تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله حسابداری بررسی سیستم حسابداری بانک ملی

 دانلود مقاله حسابداری بررسی سیستم حسابداری بانک ملی           دانلود مقاله حسابداری بررسی سیستم حسابداری بانک ملی     فهرست مطالب مقدمه 1 ادارات بانک عبارتند از 7 فرهنگ سازمانی « رفتار اداری 9 سازمان چیست ؟ 9 انواع مختلف ساخت سازمانی 10 سازمان رسمی و غیر رسمی 10 سازمان رسمی 10 سازمان غیررسمی 11 تفاوت های سازمان رسمی و غیررسمی 11 فصل اول 14 تعریف پول 15 انواع پول 15 وظایف پول 17  تشکیل بانک مرکزی 18 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,000 تومان

دانلود مقاله حسابداری بررسی سیستم حسابداری تامِين اجتماعی

دانلود مقاله حسابداری بررسی سیستم حسابداری  تامِين اجتماعی           دانلود مقاله حسابداری بررسی سیستم حسابداری  تامِين اجتماعی  آشنايي با تامِين اجتماعی : تامین اجتماعی رامی توان پدیده ای اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی دانست که در حقیقت به موازات شکل گیری نیروهای شاغل در حال حرکت است و در مقاطعی به سبب بروز عوامل زیست محیطی یا حوادث ناشی و یا غیر ناشی از کار ، نیروی انسانی نیاز به حمایت های اجتماعی پیدا می کند . به طور ...

توضیحات بیشتر - دانلود 17,300 تومان

دانلود مقاله حسابداری بررسي دايره حسابداري شعب بانكها

دانلود مقاله حسابداری بررسي دايره حسابداري شعب بانكها           دانلود مقاله حسابداری بررسي دايره حسابداري شعب بانكها   فهرست مطالب عنوان                                                ...

توضیحات بیشتر - دانلود 17,800 تومان

دانلود مقاله حسابداری برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري

دانلود مقاله حسابداری برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري           دانلود مقاله حسابداری برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري  چكيده مطالب تنوع مؤسسات و گوناگوني فعاليتهاي مختلف اقتصادي در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداري را بر آن داشته تا در قالب مباني و اصول عمومي، راه حلهاي متناسبي را براي نگهداري حسابهاي فعاليتهاي گوناگون، به نحوي فراهم آورد كه صورتهاي مالي مؤسسات تصوير گوياتري از نتايج عمليات و وضعيت مالي ارا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,200 تومان

دانلود مقاله حسابداری بخش اداري مالي مخابرات دكتر حسابي

دانلود مقاله حسابداری بخش اداري مالي مخابرات دكتر حسابي           دانلود مقاله حسابداری بخش اداري مالي مخابرات دكتر حسابي   اداره مالي اداري اداره مالي اداري ضمن ارائه خدمات به متقاضيان و مشتركين تلفني بصورت قبول تقاضا و اشتراك تلفن و تشكيل پرو.نده و رسيدگي به امور قبوض مشتركين و محاسبه در آمد و هزينه‌ها ، خدمات تداركاتي و پرسنلي و حقوقي كليه پرسنل و كاركنان مخابرات شهرستان را به عهده‌دارد كه اگر فعاليت و تداركات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 17,300 تومان

دانلود مقاله ارشد حسابداری اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری

دانلود مقاله ارشد حسابداری اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری            دانلود مقاله ارشد حسابداری اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری   فصل اول: بسط و تکامل حسابداری 1- تعاریف حسابداری: در طول سالهای متمادی تعاریف حسابداری به تدریج تکامل یافته امروزه عمده ترین تعریف از حسابداری و به عنوان یک سیستم اطلاعاتی می شود منحصرین تعاریفی که از حسابداری شده است عبارت است از: الف) حسابداری فن ثبت (دفتر روزنامه) طبقه بندی (دفتر کل و مع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,400 تومان
تعداد صفحه(6):