تحقیقان

مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود مقاله بررسی نقش معدن سنگ آهن چغارت در توسعه اقتصادي شهر بافق

دانلود مقاله بررسی نقش معدن سنگ آهن چغارت در توسعه اقتصادي شهر بافق       دانلود مقاله بررسی نقش معدن سنگ آهن چغارت در توسعه اقتصادي شهر بافق73ص  چكيده دراين تحقيق نقش معدن سنگ آهن چغارت در توسعه اقتصادي شهر بافق مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است روش پژوهش به صورت توصيفي تحليلي است كه شاخص هاي اقتصادي همچون اشتغال، درآمد، توليد و مهاجرت مورد ارزيابي قرار گرفته است نتايج و يافته ها حاكي از اين است كه معدن چغارت در كاهش بيكاري و مهاجرت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,300 تومان

دانلود مقاله بررسي دو عامل فساد مالي و پول شويي در كشورهاي جهان

دانلود مقاله بررسي دو عامل فساد مالي و پول شويي در كشورهاي جهان           دانلود مقاله بررسي دو عامل فساد مالي و پول شويي در كشورهاي جهان   مقدمه به اعتقاد اكثر متفكران، فساد يك بيماري انكار ناپذير در همه‌ي حكومت هاست و مختص يك قاره، منطقه يا گروه قومي خاص نمي‌باشد. فساد در  رژيم هاي سياسي دموكراتيك و ديكتاتوري، اقتصادهاي سوسياليستي، سرمايه داري و فئودال يافت مي‌شود و آغاز اقدامات فساد آميز مربوط به زمان حال ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,400 تومان

دانلود مقاله بررسي دگرگوني هاي صادرات و اقتصاد كشور

دانلود مقاله بررسي دگرگوني هاي صادرات و اقتصاد كشور             دانلود مقاله بررسي دگرگوني هاي صادرات و اقتصاد كشور  مقدمه جهان  و جامعه بشري گرفتار شكاف و دو پارگي ژرف و عميقي است: دوپارگي و شكاف بين بخش پيشرفته و بخش كم رشد و توسعه نايافته. گروه توسعه يافتگان صنعتي در غرب و شرق، به امكانات و تسهيلاتي همچون دانش فني و تكنولوژي پيشرفته، نيروي انساني ماهر ون متخصص، ماشين ها و كالاهاي سرمايه اي توانمن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,700 تومان

دانلود مقاله بررسي بازار سبزيجات خشك

دانلود مقاله بررسي بازار سبزيجات خشك         دانلود مقاله بررسي بازار سبزيجات خشك  هدف و ضرورت تحقيق با توجه به اينكه در ايران انوع آب و هوا وجود دارد و شرايط و اقليم نيز متنوع مي باشد در نتيجه تنوع سبزيجات آن بسيار مي باشد و همچنين سبزيجات ايران بواسطه ي نحوه ي عمليات كاشت و داشت و برداشت و وجود خاك بسيار غني و حاصل خيز در جهان مطلوبيت زيادي دارا مي باشد. در همين راستاها بايستي در سدد صدور اين محصو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,300 تومان

دانلود مقاله آيا صنعت بيمه در افزايش سطح اشتغال كشور توانمند است؟

دانلود مقاله آيا صنعت بيمه در افزايش سطح اشتغال كشور توانمند است؟          دانلود مقاله آيا صنعت بيمه در افزايش سطح اشتغال كشور توانمند است؟  چكيده : كاهش نرخ بيكاري نيروي انساني در كشورهاي مختلف و از جمله در كشورهاي ما از هدف عمده سياست هاي كلان اقتصادي دولت مي باشد. در اين راستا بررسي توان اشتغال زايي بخش هاي مختلف اقتصادي و نيز برنامه ريزي‌هاي لازم همراه با اقدامات عملي در اين زمينه مي تواند موجبات كاهش شدت بحران ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,400 تومان

دانلود مقاله اقتصاد بررسي برنامه پنج ساله اول ماليات در ايران

 دانلود مقاله اقتصاد بررسي برنامه پنج ساله اول ماليات در ايران             دانلود مقاله اقتصاد بررسي برنامه پنج ساله اول ماليات در ايران   فهرست مطالب عنوانصفحهفصل اول: تجزيه وتحليل برنامه پنج ساله اول 1- برنامه پنج ساله اول و مالياتها 2- بررسي درآمد هاي مالياتي درطول برنامه اول فصل دوم: بررسي درآمدهاي مالياتي مستقيم در طول برنامه 1- ماليات بر درآمد 2- ماليات بر حقوق 3- ماليات بر مشاغل فصل سوم: بررسي درآمدهاي مالياتي غير مس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,600 تومان
تعداد صفحه(1):