسبه قيمت تمام شده موجودي كالا در انبار .

 سوالات اساسي تحقيق :

 در تحقيق فوق مي خواهيم در حد توان و به صورت جامع و مفيد به سوًالات اساسي زير پاسخ دهيم :

1- طراحي انبارها و حفاظت و ايمني آنها در مجتمع صنعتي سيمان آبيك به چه صورتي است ؟

2- عمليات مربوط به خريد در مجتمع صنعتي سيمان آبيك به چه صورت انجام مي شود ؟ و آيا اصول و موازين پنجگانه خريد در آن رعايت مي شود ؟

3- سيستم سفارش در مجتمع صنعتي سيمان آبيك به چه نحوي انجام مي شود ؟

4- نحوه  انجام كد ينگ اجناس در انبارهاي مجتمع سيمان  آبيك به چه شيوه اي انجام مي شود ؟

    5 - عمليات مربوط به نگهداري و سرويس دهي انبارها در مجتمع صنعتي سيمان آبيك به چه صورت انجام مي شود ؟

6- كنترل موجودي در مجتمع صنعتي سيمان آبيك به چه شكل و با چه ابزارهايي انجام مي شود ؟

7- انبار گرداني در مجتمع صنعتي سيمان آبيك به چه شكلي انجام
مي شود

روش تحقيق :

روشهاي گرد آوري اطلاعات از مراحل مهم در انجام يك تحقيق است . هر چه درستي و دقت اطلاعات بيشتر باشد , احتمال شناخت واقعيات و دستيابي به راه حل مناسب براي حل مشكلات احتمالي بيشتر خواهد بود ولزوم دستيابي به اطلاعات دقيق و صحيح انتخاب روش صحيح جمع آوري اطلاعات است .

تحقيق حاضر از نوع تحقيق توصيفي است . در اين تحقيق جهت جمع آوري اطلاعات , علاوه بر استفاده از منابع كتابخانه اي همچون كتاب , مجلات , اسناد و مدارك بايگاني و آرشيو هاي مجتمع استفاده شده است . علاوه بر اين در انجام تحقيق فوق استفاده از جداول و نمودارهاي سازماني كمك بسيار قابل توجهي به محقق نموده است . بايد اضافه نمود كه مشاهده و مصاحبه هم به عنوان دو ابزار اصلي براي انجام اين تحقيق استفاده شده است .

تعريف واژه ها :

سيستم[1] - سيستم عبارتست از يك كل با اجزا مرتبط به هم كه تمامي اجزا در جهت نيل به هدف مشترك بايكديگر همكاري دارند . ( عقدائي , 1377) .

خريد[2] - خريد جرياني است كه طي آن , خريدار تلاش مي كند تا مواد اوليه , قطعات يدكي , خدمات و ملزومات را در بهترين كيفيت به عالي ترين قيمت , مناسب ترين كميت , از بهترين منابع تهيه و خريداري نمايد . ( عقدائي , 1377) .

انبار[3] - انبار محل و فضايي است كه يك يا چند نوع كالاي بازرگاني و صنعتي مواد اوليه و فرآوردهاي مختلف در آن نگهداري شود , آن هم بر اساس سيستم صحيح طبقه بندي . ( انواري رستمي , 1378) .

انبارداري[4] - انبارداري فعاليتي است پر مسوليت با اهميتي بسيار كه طي آن  انبار دار موظف است  محصولات و قطعات  را دريافت و ورود و خروج مواد را به دقت كنترل و تنظيم موجود ي و تحويل به موقع سفارش را با دقت و سرعت عمل انجام دهد . همچنين انبارداري فعاليتي است كه ارتباطي تنگاتنگ با بخشهاي خريد و توليد دارد  . ( عقدائي , 1377 ) .

اصول و موازين پنجگانه خريد[5]  (5R) - اصول اساسي جهت تامين نيازهاي موسسه به صورت مطلوب در جهت سود آوري موسسه , كه شامل كيفيت مطلوب , كميت مطلوب , زمان مطلوب , منبع مطلوب و قيمت مطلوب مي شود . ( عقدائي , 1377 ) .

كد گذاري[6]  _ رويه سيستمي كه به وسيله آن اطلاعات و نشانه هاي مورد نياز از شخصي به شخص ديگر و يا از نقطه اي به نقطه اي ديگر به صورت خلاصه منتقل مي گردد . ( انواري رستمي , 1378 ) .

كنترل موجودي[7] __ فن نگهداري كالا در سطح بهينه . ( عقدائي , 1377 ) . 

خلاصه :

در اين فصل به تعريف موضوع تحقيق كه بررسي سيستم خريد و انبارداري در مجتمع صنعتي سيمان آبيك بود پرداختيم و طي آن تلاش نموديم به اهميت و ارزش بخش خريد و انبارداري اشاره كنيم و كاربردهايي كه مي توان از نتايج اين تحقيق برشمارد را عنوان نموديم و به طرح سوالات اساسي پرداختيم كه بايستي در فصل تجزيه و تحليل به آنها پاسخ دهيم . و روشهاي تحقيق را عنوان نموديم و به تعريف واژه هاي مربوط به موضوع تحقيق پرداختيم .

مباحث فصول بعدي :

فصل دوم به ادبيات موضوع مي پردازد كه شامل سه بخش مباحث نظري , پيشينه تحقيق و تاريخچه مجتمع صنعتي سيمان آبيك مي باشد . در فصل سوم روش تحقيق توضيح داده مي شود و روش هاي جمع آوري اطلاعات مطرح مي گردد .

فصل چهارم به تجزيه و تحليل اطلاعات مي پردازد و در نهايت در فصل پنجم با توجه به تجزيه و تحليل اطلاعات به دست آمده , نتايج تحقيق بيان شده و پيشنهاداتي ارائه مي گردد .

بخش يك- مباحث نظري:

تعاريف:

سيستم- سيستم عبارت است از مجموعه اي از اجزاي به هم وابسته كه به علت وابستگي حاكم بر اجزاي خود، كليت جديدي را احراز كرده ، ضمن پيروي از نظم و سازمان خاص در جهت تحقق هدف معيني كه دليل وجودي آن است، فعاليت كند. مانند سيستم بدن انسان، سيستم آموزشي كشور.(زاهدي،1378).

هر سيستم از اجزائي به وجود آمده است و هر جز‏ از اجزاي نقش ويژه اي را بر عهده دارد. عناصر اساسي سيستم، عبارتند از: درونداد (داده)، فرآيند تبديل، برونداد(ستاده)و بازخور. سيستم با تركيبي كه گفته شد، از محيطي كه درآن محاط شده است تأثيري مي پذيرد و برآن اثر مي گذارد.

 در يك نگرش سيتماتيك به سازمانها، چهار نوع ورودي از محيط دريافت
مي دارد، كه شامل (مواد، نيروي انساني، منابع مالي و اطلاعات) است .سازمان اين ورودي ها را با دراختيار گرفتن تكنولوژي تبديل كرده و تغيير شكل مي دهد، و سپس آنها را از نو بصورت (كالا و خدمات، سود و زيان، رفتار كاركنان و اطلاعات اضافي) به محيط آورده و در نهايت بر حسب زوجيهاي خود، باز خورد لازم را از محيط دريافت مي دارد. (عقدائي، 1377).

  در يك طبقه بندي از سيستم آنرا به دو قسم سيستم باز كه با محيط خود در ارتباط است و سيستم بسته كه با محيط خود ارتباط برقرارد نمي كند در نظر
مي گيريم.

  هر جزء در سيستم از مسئوليتي مشخص و تعيين شده برخوردار است و عملكرد هاي خاص هر يك هر چند متفاوت، اما باعث حركت كل سيستم به سوي هدف مي گردد.

كالا ، خدمات سود و زيان رفتار كاركنان اطلاعات بيشتر

TRANSFORMATIONتكنولوژي تبديل

مواد منابع انساني منابع مالي اطلاعات  

شكل شماره 1-2 ، سيستم

خريد - خريد جرياني است كه طي آن، خريدار تلاش مي كند تا مواد اوليه، قطعات يدكي، خدمات و ملزومات را در بهترين كيفيت، عالي ترين قيمت و مناسب ترين كميت، از بهترين منابع تهيه و خريداري نمايد. (عقدائي، 1377)

اهداف بخش خريد:

 • حمايت از واحدهاي عملياتي مؤسسه از طريق جريان مداوم و منظم مواد و خدمات.

 • به حداقل رساندن زيان ناشي از فساد و از مدافتادگي و سرقت موجوديها در مؤسسه.

 • تهيه و شناسائي و تعيين جايگزيني مطمئن براي عرضه كالاها و مواد و... .

 • بر قرار روابط مداوم و خوب با فروشندگان كالاها تا رفتار حمايتي فروشندگان را موجب گردد.

 • ايجاد هماهنگي كامل با ساير ادارات مؤسسه.

 • كمك در بهبود و توسعه سياستها و روشهايي كه رسيدن به اهداف ديگر را به نازلترين قيمت ميسر مي نمايد.

 • خريد عاقلانه و رقابتي . (انواري رستمي،1378)

اصول و موازين پنجگانه خريد:

بي ترديد، يكي از وظايف بخش خريد، تأمين نيازهاي مؤسسه بصورت مطلوب در جهت سود آوري بيشتر است. براي دستيابي به اين هدف رعايت موارد زير امري ضروري است:

1-كيفيت مطلوب

عبارت كيفيت مطلوب به مفهوم مناسب بودن محصولات و كالا در جهت مقاصد تعيين شده است. با توجه به اين نكته كه هرچه كيفيت مرغوبتر باشد قيمت آن نيز بالاتر خواهد بود.

2-كميت مطلوب

انجام خريد در حجم مناسب در گرو آشنايي كامل با تمامي بخشهاي سازمان و نيازهاي آن مي باشد. خريد به ميزان اضافي، سبب افزايش هزينه هاي انبار داري و راكد شدن بخشي از سرمايه هاي جاري شركت مي گردد. و خريد به ميزان كمتر باعث ايجاد وقفه در خط توليد مي گردد.

3-قيمت مطلوب

يكي از مؤثرترين عوامل در خريد، قيمت مي باشد.

براي دستيابي به قيمت مناسب و معقول، رعايت اين موارد الزامي است:

الف- تحقيق و مطالعه همه جانبه و گسترده در زمينه قيمتها در سطح بازار

ب- برقرار رابطه اي صحيح، سالم و وسيع با فروشندگان و توليد كنندگان.

4-زمان مطلوب

هدف از خريد، در وقت و زمان مناسب، كاهش تغييرات نامطلوبي است كه معمولاً در سطح قيمت، در وضعيتها وزمانهاي متفاوت رخ مي دهد.

5-منبع مطلوب

از ميان فروشندگان، بهترين و مطمئن ترين آنها، يعني فروشندگاني كه نسبت به تعهدات خود پايبند هستند را انتخاب مي كنيم . براي دستيابي به يك منبع مناسب بايد برنامه هاي صحيح و مطالعات همه جانبه و عميقي داشت.(عقدائي،1377)

وظايف و مسئوليتهاي بخش خريد:

 • بخش خريد موظف است، نسبت به خريدهاي ضروري سازمان با عنايت به محدوديتهاي حاكم بر سيستم اقدام نمايد.

 • كسب اطلاعات دقيق، با توجه به نيازهاي متفاوت سازمان و نيز نيازهاي مصرف كنندگان.

 • واحد خريد نماينده مستقيم و بلامنازع شركت در مذاكرات خريد و انعقاد قرار دادهاست.

 • مسئوليت تعيين منبع يا منابع خريد به عهده واحد خريد است.

 • بررسي قيمتهاي موجود و شرايط دقيق خريد و چگونگي اخذ ضمانتها
  ( عقدائي، 1377)

ارتباط بخش خريد با بخشهاي ديگر:

اجزاي سيستم سازمان بخشهايي چون مالي، تعمير و نگهداري، انبارها، تداركات، توليد و غيره با هم در تعاملند . تبادل اطلاعات بين اجزاء و واحدهاي سازمان پايه سيستم اطلاعاتي مناسب بشمار مي رود. اطلاعاتي كه به بخش خريد
مي رسد را مي توان به سه دسته تقسيم نمود:

الف) اطلاعاتي كه از بيرون به بخش خريد مي رسد عبارتند از :

 • امكانات توليدي فروشنده.

 • منابع تأمين مواد اوليه.

 • شرايط عمومي بازار و وضعيت مواد اوليه درآن.

 • امكانات حمل ونقل و هزينه هاي آن.

ب) اطلاعاتي كه از بخش خريد به قسمتهاي مؤسسه مي رسد عبارتند از :

 • اطلاعات مديريت از شرايط اقتصادي بازار.

 • اطلاعات مربوط به كيفيت به امور توليد.

 • اطلاعات مربوط به سفارشات به انبار.

 • اطلاعات مربوط به قراردادها به امور حقوقي.

ج) اطلاعاتي كه از داخل مؤسسه به بخش خريد داد مي شود عبارتند از :

 • ميزان موجودي مؤسسه .

 • وضعيت نقدينگي مؤسسه وروند آن بطور طبيعي.

 • امكانات حمل و نقل داخلي مؤسسه.

 • تصميمات متخذه توسط، مديران رده بالا. (انواري رستمي، 1378)

فرآيند يا مراحل خريد خارجي:

مراحل خريد خارجي به شرح زير مي باشد :

 • بررسي نيازمنديها و برنامه ريزي جهت آنها و تهيه برنامه سفارش خريد مناسب.

 • بررسي راه حلها يا گزينه هاي متعدد( بسازيم،بخريم اگر آري از چه طريقي اجاره كنيم و...) .

 • مكاتبه و تماس با فروشندگان.

 • گرفتن Quotationيا Offerاز فروشندگان.

 • گرفتن پيش فاكتور يا Proforma)Invoice) از فروشندگان.

 • تكميل فرم درخواست ثبت سفارش در مراكز تهيه و توزيع كالا.

 • بيمه كردن كالا و اخذ شماره اعتبار.

 • تخصيص ارز وگشايش اعتبار و دريافت اسناد حمل طبق توافق.

 • ارسال كالا و ورود آن.

 • ترخيص كالا. ( انواري رستمي، 1378)

انبار- به ساده ترين بيان انبار فضا و مكاني است كه درآن عمل نگهداري صورت مي پذيرد. (عقدائي، 1377)

انواع انبارها :

انبارها را بر مبناهاي متعددي دسته بندي مي كنند:

الف) بر اساس چگونگي شكل ظاهري ساختمان:

 • انبارهاي باز- كه به صورت فضايي بي حفاظ يا محصور بوده و معمولاً براي نگهداري كوتاه مدت يا بلندمدت،مورد بهره برداري قرار مي گيرد.

 • انبارهاي كاملاً پوشيده- فضائي كاملاً بسته والبته با رعايت كامل مسائل ايمني در زمان ساخت.

 • انبارهاي سرپوشيده- اين انبارها ، در واقع به صورت سقفي است كه بر
  پايه هايي مستحكنم استوار بوده و براي حفاظت كالا از آفتاب يا باران و


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file1_1742366_6902.zip228.4k